ഹോം  »  ക്രിക്കറ്റ്  »  റാങ്കിങ്സ്  »  ICC All-Rounders Rankings

ഐസിസി ടോപ്പ് 100 ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ റാങ്കിങ്സ്

അവസാനം അപ് ‍ഡേറ്റ് ചെയ്തത് ശേഷം - England vs India , 11 September 2018
പൊസിഷന്‍ കളിക്കാരന്‍ രാജ്യം പോയിന്റുകള്‍
1 ഷക്കീബ് അൽ ഹസൻഷക്കീബ് അൽ ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശ് 420
2 രവീന്ദ്ര ജഡേജരവീന്ദ്ര ജഡേജ ഇന്ത്യ 383
3 വെർനോൻ ഫിലാൻഡർവെർനോൻ ഫിലാൻഡർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 370
4 ജേസൺ ഹോൾഡർജേസൺ ഹോൾഡർ വിൻഡീസ് 355
5 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻരവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ ഇന്ത്യ 343
6 ബെൻ സ്റ്റോക്സ്ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് 339
7 മോയിൻ അലിമോയിൻ അലി ഇംഗ്ലണ്ട് 291
8 ക്രിസ് വോക്സ്ക്രിസ് വോക്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് 253
9 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ്പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് ഓസ്ട്രേലിയ 248
10 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ 247
11 ധിരുവൻ പെരേരധിരുവൻ പെരേര ശ്രീലങ്ക 226
12 ടിം സൗത്തിടിം സൗത്തി ന്യൂസിലൻഡ് 206
13 കഗീസോ റബാദകഗീസോ റബാദ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 193
14 രംഗണ ഹെറാത്രംഗണ ഹെറാത് ശ്രീലങ്ക 188
15 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ്സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് 183
16 Sam CurranSam Curran ഇംഗ്ലണ്ട് 183
17 ഭുവനേശ്വർ കുമാർഭുവനേശ്വർ കുമാർ ഇന്ത്യ 170
18 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോംകോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം ന്യൂസിലൻഡ് 168
19 റോസ്റ്റൺ ചേസ്റോസ്റ്റൺ ചേസ് വിൻഡീസ് 167
20 Neil WagnerNeil Wagner ന്യൂസിലൻഡ് 160
21 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട്ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് ന്യൂസിലൻഡ് 158
22 കേശവ് മഹാരാജ്കേശവ് മഹാരാജ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 154
23 കീമർ റോച്ച്കീമർ റോച്ച് വിൻഡീസ് 136
24 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യഹർദീക് പാണ്ഡ്യ ഇന്ത്യ 133
25 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് ഓസ്ട്രേലിയ 132
26 മിച്ചൽ സാന്ത്നർമിച്ചൽ സാന്ത്നർ ന്യൂസിലൻഡ് 130
27 നഥാൻ ലിയോൺനഥാൻ ലിയോൺ ഓസ്ട്രേലിയ 130
28 മെഹ്ദി ഹസൻമെഹ്ദി ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശ് 129
29 മിച്ചൽ മാർഷ്മിച്ചൽ മാർഷ് ഓസ്ട്രേലിയ 128
30 യാസിർ ഷായാസിർ ഷാ പാകിസ്താന്‍ 127
31 കെയ്ൻ വില്യംസൺകെയ്ൻ വില്യംസൺ ന്യൂസിലൻഡ് 121
32 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ വിൻഡീസ് 120
33 ഗ്രെയിം ക്രീമർഗ്രെയിം ക്രീമർ സിംബാബ് വേ 118
34 ജെപി ഡുമിനിജെപി ഡുമിനി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 114
35 സുരംഗ ലക്മൽസുരംഗ ലക്മൽ ശ്രീലങ്ക 113
36 മുഹമ്മദ് ആമിർമുഹമ്മദ് ആമിർ പാകിസ്താന്‍ 113
37 Mohammad ShamiMohammad Shami ഇന്ത്യ 104
38 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ ഇംഗ്ലണ്ട് 101
