ഹോം  »  Cricket  »  India vs England 2021  »  Stats

India vs England 2021 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ജോ റൂട്ട് England 4 8 368 54.44 35 2
2 രോഹിത് ശർമ India 4 7 345 57.98 43 5
3 റിഷഭ് പന്ത് India 4 6 270 84.11 32 10
4 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 8 203 50.37 22 5
5 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 4 6 189 51.36 24 2
6 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 4 181 55.02 22 3
7 വിരാട് കോലി India 4 6 172 46.24 19 -
8 Ollie Pope England 4 8 153 44.61 12 1
9 Dan Lawrence England 3 6 149 45.71 17 1
10 Dominic Sibley England 4 8 134 30.88 17 -
11 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 4 6 133 40.06 16 -
12 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 4 7 119 54.84 15 3
13 അജിൻക്യ രഹാനെ India 4 6 112 46.28 16 -
14 ബെൻ ഫോക്സ് England 3 6 78 30.00 5 -
15 Zak Crawley England 2 4 67 51.15 11 -
16 Dominic Bess England 2 4 64 35.16 9 -
17 Rory Burns England 2 4 58 54.72 6 -
18 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 3 4 55 41.98 7 1
19 ജോസ് ബട്ലർ England 1 2 54 59.34 7 1
20 മോയിൻ അലി England 1 2 49 102.08 4 5
21 Jack Leach England 4 8 48 24.74 6 1
22 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 2 4 28 35.44 6 -
23 ഇഷാന്ത് ശർമ India 4 6 26 35.62 3 1
24 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 2 3 20 76.92 1 2
25 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 4 16 51.61 2 -
26 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 6 12 33.33 1 -
27 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 2 4 9 18.75 1 -
28 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 3 5 27.78 1 -
29 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 2 3 12.50 - -
30 Olly Stone England 1 2 1 11.11 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 മോയിൻ അലി England 1 2 49 102.08 24.5
2 റിഷഭ് പന്ത് India 4 6 270 84.11 54
3 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 2 3 20 76.92 10
4 ജോസ് ബട്ലർ England 1 2 54 59.34 27
5 രോഹിത് ശർമ India 4 7 345 57.98 57.5
6 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 4 181 55.02 90.5
7 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 4 7 119 54.84 19.83
8 Rory Burns England 2 4 58 54.72 14.5
9 ജോ റൂട്ട് England 4 8 368 54.44 46
10 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 4 16 51.61 4
11 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 4 6 189 51.36 31.5
12 Zak Crawley England 2 4 67 51.15 16.75
13 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 8 203 50.37 25.38
14 അജിൻക്യ രഹാനെ India 4 6 112 46.28 18.67
15 വിരാട് കോലി India 4 6 172 46.24 28.67
16 Dan Lawrence England 3 6 149 45.71 24.83
17 Ollie Pope England 4 8 153 44.61 19.12
18 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 3 4 55 41.98 13.75
19 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 4 6 133 40.06 22.17
20 ഇഷാന്ത് ശർമ India 4 6 26 35.62 6.5
21 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 2 4 28 35.44 7
22 Dominic Bess England 2 4 64 35.16 16
23 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 6 12 33.33 4
24 Dominic Sibley England 4 8 134 30.88 16.75
25 ബെൻ ഫോക്സ് England 3 6 78 30.00 15.6
26 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 3 5 27.78 1.67
27 Jack Leach England 4 8 48 24.74 8
28 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 2 4 9 18.75 4.5
29 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 2 3 12.50 1.5
30 Olly Stone England 1 2 1 11.11 0.5

