ഹോം  »  ക്രിക്കറ്റ്  »  Records & Stats  »  Most 4 Wicket Hauls in IPL

Most 4 Wicket Hauls in IPL

# Player Team Mat Overs Maiden Runs Wickets Best 4w Avg Eco
1 S P Narine KKR 124 480.1 3 3,259 130 5/19 7 25.07 6.79
2 S L Malinga MI 122 471.1 8 3,374 170 5/13 7 19.85 7.16
3 A Mishra DC, DEC, SRH 154 540.5 6 3,980 166 5/17 5 23.98 7.36
4 L Balaji CSK, KKR, KXI 73 252.1 2 2,028 76 5/24 4 26.68 8.04
5 R A Jadeja RR, KTK, CSK, GL 191 476.1 2 3,631 118 5/16 4 30.77 7.63
6 C H Morris CSK, RR, DC, RCB 77 271.4 1 2,143 93 4/23 4 23.04 7.89
7 K Rabada DC 42 160.0 1 1,332 69 4/21 4 19.30 8.33
8 A J Tye GL, KXI, RR 27 103.0 0 872 40 5/17 4 21.80 8.47
9 A Kumble RCB 42 160.5 1 1,058 45 5/5 3 23.51 6.58
10 Imran Tahir DC, RPS, CSK 59 219.2 1 1,703 82 4/12 3 20.77 7.76
11 M M Patel RR, MI, GL 63 225.5 5 1,698 74 5/21 3 22.95 7.52
12 B Kumar PWI, SRH 126 468.3 7 3,426 139 5/19 3 24.65 7.31
13 Harbhajan Singh MI, CSK, KKR 163 569.2 6 4,046 150 5/18 2 26.97 7.11
14 Yuvraj Singh KXI, PWI, RCB, DC, SRH, MI 132 144.5 0 1,077 36 4/29 2 29.92 7.44
15 P P Chawla KXI, KKR, CSK, MI 164 541.4 2 4,263 156 4/17 2 27.33 7.87
16 R P Singh DEC, KTK, MI, RCB, RPS 82 295.5 2 2,338 90 4/22 2 25.98 7.90
17 Sohail Tanvir RR 11 41.1 0 266 22 6/14 2 12.09 6.46
18 D J J Bravo MI, CSK, GL 144 462.5 2 3,883 156 4/22 2 24.89 8.39
19 Y A Abdulla KXI 11 34.5 1 307 15 4/31 2 20.47 8.81
20 J D Unadkat KKR, RCB, DC, RPS, RR 84 291.0 3 2,535 85 5/25 2 29.82 8.71
21 A D Russell DC, KKR 81 201.1 0 1,817 68 5/15 2 26.72 9.03
22 U T Yadav DC, KKR, RCB 121 417.2 3 3,558 119 4/24 2 29.90 8.53
23 J P Faulkner PWI, KXI, RR, GL 60 204.3 3 1,778 59 5/16 2 30.14 8.69
24 Sandeep Sharma KXI, SRH 95 353.2 8 2,755 110 4/20 2 25.05 7.80
25 J J Bumrah MI 99 375.4 5 2,779 115 4/14 2 24.17 7.40
26 Y S Chahal MI, RCB 106 378.0 3 2,913 126 4/25 2 23.12 7.71
27 K V Sharma RCB, SRH, MI, CSK 68 203.4 1 1,610 59 4/16 2 27.29 7.91
28 S Aravind RCB 38 126.4 0 1,039 45 4/14 2 23.09 8.20
29 S B Jakati CSK, RCB, GL 59 180.5 1 1,451 48 4/22 2 30.23 8.02
30 D L Chahar RPS, CSK 55 190.4 6 1,464 53 4/13 2 27.62 7.68
31 P Awana KXI 33 124.3 2 1,029 39 4/34 1 26.38 8.27
32 S Badree RR, CSK, RCB 12 43.0 1 319 11 4/9 1 29.00 7.42
33 T A Boult SRH, KKR, DC, MI 55 211.1 4 1,800 71 4/18 1 25.35 8.52
34 M R Marsh DEC, PWI, RPS, SRH 21 53.1 0 420 20 4/25 1 21.00 7.90
35 P J Cummins KKR, DC 37 139.0 2 1,145 38 4/34 1 30.13 8.24
36 R Vinay Kumar RCB, KTK, KKR, MI 105 353.3 1 2,966 105 4/40 1 28.25 8.39
37 A B Dinda KKR, DC, PWI, RCB, RPS 78 252.4 6 2,073 69 4/18 1 30.04 8.20
38 M A Starc RCB 27 96.4 1 693 34 4/15 1 20.38 7.17
39 R Ashwin CSK, RPS, KXI, DC 159 557.2 6 3,847 139 4/34 1 27.68 6.90
40 Mohammad Nabi SRH 16 54.1 0 375 13 4/11 1 28.85 6.92
41 D R Smith MI, DEC, CSK, GL 91 89.5 0 810 26 4/8 1 31.15 9.02
42 R J Harris DEC, KXI 37 138.4 3 1,047 45 4/34 1 23.27 7.55
43 D E Bollinger CSK 27 96.0 3 693 37 4/13 1 18.73 7.22
44 A D Mathews KKR, PWI, DC 49 131.5 0 1,079 27 4/19 1 39.96 8.18
45 A D Mascarenhas RR, KXI 13 51.2 1 356 19 5/25 1 18.74 6.94
46 R G Sharma DEC, MI 207 60.2 0 484 15 4/6 1 32.27 8.02
47 I Sharma KKR, DEC, SRH, RPS, KXI, DC 93 332.5 6 2,705 72 5/12 1 37.57 8.13
48 K A Pollard MI 171 226.0 4 1,991 63 4/44 1 31.60 8.81
49 M Morkel RR, DC, KKR 70 271.3 3 2,089 77 4/20 1 27.13 7.69
50 B J Hodge KKR, KTK, RR 66 39.0 0 303 17 4/13 1 17.82 7.77
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X