ഹോം  »  Cricket  »  India vs England 2021  »  Stats

India vs England 2021 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ജോ റൂട്ട് England 3 6 333 55.97 31 2
2 രോഹിത് ശർമ India 3 6 296 65.63 36 5
3 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 3 5 176 52.38 22 2
4 വിരാട് കോലി India 3 5 172 47.25 19 -
5 റിഷഭ് പന്ത് India 3 5 169 83.25 19 8
6 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 146 53.48 16 3
7 Dominic Sibley England 3 6 129 31.85 17 -
8 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 3 6 119 55.61 15 3
9 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 3 5 116 43.61 15 -
10 Ollie Pope England 3 6 109 48.44 10 -
11 അജിൻക്യ രഹാനെ India 3 5 85 43.15 12 -
12 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 2 3 85 54.84 12 2
13 ബെൻ ഫോക്സ് England 2 4 64 31.68 5 -
14 Dominic Bess England 1 2 59 36.88 9 -
15 Rory Burns England 2 4 58 54.72 6 -
16 ജോസ് ബട്ലർ England 1 2 54 59.34 7 1
17 Dan Lawrence England 2 4 53 33.76 3 1
18 Zak Crawley England 1 2 53 62.35 10 -
19 മോയിൻ അലി England 1 2 49 102.08 4 5
20 Jack Leach England 3 6 39 26.71 5 1
21 ഇഷാന്ത് ശർമ India 3 5 26 36.11 3 1
22 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 1 2 20 86.96 1 2
23 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 4 16 51.61 2 -
24 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 2 3 12 35.29 2 -
25 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 2 4 9 18.75 1 -
26 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 3 5 27.78 1 -
27 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 2 3 12.50 - -
28 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 2 4 1 5.00 - -
29 Olly Stone England 1 2 1 11.11 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 മോയിൻ അലി England 1 2 49 102.08 24.5
2 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 1 2 20 86.96 20
3 റിഷഭ് പന്ത് India 3 5 169 83.25 42.25
4 രോഹിത് ശർമ India 3 6 296 65.63 59.2
5 Zak Crawley England 1 2 53 62.35 26.5
6 ജോസ് ബട്ലർ England 1 2 54 59.34 27
7 ജോ റൂട്ട് England 3 6 333 55.97 55.5
8 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 3 6 119 55.61 23.8
9 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 2 3 85 54.84 42.5
10 Rory Burns England 2 4 58 54.72 14.5
11 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 146 53.48 24.33
12 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 3 5 176 52.38 35.2
13 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 4 16 51.61 4
14 Ollie Pope England 3 6 109 48.44 18.17
15 വിരാട് കോലി India 3 5 172 47.25 34.4
16 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 3 5 116 43.61 23.2
17 അജിൻക്യ രഹാനെ India 3 5 85 43.15 17
18 Dominic Bess England 1 2 59 36.88 29.5
19 ഇഷാന്ത് ശർമ India 3 5 26 36.11 8.67
20 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 2 3 12 35.29 4
21 Dan Lawrence England 2 4 53 33.76 13.25
22 Dominic Sibley England 3 6 129 31.85 21.5
23 ബെൻ ഫോക്സ് England 2 4 64 31.68 21.33
24 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 3 5 27.78 1.67
25 Jack Leach England 3 6 39 26.71 9.75
26 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 2 4 9 18.75 4.5
27 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 2 3 12.50 1.5
28 Olly Stone England 1 2 1 11.11 0.5
29 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 2 4 1 5.00 0.33

