ഐസിസി ടോപ്പ് 100 ബൗളേഴ്സ് റാങ്കിങ്സ്

അവസാനം അപ് ‍ഡേറ്റ് ചെയ്തത് ശേഷം - Sri Lanka vs England , 09 November 2018
റാങ്ക് കളിക്കാരന്‍ രാജ്യം പോയിന്റുകള്‍
1 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ ഇംഗ്ലണ്ട് 896
2 കഗീസോ റബാദകഗീസോ റബാദ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 882
3 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ്മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് പാകിസ്താന്‍ 829
4 വെർനോൻ ഫിലാൻഡർവെർനോൻ ഫിലാൻഡർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 826
5 രവീന്ദ്ര ജഡേജരവീന്ദ്ര ജഡേജ ഇന്ത്യ 812
6 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട്ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് ന്യൂസിലൻഡ് 795
7 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ്പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് ഓസ്ട്രേലിയ 784
8 രംഗണ ഹെറാത്രംഗണ ഹെറാത് ശ്രീലങ്ക 782
9 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻരവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ ഇന്ത്യ 777
10 ജേസൺ ഹോൾഡർജേസൺ ഹോൾഡർ വിൻഡീസ് 766
11 Neil WagnerNeil Wagner ന്യൂസിലൻഡ് 765
12 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് ഓസ്ട്രേലിയ 744
13 ഷാനൻ ഗബ്രിയേൽഷാനൻ ഗബ്രിയേൽ വിൻഡീസ് 734
14 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ്സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് 727
15 ടിം സൗത്തിടിം സൗത്തി ന്യൂസിലൻഡ് 720
16 നഥാൻ ലിയോൺനഥാൻ ലിയോൺ ഓസ്ട്രേലിയ 706
17 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ 693
18 കേശവ് മഹാരാജ്കേശവ് മഹാരാജ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 692
19 ധിരുവൻ പെരേരധിരുവൻ പെരേര ശ്രീലങ്ക 658
20 ഷക്കീബ് അൽ ഹസൻഷക്കീബ് അൽ ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശ് 658
21 കീമർ റോച്ച്കീമർ റോച്ച് വിൻഡീസ് 654
22 യാസിർ ഷായാസിർ ഷാ പാകിസ്താന്‍ 646
23 Mohammad ShamiMohammad Shami ഇന്ത്യ 637
24 Dale SteynDale Steyn ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 635
25 ഉമേഷ് യാദവ്ഉമേഷ് യാദവ് ഇന്ത്യ 613
26 ഇഷാന്ത് ശർമഇഷാന്ത് ശർമ ഇന്ത്യ 603
27 മോയിൻ അലിമോയിൻ അലി ഇംഗ്ലണ്ട് 590
28 ബെൻ സ്റ്റോക്സ്ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് 581
29 സുരംഗ ലക്മൽസുരംഗ ലക്മൽ ശ്രീലങ്ക 579
30 ഭുവനേശ്വർ കുമാർഭുവനേശ്വർ കുമാർ ഇന്ത്യ 578
31 തൈജുൽ ഇസ്ലാംതൈജുൽ ഇസ്ലാം ബംഗ്ലാദേശ് 569
32 ക്രിസ് വോക്സ്ക്രിസ് വോക്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് 550
33 വഹാബ് റിയാസ്വഹാബ് റിയാസ് പാകിസ്താന്‍ 538
34 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ വിൻഡീസ് 520
35 മുഹമ്മദ് ആമിർമുഹമ്മദ് ആമിർ പാകിസ്താന്‍ 517
36 മെഹ്ദി ഹസൻമെഹ്ദി ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശ് 516
37 Peter SiddlePeter Siddle ഓസ്ട്രേലിയ 476
38 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്രജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര ഇന്ത്യ 472
39 നുവാൻ പ്രദീപ്നുവാൻ പ്രദീപ് ശ്രീലങ്ക 428
40 Rahat AliRahat Ali പാകിസ്താന്‍ 409
