ഹോം  »  Cricket  »  Australia vs Zimbabwe 2022  »  Stats

Australia vs Zimbabwe 2022 Stats & Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy
ODI

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 3 3 164 95.91 23 3
2 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 96 75.59 14 1
3 Tadiwanashe Marumani Zimbabwe 3 3 84 66.67 8 -
4 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 3 3 78 65.55 8 -
5 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 74 73.27 4 -
6 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 2 51 164.52 6 3
7 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 40 80.00 5 -
8 Tony Munyonga Zimbabwe 3 3 34 49.28 2 -
9 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 30 37.50 2 1
10 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 29 63.04 3 -
11 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 3 23 57.50 3 -
12 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 2 22 75.86 2 1
13 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 21 55.26 3 -
14 Innocent Kaia Zimbabwe 2 2 19 39.58 2 -
15 Takudzwanashe Kaitano Zimbabwe 1 1 19 76.00 4 -
16 Brad Evans Zimbabwe 3 3 9 50.00 - -
17 Luke Jongwe Zimbabwe 2 2 4 44.44 - -
18 Cameron Green Australia 3 1 3 27.27 - -
19 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 1 2 66.67 - -
20 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 1 2 33.33 - -
21 Victor Nyauchi Zimbabwe 2 1 2 66.67 - -
22 ആദം സാംപ Australia 3 1 1 16.67 - -
23 Richard Ngarava Zimbabwe 3 2 1 25.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 2 51 164.52 51
2 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 3 3 164 95.91 54.67
3 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 40 80.00 20
4 Takudzwanashe Kaitano Zimbabwe 1 1 19 76.00 19
5 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 2 22 75.86 11
6 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 96 75.59 96
7 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 74 73.27 24.67
8 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 1 2 66.67 2
9 Tadiwanashe Marumani Zimbabwe 3 3 84 66.67 28
10 Victor Nyauchi Zimbabwe 2 1 2 66.67 2
11 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 3 3 78 65.55 39
12 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 29 63.04 14.5
13 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 3 23 57.50 7.67
14 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 21 55.26 7
15 Brad Evans Zimbabwe 3 3 9 50.00 4.5
16 Tony Munyonga Zimbabwe 3 3 34 49.28 11.33
17 Luke Jongwe Zimbabwe 2 2 4 44.44 2
18 Innocent Kaia Zimbabwe 2 2 19 39.58 9.5
19 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 30 37.50 10
20 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 1 2 33.33 2
21 Cameron Green Australia 3 1 3 27.27 3
22 Richard Ngarava Zimbabwe 3 2 1 25.00 0
23 ആദം സാംപ Australia 3 1 1 16.67 0

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 3 3 94 95.91 23 3
2 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 72 73.27 4 -
3 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 48 75.59 14 1
4 Tadiwanashe Marumani Zimbabwe 3 3 45 66.67 8 -
5 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 3 3 37 65.55 8 -
6 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 2 32 164.52 6 3
7 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 29 63.04 3 -
8 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 26 80.00 5 -
9 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 2 19 75.86 2 1
10 Takudzwanashe Kaitano Zimbabwe 1 1 19 76.00 4 -
11 Innocent Kaia Zimbabwe 2 2 17 39.58 2 -
12 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 17 37.50 2 1
13 Tony Munyonga Zimbabwe 3 3 17 49.28 2 -
14 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 15 55.26 3 -
15 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 3 11 57.50 3 -
16 Brad Evans Zimbabwe 3 3 5 50.00 - -
17 Cameron Green Australia 3 1 3 27.27 - -
18 Luke Jongwe Zimbabwe 2 2 3 44.44 - -
19 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 1 2 66.67 - -
20 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 1 2 33.33 - -
21 Victor Nyauchi Zimbabwe 2 1 2 66.67 - -
22 ആദം സാംപ Australia 3 1 1 16.67 - -
23 Richard Ngarava Zimbabwe 3 2 1 25.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 96 96 2
2 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 3 3 164 54.67 0
3 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 2 51 51 1
4 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 3 3 78 39 1
5 Tadiwanashe Marumani Zimbabwe 3 3 84 28 0
6 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 74 24.67 0
7 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 40 20 1
8 Takudzwanashe Kaitano Zimbabwe 1 1 19 19 0
9 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 29 14.5 0
10 Tony Munyonga Zimbabwe 3 3 34 11.33 0
11 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 2 22 11 0
12 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 30 10 0
13 Innocent Kaia Zimbabwe 2 2 19 9.5 0
14 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 3 23 7.67 0
15 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 21 7 0
16 Brad Evans Zimbabwe 3 3 9 4.5 1
17 Cameron Green Australia 3 1 3 3 0
18 Luke Jongwe Zimbabwe 2 2 4 2 0
19 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 1 2 2 0
20 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 1 2 2 0
21 Victor Nyauchi Zimbabwe 2 1 2 2 0
22 ആദം സാംപ Australia 3 1 1 0 1
23 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 2 1 0 0 0
24 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 1 0 0 0
25 Richard Ngarava Zimbabwe 3 2 1 0 2

