ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് (ഐപിഎല്‍) - 2019
March 23 - May 12, 2019
ഹോം  »  ക്രിക്കറ്റ്  »  ഐപിഎല്‍  »  ഐപിഎല്‍ പ്രവചനങ്ങൾ

ഐപിഎല്‍ 2019 പ്രവചനങ്ങൾ

Completed Matches

Final, May 12 2019, 07:30 PM
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
മുംബൈ
36% (1,773 Votes)
ചെന്നൈ
(3,204 Votes) 64%
Qualifier 2, May 10 2019, 07:30 PM
ACA-VDCA Stadium, Visakhapatnam, India
ചെന്നൈ
64% (2,471 Votes)
ദില്ലി
(1,361 Votes) 36%
Eliminator, May 8 2019, 07:30 PM
ACA-VDCA Stadium, Visakhapatnam, India
ദില്ലി
54% (2,703 Votes)
ഹൈദരാബാദ്
(2,328 Votes) 46%
Qualifier 1, May 7 2019, 07:30 PM
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
മുംബൈ
36% (1,565 Votes)
ചെന്നൈ
(2,730 Votes) 64%
Match 56, May 5 2019, 08:00 PM
Wankhede Stadium, Mumbai, India
മുംബൈ
45% (1,182 Votes)
കൊല്‍ക്കത്ത
(1,461 Votes) 55%
Match 55, May 5 2019, 04:00 PM
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
പഞ്ചാബ്
26% (878 Votes)
ചെന്നൈ
(2,476 Votes) 74%
Match 54, May 4 2019, 08:00 PM
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ബാംഗ്ലൂര്‍
46% (1,429 Votes)
ഹൈദരാബാദ്
(1,686 Votes) 54%
Match 53, May 4 2019, 04:00 PM
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ദില്ലി
61% (2,329 Votes)
രാജസ്ഥാന്‍
(1,505 Votes) 39%
Match 52, May 3 2019, 08:00 PM
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
പഞ്ചാബ്
33% (1,355 Votes)
കൊല്‍ക്കത്ത
(2,765 Votes) 67%
Match 51, May 2 2019, 08:00 PM
Wankhede Stadium, Mumbai, India
മുംബൈ
53% (1,982 Votes)
ഹൈദരാബാദ്
(1,791 Votes) 47%
Match 50, May 1 2019, 08:00 PM
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
ചെന്നൈ
66% (2,322 Votes)
ദില്ലി
(1,201 Votes) 34%
Match 49, April 30 2019, 08:00 PM
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ബാംഗ്ലൂര്‍
55% (1,807 Votes)
രാജസ്ഥാന്‍
(1,501 Votes) 45%
Match 48, April 29 2019, 08:00 PM
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
ഹൈദരാബാദ്
55% (1,845 Votes)
പഞ്ചാബ്
(1,521 Votes) 45%
Match 47, April 28 2019, 08:00 PM
Eden Gardens, Kolkata, India
കൊല്‍ക്കത്ത
43% (1,342 Votes)
മുംബൈ
(1,803 Votes) 57%
Match 46, April 28 2019, 04:00 PM
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ദില്ലി
43% (1,783 Votes)
ബാംഗ്ലൂര്‍
(2,319 Votes) 57%
Match 45, April 27 2019, 08:00 PM
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
രാജസ്ഥാന്‍
35% (1,519 Votes)
ഹൈദരാബാദ്
(2,780 Votes) 65%
Match 44, April 26 2019, 08:00 PM
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
ചെന്നൈ
61% (3,023 Votes)
മുംബൈ
(1,946 Votes) 39%
Match 43, April 25 2019, 08:00 PM
Eden Gardens, Kolkata, India
കൊല്‍ക്കത്ത
64% (2,364 Votes)
രാജസ്ഥാന്‍
(1,309 Votes) 36%
Match 42, April 24 2019, 08:00 PM
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ബാംഗ്ലൂര്‍
56% (2,045 Votes)
പഞ്ചാബ്
(1,600 Votes) 44%
Match 41, April 23 2019, 08:00 PM
