ഐസിസി ടോപ്പ് 100 ബൗളേഴ്സ് റാങ്കിങ്സ്

അവസാനം അപ് ‍ഡേറ്റ് ചെയ്തത് ശേഷം - England vs India , 11 September 2018
പൊസിഷന്‍ കളിക്കാരന്‍ രാജ്യം പോയിന്റുകള്‍
1 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ ഇംഗ്ലണ്ട് 899
2 കഗീസോ റബാദകഗീസോ റബാദ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 882
3 വെർനോൻ ഫിലാൻഡർവെർനോൻ ഫിലാൻഡർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 826
4 രവീന്ദ്ര ജഡേജരവീന്ദ്ര ജഡേജ ഇന്ത്യ 814
5 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ്പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് ഓസ്ട്രേലിയ 800
6 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട്ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് ന്യൂസിലൻഡ് 795
7 രംഗണ ഹെറാത്രംഗണ ഹെറാത് ശ്രീലങ്ക 791
8 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻരവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ ഇന്ത്യ 769
9 Neil WagnerNeil Wagner ന്യൂസിലൻഡ് 765
10 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് ഓസ്ട്രേലിയ 759
11 ഷാനൻ ഗബ്രിയേൽഷാനൻ ഗബ്രിയേൽ വിൻഡീസ് 757
12 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ്സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് 734
13 ജേസൺ ഹോൾഡർജേസൺ ഹോൾഡർ വിൻഡീസ് 732
14 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ 720
15 ടിം സൗത്തിടിം സൗത്തി ന്യൂസിലൻഡ് 720
16 നഥാൻ ലിയോൺനഥാൻ ലിയോൺ ഓസ്ട്രേലിയ 710
17 കേശവ് മഹാരാജ്കേശവ് മഹാരാജ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 692
18 യാസിർ ഷായാസിർ ഷാ പാകിസ്താന്‍ 683
19 കീമർ റോച്ച്കീമർ റോച്ച് വിൻഡീസ് 667
20 ഷക്കീബ് അൽ ഹസൻഷക്കീബ് അൽ ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശ് 665
21 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ്മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് പാകിസ്താന്‍ 652
22 Dale SteynDale Steyn ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 635
23 ധിരുവൻ പെരേരധിരുവൻ പെരേര ശ്രീലങ്ക 632
24 Mohammad ShamiMohammad Shami ഇന്ത്യ 627
25 ഇഷാന്ത് ശർമഇഷാന്ത് ശർമ ഇന്ത്യ 615
26 ഭുവനേശ്വർ കുമാർഭുവനേശ്വർ കുമാർ ഇന്ത്യ 589
27 ബെൻ സ്റ്റോക്സ്ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് 582
28 സുരംഗ ലക്മൽസുരംഗ ലക്മൽ ശ്രീലങ്ക 580
29 വഹാബ് റിയാസ്വഹാബ് റിയാസ് പാകിസ്താന്‍ 568
30 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ വിൻഡീസ് 562
31 ഉമേഷ് യാദവ്ഉമേഷ് യാദവ് ഇന്ത്യ 558
32 ക്രിസ് വോക്സ്ക്രിസ് വോക്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് 556
33 മോയിൻ അലിമോയിൻ അലി ഇംഗ്ലണ്ട് 541
34 മുഹമ്മദ് ആമിർമുഹമ്മദ് ആമിർ പാകിസ്താന്‍ 527
35 മെഹ്ദി ഹസൻമെഹ്ദി ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശ് 510
36 തൈജുൽ ഇസ്ലാംതൈജുൽ ഇസ്ലാം ബംഗ്ലാദേശ് 507
37 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്രജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര ഇന്ത്യ 482
38 നുവാൻ പ്രദീപ്നുവാൻ പ്രദീപ് ശ്രീലങ്ക 432
39 Rahat AliRahat Ali പാകിസ്താന്‍ 418
40 അകില ധനജ്ഞയഅകില ധനജ്ഞയ ശ്രീലങ്ക 403