39 മഹ്മദുള്ളമഹ്മദുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് 100
40 ജോ റൂട്ട്ജോ റൂട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് 100
41 Dale SteynDale Steyn ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 100
42  ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് ശ്രീലങ്ക 98
43 ആദിൽ റഷീദ്ആദിൽ റഷീദ് ഇംഗ്ലണ്ട് 96
44 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ സിംബാബ് വേ 88
45 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത്സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ 85
46 സിക്കന്ദർ റാസസിക്കന്ദർ റാസ സിംബാബ് വേ 84
47 ഡീൻ എൽഗർഡീൻ എൽഗർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 83
48 ഷോൺ വില്യംസ്ഷോൺ വില്യംസ് സിംബാബ് വേ 81
49 അകില ധനജ്ഞയഅകില ധനജ്ഞയ ശ്രീലങ്ക 80
50 ക്രെയ്ഗ് ബ്രാത്വൈറ്റ്ക്രെയ്ഗ് ബ്രാത്വൈറ്റ് വിൻഡീസ് 80
51 ഉമേഷ് യാദവ്ഉമേഷ് യാദവ് ഇന്ത്യ 74
52 വഹാബ് റിയാസ്വഹാബ് റിയാസ് പാകിസ്താന്‍ 65
53 തൈജുൽ ഇസ്ലാംതൈജുൽ ഇസ്ലാം ബംഗ്ലാദേശ് 64
54 ഇഷ് സോധിഇഷ് സോധി ന്യൂസിലൻഡ് 61
55 ടോബി റോളൻഡ് ജോൺസ്ടോബി റോളൻഡ് ജോൺസ് ഇംഗ്ലണ്ട് 53
56 ഷാനൻ ഗബ്രിയേൽഷാനൻ ഗബ്രിയേൽ വിൻഡീസ് 53
57 ഇഷാന്ത് ശർമഇഷാന്ത് ശർമ ഇന്ത്യ 51
58 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ പാകിസ്താന്‍ 49
59 അസ്ഹർ അലിഅസ്ഹർ അലി പാകിസ്താന്‍ 49
60 മാറ്റ് ഹെൻട്രിമാറ്റ് ഹെൻട്രി ന്യൂസിലൻഡ് 48
61 ക്രിസ് മോറിസ്ക്രിസ് മോറിസ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 47
62 മാൽക്കം വാലർമാൽക്കം വാലർ സിംബാബ് വേ 46
63 മാര്‌ക്ക് വുഡ്മാര്‌ക്ക് വുഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് 41
64 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻലക്ഷൻ സന്ദാകൻ ശ്രീലങ്ക 41
65 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ ശ്രീലങ്ക 40
66 ആഷ്തൺ അഗർആഷ്തൺ അഗർ ഓസ്ട്രേലിയ 38
67 ഹസൻ അലിഹസൻ അലി പാകിസ്താന്‍ 36
68 ഷബദ് ഖാൻഷബദ് ഖാൻ പാകിസ്താന്‍ 35
69 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ സിംബാബ് വേ 33
70 സ്റ്റീവ് ഒക്കോഫീസ്റ്റീവ് ഒക്കോഫീ ഓസ്ട്രേലിയ 33
71 Mohammad Nasir HossainMohammad Nasir Hossain ബംഗ്ലാദേശ് 32
72 Rahat AliRahat Ali പാകിസ്താന്‍ 30
73 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺസ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ അയർലൻഡ് 29
74 മോമിനുൾ ഹഖ്മോമിനുൾ ഹഖ് ബംഗ്ലാദേശ് 28
75 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ ഓസ്ട്രേലിയ 28
76 കൈൽ ജാർവിസ്കൈൽ ജാർവിസ് സിംബാബ് വേ 28
77 Hanuma VihariHanuma Vihari ഇന്ത്യ 27
78 വെയ്ൻ പാർണൽവെയ്ൻ പാർണൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 25
79 ക്രെയിഗ് ഓവർടോൺക്രെയിഗ് ഓവർടോൺ ഇംഗ്ലണ്ട് 25
80 Faheem Faheem AshrafFaheem Faheem Ashraf പാകിസ്താന്‍ 22
81 മിഗ്വൽ കുമ്മിൻസ്മിഗ്വൽ കുമ്മിൻസ് വിൻഡീസ് 22
82 ഡേവിഡ് വാർണർഡേവിഡ് വാർണർ ഓസ്ട്രേലിയ 21
83 നുവാൻ പ്രദീപ്നുവാൻ പ്രദീപ് ശ്രീലങ്ക 17
84 അസേല ഗുണരത്നെഅസേല ഗുണരത്നെ ശ്രീലങ്ക 16
85 Dominic BessDominic Bess ഇംഗ്ലണ്ട് 16
86 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ്മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് പാകിസ്താന്‍ 15