41 ആദിൽ റഷീദ്ആദിൽ റഷീദ് ഇംഗ്ലണ്ട് 387
42 ലഹിരു കുമാരലഹിരു കുമാര ശ്രീലങ്ക 368
43 Kasun RajithaKasun Rajitha ശ്രീലങ്ക 363
44 ലുംഗി എന്‍ഗിഡിലുംഗി എന്‍ഗിഡി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 362
45 ഗ്രെയിം ക്രീമർഗ്രെയിം ക്രീമർ സിംബാബ് വേ 362
46 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 354
47 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോംകോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം ന്യൂസിലൻഡ് 349
48 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻമുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ ബംഗ്ലാദേശ് 343
49 മിച്ചൽ സാന്ത്നർമിച്ചൽ സാന്ത്നർ ന്യൂസിലൻഡ് 337
50 ബിലാൽ ആസിഫ്ബിലാൽ ആസിഫ് പാകിസ്താന്‍ 332
51 Sam CurranSam Curran ഇംഗ്ലണ്ട് 332
52 കുൽദീപ് യാദവ്കുൽദീപ് യാദവ് ഇന്ത്യ 331
53 ഡുവാൻ ഒലീവിയർഡുവാൻ ഒലീവിയർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 319
54 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻലക്ഷൻ സന്ദാകൻ ശ്രീലങ്ക 316
55 Jackson BirdJackson Bird ഓസ്ട്രേലിയ 314
56 അകില ധനജ്ഞയഅകില ധനജ്ഞയ ശ്രീലങ്ക 305
57 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ്മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് പാകിസ്താന്‍ 294
58 റോസ്റ്റൺ ചേസ്റോസ്റ്റൺ ചേസ് വിൻഡീസ് 293
59 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യഹർദീക് പാണ്ഡ്യ ഇന്ത്യ 288
60 കൈൽ ജാർവിസ്കൈൽ ജാർവിസ് സിംബാബ് വേ 285
61 മിഗ്വൽ കുമ്മിൻസ്മിഗ്വൽ കുമ്മിൻസ് വിൻഡീസ് 271
62 മാറ്റ് ഹെൻട്രിമാറ്റ് ഹെൻട്രി ന്യൂസിലൻഡ് 265
63 മിച്ചൽ മാർഷ്മിച്ചൽ മാർഷ് ഓസ്ട്രേലിയ 264
64 വെയ്ൻ പാർണൽവെയ്ൻ പാർണൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 256
65 ഇഷ് സോധിഇഷ് സോധി ന്യൂസിലൻഡ് 254
66 Marnus LabuschagneMarnus Labuschagne ഓസ്ട്രേലിയ 250
67 ഷോൺ വില്യംസ്ഷോൺ വില്യംസ് സിംബാബ് വേ 247
68 മഹ്മദുള്ളമഹ്മദുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് 238
69 ഹസൻ അലിഹസൻ അലി പാകിസ്താന്‍ 234
70 സിക്കന്ദർ റാസസിക്കന്ദർ റാസ സിംബാബ് വേ 232
71 മാര്‌ക്ക് വുഡ്മാര്‌ക്ക് വുഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് 228
72 ടിം മുർത്താടിം മുർത്താ അയർലൻഡ് 221
73 ദാസുൻ ശനകദാസുൻ ശനക ശ്രീലങ്ക 212
74 Jack LeachJack Leach ഇംഗ്ലണ്ട് 210
75 ഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസഹാമിൽ‌ട്ടൻ മസക്ഡാസ സിംബാബ് വേ 167
76 സുബാഷിസ് റോയ്സുബാഷിസ് റോയ് ബംഗ്ലാദേശ് 159
77 മാൽക്കം വാലർമാൽക്കം വാലർ സിംബാബ് വേ 159
78  ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് ശ്രീലങ്ക 158
79 Jomel WarricanJomel Warrican വിൻഡീസ് 153
80 Abu JayedAbu Jayed ബംഗ്ലാദേശ് 152
81 Brandon MavutaBrandon Mavuta സിംബാബ് വേ 147
82 ലഹിരു ഗമാഗേലഹിരു ഗമാഗേ ശ്രീലങ്ക 145
83 കെയ്ൻ വില്യംസൺകെയ്ൻ വില്യംസൺ ന്യൂസിലൻഡ് 144
84 ഷൈഫുൾ ഇസ്ലാംഷൈഫുൾ ഇസ്ലാം ബംഗ്ലാദേശ് 143
85 അബ്ദുൾ റസാഖ്അബ്ദുൾ റസാഖ് ബംഗ്ലാദേശ് 136
86 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺസ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ അയർലൻഡ് 135
87 ക്രിസ്റ്റഫർ മോഫുക്രിസ്റ്റഫർ മോഫു സിംബാബ് വേ 133