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ജോ റൂട്ട് England 3 6 218 55.97 31 2
2 രോഹിത് ശർമ India 3 6 161 65.63 36 5
3 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 3 5 106 52.38 22 2
4 റിഷഭ് പന്ത് India 3 5 91 83.25 19 8
5 Dominic Sibley England 3 6 87 31.85 17 -
6 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 2 3 85 54.84 12 2
7 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 82 53.48 16 3
8 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 3 5 73 43.61 15 -
9 വിരാട് കോലി India 3 5 72 47.25 19 -
10 അജിൻക്യ രഹാനെ India 3 5 67 43.15 12 -
11 Zak Crawley England 1 2 53 62.35 10 -
12 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 3 6 50 55.61 15 3
13 മോയിൻ അലി England 1 2 43 102.08 4 5
14 ബെൻ ഫോക്സ് England 2 4 42 31.68 5 -
15 Dominic Bess England 1 2 34 36.88 9 -
16 Ollie Pope England 3 6 34 48.44 10 -
17 Rory Burns England 2 4 33 54.72 6 -
18 ജോസ് ബട്ലർ England 1 2 30 59.34 7 1
19 Dan Lawrence England 2 4 26 33.76 3 1
20 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 1 2 16 86.96 1 2
21 Jack Leach England 3 6 14 26.71 5 1
22 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 4 11 51.61 2 -
23 ഇഷാന്ത് ശർമ India 3 5 10 36.11 3 1
24 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 2 3 7 35.29 2 -
25 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 2 4 5 18.75 1 -
26 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 3 4 27.78 1 -
27 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 2 3 12.50 - -
28 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 2 4 1 5.00 - -
29 Olly Stone England 1 2 1 11.11 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 രോഹിത് ശർമ India 3 6 296 59.2 1
2 ജോ റൂട്ട് England 3 6 333 55.5 0
3 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 2 3 85 42.5 1
4 റിഷഭ് പന്ത് India 3 5 169 42.25 1
5 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 3 5 176 35.2 0
6 വിരാട് കോലി India 3 5 172 34.4 0
7 Dominic Bess England 1 2 59 29.5 0
8 ജോസ് ബട്ലർ England 1 2 54 27 0
9 Zak Crawley England 1 2 53 26.5 0
10 മോയിൻ അലി England 1 2 49 24.5 0
11 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 146 24.33 0
12 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 3 6 119 23.8 1
13 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 3 5 116 23.2 0
14 Dominic Sibley England 3 6 129 21.5 0
15 ബെൻ ഫോക്സ് England 2 4 64 21.33 1
16 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 1 2 20 20 1
17 Ollie Pope England 3 6 109 18.17 0
18 അജിൻക്യ രഹാനെ India 3 5 85 17 0
19 Rory Burns England 2 4 58 14.5 0
20 Dan Lawrence England 2 4 53 13.25 0
21 Jack Leach England 3 6 39 9.75 2
22 ഇഷാന്ത് ശർമ India 3 5 26 8.67 2
23 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 2 4 9 4.5 2
24 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 2 3 12 4 0
25 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 4 16 4 0
26 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 3 5 1.67 0
27 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 2 3 1.5 0
28 Olly Stone England 1 2 1 0.5 0
29 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 2 4 1 0.33 1
30 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 1 2 0 0 0
31 ഷഹബാസ് നദീം India 1 2 0 0 0

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ജോ റൂട്ട് England 3 6 333 1 218
2 രോഹിത് ശർമ India 3 6 296 1 161
3 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 3 5 176 1 106
4 റിഷഭ് പന്ത് India 3 5 169 - 91
5 Dominic Sibley England 3 6 129 - 87
6 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 2 3 85 - 85
7 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 146 - 82
8 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 3 5 116 - 73
9 വിരാട് കോലി India 3 5 172 - 72
10 അജിൻക്യ രഹാനെ India 3 5 85 - 67
11 Zak Crawley England 1 2 53 - 53
12 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 3 6 119 - 50
13 മോയിൻ അലി England 1 2 49 - 43
14 ബെൻ ഫോക്സ് England 2 4 64 - 42
15 Dominic Bess England 1 2 59 - 34
16 Ollie Pope England 3 6 109 - 34
17 Rory Burns England 2 4 58 - 33
18 ജോസ് ബട്ലർ England 1 2 54 - 30
19 Dan Lawrence England 2 4 53 - 26
20 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 1 2 20 - 16
21 Jack Leach England 3 6 39 - 14
22 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 4 16 - 11
23 ഇഷാന്ത് ശർമ India 3 5 26 - 10
24 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 2 3 12 - 7
25 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 2 4 9 - 5
26 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 3 5 - 4
27 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 2 3 - 3
28 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 2 4 1 - 1
29 Olly Stone England 1 2 1 - 1

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 റിഷഭ് പന്ത് India 3 5 169 2 91
2 വിരാട് കോലി India 3 5 172 2 72
3 രോഹിത് ശർമ India 3 6 296 1 161
4 Dominic Sibley England 3 6 129 1 87
5 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 2 3 85 1 85
6 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 146 1 82
7 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 3 5 116 1 73
8 അജിൻക്യ രഹാനെ India 3 5 85 1 67
9 Zak Crawley England 1 2 53 1 53
10 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 3 6 119 1 50