87 Jackson BirdJackson Bird ഓസ്ട്രേലിയ 14
88 ലിയാം ഡോസൺലിയാം ഡോസൺ ഇംഗ്ലണ്ട് 13
89 ഷൈഫുൾ ഇസ്ലാംഷൈഫുൾ ഇസ്ലാം ബംഗ്ലാദേശ് 13
90 റൂബൽ ഹസൻറൂബൽ ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശ് 12
91 ലഹിരു കുമാരലഹിരു കുമാര ശ്രീലങ്ക 12
92 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 11
93 ദാസുൻ ശനകദാസുൻ ശനക ശ്രീലങ്ക 11
94 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻമുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ ബംഗ്ലാദേശ് 11
95 ക്രിസ്റ്റഫർ മോഫുക്രിസ്റ്റഫർ മോഫു സിംബാബ് വേ 11
96 കുൽദീപ് യാദവ്കുൽദീപ് യാദവ് ഇന്ത്യ 11
97 ലുംഗി എന്‍ഗിഡിലുംഗി എന്‍ഗിഡി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 9
98 ആസാദ് ഷഫീഖ്ആസാദ് ഷഫീഖ് പാകിസ്താന്‍ 9
99 റായ്മോൻ റീഫർറായ്മോൻ റീഫർ വിൻഡീസ് 9
100 ദിമുത് കരുണരത്നെദിമുത് കരുണരത്നെ ശ്രീലങ്ക 8
അവസാനം അപ് ‍ഡേറ്റ് ചെയ്തത് ശേഷം - Ireland vs Afghanistan , 31 August 2018
പൊസിഷന്‍ കളിക്കാരന്‍ രാജ്യം പോയിന്റുകള്‍
1 ഷക്കീബ് അൽ ഹസൻഷക്കീബ് അൽ ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശ് 362
2 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ്മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് പാകിസ്താന്‍ 322
3 മിച്ചൽ സാന്ത്നർമിച്ചൽ സാന്ത്നർ ന്യൂസിലൻഡ് 317
4 മുഹമ്മദ് നബിമുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 316
5  ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് ശ്രീലങ്ക 305
6 മോയിൻ അലിമോയിൻ അലി ഇംഗ്ലണ്ട് 301
7 റഷിദ് ഖാൻറഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 286
8 ക്രിസ് വോക്സ്ക്രിസ് വോക്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് 285
9 ജേസൺ ഹോൾഡർജേസൺ ഹോൾഡർ വിൻഡീസ് 283
10 മിച്ചൽ മാർഷ്മിച്ചൽ മാർഷ് ഓസ്ട്രേലിയ 260
11 സിക്കന്ദർ റാസസിക്കന്ദർ റാസ സിംബാബ് വേ 258
12 ജെയിംസ് ഫോക്നർജെയിംസ് ഫോക്നർ ഓസ്ട്രേലിയ 253
13 ബെൻ സ്റ്റോക്സ്ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് 251
14 ആദിൽ റഷീദ്ആദിൽ റഷീദ് ഇംഗ്ലണ്ട് 249
15 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യഹർദീക് പാണ്ഡ്യ ഇന്ത്യ 247
16 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻകെവിൻ ഒബ്രിയാൻ അയർലൻഡ് 224
17 ജോ റൂട്ട്ജോ റൂട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് 220
18 ഇമദ് വസിംഇമദ് വസിം പാകിസ്താന്‍ 215
19 കെയ്ൻ വില്യംസൺകെയ്ൻ വില്യംസൺ ന്യൂസിലൻഡ് 215
20 കഗീസോ റബാദകഗീസോ റബാദ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 210
21 ഷോയിബ് മാലിക്ഷോയിബ് മാലിക് പാകിസ്താന്‍ 206
22 ജെപി ഡുമിനിജെപി ഡുമിനി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 205
23 പോൾ സ്റ്റിർലിങ്പോൾ സ്റ്റിർലിങ് അയർലൻഡ് 201
24 ഷോൺ വില്യംസ്ഷോൺ വില്യംസ് സിംബാബ് വേ 199
25 തിസാര പെരേരതിസാര പെരേര ശ്രീലങ്ക 198
26 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട്ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് ന്യൂസിലൻഡ് 192
27 ഹസൻ അലിഹസൻ അലി പാകിസ്താന്‍ 191
28 ട്രേവിസ് ഹെഡ്ട്രേവിസ് ഹെഡ് ഓസ്ട്രേലിയ 190
