ഹോം  »  ക്രിക്കറ്റ്  »  Records & Stats  »  Most Sixes in IPL

Most Sixes in IPL

# Player Team Mat Inn Runs Highest 100s 50s 4s 6s Avg SR
1 C H Gayle KKR, RCB, KXI  140  139  4,950 175* 31  398  355  40.24  149.46 
2 A B de Villiers DC, RCB  176  162  5,056 133* 40  406  244  40.77  152.38 
3 R G Sharma DEC, MIN  207  202  5,480 109* 40  476  224  31.49  130.51 
4 M S Dhoni CSK, RPS  211  186  4,669 84* 23  317  217  40.25  136.64 
5 K A Pollard MIN  171  154  3,191 87* 16  207  210  30.68  150.87 
6 V Kohli RCB  199  191  6,076 113 40  524  205  37.98  130.41 
7 S K Raina CSK, GUJ  200  195  5,491 100* 39  502  202  33.08  136.90 
8 D A Warner DC, SUN  148  148  5,447 126 50  525  196  42.22  140.13 
9 S R Watson RR, RCB, CSK  145  141  3,874 117* 21  374  190  30.99  137.91 
10 R V Uthappa MI, RCB, PWI, KKR, RR, CSK  189  182  4,607 87 24  448  161  27.92  129.99 
11 Y K Pathan RR, KKR, SUN  174  154  3,204 100 13  262  158  29.13  142.97 
12 Yuvraj Singh KXI, PWI, RCB, DC, SRH, MIN  132  126  2,750 83 13  217  149  24.77  129.72 
13 A T Rayudu MI, CSK  166  156  3,795 100* 20  314  145  29.65  127.78 
14 A D Russell DC, KKR  81  68  1,680 88* 117  142  29.47  179.30 
15 B B McCullum KKR, KTK, CSK, GL, RCB  109  109  2,880 158* 13  293  130  27.69  131.75 
16 S V Samson RR, DDV  114  110  2,861 119 13  217  126  28.90  134.83 
17 K L Rahul RCB, SRH, KXI  88  79  2,978 132* 25  261  120  46.53  135.86 
18 D R Smith MI, DEC, CSK, GUJ  91  89  2,385 87* 17  245  117  28.39  135.20 
19 S Dhawan DC, MI, DEC, SUN  186  183  5,577 106* 44  634  116  35.30  127.36 
20 K D Karthik DC, KXI, MI, RCB, GL, KKR  203  184  3,946 97* 19  390  109  26.13  129.89 
21 R R Pant DDV  76  76  2,292 128* 14  208  107  35.26  149.80 
22 V Sehwag DC, KXI  104  104  2,728 122 16  334  105  27.56  155.44 
23 M K Pandey MI, RCB, PWI, KKR, SUN  151  140  3,461 114* 20  300  101  30.36  121.78 
24 G J Maxwell DC, MI, KXI, RCB  89  85  1,728 95 139  101  23.35  153.33 
25 H H Pandya MIN  87  80  1,401 91 91  95  27.47  157.24 
26 A C Gilchrist DEC, KXI  80  80  2,069 109* 11  239  92  27.22  138.39 
27 M Vijay CSK, DC, KXI  106  106  2,619 127 13  247  91  25.93  121.87 
28 J C Buttler MI, RRO  65  64  1,968 124 11  194  90  35.14  150.00 
29 D A Miller KXI, RRO  86  84  1,952 101* 10  137  90  33.08  138.15 
30 F du Plessis CSK, RPS  91  84  2,622 96 20  234  86  34.96  131.03 
31 R A Jadeja RR, KTK, CSK, GUJ  191  145  2,290 62* 168  82  26.63  128.15 
32 S S Iyer DDV  79  79  2,200 96 16  189  81  31.43  126.07 
33 N Rana MI, KKR  67  62  1,638 87 13  148  81  28.24  133.82 
34 Q de Kock SRH, DC, RCB, MIN  72  72  2,114 108 15  216  79  31.55  132.21 
35 J-P Duminy MI, DEC, DDV  83  77  2,029 78* 14  126  79  39.78  124.02 
36 N V Ojha RR, DC, SUN  113  94  1,554 94* 121  79  20.72  118.35 
37 S E Marsh KXI  71  69  2,477 115 20  266  78  39.95  132.74 
38 M A Agarwal RCB, DC, RPS, KXI  95  90  1,950 106 185  78  22.67  135.14 
39 A J Finch RR, DC, PWI, SRH, MI, GL, KXI, RCB  87  85  2,005 88* 14  203  75  25.71  127.71 
40 A M Rahane MI, RR, RPS, DDV  151  141  3,941 105* 28  417  74  31.53  121.34 
41 Ishan Kishan GL, MIN  56  51  1,284 99 103  66  27.32  131.96 
42 W P Saha KKR, CSK, KXI, SUN  126  101  1,987 115* 184  65  25.15  131.24 
43 C A Lynn DEC, KKR, MIN  42  42  1,329 93* 10  132  65  34.08  140.63 
44 S A Yadav MI, KKR  108  93  2,197 79* 12  243  63  29.69  135.28 
45 D J J Bravo MI, CSK, GUJ  144  105  1,510 70* 120  62  22.88  129.06 
46 E J G Morgan RCB, KKR, SRH, KXI  73  66  1,364 68* 111  61  24.36  125.25 
47 G Gambhir DC, KKR  154  152  4,217 93 36  492  59  31.01  123.88 
48 S P D Smith PWI, RR, RPS, DDV  101  91  2,437 101 11  221  59  34.81  128.40 
49 D J Hussey KKR, KXI, CSK  64  61  1,322 71 88  59  26.98  122.98 
50 K S Williamson SUN  57  56  1,747 89 16  149  55  41.60  134.18 
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X