41 സ്റ്റീവ് ഒക്കോഫീസ്റ്റീവ് ഒക്കോഫീ ഓസ്ട്രേലിയ 375
42 ലഹിരു കുമാരലഹിരു കുമാര ശ്രീലങ്ക 371
43 Kasun RajithaKasun Rajitha ശ്രീലങ്ക 367
44 ആദിൽ റഷീദ്ആദിൽ റഷീദ് ഇംഗ്ലണ്ട് 366
45 ഗ്രെയിം ക്രീമർഗ്രെയിം ക്രീമർ സിംബാബ് വേ 366
46 ലുംഗി എന്‍ഗിഡിലുംഗി എന്‍ഗിഡി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 362
47 ടോബി റോളൻഡ് ജോൺസ്ടോബി റോളൻഡ് ജോൺസ് ഇംഗ്ലണ്ട് 360
48 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 354
49 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോംകോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം ന്യൂസിലൻഡ് 349
50 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻമുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ ബംഗ്ലാദേശ് 346
51 Sam CurranSam Curran ഇംഗ്ലണ്ട് 342
52 മിച്ചൽ സാന്ത്നർമിച്ചൽ സാന്ത്നർ ന്യൂസിലൻഡ് 337
53 Jackson BirdJackson Bird ഓസ്ട്രേലിയ 320
54 ഡുവാൻ ഒലീവിയർഡുവാൻ ഒലീവിയർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 319
55 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻലക്ഷൻ സന്ദാകൻ ശ്രീലങ്ക 319
56 റോസ്റ്റൺ ചേസ്റോസ്റ്റൺ ചേസ് വിൻഡീസ് 315
57 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യഹർദീക് പാണ്ഡ്യ ഇന്ത്യ 294
58 മിഗ്വൽ കുമ്മിൻസ്മിഗ്വൽ കുമ്മിൻസ് വിൻഡീസ് 276
59 മാറ്റ് ഹെൻട്രിമാറ്റ് ഹെൻട്രി ന്യൂസിലൻഡ് 265
60 മിച്ചൽ മാർഷ്മിച്ചൽ മാർഷ് ഓസ്ട്രേലിയ 261
61 വെയ്ൻ പാർണൽവെയ്ൻ പാർണൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 256
62 ഇഷ് സോധിഇഷ് സോധി ന്യൂസിലൻഡ് 254
63 ജെപി ഡുമിനിജെപി ഡുമിനി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 251
64 ഹസൻ അലിഹസൻ അലി പാകിസ്താന്‍ 239
65 ഷോൺ വില്യംസ്ഷോൺ വില്യംസ് സിംബാബ് വേ 239
66 മാര്‌ക്ക് വുഡ്മാര്‌ക്ക് വുഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് 231
67 ടിം മുർത്താടിം മുർത്താ അയർലൻഡ് 221
68 മഹ്മദുള്ളമഹ്മദുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് 221
69 ക്രിസ് മോറിസ്ക്രിസ് മോറിസ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 219
70 ദാസുൻ ശനകദാസുൻ ശനക ശ്രീലങ്ക 214
71 Abu JayedAbu Jayed ബംഗ്ലാദേശ് 207
72 കുൽദീപ് യാദവ്കുൽദീപ് യാദവ് ഇന്ത്യ 206
73 ആഷ്തൺ അഗർആഷ്തൺ അഗർ ഓസ്ട്രേലിയ 195
74 കൈൽ ജാർവിസ്കൈൽ ജാർവിസ് സിംബാബ് വേ 187
75 അൽസാരി ജോസഫ്അൽസാരി ജോസഫ് വിൻഡീസ് 184
76 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ സിംബാബ് വേ 167
77 സിക്കന്ദർ റാസസിക്കന്ദർ റാസ സിംബാബ് വേ 165
78  ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് ശ്രീലങ്ക 162
79 സുബാഷിസ് റോയ്സുബാഷിസ് റോയ് ബംഗ്ലാദേശ് 160
80 മാൽക്കം വാലർമാൽക്കം വാലർ സിംബാബ് വേ 160
81 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ സിംബാബ് വേ 155
82 ലഹിരു ഗമാഗേലഹിരു ഗമാഗേ ശ്രീലങ്ക 146
83 ഷൈഫുൾ ഇസ്ലാംഷൈഫുൾ ഇസ്ലാം ബംഗ്ലാദേശ് 145
84 കെയ്ൻ വില്യംസൺകെയ്ൻ വില്യംസൺ ന്യൂസിലൻഡ് 144
85 അബ്ദുൾ റസാഖ്അബ്ദുൾ റസാഖ് ബംഗ്ലാദേശ് 137
86 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺസ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ അയർലൻഡ് 135
87 ക്രെയിഗ് ഓവർടോൺക്രെയിഗ് ഓവർടോൺ ഇംഗ്ലണ്ട് 135