29 Mohammad Nasir HossainMohammad Nasir Hossain ബംഗ്ലാദേശ് 189
30 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ ഓസ്ട്രേലിയ 188
31 രവീന്ദ്ര ജഡേജരവീന്ദ്ര ജഡേജ ഇന്ത്യ 187
32 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ 185
33 ഷബദ് ഖാൻഷബദ് ഖാൻ പാകിസ്താന്‍ 184
34 കുൽദീപ് യാദവ്കുൽദീപ് യാദവ് ഇന്ത്യ 182
35 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് ഓസ്ട്രേലിയ 176
36 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ്ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് 176
37 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ്മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് ഓസ്ട്രേലിയ 174
38 മഹ്മദുള്ളമഹ്മദുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് 174
39 ഇമ്രാൻ താഹിർഇമ്രാൻ താഹിർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 170
40 ഡേവിഡ് വില്ലിഡേവിഡ് വില്ലി ഇംഗ്ലണ്ട് 169
41 കോറി ആൻഡേഴ്സൺകോറി ആൻഡേഴ്സൺ ന്യൂസിലൻഡ് 168
42 കേദാർ ജാദവ്കേദാർ ജാദവ് ഇന്ത്യ 167
43 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 166
44 ആഷ്ലി നഴ്സ്ആഷ്ലി നഴ്സ് വിൻഡീസ് 166
45 മുഹമ്മദ് ആമിർമുഹമ്മദ് ആമിർ പാകിസ്താന്‍ 166
46 മഷ്റഫി മൊർതാസമഷ്റഫി മൊർതാസ ബംഗ്ലാദേശ് 166
47 ഭുവനേശ്വർ കുമാർഭുവനേശ്വർ കുമാർ ഇന്ത്യ 161
48 ഗുൽബദീൻ നയീബ്ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 160
49 മാറ്റ് ഹെൻട്രിമാറ്റ് ഹെൻട്രി ന്യൂസിലൻഡ് 159
50 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻമുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ ബംഗ്ലാദേശ് 158
51 മുഹമ്മദ് നവീദ്മുഹമ്മദ് നവീദ് United Arab Emirates 156
52  റോഹൻ മുസ്തഫ റോഹൻ മുസ്തഫ United Arab Emirates 156
53 ക്രിസ് മോറിസ്ക്രിസ് മോറിസ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 156
54 മർലോൺ സാമുവൽസ്മർലോൺ സാമുവൽസ് വിൻഡീസ് 156
55 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോംകോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം ന്യൂസിലൻഡ് 154
56 വെയ്ൻ പാർണൽവെയ്ൻ പാർണൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 154
57 ആന്ദ്രെ റസ്സല്‍ആന്ദ്രെ റസ്സല്‍ വിൻഡീസ് 153
58 ഗ്രെയിം ക്രീമർഗ്രെയിം ക്രീമർ സിംബാബ് വേ 153
59 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്രജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര ഇന്ത്യ 151
60 Francois du PlessisFrancois du Plessis ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 151
61 ജോർജ് ഡോക്റീൽജോർജ് ഡോക്റീൽ അയർലൻഡ് 150
62 വിരാട് കോലിവിരാട് കോലി ഇന്ത്യ 150
63 ദൗലത് സദ്രാൻദൗലത് സദ്രാൻ Afghanistan 146
64 സുരേഷ് റെയ്നസുരേഷ് റെയ്ന ഇന്ത്യ 146
65 അസേല ഗുണരത്നെഅസേല ഗുണരത്നെ ശ്രീലങ്ക 145
66 മാഹുരു ദായ്മാഹുരു ദായ് പാപുവ ന്യൂ ഗിനിയ 145
67 Akshar PatelAkshar Patel ഇന്ത്യ 142
68 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ്പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് ഓസ്ട്രേലിയ 142
69 കാലം മക്ലീഡ്കാലം മക്ലീഡ് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 142
70 മാര്‌ക്ക് വുഡ്മാര്‌ക്ക് വുഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് 140