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ജോ റൂട്ട് England 4 8 218 54.44 35 2
2 രോഹിത് ശർമ India 4 7 161 57.98 43 5
3 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 4 6 106 51.36 24 2
4 റിഷഭ് പന്ത് India 4 6 101 84.11 32 10
5 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 4 96 55.02 22 3
6 Dominic Sibley England 4 8 87 30.88 17 -
7 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 8 82 50.37 22 5
8 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 4 6 73 40.06 16 -
9 വിരാട് കോലി India 4 6 72 46.24 19 -
10 അജിൻക്യ രഹാനെ India 4 6 67 46.28 16 -
11 Zak Crawley England 2 4 53 51.15 11 -
12 Dan Lawrence England 3 6 50 45.71 17 1
13 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 4 7 50 54.84 15 3
14 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 3 4 43 41.98 7 1
15 മോയിൻ അലി England 1 2 43 102.08 4 5
16 ബെൻ ഫോക്സ് England 3 6 42 30.00 5 -
17 Dominic Bess England 2 4 34 35.16 9 -
18 Ollie Pope England 4 8 34 44.61 12 1
19 Rory Burns England 2 4 33 54.72 6 -
20 ജോസ് ബട്ലർ England 1 2 30 59.34 7 1
21 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 2 4 28 35.44 6 -
22 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 2 3 16 76.92 1 2
23 Jack Leach England 4 8 14 24.74 6 1
24 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 4 11 51.61 2 -
25 ഇഷാന്ത് ശർമ India 4 6 10 35.62 3 1
26 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 6 10 33.33 1 -
27 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 2 4 5 18.75 1 -
28 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 3 4 27.78 1 -
29 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 2 3 12.50 - -
30 Olly Stone England 1 2 1 11.11 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 4 181 90.5 2
2 രോഹിത് ശർമ India 4 7 345 57.5 1
3 റിഷഭ് പന്ത് India 4 6 270 54 1
4 ജോ റൂട്ട് England 4 8 368 46 0
5 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 4 6 189 31.5 0
6 വിരാട് കോലി India 4 6 172 28.67 0
7 ജോസ് ബട്ലർ England 1 2 54 27 0
8 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 8 203 25.38 0
9 Dan Lawrence England 3 6 149 24.83 0
10 മോയിൻ അലി England 1 2 49 24.5 0
11 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 4 6 133 22.17 0
12 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 4 7 119 19.83 1
13 Ollie Pope England 4 8 153 19.12 0
14 അജിൻക്യ രഹാനെ India 4 6 112 18.67 0
15 Dominic Sibley England 4 8 134 16.75 0
16 Zak Crawley England 2 4 67 16.75 0
17 Dominic Bess England 2 4 64 16 0
18 ബെൻ ഫോക്സ് England 3 6 78 15.6 1
19 Rory Burns England 2 4 58 14.5 0
20 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 3 4 55 13.75 0
21 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 2 3 20 10 1
22 Jack Leach England 4 8 48 8 2
23 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 2 4 28 7 0
24 ഇഷാന്ത് ശർമ India 4 6 26 6.5 2
25 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 2 4 9 4.5 2
26 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 6 12 4 3
27 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 4 16 4 0
28 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 3 5 1.67 0
29 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 2 3 1.5 0
30 Olly Stone England 1 2 1 0.5 0
31 ഷഹബാസ് നദീം India 1 2 0 0 0

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ജോ റൂട്ട് England 4 8 368 1 218
2 രോഹിത് ശർമ India 4 7 345 1 161
3 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 4 6 189 1 106
4 റിഷഭ് പന്ത് India 4 6 270 1 101
5 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 4 181 - 96
6 Dominic Sibley England 4 8 134 - 87
7 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 8 203 - 82
8 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 4 6 133 - 73
9 വിരാട് കോലി India 4 6 172 - 72
10 അജിൻക്യ രഹാനെ India 4 6 112 - 67
11 Zak Crawley England 2 4 67 - 53
12 Dan Lawrence England 3 6 149 - 50
13 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 4 7 119 - 50
14 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 3 4 55 - 43
15 മോയിൻ അലി England 1 2 49 - 43
16 ബെൻ ഫോക്സ് England 3 6 78 - 42
17 Dominic Bess England 2 4 64 - 34
18 Ollie Pope England 4 8 153 - 34
19 Rory Burns England 2 4 58 - 33
20 ജോസ് ബട്ലർ England 1 2 54 - 30
21 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 2 4 28 - 28
22 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 2 3 20 - 16
23 Jack Leach England 4 8 48 - 14
24 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 4 16 - 11
25 ഇഷാന്ത് ശർമ India 4 6 26 - 10
26 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 6 12 - 10
27 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 2 4 9 - 5
28 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 3 5 - 4
29 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 2 3 - 3
30 Olly Stone England 1 2 1 - 1

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 റിഷഭ് പന്ത് India 4 6 270 2 101
2 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 4 181 2 96
3 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 8 203 2 82
4 വിരാട് കോലി India 4 6 172 2 72
5 രോഹിത് ശർമ India 4 7 345 1 161
6 Dominic Sibley England 4 8 134 1 87
7 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 4 6 133 1 73
8 അജിൻക്യ രഹാനെ India 4 6 112 1 67
9 Zak Crawley England 2 4 67 1 53
10 Dan Lawrence England 3 6 149 1 50
11 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 4 7 119 1 50