88 ക്രെയിഗ് ഓവർടോൺക്രെയിഗ് ഓവർടോൺ ഇംഗ്ലണ്ട് 133
89 റൂബൽ ഹസൻറൂബൽ ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശ് 132
90 Nazmul IslamNazmul Islam ബംഗ്ലാദേശ് 122
91 ഷബദ് ഖാൻഷബദ് ഖാൻ പാകിസ്താന്‍ 119
92 ജോ റൂട്ട്ജോ റൂട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് 118
93 ക്രെയ്ഗ് ബ്രാത്വൈറ്റ്ക്രെയ്ഗ് ബ്രാത്വൈറ്റ് വിൻഡീസ് 117
94 ഡീൻ എൽഗർഡീൻ എൽഗർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 116
95 Hanuma VihariHanuma Vihari ഇന്ത്യ 116
96 Yamin AhmadziYamin Ahmadzi Afghanistan 112
97 ടോഡ് ആസിൽടോഡ് ആസിൽ ന്യൂസിലൻഡ് 107
98 തെണ്ടെ ചതാരതെണ്ടെ ചതാര സിംബാബ് വേ 105
99 Jon HollandJon Holland ഓസ്ട്രേലിയ 103
100 ഫഹീം അഷ്റഫ്ഫഹീം അഷ്റഫ് പാകിസ്താന്‍ 102
അവസാനം അപ് ‍ഡേറ്റ് ചെയ്തത് ശേഷം - Pakistan vs New Zealand , 11 November 2018
റാങ്ക് കളിക്കാരന്‍ രാജ്യം പോയിന്റുകള്‍
1 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്രജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര ഇന്ത്യ 841
2 റഷിദ് ഖാൻറഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 788
3 കുൽദീപ് യാദവ്കുൽദീപ് യാദവ് ഇന്ത്യ 723
4 കഗീസോ റബാദകഗീസോ റബാദ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 702
5 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽയുവേന്ദ്ര ചാഹൽ ഇന്ത്യ 683
6 ആദിൽ റഷീദ്ആദിൽ റഷീദ് ഇംഗ്ലണ്ട് 683
7 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട്ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് ന്യൂസിലൻഡ് 682
8 മുജീബ് സദ്രാന്‍മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 679
9 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് ഓസ്ട്രേലിയ 675
10 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻമുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ ബംഗ്ലാദേശ് 671
11 ഇമ്രാൻ താഹിർഇമ്രാൻ താഹിർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 664
12 അകില ധനജ്ഞയഅകില ധനജ്ഞയ ശ്രീലങ്ക 651
13 ഹസൻ അലിഹസൻ അലി പാകിസ്താന്‍ 646
14 ക്രിസ് വോക്സ്ക്രിസ് വോക്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് 642
15 Dale SteynDale Steyn ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 638
16 മുഹമ്മദ് നബിമുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 633
17 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ 632
18 മിച്ചൽ സാന്ത്നർമിച്ചൽ സാന്ത്നർ ന്യൂസിലൻഡ് 623
19 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ്പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് ഓസ്ട്രേലിയ 616
20 ടിം മുർത്താടിം മുർത്താ അയർലൻഡ് 602
21 മോയിൻ അലിമോയിൻ അലി ഇംഗ്ലണ്ട് 601
22 മാറ്റ് ഹെൻട്രിമാറ്റ് ഹെൻട്രി ന്യൂസിലൻഡ് 598
23 ഭുവനേശ്വർ കുമാർഭുവനേശ്വർ കുമാർ ഇന്ത്യ 590
24 ഷബദ് ഖാൻഷബദ് ഖാൻ പാകിസ്താന്‍ 588
25 Akshar PatelAkshar Patel ഇന്ത്യ 582
26 രവീന്ദ്ര ജഡേജരവീന്ദ്ര ജഡേജ ഇന്ത്യ 576
27 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ്ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് 571
28 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 560