71 Andy McBrineAndy McBrine അയർലൻഡ് 140
72 ജിമ്മി നീശംജിമ്മി നീശം ന്യൂസിലൻഡ് 140
73 ടിം സൗത്തിടിം സൗത്തി ന്യൂസിലൻഡ് 139
74 കോളിൻ മുൺറോകോളിൻ മുൺറോ ന്യൂസിലൻഡ് 135
75 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻരവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ ഇന്ത്യ 134
76 സഫ്യാൻ ഷരീഫ്സഫ്യാൻ ഷരീഫ് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 131
77 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽമാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ ന്യൂസിലൻഡ് 130
78 റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺറിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 130
79 ആരോൺ ഫിഞ്ച്ആരോൺ ഫിഞ്ച് ഓസ്ട്രേലിയ 129
80 John HastingsJohn Hastings ഓസ്ട്രേലിയ 127
81 അകില ധനജ്ഞയഅകില ധനജ്ഞയ ശ്രീലങ്ക 125
82 കെയ്ൽ കോട്സർകെയ്ൽ കോട്സർ സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 125
83 മുജീബ് സദ്രാന്‍മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 124
84 റഹ്മത് ഷാറഹ്മത് ഷാ Afghanistan 123
85 ക്രിസ് ഗെയ്ൽക്രിസ് ഗെയ്ൽ വിൻഡീസ് 123
86 ആദം മിൽനെആദം മിൽനെ ന്യൂസിലൻഡ് 122
87 ജോൺ ഡേവിജോൺ ഡേവി സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 122
88 മൈക്കൽ ലീസ്ക്മൈക്കൽ ലീസ്ക് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 121
89 സുരംഗ ലക്മൽസുരംഗ ലക്മൽ ശ്രീലങ്ക 121
90 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത്സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ 119
91 ടിം മുർത്താടിം മുർത്താ അയർലൻഡ് 117
92 Anshuman RathAnshuman Rath Hong Kong 115
93 Sachith PathiranaSachith Pathirana ശ്രീലങ്ക 112
94 രോഹിത് ശർമരോഹിത് ശർമ ഇന്ത്യ 112
95 ഉമേഷ് യാദവ്ഉമേഷ് യാദവ് ഇന്ത്യ 111
96 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ സിംബാബ് വേ 109
97 Chamu ChibhabhaChamu Chibhabha സിംബാബ് വേ 108
98 മാർക്ക് വാട്ട്മാർക്ക് വാട്ട് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 106
99 അലാസ്ദെർ ഇവാൻസ്അലാസ്ദെർ ഇവാൻസ് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 106
100 Tanwir AfzalTanwir Afzal Hong Kong 104
അവസാനം അപ് ‍ഡേറ്റ് ചെയ്തത് ശേഷം - Ireland vs Afghanistan , 22 August 2018
പൊസിഷന്‍ കളിക്കാരന്‍ രാജ്യം പോയിന്റുകള്‍
1 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ ഓസ്ട്രേലിയ 366
2 മുഹമ്മദ് നബിമുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 313
3 ഷക്കീബ് അൽ ഹസൻഷക്കീബ് അൽ ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശ് 310
4 ജെപി ഡുമിനിജെപി ഡുമിനി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 234
5 മർലോൺ സാമുവൽസ്മർലോൺ സാമുവൽസ് വിൻഡീസ് 222
6 മഹ്മദുള്ളമഹ്മദുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് 213
7 തിസാര പെരേരതിസാര പെരേര ശ്രീലങ്ക 210
8 പോൾ സ്റ്റിർലിങ്പോൾ സ്റ്റിർലിങ് അയർലൻഡ് 208
9 റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺറിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 202
10 സാമിയുള്ള ഷെൻവാരിസാമിയുള്ള ഷെൻവാരി Afghanistan 188