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
ചെന്നൈ
59% (1,844 Votes)
ഹൈദരാബാദ്
(1,266 Votes) 41%
Match 40, April 22 2019, 08:00 PM
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
രാജസ്ഥാന്‍
41% (1,056 Votes)
ദില്ലി
(1,527 Votes) 59%
Match 39, April 21 2019, 08:00 PM
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ബാംഗ്ലൂര്‍
36% (827 Votes)
ചെന്നൈ
(1,486 Votes) 64%
Match 38, April 21 2019, 04:00 PM
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
ഹൈദരാബാദ്
43% (1,247 Votes)
കൊല്‍ക്കത്ത
(1,646 Votes) 57%
Match 37, April 20 2019, 08:00 PM
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ദില്ലി
47% (1,358 Votes)
പഞ്ചാബ്
(1,537 Votes) 53%
Match 36, April 20 2019, 04:00 PM
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
രാജസ്ഥാന്‍
34% (1,253 Votes)
മുംബൈ
(2,415 Votes) 66%
Match 35, April 19 2019, 08:00 PM
Eden Gardens, Kolkata, India
കൊല്‍ക്കത്ത
53% (2,181 Votes)
ബാംഗ്ലൂര്‍
(1,951 Votes) 47%
Match 34, April 18 2019, 08:00 PM
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ദില്ലി
43% (1,656 Votes)
മുംബൈ
(2,212 Votes) 57%
Match 33, April 17 2019, 08:00 PM
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
ഹൈദരാബാദ്
32% (1,213 Votes)
ചെന്നൈ
(2,545 Votes) 68%
Match 32, April 16 2019, 08:00 PM
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
പഞ്ചാബ്
51% (1,533 Votes)
രാജസ്ഥാന്‍
(1,483 Votes) 49%
Match 31, April 15 2019, 08:00 PM
Wankhede Stadium, Mumbai, India
മുംബൈ
46% (1,380 Votes)
ബാംഗ്ലൂര്‍
(1,651 Votes) 54%
Match 30, April 14 2019, 08:00 PM
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
ഹൈദരാബാദ്
61% (1,435 Votes)
ദില്ലി
(914 Votes) 39%
Match 29, April 14 2019, 04:00 PM
Eden Gardens, Kolkata, India
കൊല്‍ക്കത്ത
35% (1,184 Votes)
ചെന്നൈ
(2,234 Votes) 65%
Match 28, April 13 2019, 08:00 PM
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
പഞ്ചാബ്
45% (1,556 Votes)
ബാംഗ്ലൂര്‍
(1,903 Votes) 55%
Match 27, April 13 2019, 04:00 PM
Wankhede Stadium, Mumbai, India
മുംബൈ
64% (2,801 Votes)
രാജസ്ഥാന്‍
(1,542 Votes) 36%
Match 26, April 12 2019, 08:00 PM
Eden Gardens, Kolkata, India
കൊല്‍ക്കത്ത
64% (2,956 Votes)
ദില്ലി
(1,638 Votes) 36%
Match 25, April 11 2019, 08:00 PM
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
രാജസ്ഥാന്‍
24% (1,013 Votes)
ചെന്നൈ
(3,247 Votes) 76%
Match 24, April 10 2019, 08:00 PM
Wankhede Stadium, Mumbai, India
മുംബൈ
59% (2,297 Votes)
പഞ്ചാബ്
(1,584 Votes) 41%
Match 23, April 9 2019, 08:00 PM
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
ചെന്നൈ
61% (1,969 Votes)
കൊല്‍ക്കത്ത
(1,267 Votes) 39%
Match 22, April 8 2019, 08:00 PM
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
പഞ്ചാബ്
32% (805 Votes)
ഹൈദരാബാദ്
(1,710 Votes) 68%
Match 21, April 7 2019, 08:00 PM
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
രാജസ്ഥാന്‍
28% (617 Votes)
കൊല്‍ക്കത്ത
(1,552 Votes) 72%