88 റൂബൽ ഹസൻറൂബൽ ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശ് 134
89 ക്രിസ്റ്റഫർ മോഫുക്രിസ്റ്റഫർ മോഫു സിംബാബ് വേ 134
90 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ പാകിസ്താന്‍ 123
91 ഷബദ് ഖാൻഷബദ് ഖാൻ പാകിസ്താന്‍ 121
92 ജോ റൂട്ട്ജോ റൂട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് 120
93 Hanuma VihariHanuma Vihari ഇന്ത്യ 118
94 ഡീൻ എൽഗർഡീൻ എൽഗർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 116
95 ക്രെയ്ഗ് ബ്രാത്വൈറ്റ്ക്രെയ്ഗ് ബ്രാത്വൈറ്റ് വിൻഡീസ് 116
96 Yamin AhmadziYamin Ahmadzi Afghanistan 112
97 ലിയാം ഡോസൺലിയാം ഡോസൺ ഇംഗ്ലണ്ട് 111
98 ടോഡ് ആസിൽടോഡ് ആസിൽ ന്യൂസിലൻഡ് 107
99 Faheem Faheem AshrafFaheem Faheem Ashraf പാകിസ്താന്‍ 104
100 മിലിന്ദ പുഷ്പകുമാരമിലിന്ദ പുഷ്പകുമാര ശ്രീലങ്ക 99
അവസാനം അപ് ‍ഡേറ്റ് ചെയ്തത് ശേഷം - Ireland vs Afghanistan , 31 August 2018
പൊസിഷന്‍ കളിക്കാരന്‍ രാജ്യം പോയിന്റുകള്‍
1 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്രജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര ഇന്ത്യ 775
2 റഷിദ് ഖാൻറഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 755
3 ഹസൻ അലിഹസൻ അലി പാകിസ്താന്‍ 742
4 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട്ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് ന്യൂസിലൻഡ് 699
5 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് ഓസ്ട്രേലിയ 696
6 കുൽദീപ് യാദവ്കുൽദീപ് യാദവ് ഇന്ത്യ 684
7 ആദിൽ റഷീദ്ആദിൽ റഷീദ് ഇംഗ്ലണ്ട് 681
8 കഗീസോ റബാദകഗീസോ റബാദ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 676
9 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽയുവേന്ദ്ര ചാഹൽ ഇന്ത്യ 666
10 ഇമ്രാൻ താഹിർഇമ്രാൻ താഹിർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 666
11 ക്രിസ് വോക്സ്ക്രിസ് വോക്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് 643
12 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ 642
13 മിച്ചൽ സാന്ത്നർമിച്ചൽ സാന്ത്നർ ന്യൂസിലൻഡ് 632
14 മോയിൻ അലിമോയിൻ അലി ഇംഗ്ലണ്ട് 621
15 Akshar PatelAkshar Patel ഇന്ത്യ 615
16 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻമുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ ബംഗ്ലാദേശ് 609
17 മുഹമ്മദ് നബിമുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 608
18 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ്പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് ഓസ്ട്രേലിയ 607
19 മാറ്റ് ഹെൻട്രിമാറ്റ് ഹെൻട്രി ന്യൂസിലൻഡ് 606
20 മഷ്റഫി മൊർതാസമഷ്റഫി മൊർതാസ ബംഗ്ലാദേശ് 606
21 ടിം മുർത്താടിം മുർത്താ അയർലൻഡ് 602
22 അകില ധനജ്ഞയഅകില ധനജ്ഞയ ശ്രീലങ്ക 600
23 മുജീബ് സദ്രാന്‍മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 599
24 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ്ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് 599
25 മാര്‌ക്ക് വുഡ്മാര്‌ക്ക് വുഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് 586
26 ഷക്കീബ് അൽ ഹസൻഷക്കീബ് അൽ ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശ് 581