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
No Result Found

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 3 3 164 2 94
2 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 74 1 72

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 3 3 164 3
2 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 2 51 3
3 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 96 1
4 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 30 1
5 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 2 22 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 3 3 164 23
2 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 96 14
3 Tadiwanashe Marumani Zimbabwe 3 3 84 8
4 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 3 3 78 8
5 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 2 51 6
6 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 40 5
7 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 3 74 4
8 Takudzwanashe Kaitano Zimbabwe 1 1 19 4
9 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 29 3
10 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 3 23 3
11 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 21 3
12 Tony Munyonga Zimbabwe 3 3 34 2
13 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 30 2
14 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 2 22 2
15 Innocent Kaia Zimbabwe 2 2 19 2

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 അലക്സ് കെറി Australia 3 4
2 റെഗിസ്‍ ചകബാവ Zimbabwe 3 4
3 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3
4 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 3
5 ആദം സാംപ Australia 3 2
6 Brad Evans Zimbabwe 3 2
7 Cameron Green Australia 3 2
8 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 2
9 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 2
10 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 2
11 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 2 1
12 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 1
13 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 1
14 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 1
15 Victor Nyauchi Zimbabwe 2 1
16 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 Cameron Green Australia 3 3 108 8 1
2 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 2 60 8 1
3 ആദം സാംപ Australia 3 3 131 6 0
4 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 147 5 0
5 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 156 4 0
6 Richard Ngarava Zimbabwe 3 3 93 4 0
7 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 2 2 48 2 0
8 Brad Evans Zimbabwe 3 3 96 2 0
9 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 2 36 1 0
10 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 1 36 1 0
11 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 46 1 0
12 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 84 1 0
13 Victor Nyauchi Zimbabwe 2 2 66 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Cameron Green Australia 3 3 108 57 8 1
2 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 2 60 70 8 1

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 2 2.5 75.86
2 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 3.15 0
3 Cameron Green Australia 3 3 3.17 27.27
4 Victor Nyauchi Zimbabwe 2 2 3.18 66.67
5 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 3.43 33.33
6 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 1 3.67 66.67
7 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 2 2 3.88 0
8 Luke Jongwe Zimbabwe 2 2 4 44.44
9 Richard Ngarava Zimbabwe 3 3 4.45 25
10 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 1 4.75 164.52
11 ആദം സാംപ Australia 3 3 5.04 16.67
12 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 5.93 37.5
13 Brad Evans Zimbabwe 3 3 6.06 50
14 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 6.52 63.04
15 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 2 7 57.5
16 Wesley Madhevere Zimbabwe 3 1 9 73.27

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 Cameron Green Australia 3 3 3.17 7.12
2 റയാൻ ബേൾ Zimbabwe 3 2 7 8.75
3 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 2 2.5 15.00
4 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 2 2 3.88 15.50
5 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 3 3 3.43 16.80
6 Richard Ngarava Zimbabwe 3 3 4.45 17.25
7 ആദം സാംപ Australia 3 3 5.04 18.33
8 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 3.15 20.50
9 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 1 3.67 22.00
10 Victor Nyauchi Zimbabwe 2 2 3.18 35.00
11 Brad Evans Zimbabwe 3 3 6.06 48.50
12 ഷോൺ വില്യംസ് Zimbabwe 2 2 6.52 50.00
13 സിക്കന്ദർ റാസ Zimbabwe 3 3 5.93 83.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X