29 ഷക്കീബ് അൽ ഹസൻഷക്കീബ് അൽ ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശ് 559
30 മാര്‌ക്ക് വുഡ്മാര്‌ക്ക് വുഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് 557
31 സുരംഗ ലക്മൽസുരംഗ ലക്മൽ ശ്രീലങ്ക 556
32 മുഹമ്മദ് ആമിർമുഹമ്മദ് ആമിർ പാകിസ്താന്‍ 555
33 മഷ്റഫി മൊർതാസമഷ്റഫി മൊർതാസ ബംഗ്ലാദേശ് 553
34 ആഷ്ലി നഴ്സ്ആഷ്ലി നഴ്സ് വിൻഡീസ് 549
35 ടിം സൗത്തിടിം സൗത്തി ന്യൂസിലൻഡ് 544
36 ജേസൺ ഹോൾഡർജേസൺ ഹോൾഡർ വിൻഡീസ് 543
37 ജുനൈദ് ഖാൻജുനൈദ് ഖാൻ പാകിസ്താന്‍ 543
38 സഫ്യാൻ ഷരീഫ്സഫ്യാൻ ഷരീഫ് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 542
39 ഗ്രെയിം ക്രീമർഗ്രെയിം ക്രീമർ സിംബാബ് വേ 540
40 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ്മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് പാകിസ്താന്‍ 537
41 ഡേവിഡ് വില്ലിഡേവിഡ് വില്ലി ഇംഗ്ലണ്ട് 534
42 Lachlan FergusonLachlan Ferguson ന്യൂസിലൻഡ് 530
43 ലുംഗി എന്‍ഗിഡിലുംഗി എന്‍ഗിഡി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 514
44 ഇമദ് വസിംഇമദ് വസിം പാകിസ്താന്‍ 506
45 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻബോയ്ഡ് റാൻകിൻ അയർലൻഡ് 501
46 റൂബൽ ഹസൻറൂബൽ ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശ് 496
47 തെണ്ടെ ചതാരതെണ്ടെ ചതാര സിംബാബ് വേ 495
48 മെഹ്ദി ഹസൻമെഹ്ദി ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശ് 495
49 നുവാൻ പ്രദീപ്നുവാൻ പ്രദീപ് ശ്രീലങ്ക 490
50 ലസിത് മാലിംഗലസിത് മാലിംഗ ശ്രീലങ്ക 489
51 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യഹർദീക് പാണ്ഡ്യ ഇന്ത്യ 483
52 Andy McBrineAndy McBrine അയർലൻഡ് 483
53 ദുശ്മന്ത ചമീരദുശ്മന്ത ചമീര ശ്രീലങ്ക 482
54 സിക്കന്ദർ റാസസിക്കന്ദർ റാസ സിംബാബ് വേ 482
55 ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ്ഡ്വെയ്ൻ പ്രിറ്റോറിസ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 477
56 ദൗലത് സദ്രാൻദൗലത് സദ്രാൻ Afghanistan 477
57 ഇഷ് സോധിഇഷ് സോധി ന്യൂസിലൻഡ് 476
58 കീമർ റോച്ച്കീമർ റോച്ച് വിൻഡീസ് 476
59 ആദം മിൽനെആദം മിൽനെ ന്യൂസിലൻഡ് 475
60 നതാൻ കോർട്ർ നീൽനതാൻ കോർട്ർ നീൽ ഓസ്ട്രേലിയ 467
61 അഹമ്മദ് റാസഅഹമ്മദ് റാസ United Arab Emirates 466
62 യാസിർ ഷായാസിർ ഷാ പാകിസ്താന്‍ 466
63 ജോർജ് ഡോക്റീൽജോർജ് ഡോക്റീൽ അയർലൻഡ് 466
64 Mohammad ShamiMohammad Shami ഇന്ത്യ 465
65  ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് ശ്രീലങ്ക 457
66 മുഹമ്മദ് നവീദ്മുഹമ്മദ് നവീദ് United Arab Emirates 456
67 മിച്ചൽ മാർഷ്മിച്ചൽ മാർഷ് ഓസ്ട്രേലിയ 456
68 മാർക്ക് വാട്ട്മാർക്ക് വാട്ട് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 454
69 ക്രിസ് മോറിസ്ക്രിസ് മോറിസ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 451
70 ഉമേഷ് യാദവ്ഉമേഷ് യാദവ് ഇന്ത്യ 451
71 നദീം അഹമ്മദ്നദീം അഹമ്മദ് Hong Kong 441
72 ആദം സാംപആദം സാംപ ഓസ്ട്രേലിയ 431
73 ഗുൽബദീൻ നയീബ്ഗുൽബദീൻ നയീബ് Afghanistan 430
74 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺകെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ ഓസ്ട്രേലിയ 425
75 തിസാര പെരേരതിസാര പെരേര ശ്രീലങ്ക 425