27 ജേസൺ ഹോൾഡർജേസൺ ഹോൾഡർ വിൻഡീസ് 580
28 സുരംഗ ലക്മൽസുരംഗ ലക്മൽ ശ്രീലങ്ക 579
29 മുഹമ്മദ് ആമിർമുഹമ്മദ് ആമിർ പാകിസ്താന്‍ 579
30 ഭുവനേശ്വർ കുമാർഭുവനേശ്വർ കുമാർ ഇന്ത്യ 562
31 ഗ്രെയിം ക്രീമർഗ്രെയിം ക്രീമർ സിംബാബ് വേ 557
32 ഷബദ് ഖാൻഷബദ് ഖാൻ പാകിസ്താന്‍ 554
33 ഡേവിഡ് വില്ലിഡേവിഡ് വില്ലി ഇംഗ്ലണ്ട് 548
34 ടിം സൗത്തിടിം സൗത്തി ന്യൂസിലൻഡ് 544
35 സഫ്യാൻ ഷരീഫ്സഫ്യാൻ ഷരീഫ് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 542
36 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ്മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് പാകിസ്താന്‍ 532
37 ഇമദ് വസിംഇമദ് വസിം പാകിസ്താന്‍ 527
38 ജുനൈദ് ഖാൻജുനൈദ് ഖാൻ പാകിസ്താന്‍ 527
39 ആഷ്ലി നഴ്സ്ആഷ്ലി നഴ്സ് വിൻഡീസ് 526
40 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻരവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ ഇന്ത്യ 516
41 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യഹർദീക് പാണ്ഡ്യ ഇന്ത്യ 515
42 Hamza HotakHamza Hotak Afghanistan 515
43 ജെയിംസ് ഫോക്നർജെയിംസ് ഫോക്നർ ഓസ്ട്രേലിയ 509
44 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻബോയ്ഡ് റാൻകിൻ അയർലൻഡ് 501
45 വെയ്ൻ പാർണൽവെയ്ൻ പാർണൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 491
46 ദൗലത് സദ്രാൻദൗലത് സദ്രാൻ Afghanistan 489
47 John HastingsJohn Hastings ഓസ്ട്രേലിയ 489
48 നതാൻ കോർട്ർ നീൽനതാൻ കോർട്ർ നീൽ ഓസ്ട്രേലിയ 488
49 Mohammad ShamiMohammad Shami ഇന്ത്യ 485
50 യാസിർ ഷായാസിർ ഷാ പാകിസ്താന്‍ 485
51 ഉമേഷ് യാദവ്ഉമേഷ് യാദവ് ഇന്ത്യ 485
52 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 484
53 Andy McBrineAndy McBrine അയർലൻഡ് 483
54 ആദം മിൽനെആദം മിൽനെ ന്യൂസിലൻഡ് 483
55 രവീന്ദ്ര ജഡേജരവീന്ദ്ര ജഡേജ ഇന്ത്യ 483
56 റൂബൽ ഹസൻറൂബൽ ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശ് 481
57 നുവാൻ പ്രദീപ്നുവാൻ പ്രദീപ് ശ്രീലങ്ക 480
58  ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് ശ്രീലങ്ക 476
59 സിക്കന്ദർ റാസസിക്കന്ദർ റാസ സിംബാബ് വേ 474
60 തെണ്ടെ ചതാരതെണ്ടെ ചതാര സിംബാബ് വേ 471
61 സ്റ്റീവൻ ഫിൻസ്റ്റീവൻ ഫിൻ ഇംഗ്ലണ്ട് 470
62 കീമർ റോച്ച്കീമർ റോച്ച് വിൻഡീസ് 469
63 ഇഷ് സോധിഇഷ് സോധി ന്യൂസിലൻഡ് 468
64 അഹമ്മദ് റാസഅഹമ്മദ് റാസ United Arab Emirates 466
65 ജോർജ് ഡോക്റീൽജോർജ് ഡോക്റീൽ അയർലൻഡ് 466
66 ക്രിസ് മോറിസ്ക്രിസ് മോറിസ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 465
67 മിച്ചൽ മാർഷ്മിച്ചൽ മാർഷ് ഓസ്ട്രേലിയ 463
68 മുഹമ്മദ് നവീദ്മുഹമ്മദ് നവീദ് United Arab Emirates 456
69 മാർക്ക് വാട്ട്മാർക്ക് വാട്ട് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 454
70 തിസാര പെരേരതിസാര പെരേര ശ്രീലങ്ക 451
71 നദീം അഹമ്മദ്നദീം അഹമ്മദ് Hong Kong 448
72 ആദം സാംപആദം സാംപ ഓസ്ട്രേലിയ 446
73 ഷോൺ വില്യംസ്ഷോൺ വില്യംസ് സിംബാബ് വേ 434
74 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺകെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ ഓസ്ട്രേലിയ 431
75 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ്ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 427
