ഹോം  »  ക്രിക്കറ്റ്  »  Records & Stats  »  Most Wickets in IPL

Most Wickets in IPL

# Player Team Mat Overs Maiden Runs Wickets Best 4w Avg Eco
1 S L Malinga MI 122 471.1 8 3,374 170 5/13 7 19.85 7.16
2 A Mishra DC, DEC, SRH 154 540.5 6 3,980 166 5/17 5 23.98 7.36
3 D J J Bravo MI, CSK, GL 144 462.5 2 3,883 156 4/22 2 24.89 8.39
4 P P Chawla KXI, KKR, CSK, MI 164 541.4 2 4,263 156 4/17 2 27.33 7.87
5 Harbhajan Singh MI, CSK, KKR 163 569.2 6 4,046 150 5/18 2 26.97 7.11
6 R Ashwin CSK, RPS, KXI, DC 159 557.2 6 3,847 139 4/34 1 27.68 6.90
7 B Kumar PWI, SRH 126 468.3 7 3,426 139 5/19 3 24.65 7.31
8 S P Narine KKR 124 480.1 3 3,259 130 5/19 7 25.07 6.79
9 Y S Chahal MI, RCB 106 378.0 3 2,913 126 4/25 2 23.12 7.71
10 U T Yadav DC, KKR, RCB 121 417.2 3 3,558 119 4/24 2 29.90 8.53
11 R A Jadeja RR, KTK, CSK, GL 191 476.1 2 3,631 118 5/16 4 30.77 7.63
12 J J Bumrah MI 99 375.4 5 2,779 115 4/14 2 24.17 7.40
13 Sandeep Sharma KXI, SRH 95 353.2 8 2,755 110 4/20 2 25.05 7.80
14 A Nehra MI, DC, PWI, CSK, SRH 88 318.0 2 2,481 106 4/10 1 23.41 7.80
15 R Vinay Kumar RCB, KTK, KKR, MI 105 353.3 1 2,966 105 4/40 1 28.25 8.39
16 Z Khan RCB, MI, DC 100 366.4 5 2,782 102 4/17 1 27.27 7.59
17 D W Steyn RCB, DEC, SRH, GL 95 362.4 7 2,508 97 3/8 0 25.86 6.92
18 C H Morris CSK, RR, DC, RCB 77 271.4 1 2,143 93 4/23 4 23.04 7.89
19 S R Watson RR, RCB, CSK 145 338.1 3 2,682 92 4/29 1 29.15 7.93
20 M M Sharma CSK, KXI, DC 86 292.2 0 2,470 92 4/14 1 26.85 8.45
21 R P Singh DEC, KTK, MI, RCB, RPS 82 295.5 2 2,338 90 4/22 2 25.98 7.90
22 P Kumar RCB, KXI, MI, SRH, GL 119 420.4 14 3,251 90 3/18 0 36.12 7.73
23 P P Ojha DEC, MI 92 316.3 1 2,332 89 3/11 0 26.20 7.37
24 D S Kulkarni MI, RR, GL 92 297.5 8 2,474 86 4/14 1 28.77 8.31
25 A R Patel KXI, DC 101 352.3 2 2,568 86 4/21 1 29.86 7.29
26 J A Morkel CSK, RCB, DC, RPS 91 287.1 3 2,359 85 3/29 0 27.75 8.21
27 J D Unadkat KKR, RCB, DC, RPS, RR 84 291.0 3 2,535 85 5/25 2 29.82 8.71
28 Rashid Khan SRH 69 274.0 4 1,709 85 3/7 0 20.11 6.24
29 Imran Tahir DC, RPS, CSK 59 219.2 1 1,703 82 4/12 3 20.77 7.76
30 I K Pathan KXI, DC, SRH, RPS, GL 103 340.3 11 2,649 80 3/24 0 33.11 7.78
31 M Morkel RR, DC, KKR 70 271.3 3 2,089 77 4/20 1 27.13 7.69
32 L Balaji CSK, KKR, KXI 73 252.1 2 2,028 76 5/24 4 26.68 8.04
33 M M Patel RR, MI, GL 63 225.5 5 1,698 74 5/21 3 22.95 7.52
34 I Sharma KKR, DEC, SRH, RPS, KXI, DC 93 332.5 6 2,705 72 5/12 1 37.57 8.13
35 T A Boult SRH, KKR, DC, MI 55 211.1 4 1,800 71 4/18 1 25.35 8.52
36 M J McClenaghan MI 56 212.2 1 1,803 71 4/21 1 25.39 8.49
37 R Bhatia DC, KKR, RR, RPS 95 275.4 1 2,021 71 4/15 1 28.46 7.33
38 A B Dinda KKR, DC, PWI, RCB, RPS 78 252.4 6 2,073 69 4/18 1 30.04 8.20
39 K Rabada DC 42 160.0 1 1,332 69 4/21 4 19.30 8.33
40 A D Russell DC, KKR 81 201.1 0 1,817 68 5/15 2 26.72 9.03
41 Mohammed Shami KKR, DC, KXI 71 254.2 0 2,241 68 3/15 0 32.96 8.81
42 J H Kallis RCB, KKR 98 290.2 3 2,293 65 3/13 0 35.28 7.90
43 S K Trivedi RR 76 251.0 2 1,904 65 4/25 1 29.29 7.59
44 M Muralitharan CSK, KTK, RCB 66 254.0 1 1,685 64 3/11 0 26.33 6.63
45 K A Pollard MI 171 226.0 4 1,991 63 4/44 1 31.60 8.81
46 H V Patel RCB, DC 55 182.2 0 1,606 63 5/27 1 25.49 8.81
47 M G Johnson MI, KXI, KKR 54 205.2 2 1,703 61 3/26 0 27.92 8.29
48 Shakib Al Hasan KKR, SRH 66 231.2 1 1,733 61 3/17 0 28.41 7.49
49 J P Faulkner PWI, KXI, RR, GL 60 204.3 3 1,778 59 5/16 2 30.14 8.69
50 K V Sharma RCB, SRH, MI, CSK 68 203.4 1 1,610 59 4/16 2 27.29 7.91
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X