76 അലാസ്ദെർ ഇവാൻസ്അലാസ്ദെർ ഇവാൻസ് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 421
77  റോഹൻ മുസ്തഫ റോഹൻ മുസ്തഫ United Arab Emirates 418
78 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻകെവിൻ ഒബ്രിയാൻ അയർലൻഡ് 418
79 എഹ്സാൻ ഖാൻഎഹ്സാൻ ഖാൻ Hong Kong 416
80 ബാരി മക്കാർത്തിബാരി മക്കാർത്തി അയർലൻഡ് 416
81 ഷോൺ വില്യംസ്ഷോൺ വില്യംസ് സിംബാബ് വേ 411
82 ഫഹീം അഷ്റഫ്ഫഹീം അഷ്റഫ് പാകിസ്താന്‍ 410
83 ബെൻ സ്റ്റോക്സ്ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് 405
84 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോംകോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം ന്യൂസിലൻഡ് 404
85 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ്മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് ഓസ്ട്രേലിയ 401
86 Mohammad Nasir HossainMohammad Nasir Hossain ബംഗ്ലാദേശ് 401
87 കൈൽ ജാർവിസ്കൈൽ ജാർവിസ് സിംബാബ് വേ 398
88 ദേവേന്ദ്ര ബിഷൂദേവേന്ദ്ര ബിഷൂ വിൻഡീസ് 396
89 Doug BracewellDoug Bracewell ന്യൂസിലൻഡ് 395
90 ഷാപൂർ സദ്രാൻഷാപൂർ സദ്രാൻ Afghanistan 395
91 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ്ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് ബംഗ്ലാദേശ് 387
92 കേദാർ ജാദവ്കേദാർ ജാദവ് ഇന്ത്യ 386
93 Aftab AlamAftab Alam Afghanistan 386
94 ജേക് ബാൾജേക് ബാൾ ഇംഗ്ലണ്ട് 385
95 മാഹുരു ദായ്മാഹുരു ദായ് പാപുവ ന്യൂ ഗിനിയ 383
96 തബ്രിസ് ഷംസിതബ്രിസ് ഷംസി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 375
97 ഷോയിബ് മാലിക്ഷോയിബ് മാലിക് പാകിസ്താന്‍ 373
98 ഷാനൻ ഗബ്രിയേൽഷാനൻ ഗബ്രിയേൽ വിൻഡീസ് 372
99 Bradley WhealBradley Wheal സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 369
100 മുഹമ്മദ് നവാസ്മുഹമ്മദ് നവാസ് പാകിസ്താന്‍ 363
അവസാനം അപ് ‍ഡേറ്റ് ചെയ്തത് ശേഷം - India vs West Indies , 11 November 2018
റാങ്ക് കളിക്കാരന്‍ രാജ്യം പോയിന്റുകള്‍
1 റഷിദ് ഖാൻറഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 793
2 ഷബദ് ഖാൻഷബദ് ഖാൻ പാകിസ്താന്‍ 752
3 ആദിൽ റഷീദ്ആദിൽ റഷീദ് ഇംഗ്ലണ്ട് 676
4 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽയുവേന്ദ്ര ചാഹൽ ഇന്ത്യ 669
5 ഇഷ് സോധിഇഷ് സോധി ന്യൂസിലൻഡ് 668
6 ഇമ്രാൻ താഹിർഇമ്രാൻ താഹിർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 653
7 ഫഹീം അഷ്റഫ്ഫഹീം അഷ്റഫ് പാകിസ്താന്‍ 652
8 ഇമദ് വസിംഇമദ് വസിം പാകിസ്താന്‍ 651
9 ബില്ലി സ്റ്റാൻലേക്ബില്ലി സ്റ്റാൻലേക് ഓസ്ട്രേലിയ 640
10 ആൻഡ്രൂ ടൈആൻഡ്രൂ ടൈ ഓസ്ട്രേലിയ 634
11 ഷക്കീബ് അൽ ഹസൻഷക്കീബ് അൽ ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശ് 633
12 മുഹമ്മദ് നബിമുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 630
13 മിച്ചൽ സാന്ത്നർമിച്ചൽ സാന്ത്നർ ന്യൂസിലൻഡ് 626
14 മുഹമ്മദ് നവീദ്മുഹമ്മദ് നവീദ് United Arab Emirates 622
15 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ്ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് 621
16 സാമുവൽ ബദ്രിസാമുവൽ ബദ്രി വിൻഡീസ് 616
17 ക്രിസ് ജോർദാൻക്രിസ് ജോർദാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് 611