76 ദുശ്മന്ത ചമീരദുശ്മന്ത ചമീര ശ്രീലങ്ക 426
77 Faheem Faheem AshrafFaheem Faheem Ashraf പാകിസ്താന്‍ 425
78 Lachlan FergusonLachlan Ferguson ന്യൂസിലൻഡ് 424
79 ജോൺ ഡേവിജോൺ ഡേവി സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 423
80 അലാസ്ദെർ ഇവാൻസ്അലാസ്ദെർ ഇവാൻസ് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 421
81 Mohammad Nasir HossainMohammad Nasir Hossain ബംഗ്ലാദേശ് 420
82 ലസിത് മാലിംഗലസിത് മാലിംഗ ശ്രീലങ്ക 420
83 വഹാബ് റിയാസ്വഹാബ് റിയാസ് പാകിസ്താന്‍ 419
84  റോഹൻ മുസ്തഫ റോഹൻ മുസ്തഫ United Arab Emirates 418
85 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻകെവിൻ ഒബ്രിയാൻ അയർലൻഡ് 418
86 ബാരി മക്കാർത്തിബാരി മക്കാർത്തി അയർലൻഡ് 416
87 ബെൻ സ്റ്റോക്സ്ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് 413
88 ഗുൽബദീൻ നയീബ്ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 413
89 ലുംഗി എന്‍ഗിഡിലുംഗി എന്‍ഗിഡി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 412
90 നുവാൻ കുലശേഖരനുവാൻ കുലശേഖര ശ്രീലങ്ക 411
91 ഷാപൂർ സദ്രാൻഷാപൂർ സദ്രാൻ Afghanistan 405
92 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ്ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് ബംഗ്ലാദേശ് 404
93 Doug BracewellDoug Bracewell ന്യൂസിലൻഡ് 401
94 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ വിൻഡീസ് 401
95 ഉസ്മാൻ ഖാൻഉസ്മാൻ ഖാൻ പാകിസ്താന്‍ 397
96 കോറി ആൻഡേഴ്സൺകോറി ആൻഡേഴ്സൺ ന്യൂസിലൻഡ് 396
97 ജേക് ബാൾജേക് ബാൾ ഇംഗ്ലണ്ട് 395
98 ഷോയിബ് മാലിക്ഷോയിബ് മാലിക് പാകിസ്താന്‍ 390
99 മാഹുരു ദായ്മാഹുരു ദായ് പാപുവ ന്യൂ ഗിനിയ 383
100 തബ്രിസ് ഷംസിതബ്രിസ് ഷംസി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 382
അവസാനം അപ് ‍ഡേറ്റ് ചെയ്തത് ശേഷം - Ireland vs Afghanistan , 22 August 2018
പൊസിഷന്‍ കളിക്കാരന്‍ രാജ്യം പോയിന്റുകള്‍
1 റഷിദ് ഖാൻറഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 793
2 ഷബദ് ഖാൻഷബദ് ഖാൻ പാകിസ്താന്‍ 723
3 ഇഷ് സോധിഇഷ് സോധി ന്യൂസിലൻഡ് 700
4 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽയുവേന്ദ്ര ചാഹൽ ഇന്ത്യ 685
5 മിച്ചൽ സാന്ത്നർമിച്ചൽ സാന്ത്നർ ന്യൂസിലൻഡ് 665
6 ആൻഡ്രൂ ടൈആൻഡ്രൂ ടൈ ഓസ്ട്രേലിയ 658
7 സാമുവൽ ബദ്രിസാമുവൽ ബദ്രി വിൻഡീസ് 655
8 ആദിൽ റഷീദ്ആദിൽ റഷീദ് ഇംഗ്ലണ്ട് 639
9 ഇമ്രാൻ താഹിർഇമ്രാൻ താഹിർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 637
10 ഷക്കീബ് അൽ ഹസൻഷക്കീബ് അൽ ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശ് 633
11 മുഹമ്മദ് നബിമുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 630
12 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ്ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് 628
13 മുഹമ്മദ് ആമിർമുഹമ്മദ് ആമിർ പാകിസ്താന്‍ 609
14 ഡേവിഡ് വില്ലിഡേവിഡ് വില്ലി ഇംഗ്ലണ്ട് 607
15 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട്ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് ന്യൂസിലൻഡ് 599
16 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻമുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ ബംഗ്ലാദേശ് 598