11 ഷോയിബ് മാലിക്ഷോയിബ് മാലിക് പാകിസ്താന്‍ 183
12 സുരേഷ് റെയ്നസുരേഷ് റെയ്ന ഇന്ത്യ 159
13 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻകെവിൻ ഒബ്രിയാൻ അയർലൻഡ് 156
14 വിരാട് കോലിവിരാട് കോലി ഇന്ത്യ 136
15 കെയ്ൻ വില്യംസൺകെയ്ൻ വില്യംസൺ ന്യൂസിലൻഡ് 129
16  ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് ശ്രീലങ്ക 123
17 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ്മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് പാകിസ്താന്‍ 120
18 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ്കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് വിൻഡീസ് 118
19 കോളിൻ മുൺറോകോളിൻ മുൺറോ ന്യൂസിലൻഡ് 109
20 Chamu ChibhabhaChamu Chibhabha സിംബാബ് വേ 109
21 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യഹർദീക് പാണ്ഡ്യ ഇന്ത്യ 108
22 ക്രിസ് ഗെയ്ൽക്രിസ് ഗെയ്ൽ വിൻഡീസ് 106
23 എൽട്ടൻ ചിഗുംബരഎൽട്ടൻ ചിഗുംബര സിംബാബ് വേ 104
24 ആന്ദ്രെ റസ്സല്‍ആന്ദ്രെ റസ്സല്‍ വിൻഡീസ് 103
25 മിച്ചൽ സാന്ത്നർമിച്ചൽ സാന്ത്നർ ന്യൂസിലൻഡ് 101
26 റഷിദ് ഖാൻറഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 93
27 ഷബദ് ഖാൻഷബദ് ഖാൻ പാകിസ്താന്‍ 89
28 മൈക്കൽ റിപ്പൻമൈക്കൽ റിപ്പൻ Netherlands 86
29 ഡേവിഡ് വില്ലിഡേവിഡ് വില്ലി ഇംഗ്ലണ്ട് 85
30 രോഹിത് ശർമരോഹിത് ശർമ ഇന്ത്യ 75
31 സൗമ്യ സർക്കാർസൗമ്യ സർക്കാർ ബംഗ്ലാദേശ് 73
32 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ സിംബാബ് വേ 72
33 ജോ റൂട്ട്ജോ റൂട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് 71
34 സീക്കുഗെ പ്രസന്നസീക്കുഗെ പ്രസന്ന ശ്രീലങ്ക 69
35 കീരൺ പൊളളാർഡ്കീരൺ പൊളളാർഡ് വിൻഡീസ് 69
36 Paras KhadkaParas Khadka NEP 68
37 ക്രിസ് ജോർദാൻക്രിസ് ജോർദാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് 68
38 ഗുൽബദീൻ നയീബ്ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 68
39 ദാസുൻ ശനകദാസുൻ ശനക ശ്രീലങ്ക 67
40 സിക്കന്ദർ റാസസിക്കന്ദർ റാസ സിംബാബ് വേ 64
41 കെയ്ൽ കോട്സർകെയ്ൽ കോട്സർ സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 64
42 ഡാരൺ സമിഡാരൺ സമി വിൻഡീസ് 64
43 അസേല ഗുണരത്നെഅസേല ഗുണരത്നെ ശ്രീലങ്ക 61
44 സാബിർ റഹ്മാൻസാബിർ റഹ്മാൻ ബംഗ്ലാദേശ് 61
45 മോയിൻ അലിമോയിൻ അലി ഇംഗ്ലണ്ട് 60
46 ബെൻ സ്റ്റോക്സ്ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് 58
47 റീലോഫ് വാൻഡർ മെർവ്റീലോഫ് വാൻഡർ മെർവ് Netherlands 58
48 മൈക്കൽ ലീസ്ക്മൈക്കൽ ലീസ്ക് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 56
49 ധനുഷ്ക ഗുണതിലകധനുഷ്ക ഗുണതിലക ശ്രീലങ്ക 54
50 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോംകോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം ന്യൂസിലൻഡ് 52
51 Faheem Faheem AshrafFaheem Faheem Ashraf പാകിസ്താന്‍ 50
52 ഇമദ് വസിംഇമദ് വസിം പാകിസ്താന്‍ 50
53 കാലം മക്ലീഡ്കാലം മക്ലീഡ് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 50
54 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺസ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ അയർലൻഡ് 49
55 Karim SadiqKarim Sadiq Afghanistan 48
56 കരിം ജാനത്കരിം ജാനത് Afghanistan 47