Match 20, April 7 2019, 04:00 PM
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ബാംഗ്ലൂര്‍
52% (1,461 Votes)
ദില്ലി
(1,333 Votes) 48%
Match 19, April 6 2019, 08:00 PM
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
ഹൈദരാബാദ്
55% (1,955 Votes)
മുംബൈ
(1,618 Votes) 45%
Match 18, April 6 2019, 04:00 PM
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
ചെന്നൈ
71% (3,167 Votes)
പഞ്ചാബ്
(1,301 Votes) 29%
Match 17, April 5 2019, 08:00 PM
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ബാംഗ്ലൂര്‍
40% (1,799 Votes)
കൊല്‍ക്കത്ത
(2,747 Votes) 60%
Match 16, April 4 2019, 08:00 PM
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ദില്ലി
32% (1,248 Votes)
ഹൈദരാബാദ്
(2,666 Votes) 68%
Match 15, April 3 2019, 08:00 PM
Wankhede Stadium, Mumbai, India
മുംബൈ
33% (1,340 Votes)
ചെന്നൈ
(2,692 Votes) 67%
Match 14, April 2 2019, 08:00 PM
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
രാജസ്ഥാന്‍
45% (1,103 Votes)
ബാംഗ്ലൂര്‍
(1,330 Votes) 55%
Match 13, April 1 2019, 08:00 PM
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
പഞ്ചാബ്
40% (888 Votes)
ദില്ലി
(1,316 Votes) 60%
Match 12, March 31 2019, 08:00 PM
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
ചെന്നൈ
71% (1,361 Votes)
രാജസ്ഥാന്‍
(548 Votes) 29%
Match 11, March 31 2019, 04:00 PM
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
ഹൈദരാബാദ്
55% (1,327 Votes)
ബാംഗ്ലൂര്‍
(1,103 Votes) 45%
Match 10, March 30 2019, 08:00 PM
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ദില്ലി
39% (1,064 Votes)
കൊല്‍ക്കത്ത
(1,690 Votes) 61%
Match 9, March 30 2019, 04:00 PM
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
പഞ്ചാബ്
34% (1,298 Votes)
മുംബൈ
(2,495 Votes) 66%
Match 8, March 29 2019, 08:00 PM
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
ഹൈദരാബാദ്
68% (2,837 Votes)
രാജസ്ഥാന്‍
(1,311 Votes) 32%
Match 7, March 28 2019, 08:00 PM
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ബാംഗ്ലൂര്‍
47% (1,920 Votes)
മുംബൈ
(2,205 Votes) 53%
Match 6, March 27 2019, 08:00 PM
Eden Gardens, Kolkata, India
കൊല്‍ക്കത്ത
63% (2,433 Votes)
പഞ്ചാബ്
(1,444 Votes) 37%
Match 5, March 26 2019, 08:00 PM
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ദില്ലി
22% (2,077 Votes)
ചെന്നൈ
(7,373 Votes) 78%
Match 4, March 25 2019, 08:00 PM
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
രാജസ്ഥാന്‍
39% (3,154 Votes)
പഞ്ചാബ്
(4,879 Votes) 61%
Match 3, March 24 2019, 08:00 PM
Wankhede Stadium, Mumbai, India
മുംബൈ
69% (5,033 Votes)
ദില്ലി
(2,260 Votes) 31%
Match 2, March 24 2019, 04:00 PM
Eden Gardens, Kolkata, India
കൊല്‍ക്കത്ത
45% (3,455 Votes)
ഹൈദരാബാദ്
(4,152 Votes) 55%
Match 1, March 23 2019, 08:00 PM
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
ചെന്നൈ
68% (5,952 Votes)
ബാംഗ്ലൂര്‍
(2,825 Votes) 32%
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X