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 റിഷഭ് പന്ത് India 4 6 270 10
2 രോഹിത് ശർമ India 4 7 345 5
3 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 8 203 5
4 മോയിൻ അലി England 1 2 49 5
5 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 4 181 3
6 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 4 7 119 3
7 ജോ റൂട്ട് England 4 8 368 2
8 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 4 6 189 2
9 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 2 3 20 2
10 Ollie Pope England 4 8 153 1
11 Dan Lawrence England 3 6 149 1
12 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 3 4 55 1
13 ജോസ് ബട്ലർ England 1 2 54 1
14 Jack Leach England 4 8 48 1
15 ഇഷാന്ത് ശർമ India 4 6 26 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 രോഹിത് ശർമ India 4 7 345 43
2 ജോ റൂട്ട് England 4 8 368 35
3 റിഷഭ് പന്ത് India 4 6 270 32
4 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 4 6 189 24
5 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 8 203 22
6 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 4 181 22
7 വിരാട് കോലി India 4 6 172 19
8 Dan Lawrence England 3 6 149 17
9 Dominic Sibley England 4 8 134 17
10 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 4 6 133 16
11 അജിൻക്യ രഹാനെ India 4 6 112 16
12 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 4 7 119 15
13 Ollie Pope England 4 8 153 12
14 Zak Crawley England 2 4 67 11
15 Dominic Bess England 2 4 64 9
16 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 3 4 55 7
17 ജോസ് ബട്ലർ England 1 2 54 7
18 Rory Burns England 2 4 58 6
19 Jack Leach England 4 8 48 6
20 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 2 4 28 6
21 ബെൻ ഫോക്സ് England 3 6 78 5
22 മോയിൻ അലി England 1 2 49 4
23 ഇഷാന്ത് ശർമ India 4 6 26 3
24 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 4 16 2
25 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 2 3 20 1
26 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 6 12 1
27 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 2 4 9 1
28 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 3 5 1

Most Catches ( TEST )

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 4 8 1129 32 3
2 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 3 6 766 27 4
3 Jack Leach England 4 7 966 18 0
4 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 4 395 8 0
5 മോയിൻ അലി England 1 2 366 8 0
6 ഇഷാന്ത് ശർമ India 4 6 354 6 0
7 ജോ റൂട്ട് England 4 6 270 6 1
8 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 5 256 5 0
9 Dominic Bess England 2 3 306 5 0
10 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 3 288 4 0
11 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 3 211 4 0
12 Olly Stone England 1 2 136 4 0
13 ഷഹബാസ് നദീം India 1 2 354 4 0
14 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 2 4 156 3 0
15 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 2 74 2 0
16 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 5 232 2 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 3 6 766 286 27 4
2 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 4 8 1129 471 32 3
3 ജോ റൂട്ട് England 4 6 270 141 6 1
4 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 5 256 153 5 -
5 Dan Lawrence England 3 1 6 7 0 -
6 Dominic Bess England 2 3 306 197 5 -
7 ഇഷാന്ത് ശർമ India 4 6 354 160 6 -
8 Jack Leach England 4 7 966 517 18 -
9 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 4 395 127 8 -
10 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 3 288 129 4 -
11 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 3 211 122 4 -
12 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 2 74 41 2 -
13 മോയിൻ അലി England 1 2 366 226 8 -
14 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 2 4 156 68 3 -
15 Olly Stone England 1 2 136 68 4 -
16 രോഹിത് ശർമ India 4 1 12 7 0 -
17 ഷഹബാസ് നദീം India 1 2 354 233 4 -
18 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 2 3 156 78 0 -
19 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 5 232 130 2 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 4 1.93 33.33
2 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 3 6 2.24 41.98
3 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 4 8 2.5 51.36
4 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 2 4 2.62 76.92
5 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 3 2.69 27.78
6 ഇഷാന്ത് ശർമ India 4 6 2.71 35.62
7 Olly Stone England 1 2 3 11.11
8 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 2 3 3 18.75
9 ജോ റൂട്ട് England 4 6 3.13 54.44
10 Jack Leach England 4 7 3.21 24.74
11 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 2 3.32 12.5
12 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 5 3.36 55.02
13 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 3 3.47 51.61
14 രോഹിത് ശർമ India 4 1 3.5 57.98
15 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 5 3.59 50.37
16 മോയിൻ അലി England 1 2 3.7 102.08
17 Dominic Bess England 2 3 3.86 35.16
18 ഷഹബാസ് നദീം India 1 2 3.95 0
19 Dan Lawrence England 3 1 7 45.71

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 3 6 2.24 10.59
2 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 4 8 2.5 14.72
3 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 3 4 1.93 15.88
4 Olly Stone England 1 2 3 17.00
5 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 2 3.32 20.50
6 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 2 4 2.62 22.67
7 ജോ റൂട്ട് England 4 6 3.13 23.50
8 ഇഷാന്ത് ശർമ India 4 6 2.71 26.67
9 മോയിൻ അലി England 1 2 3.7 28.25
10 Jack Leach England 4 7 3.21 28.72
11 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 3 3.47 30.50
12 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 4 5 3.59 30.60
13 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 3 2.69 32.25
14 Dominic Bess England 2 3 3.86 39.40
15 ഷഹബാസ് നദീം India 1 2 3.95 58.25
16 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 5 3.36 65.00