17 ക്രിസ് ജോർദാൻക്രിസ് ജോർദാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് 598
18 ബില്ലി സ്റ്റാൻലേക്ബില്ലി സ്റ്റാൻലേക് ഓസ്ട്രേലിയ 570
19 മാർക്ക് വാട്ട്മാർക്ക് വാട്ട് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 568
20 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്രജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര ഇന്ത്യ 566
21 ജോർജ് ഡോക്റീൽജോർജ് ഡോക്റീൽ അയർലൻഡ് 566
22 അകില ധനജ്ഞയഅകില ധനജ്ഞയ ശ്രീലങ്ക 564
23 ഭുവനേശ്വർ കുമാർഭുവനേശ്വർ കുമാർ ഇന്ത്യ 558
24 ഇമദ് വസിംഇമദ് വസിം പാകിസ്താന്‍ 553
25 സുനിൽ നരെയ്ൻസുനിൽ നരെയ്ൻ വിൻഡീസ് 552
26 ക്രിസ് മോറിസ്ക്രിസ് മോറിസ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 550
27 പോൾ വാൻ മീകേരൻപോൾ വാൻ മീകേരൻ Netherlands 546
28 ഗ്രെയിം ക്രീമർഗ്രെയിം ക്രീമർ സിംബാബ് വേ 543
29 കെസ്രിക് വില്യംസ്കെസ്രിക് വില്യംസ് വിൻഡീസ് 541
30 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യഹർദീക് പാണ്ഡ്യ ഇന്ത്യ 540
31 Hamza HotakHamza Hotak Afghanistan 533
32 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ്കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് വിൻഡീസ് 533
33 ഹസൻ അലിഹസൻ അലി പാകിസ്താന്‍ 532
34 ടിം വാൻ ഡെർ ഗൂടൻടിം വാൻ ഡെർ ഗൂടൻ Netherlands 526
35 മുഹമ്മദ് നവാസ്മുഹമ്മദ് നവാസ് പാകിസ്താന്‍ 521
36 Faheem Faheem AshrafFaheem Faheem Ashraf പാകിസ്താന്‍ 513
37 കുൽദീപ് യാദവ്കുൽദീപ് യാദവ് ഇന്ത്യ 508
38 മുജീബ് സദ്രാന്‍മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 500
39 കഗീസോ റബാദകഗീസോ റബാദ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 499
40 ടിം സൗത്തിടിം സൗത്തി ന്യൂസിലൻഡ് 496
41 സഫ്യാൻ ഷരീഫ്സഫ്യാൻ ഷരീഫ് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 493
42 അലാസ്ദെർ ഇവാൻസ്അലാസ്ദെർ ഇവാൻസ് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 493
43 Tendai ChisoroTendai Chisoro സിംബാബ് വേ 492
44 ആദം സാംപആദം സാംപ ഓസ്ട്രേലിയ 489
45 ആദം മിൽനെആദം മിൽനെ ന്യൂസിലൻഡ് 483
46 റൂബൽ ഹസൻറൂബൽ ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശ് 483
47 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ ഓസ്ട്രേലിയ 481
48 Aaron PhangisoAaron Phangiso ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 471
49 ആഷ്തൺ അഗർആഷ്തൺ അഗർ ഓസ്ട്രേലിയ 469
50 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻകെവിൻ ഒബ്രിയാൻ അയർലൻഡ് 451
51 ദുശ്മന്ത ചമീരദുശ്മന്ത ചമീര ശ്രീലങ്ക 449
52 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർവാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ ഇന്ത്യ 448
53 പീറ്റർ സീലാർപീറ്റർ സീലാർ Netherlands 447
54 മിച്ചൽ മക്ലനാഗൻമിച്ചൽ മക്ലനാഗൻ ന്യൂസിലൻഡ് 440
55 നതാൻ കോർട്ർ നീൽനതാൻ കോർട്ർ നീൽ ഓസ്ട്രേലിയ 437
56 തിസാര പെരേരതിസാര പെരേര ശ്രീലങ്ക 428
57 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 424
58 റീലോഫ് വാൻഡർ മെർവ്റീലോഫ് വാൻഡർ മെർവ് Netherlands 423
59 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻബോയ്ഡ് റാൻകിൻ അയർലൻഡ് 421