18 മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻമുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ ബംഗ്ലാദേശ് 598
19 ഡേവിഡ് വില്ലിഡേവിഡ് വില്ലി ഇംഗ്ലണ്ട് 595
20 ഭുവനേശ്വർ കുമാർഭുവനേശ്വർ കുമാർ ഇന്ത്യ 595
21 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്രജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര ഇന്ത്യ 589
22 ആദം സാംപആദം സാംപ ഓസ്ട്രേലിയ 585
23 കുൽദീപ് യാദവ്കുൽദീപ് യാദവ് ഇന്ത്യ 584
24 മാർക്ക് വാട്ട്മാർക്ക് വാട്ട് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 568
25 അഹമ്മദ് റാസഅഹമ്മദ് റാസ United Arab Emirates 567
26 ജോർജ് ഡോക്റീൽജോർജ് ഡോക്റീൽ അയർലൻഡ് 566
27 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട്ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് ന്യൂസിലൻഡ് 564
28 ഹസൻ അലിഹസൻ അലി പാകിസ്താന്‍ 556
29 കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ്കാർലോസ് ബ്രാത്വൈറ്റ് വിൻഡീസ് 555
30 അകില ധനജ്ഞയഅകില ധനജ്ഞയ ശ്രീലങ്ക 553
31 പോൾ വാൻ മീകേരൻപോൾ വാൻ മീകേരൻ Netherlands 546
32 മുഹമ്മദ് ആമിർമുഹമ്മദ് ആമിർ പാകിസ്താന്‍ 539
33 ക്രിസ് മോറിസ്ക്രിസ് മോറിസ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 528
34 ടിം വാൻ ഡെർ ഗൂടൻടിം വാൻ ഡെർ ഗൂടൻ Netherlands 526
35 ഗ്രെയിം ക്രീമർഗ്രെയിം ക്രീമർ സിംബാബ് വേ 522
36 ടിം സൗത്തിടിം സൗത്തി ന്യൂസിലൻഡ് 511
37 കെസ്രിക് വില്യംസ്കെസ്രിക് വില്യംസ് വിൻഡീസ് 509
38 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യഹർദീക് പാണ്ഡ്യ ഇന്ത്യ 508
39 Tendai ChisoroTendai Chisoro സിംബാബ് വേ 503
40 ആദം മിൽനെആദം മിൽനെ ന്യൂസിലൻഡ് 501
41 മുജീബ് സദ്രാന്‍മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 500
42 ആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോആൻഡിലെ ഫെലുക്യാവോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 498
43 സഫ്യാൻ ഷരീഫ്സഫ്യാൻ ഷരീഫ് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 493
44 അലാസ്ദെർ ഇവാൻസ്അലാസ്ദെർ ഇവാൻസ് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 493
45 റൂബൽ ഹസൻറൂബൽ ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശ് 483
46 കഗീസോ റബാദകഗീസോ റബാദ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 479
47 നതാൻ കോർട്ർ നീൽനതാൻ കോർട്ർ നീൽ ഓസ്ട്രേലിയ 472
48 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ ഓസ്ട്രേലിയ 466
49  റോഹൻ മുസ്തഫ റോഹൻ മുസ്തഫ United Arab Emirates 465
50 ആഷ്തൺ അഗർആഷ്തൺ അഗർ ഓസ്ട്രേലിയ 463
51 മുഹമ്മദ് നവാസ്മുഹമ്മദ് നവാസ് പാകിസ്താന്‍ 461
52 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർവാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ ഇന്ത്യ 458
53 Aaron PhangisoAaron Phangiso ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 453
54 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻകെവിൻ ഒബ്രിയാൻ അയർലൻഡ് 451
55 പീറ്റർ സീലാർപീറ്റർ സീലാർ Netherlands 447
56 ഷോൺ വില്യംസ്ഷോൺ വില്യംസ് സിംബാബ് വേ 446
57 ദുശ്മന്ത ചമീരദുശ്മന്ത ചമീര ശ്രീലങ്ക 440
58 Isuru Udana UdanaIsuru Udana Udana ശ്രീലങ്ക 438