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 വിരാട് കോലി India 5 5 231 147.13 20 9
2 ജോസ് ബട്ലർ England 5 5 172 147.01 9 10
3 ഡേവിഡ് മലാൻ England 5 5 148 120.33 15 5
4 ജേസൺ റോയ് England 5 5 144 132.11 16 6
5 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 5 4 121 145.78 14 2
6 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 5 5 118 137.21 10 4
7 റിഷഭ് പന്ത് India 5 4 102 129.11 11 3
8 രോഹിത് ശർമ India 3 3 91 144.44 7 6
9 സൂര്യകുമാർ യാദവ് India 3 2 89 185.42 9 5
10 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 5 4 86 140.98 5 6
11 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 84 150.00 7 3
12 ഇഷൻ കിഷാൻ India 2 2 60 146.34 5 4
13 ഇയാൻ മോർഗൻ England 5 3 33 110.00 4 -
14 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 5 3 23 121.05 1 1
15 സാം കറെന്‍ England 5 3 23 176.92 1 2
16 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 5 2 19 190.00 2 1
17 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 4 4 15 48.39 2 -
18 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 5 2 10 200.00 2 -
19 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 1 1 7 233.33 1 -
20 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 5 2 7 140.00 1 -
21 ശിഖർ ധവാൻ India 1 1 4 33.33 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 1 1 7 233.33 0
2 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 5 2 10 200.00 10
3 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 5 2 19 190.00 19
4 സൂര്യകുമാർ യാദവ് India 3 2 89 185.42 44.5
5 സാം കറെന്‍ England 5 3 23 176.92 23
6 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 84 150.00 28
7 വിരാട് കോലി India 5 5 231 147.13 115.5
8 ജോസ് ബട്ലർ England 5 5 172 147.01 43
9 ഇഷൻ കിഷാൻ India 2 2 60 146.34 30
10 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 5 4 121 145.78 40.33
11 രോഹിത് ശർമ India 3 3 91 144.44 30.33
12 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 5 4 86 140.98 28.67
13 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 5 2 7 140.00 7
14 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 5 5 118 137.21 39.33
15 ജേസൺ റോയ് England 5 5 144 132.11 28.8
16 റിഷഭ് പന്ത് India 5 4 102 129.11 25.5
17 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 5 3 23 121.05 11.5
18 ഡേവിഡ് മലാൻ England 5 5 148 120.33 37
19 ഇയാൻ മോർഗൻ England 5 3 33 110.00 11
20 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 4 4 15 48.39 3.75
21 ശിഖർ ധവാൻ India 1 1 4 33.33 4