60 സാമിയുള്ള ഷെൻവാരിസാമിയുള്ള ഷെൻവാരി Afghanistan 419
61 ജെപി ഡുമിനിജെപി ഡുമിനി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 418
62 മോയിൻ അലിമോയിൻ അലി ഇംഗ്ലണ്ട് 417
63 മൈക്കൽ റിപ്പൻമൈക്കൽ റിപ്പൻ Netherlands 413
64 Isuru Udana UdanaIsuru Udana Udana ശ്രീലങ്ക 413
65 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻരവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ ഇന്ത്യ 410
66 മഹ്മദുള്ളമഹ്മദുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് 409
67 മൈക്കൽ ലീസ്ക്മൈക്കൽ ലീസ്ക് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 408
68 ലസിത് മാലിംഗലസിത് മാലിംഗ ശ്രീലങ്ക 406
69 സീക്കുഗെ പ്രസന്നസീക്കുഗെ പ്രസന്ന ശ്രീലങ്ക 404
70 Nazmul IslamNazmul Islam ബംഗ്ലാദേശ് 398
71 Basant RegmiBasant Regmi NEP 397
72 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ്മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് ഓസ്ട്രേലിയ 396
73 മർലോൺ സാമുവൽസ്മർലോൺ സാമുവൽസ് വിൻഡീസ് 395
74 Jaidev UnadkatJaidev Unadkat ഇന്ത്യ 393
75 പോൾ സ്റ്റിർലിങ്പോൾ സ്റ്റിർലിങ് അയർലൻഡ് 391
76 ദൗലത് സദ്രാൻദൗലത് സദ്രാൻ Afghanistan 390
77 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ ഓസ്ട്രേലിയ 387
78 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ സിംബാബ് വേ 387
79 റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺറിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 385
80  ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് ശ്രീലങ്ക 381
81 ആശിഷ് നെഹ്റആശിഷ് നെഹ്റ ഇന്ത്യ 376
82 കരിം ജാനത്കരിം ജാനത് Afghanistan 375
83 ബെൻ സ്റ്റോക്സ്ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് 375
84 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ്മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് പാകിസ്താന്‍ 373
85 ആന്ദ്രെ റസ്സല്‍ആന്ദ്രെ റസ്സല്‍ വിൻഡീസ് 372
86 ഉസ്മാൻ ഖാൻഉസ്മാൻ ഖാൻ പാകിസ്താന്‍ 367
87 വെയ്ൻ പാർണൽവെയ്ൻ പാർണൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 359
88 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ്ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് ബംഗ്ലാദേശ് 357
89 രവീന്ദ്ര ജഡേജരവീന്ദ്ര ജഡേജ ഇന്ത്യ 353
90 ക്രിസ്റ്റഫർ മോഫുക്രിസ്റ്റഫർ മോഫു സിംബാബ് വേ 347
91 ആഷ്ലി നഴ്സ്ആഷ്ലി നഴ്സ് വിൻഡീസ് 346
92 ഷാപൂർ സദ്രാൻഷാപൂർ സദ്രാൻ Afghanistan 342
93 Sompal KamiSompal Kami NEP 338
94 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺകെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ ഓസ്ട്രേലിയ 336
95 തെണ്ടെ ചതാരതെണ്ടെ ചതാര സിംബാബ് വേ 333
96 Keemo PaulKeemo Paul വിൻഡീസ് 327
97 ഷോയിബ് മാലിക്ഷോയിബ് മാലിക് പാകിസ്താന്‍ 327
98 ഷാർദുൾ താക്കൂർഷാർദുൾ താക്കൂർ ഇന്ത്യ 324
99 Blessing MuzarabaniBlessing Muzarabani സിംബാബ് വേ 323
100 ഡേൻ പാറ്റേഴ്സൻഡേൻ പാറ്റേഴ്സൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 321
വോട്ടെടുപ്പുകള്‍
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more

myKhel ലില്‍ നിന്നും ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയാന്‍