59 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ്മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് പാകിസ്താന്‍ 425
60 റീലോഫ് വാൻഡർ മെർവ്റീലോഫ് വാൻഡർ മെർവ് Netherlands 423
61 ലസിത് മാലിംഗലസിത് മാലിംഗ ശ്രീലങ്ക 422
62 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻബോയ്ഡ് റാൻകിൻ അയർലൻഡ് 421
63 സാമിയുള്ള ഷെൻവാരിസാമിയുള്ള ഷെൻവാരി Afghanistan 419
64 തിസാര പെരേരതിസാര പെരേര ശ്രീലങ്ക 416
65 മിച്ചൽ മക്ലനാഗൻമിച്ചൽ മക്ലനാഗൻ ന്യൂസിലൻഡ് 414
66 മൈക്കൽ റിപ്പൻമൈക്കൽ റിപ്പൻ Netherlands 413
67 മോയിൻ അലിമോയിൻ അലി ഇംഗ്ലണ്ട് 412
68 മഹ്മദുള്ളമഹ്മദുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് 409
69 മൈക്കൽ ലീസ്ക്മൈക്കൽ ലീസ്ക് സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 408
70 ജെപി ഡുമിനിജെപി ഡുമിനി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 407
71 ക്രിസ്റ്റഫർ മോഫുക്രിസ്റ്റഫർ മോഫു സിംബാബ് വേ 406
72 Keemo PaulKeemo Paul വിൻഡീസ് 399
73 ഡേൻ പാറ്റേഴ്സൻഡേൻ പാറ്റേഴ്സൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 399
74 Nazmul IslamNazmul Islam ബംഗ്ലാദേശ് 398
75 Basant RegmiBasant Regmi NEP 397
76 ഉസ്മാൻ ഖാൻഉസ്മാൻ ഖാൻ പാകിസ്താന്‍ 396
77 സീക്കുഗെ പ്രസന്നസീക്കുഗെ പ്രസന്ന ശ്രീലങ്ക 396
78 Shaheen AfridiShaheen Afridi പാകിസ്താന്‍ 392
79 പോൾ സ്റ്റിർലിങ്പോൾ സ്റ്റിർലിങ് അയർലൻഡ് 391
80 റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺറിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ് 385
81 കരിം ജാനത്കരിം ജാനത് Afghanistan 375
82  ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് ശ്രീലങ്ക 373
83 ഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോഡൊണാൾഡ് തിരിപിനോ സിംബാബ് വേ 372
84 ബെൻ സ്റ്റോക്സ്ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് 372
85 മർലോൺ സാമുവൽസ്മർലോൺ സാമുവൽസ് വിൻഡീസ് 372
86 Jaidev UnadkatJaidev Unadkat ഇന്ത്യ 370
87 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ്മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് ഓസ്ട്രേലിയ 365
88 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോംകോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം ന്യൂസിലൻഡ് 361
89 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ ഓസ്ട്രേലിയ 357
90 ടസ്കിൻ അഹമ്മദ്ടസ്കിൻ അഹമ്മദ് ബംഗ്ലാദേശ് 357
91 ആശിഷ് നെഹ്റആശിഷ് നെഹ്റ ഇന്ത്യ 354
92 ആന്ദ്രെ റസ്സല്‍ആന്ദ്രെ റസ്സല്‍ വിൻഡീസ് 350
93 ഷാപൂർ സദ്രാൻഷാപൂർ സദ്രാൻ Afghanistan 342
94 Sompal KamiSompal Kami NEP 338
95 കോറി ആൻഡേഴ്സൺകോറി ആൻഡേഴ്സൺ ന്യൂസിലൻഡ് 332
96 ആഷ്ലി നഴ്സ്ആഷ്ലി നഴ്സ് വിൻഡീസ് 326
97 തെണ്ടെ ചതാരതെണ്ടെ ചതാര സിംബാബ് വേ 320
98 കൈൽ ജാർവിസ്കൈൽ ജാർവിസ് സിംബാബ് വേ 318
99 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻലക്ഷൻ സന്ദാകൻ ശ്രീലങ്ക 314
100 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺകെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ ഓസ്ട്രേലിയ 310
വോട്ടെടുപ്പുകള്‍
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more

myKhel ലില്‍ നിന്നും ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയാന്‍