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ജോസ് ബട്ലർ England 5 5 83 147.01 9 10
2 വിരാട് കോലി India 5 5 80 147.13 20 9
3 ഡേവിഡ് മലാൻ England 5 5 68 120.33 15 5
4 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 5 4 67 145.78 14 2
5 രോഹിത് ശർമ India 3 3 64 144.44 7 6
6 സൂര്യകുമാർ യാദവ് India 3 2 57 185.42 9 5
7 ഇഷൻ കിഷാൻ India 2 2 56 146.34 5 4
8 ജേസൺ റോയ് England 5 5 49 132.11 16 6
9 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 46 150.00 7 3
10 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 5 5 40 137.21 10 4
11 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 5 4 39 140.98 5 6
12 റിഷഭ് പന്ത് India 5 4 30 129.11 11 3
13 ഇയാൻ മോർഗൻ England 5 3 28 110.00 4 -
14 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 5 2 18 190.00 2 1
15 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 4 4 14 48.39 2 -
16 സാം കറെന്‍ England 5 3 14 176.92 1 2
17 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 5 3 12 121.05 1 1
18 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 5 2 10 200.00 2 -
19 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 1 1 7 233.33 1 -
20 ശിഖർ ധവാൻ India 1 1 4 33.33 - -
21 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 5 2 4 140.00 1 -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 വിരാട് കോലി India 5 5 231 115.5 3
2 സൂര്യകുമാർ യാദവ് India 3 2 89 44.5 0
3 ജോസ് ബട്ലർ England 5 5 172 43 1
4 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 5 4 121 40.33 1
5 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 5 5 118 39.33 2
6 ഡേവിഡ് മലാൻ England 5 5 148 37 1
7 രോഹിത് ശർമ India 3 3 91 30.33 0
8 ഇഷൻ കിഷാൻ India 2 2 60 30 0
9 ജേസൺ റോയ് England 5 5 144 28.8 0
10 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 5 4 86 28.67 1
11 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 84 28 0
12 റിഷഭ് പന്ത് India 5 4 102 25.5 0
13 സാം കറെന്‍ England 5 3 23 23 2
14 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 5 2 19 19 1
15 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 5 3 23 11.5 1
16 ഇയാൻ മോർഗൻ England 5 3 33 11 0
17 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 5 2 10 10 1
18 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 5 2 7 7 1
19 ശിഖർ ധവാൻ India 1 1 4 4 0
20 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 4 4 15 3.75 0
21 ആദിൽ റഷീദ് England 5 2 0 0 2
22 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 1 1 7 0 1
23 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 5 1 0 0 1
24 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 4 0 0 0 0
25 രാഹുൽ ചാഹർ India 2 0 0 0 0
26 ടി നടരാജൻ India 1 0 0 0 0
27 ടോം കുറാൻ England 1 0 0 0 0
28 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 3 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ജോസ് ബട്ലർ England 5 5 172 - 83
2 വിരാട് കോലി India 5 5 231 - 80
3 ഡേവിഡ് മലാൻ England 5 5 148 - 68
4 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 5 4 121 - 67
5 രോഹിത് ശർമ India 3 3 91 - 64
6 സൂര്യകുമാർ യാദവ് India 3 2 89 - 57
7 ഇഷൻ കിഷാൻ India 2 2 60 - 56
8 ജേസൺ റോയ് England 5 5 144 - 49
9 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 84 - 46
10 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 5 5 118 - 40
11 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 5 4 86 - 39
12 റിഷഭ് പന്ത് India 5 4 102 - 30
13 ഇയാൻ മോർഗൻ England 5 3 33 - 28
14 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 5 2 19 - 18
15 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 4 4 15 - 14
16 സാം കറെന്‍ England 5 3 23 - 14
17 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 5 3 23 - 12
18 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 5 2 10 - 10
19 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 1 1 7 - 7
20 ശിഖർ ധവാൻ India 1 1 4 - 4
21 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 5 2 7 - 4

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 വിരാട് കോലി India 5 5 231 3 80
2 ജോസ് ബട്ലർ England 5 5 172 2 83
3 ഡേവിഡ് മലാൻ England 5 5 148 1 68
4 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 5 4 121 1 67
5 രോഹിത് ശർമ India 3 3 91 1 64
6 സൂര്യകുമാർ യാദവ് India 3 2 89 1 57
7 ഇഷൻ കിഷാൻ India 2 2 60 1 56

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ജോസ് ബട്ലർ England 5 5 172 10
2 വിരാട് കോലി India 5 5 231 9
3 ജേസൺ റോയ് England 5 5 144 6
4 രോഹിത് ശർമ India 3 3 91 6
5 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 5 4 86 6
6 ഡേവിഡ് മലാൻ England 5 5 148 5
7 സൂര്യകുമാർ യാദവ് India 3 2 89 5
8 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 5 5 118 4
9 ഇഷൻ കിഷാൻ India 2 2 60 4
10 റിഷഭ് പന്ത് India 5 4 102 3
11 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 84 3
12 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 5 4 121 2
13 സാം കറെന്‍ England 5 3 23 2
14 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 5 3 23 1
15 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 5 2 19 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 വിരാട് കോലി India 5 5 231 20
2 ജേസൺ റോയ് England 5 5 144 16
3 ഡേവിഡ് മലാൻ England 5 5 148 15
4 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 5 4 121 14
5 റിഷഭ് പന്ത് India 5 4 102 11
6 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 5 5 118 10
7 ജോസ് ബട്ലർ England 5 5 172 9
8 സൂര്യകുമാർ യാദവ് India 3 2 89 9
9 രോഹിത് ശർമ India 3 3 91 7
10 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 84 7
11 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 5 4 86 5
12 ഇഷൻ കിഷാൻ India 2 2 60 5
13 ഇയാൻ മോർഗൻ England 5 3 33 4
14 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 5 2 19 2
15 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 4 4 15 2
16 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 5 2 10 2
17 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 5 3 23 1
18 സാം കറെന്‍ England 5 3 23 1
19 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 1 1 7 1
20 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 5 2 7 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 5 5 104 8 0
2 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 5 5 120 7 0
3 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 4 4 96 5 0
4 ആദിൽ റഷീദ് England 5 5 114 4 0
5 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 5 5 108 4 0
6 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 5 5 113 4 0
7 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 5 5 93 4 0
8 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 5 72 3 0
9 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 5 5 102 3 0
10 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 3 3 72 3 0
11 രാഹുൽ ചാഹർ India 2 2 42 2 0
12 സാം കറെന്‍ England 5 5 60 2 0
13 ടി നടരാജൻ India 1 1 24 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ആദിൽ റഷീദ് England 5 5 114 148 4 -
2 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 1 1 18 24 0 -
3 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 5 72 106 3 -
4 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 5 5 108 115 4 -
5 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 5 5 113 198 4 -
6 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 5 5 102 118 3 -
7 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 5 5 120 155 7 -
8 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 4 4 96 129 5 -
9 രാഹുൽ ചാഹർ India 2 2 42 68 2 -
10 സാം കറെന്‍ England 5 5 60 78 2 -
11 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 5 5 104 168 8 -
12 ടി നടരാജൻ India 1 1 24 39 1 -
13 ടോം കുറാൻ England 1 1 12 26 0 -
14 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 5 5 93 138 4 -
15 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 3 3 72 119 3 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 5 5 6.39 0
2 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 5 5 6.94 140.98
3 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 5 5 7.75 190
4 ആദിൽ റഷീദ് England 5 5 7.79 0
5 സാം കറെന്‍ England 5 5 7.8 176.92
6 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 1 1 8 233.33
7 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 4 4 8.06 0
8 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 5 8.83 150
9 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 5 5 8.9 140
10 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 5 5 9.69 200
11 രാഹുൽ ചാഹർ India 2 2 9.71 0
12 ടി നടരാജൻ India 1 1 9.75 0
13 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 3 3 9.92 0
14 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 5 5 10.51 121.05
15 ടോം കുറാൻ England 1 1 13 0