57 സുനിൽ നരെയ്ൻസുനിൽ നരെയ്ൻ വിൻഡീസ് 43
58 Sompal KamiSompal Kami NEP 42
59 ആഷ്തൺ അഗർആഷ്തൺ അഗർ ഓസ്ട്രേലിയ 42
60 Mark ChapmanMark Chapman ന്യൂസിലൻഡ് 40
61 ക്രിസ് മോറിസ്ക്രിസ് മോറിസ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 37
62 Solomon MireSolomon Mire സിംബാബ് വേ 36
63 ആഷ്ലി നഴ്സ്ആഷ്ലി നഴ്സ് വിൻഡീസ് 35
64 ജോർജ് ഡോക്റീൽജോർജ് ഡോക്റീൽ അയർലൻഡ് 35
65 സഫ്യാൻ ഷരീഫ്സഫ്യാൻ ഷരീഫ് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 34
66 ഗ്രാൻഡ് എലിയട്ട്ഗ്രാൻഡ് എലിയട്ട് ന്യൂസിലൻഡ് 34
67 Simi Simi SinghSimi Simi Singh അയർലൻഡ് 33
68 ആൻഡ്രൂ ടൈആൻഡ്രൂ ടൈ ഓസ്ട്രേലിയ 30
69 മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ്മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ് ഓസ്ട്രേലിയ 29
70 ടിം സൗത്തിടിം സൗത്തി ന്യൂസിലൻഡ് 29
71 പീറ്റർ സീലാർപീറ്റർ സീലാർ Netherlands 29
72 മെഹ്ദി ഹസൻമെഹ്ദി ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശ് 27
73 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 26
74 മാൽക്കം വാലർമാൽക്കം വാലർ സിംബാബ് വേ 26
75 ഹസൻ അലിഹസൻ അലി പാകിസ്താന്‍ 25
76 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻരവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ ഇന്ത്യ 25
77 ആദിൽ റഷീദ്ആദിൽ റഷീദ് ഇംഗ്ലണ്ട് 25
78 Keemo PaulKeemo Paul വിൻഡീസ് 24
79 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ്മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് ഓസ്ട്രേലിയ 24
80 സാമുവൽ ബദ്രിസാമുവൽ ബദ്രി വിൻഡീസ് 24
81 ടിം വാൻ ഡെർ ഗൂടൻടിം വാൻ ഡെർ ഗൂടൻ Netherlands 24
82 വെസ്ലി ബാരസിവെസ്ലി ബാരസി Netherlands 24
83 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ്ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് 24
84 Jon-Jon SmutsJon-Jon Smuts ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 23
85 ഇഷ് സോധിഇഷ് സോധി ന്യൂസിലൻഡ് 23
86 Abu HiderAbu Hider ബംഗ്ലാദേശ് 22
87 Akshar PatelAkshar Patel ഇന്ത്യ 22
88 Jeevan MendisJeevan Mendis ശ്രീലങ്ക 22
89 വെയ്ൻ പാർണൽവെയ്ൻ പാർണൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 21
90 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ ശ്രീലങ്ക 20
91 ഫർഗാൻ ബെഹർദീൻഫർഗാൻ ബെഹർദീൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 20
92 മാർക്ക് വാട്ട്മാർക്ക് വാട്ട് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 19
93 Hussain TalatHussain Talat പാകിസ്താന്‍ 18
94 ഡാർസി ഷോട്ട്ഡാർസി ഷോട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ 18
95 നതാൻ കോർട്ർ നീൽനതാൻ കോർട്ർ നീൽ ഓസ്ട്രേലിയ 18
96 അകില ധനജ്ഞയഅകില ധനജ്ഞയ ശ്രീലങ്ക 18
97 ദൗലത് സദ്രാൻദൗലത് സദ്രാൻ Afghanistan 18
98 ജെറോം ടെയ്ലർ ജെറോം ടെയ്ലർ വിൻഡീസ് 18
99 മോസദേക്ക് ഹസൻമോസദേക്ക് ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശ് 17
100 Hamza HotakHamza Hotak Afghanistan 17
വോട്ടെടുപ്പുകള്‍
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more

myKhel ലില്‍ നിന്നും ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയാന്‍