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 റിഷഭ് പന്ത് India 3 5 169 8
2 രോഹിത് ശർമ India 3 6 296 5
3 മോയിൻ അലി England 1 2 49 5
4 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 146 3
5 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 3 6 119 3
6 ജോ റൂട്ട് England 3 6 333 2
7 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 3 5 176 2
8 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 2 3 85 2
9 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 1 2 20 2
10 ജോസ് ബട്ലർ England 1 2 54 1
11 Dan Lawrence England 2 4 53 1
12 Jack Leach England 3 6 39 1
13 ഇഷാന്ത് ശർമ India 3 5 26 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 രോഹിത് ശർമ India 3 6 296 36
2 ജോ റൂട്ട് England 3 6 333 31
3 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 3 5 176 22
4 വിരാട് കോലി India 3 5 172 19
5 റിഷഭ് പന്ത് India 3 5 169 19
6 Dominic Sibley England 3 6 129 17
7 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 146 16
8 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 3 6 119 15
9 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 3 5 116 15
10 അജിൻക്യ രഹാനെ India 3 5 85 12
11 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 2 3 85 12
12 Ollie Pope England 3 6 109 10
13 Zak Crawley England 1 2 53 10
14 Dominic Bess England 1 2 59 9
15 ജോസ് ബട്ലർ England 1 2 54 7
16 Rory Burns England 2 4 58 6
17 ബെൻ ഫോക്സ് England 2 4 64 5
18 Jack Leach England 3 6 39 5
19 മോയിൻ അലി England 1 2 49 4
20 Dan Lawrence England 2 4 53 3
21 ഇഷാന്ത് ശർമ India 3 5 26 3
22 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 4 16 2
23 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 2 3 12 2
24 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 1 2 20 1
25 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 2 4 9 1
26 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 3 5 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 റിഷഭ് പന്ത് India 3 6
2 ജോസ് ബട്ലർ England 1 5
3 അജിൻക്യ രഹാനെ India 3 4
4 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 4
5 Ollie Pope England 3 4
6 രോഹിത് ശർമ India 3 4
7 ബെൻ ഫോക്സ് England 2 3
8 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 3 3
9 Rory Burns England 2 3
10 വിരാട് കോലി India 3 3
11 ജോ റൂട്ട് England 3 2
12 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 3 2
13 Zak Crawley England 1 2
14 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 2 1
15 Dominic Sibley England 3 1
16 ഇഷാന്ത് ശർമ India 3 1
17 Jack Leach England 3 1
18 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 2 1
19 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 1
20 മോയിൻ അലി England 1 1
21 Olly Stone England 1 1
22 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 3 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 3 6 873 24 2
2 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 2 4 466 18 3
3 Jack Leach England 3 6 804 16 0
4 മോയിൻ അലി England 1 2 366 8 0
5 ഇഷാന്ത് ശർമ India 3 5 300 6 0
6 ജോ റൂട്ട് England 3 5 162 6 1
7 Dominic Bess England 1 2 204 5 0
8 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 2 3 245 5 0
9 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 3 288 4 0
10 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 3 211 4 0
11 Olly Stone England 1 2 136 4 0
12 ഷഹബാസ് നദീം India 1 2 354 4 0
13 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 2 74 2 0
14 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 4 90 1 0
15 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 1 2 48 1 0
16 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 2 3 166 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 2 4 466 170 18 3
2 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 3 6 873 377 24 2
3 ജോ റൂട്ട് England 3 5 162 85 6 1
4 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 4 90 64 1 -
5 Dan Lawrence England 2 1 6 7 0 -
6 Dominic Bess England 1 2 204 126 5 -
7 ഇഷാന്ത് ശർമ India 3 5 300 137 6 -
8 Jack Leach England 3 6 804 428 16 -
9 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 2 3 245 83 5 -
10 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 3 288 129 4 -
11 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 3 211 122 4 -
12 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 2 74 41 2 -
13 മോയിൻ അലി England 1 2 366 226 8 -
14 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 1 2 48 11 1 -
15 Olly Stone England 1 2 136 68 4 -
16 രോഹിത് ശർമ India 3 1 12 7 0 -
17 ഷഹബാസ് നദീം India 1 2 354 233 4 -
18 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 2 3 156 78 0 -
19 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 2 3 166 100 1 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 1 2 1.38 86.96
2 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 2 3 2.03 5
3 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 2 4 2.19 35.29
4 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 3 6 2.59 52.38
5 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 3 2.69 27.78
6 ഇഷാന്ത് ശർമ India 3 5 2.74 36.11
7 Olly Stone England 1 2 3 11.11
8 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 2 3 3 18.75
9 ജോ റൂട്ട് England 3 5 3.15 55.97
10 Jack Leach England 3 6 3.19 26.71
11 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 2 3.32 12.5
12 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 3 3.47 51.61
13 രോഹിത് ശർമ India 3 1 3.5 65.63
14 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 2 3 3.61 54.84
15 മോയിൻ അലി England 1 2 3.7 102.08
16 Dominic Bess England 1 2 3.71 36.88
17 ഷഹബാസ് നദീം India 1 2 3.95 0
18 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 4 4.27 53.48
19 Dan Lawrence England 2 1 7 33.76

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 2 4 2.19 9.44
2 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 1 2 1.38 11.00
3 ജോ റൂട്ട് England 3 5 3.15 14.17
4 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 3 6 2.59 15.71
5 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 2 3 2.03 16.60
6 Olly Stone England 1 2 3 17.00
7 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 2 3.32 20.50
8 ഇഷാന്ത് ശർമ India 3 5 2.74 22.83
9 Dominic Bess England 1 2 3.71 25.20
10 Jack Leach England 3 6 3.19 26.75
11 മോയിൻ അലി England 1 2 3.7 28.25
12 ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ England 2 3 3.47 30.50
13 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 3 2.69 32.25
14 ഷഹബാസ് നദീം India 1 2 3.95 58.25
15 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 4 4.27 64.00
16 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 2 3 3.61 100.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X