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 5 5 9.69 21.00
2 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 5 5 7.75 22.14
3 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 4 4 8.06 25.80
4 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 5 5 6.39 28.75
5 രാഹുൽ ചാഹർ India 2 2 9.71 34.00
6 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 5 5 8.9 34.50
7 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 5 8.83 35.33
8 ആദിൽ റഷീദ് England 5 5 7.79 37.00
9 സാം കറെന്‍ England 5 5 7.8 39.00
10 ടി നടരാജൻ India 1 1 9.75 39.00
11 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 5 5 6.94 39.33
12 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 3 3 9.92 39.67
13 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 5 5 10.51 49.50

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 219 120.33 17 14
2 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 177 101.14 11 6
3 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 169 94.41 21 2
4 റിഷഭ് പന്ത് India 2 2 155 151.96 8 11
5 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 3 135 132.35 8 11
6 വിരാട് കോലി India 3 3 129 86.58 10 1
7 ജേസൺ റോയ് England 3 3 115 123.66 17 2
8 സാം കറെന്‍ England 3 2 107 103.88 10 3
9 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 100 144.93 6 8
10 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 3 95 128.38 8 2
11 രോഹിത് ശർമ India 3 3 90 86.54 15 -
12 ഡേവിഡ് മലാൻ England 2 2 66 90.41 7 -
13 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 2 2 63 121.15 5 3
14 മോയിൻ അലി England 3 2 59 95.16 4 3
15 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 3 2 30 142.86 1 3
16 ഇയാൻ മോർഗൻ England 1 1 22 73.33 1 1
17 ആദിൽ റഷീദ് England 3 2 19 70.37 2 -
18 സാം ബില്ലിങ്സ് England 1 1 18 81.82 1 -
19 ജോസ് ബട്ലർ England 3 3 17 68.00 2 -
20 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2 16 57.14 1 -
21 ടോം കുറാൻ England 2 1 11 68.75 1 -
22 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 1 1 6 66.67 1 -
23 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 1 3 60.00 - -
24 Reece Topley England 2 1 1 100.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 റിഷഭ് പന്ത് India 2 2 155 151.96 77.5
2 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 100 144.93 33.33
3 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 3 2 30 142.86 30
4 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 3 135 132.35 45
5 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 3 95 128.38 95
6 ജേസൺ റോയ് England 3 3 115 123.66 38.33
7 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 2 2 63 121.15 63
8 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 219 120.33 73
9 സാം കറെന്‍ England 3 2 107 103.88 107
10 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 177 101.14 88.5
11 Reece Topley England 2 1 1 100.00 0
12 മോയിൻ അലി England 3 2 59 95.16 29.5
13 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 169 94.41 56.33
14 ഡേവിഡ് മലാൻ England 2 2 66 90.41 66
15 വിരാട് കോലി India 3 3 129 86.58 43
16 രോഹിത് ശർമ India 3 3 90 86.54 30
17 സാം ബില്ലിങ്സ് England 1 1 18 81.82 18
18 ഇയാൻ മോർഗൻ England 1 1 22 73.33 22
19 ആദിൽ റഷീദ് England 3 2 19 70.37 9.5
20 ടോം കുറാൻ England 2 1 11 68.75 11
21 ജോസ് ബട്ലർ England 3 3 17 68.00 5.67
22 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 1 1 6 66.67 6
23 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 1 3 60.00 3
24 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2 16 57.14 16

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 124 120.33 17 14
2 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 108 101.14 11 6
3 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 3 99 132.35 8 11
4 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 98 94.41 21 2
5 സാം കറെന്‍ England 3 2 95 103.88 10 3
6 റിഷഭ് പന്ത് India 2 2 78 151.96 8 11
7 വിരാട് കോലി India 3 3 66 86.58 10 1
8 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 64 144.93 6 8
9 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 3 58 128.38 8 2
10 ജേസൺ റോയ് England 3 3 55 123.66 17 2
11 ഡേവിഡ് മലാൻ England 2 2 50 90.41 7 -
12 രോഹിത് ശർമ India 3 3 37 86.54 15 -
13 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 2 2 36 121.15 5 3
14 മോയിൻ അലി England 3 2 30 95.16 4 3
15 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 3 2 30 142.86 1 3
16 ഇയാൻ മോർഗൻ England 1 1 22 73.33 1 1
17 ആദിൽ റഷീദ് England 3 2 19 70.37 2 -
18 സാം ബില്ലിങ്സ് England 1 1 18 81.82 1 -
19 ജോസ് ബട്ലർ England 3 3 15 68.00 2 -
20 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2 14 57.14 1 -
21 ടോം കുറാൻ England 2 1 11 68.75 1 -
22 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 1 1 6 66.67 1 -
23 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 1 3 60.00 - -
24 Reece Topley England 2 1 1 100.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 സാം കറെന്‍ England 3 2 107 107 1
2 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 3 95 95 2
3 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 177 88.5 1
4 റിഷഭ് പന്ത് India 2 2 155 77.5 0
5 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 219 73 0
6 ഡേവിഡ് മലാൻ England 2 2 66 66 1
7 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 2 2 63 63 1
8 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 169 56.33 0
9 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 3 135 45 0
10 വിരാട് കോലി India 3 3 129 43 0
11 ജേസൺ റോയ് England 3 3 115 38.33 0
12 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 100 33.33 0
13 രോഹിത് ശർമ India 3 3 90 30 0
14 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 3 2 30 30 1
15 മോയിൻ അലി England 3 2 59 29.5 0
16 ഇയാൻ മോർഗൻ England 1 1 22 22 0
17 സാം ബില്ലിങ്സ് England 1 1 18 18 0
18 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2 16 16 1
19 ടോം കുറാൻ England 2 1 11 11 0
20 ആദിൽ റഷീദ് England 3 2 19 9.5 0
21 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 1 1 6 6 0
22 ജോസ് ബട്ലർ England 3 3 17 5.67 0
23 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 1 3 3 0
24 കുൽദീപ് യാദവ് India 2 0 0 0 0
25 പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ India 3 1 0 0 0
26 Reece Topley England 2 1 1 0 1
27 ടി നടരാജൻ India 1 1 0 0 1

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 219 1 124
2 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 177 1 108
3 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 3 135 - 99
4 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 169 - 98
5 സാം കറെന്‍ England 3 2 107 - 95
6 റിഷഭ് പന്ത് India 2 2 155 - 78
7 വിരാട് കോലി India 3 3 129 - 66
8 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 100 - 64
9 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 3 95 - 58
10 ജേസൺ റോയ് England 3 3 115 - 55
11 ഡേവിഡ് മലാൻ England 2 2 66 - 50
12 രോഹിത് ശർമ India 3 3 90 - 37
13 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 2 2 63 - 36
14 മോയിൻ അലി England 3 2 59 - 30
15 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 3 2 30 - 30
16 ഇയാൻ മോർഗൻ England 1 1 22 - 22
17 ആദിൽ റഷീദ് England 3 2 19 - 19
18 സാം ബില്ലിങ്സ് England 1 1 18 - 18
19 ജോസ് ബട്ലർ England 3 3 17 - 15
20 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2 16 - 14
21 ടോം കുറാൻ England 2 1 11 - 11
22 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 1 1 6 - 6
23 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 1 3 - 3
24 Reece Topley England 2 1 1 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 169 2 98
2 റിഷഭ് പന്ത് India 2 2 155 2 78
3 വിരാട് കോലി India 3 3 129 2 66
4 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 219 1 124
5 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 177 1 108
6 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 3 135 1 99
7 സാം കറെന്‍ England 3 2 107 1 95
8 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 100 1 64
9 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 3 95 1 58
10 ജേസൺ റോയ് England 3 3 115 1 55
11 ഡേവിഡ് മലാൻ England 2 2 66 1 50

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 219 14
2 റിഷഭ് പന്ത് India 2 2 155 11
3 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 3 135 11
4 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 100 8
5 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 177 6
6 സാം കറെന്‍ England 3 2 107 3
7 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 2 2 63 3
8 മോയിൻ അലി England 3 2 59 3
9 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 3 2 30 3
10 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 169 2
11 ജേസൺ റോയ് England 3 3 115 2
12 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 3 95 2
13 വിരാട് കോലി India 3 3 129 1
14 ഇയാൻ മോർഗൻ England 1 1 22 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 169 21
2 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 219 17
3 ജേസൺ റോയ് England 3 3 115 17
4 രോഹിത് ശർമ India 3 3 90 15
5 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 177 11
6 വിരാട് കോലി India 3 3 129 10
7 സാം കറെന്‍ England 3 2 107 10
8 റിഷഭ് പന്ത് India 2 2 155 8
9 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 3 135 8
10 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 3 95 8
11 ഡേവിഡ് മലാൻ England 2 2 66 7
12 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 100 6
13 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 2 2 63 5
14 മോയിൻ അലി England 3 2 59 4
15 ആദിൽ റഷീദ് England 3 2 19 2
16 ജോസ് ബട്ലർ England 3 3 17 2
17 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 3 2 30 1
18 ഇയാൻ മോർഗൻ England 1 1 22 1
19 സാം ബില്ലിങ്സ് England 1 1 18 1
20 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2 16 1
21 ടോം കുറാൻ England 2 1 11 1
22 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 1 1 6 1

Most Catches ( ODI )

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 3 3 141 7 0
2 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 3 174 6 0
3 പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ India 3 3 151 6 0
4 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2 102 5 0
5 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 3 120 4 0
6 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 174 3 0
7 Reece Topley England 2 2 104 3 0
8 സാം കറെന്‍ England 3 3 132 2 0
9 ടോം കുറാൻ England 2 2 120 2 0
10 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 3 120 1 0
11 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 2 1 18 1 0
12 മോയിൻ അലി England 3 3 120 1 0
13 ടി നടരാജൻ India 1 1 60 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 174 212 3 -
2 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 3 120 121 4 -
3 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 3 174 135 6 -
4 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 1 54 48 0 -
5 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 3 120 160 1 -
6 കുൽദീപ് യാദവ് India 2 2 114 152 0 -
7 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 2 1 18 20 1 -
8 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2 102 109 5 -
9 മോയിൻ അലി England 3 3 120 114 1 -
10 പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ India 3 3 151 174 6 -
11 Reece Topley England 2 2 104 116 3 -
12 സാം കറെന്‍ England 3 3 132 138 2 -
13 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 3 3 141 158 7 -
14 ടി നടരാജൻ India 1 1 60 73 1 -
15 ടോം കുറാൻ England 2 2 120 146 2 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 3 4.66 60
2 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 1 5.33 144.93
3 മോയിൻ അലി England 3 3 5.7 95.16
4 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 3 6.05 132.35
5 സാം കറെന്‍ England 3 3 6.27 103.88
6 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2 6.41 57.14
7 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 2 1 6.67 121.15
8 Reece Topley England 2 2 6.69 100
9 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 3 3 6.72 142.86
10 പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ India 3 3 6.91 0
11 ടി നടരാജൻ India 1 1 7.3 0
12 ടോം കുറാൻ England 2 2 7.3 68.75
13 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 7.31 70.37
14 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 3 8 128.38
15 കുൽദീപ് യാദവ് India 2 2 8 0

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ലിയാം ലിവിങ്‌സ്റ്റോണ്‍ England 2 1 6.67 20.00
2 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 2 2 6.41 21.80
3 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 3 4.66 22.50
4 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 3 3 6.72 22.57
5 പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ India 3 3 6.91 29.00
6 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 3 6.05 30.25
7 Reece Topley England 2 2 6.69 38.67
8 സാം കറെന്‍ England 3 3 6.27 69.00
9 ആദിൽ റഷീദ് England 3 3 7.31 70.67
10 ടി നടരാജൻ India 1 1 7.3 73.00
11 ടോം കുറാൻ England 2 2 7.3 73.00
12 മോയിൻ അലി England 3 3 5.7 114.00
13 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 3 8 160.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X