ഹോം  »  Cricket  »  Australia vs India 2020-21  »  Stats

Australia vs India 2020-21 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 മാത്യു വേഡ് Australia 3 3 145 154.26 17 3
2 വിരാട് കോലി India 3 3 134 142.55 7 5
3 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 82 117.14 4 3
4 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 81 126.56 7 2
5 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 81 128.57 7 2
6 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 78 150.00 3 5
7 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 78 156.00 4 5
8 മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ് Australia 3 3 61 152.50 2 2
9 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 3 3 50 100.00 5 -
10 സഞ്ജു സാംസൺ India 3 3 48 141.18 2 2
11 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 1 1 44 191.30 5 1
12 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 2 35 125.00 5 1
13 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 2 1 17 242.86 - 2
14 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 1 1 16 228.57 - 1
15 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 2 14 127.27 2 -
16 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 12 240.00 2 -
17 Mitchell Swepson Australia 3 1 12 240.00 1 1
18 Sean Abbott Australia 3 1 12 150.00 - 1
19 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 2 2 12 200.00 1 1
20 മനീഷ് പാണ്ഡെ India 1 1 2 25.00 - -
21 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 1 1 1 50.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 2 1 17 242.86 0
2 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 12 240.00 0
3 Mitchell Swepson Australia 3 1 12 240.00 0
4 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 1 1 16 228.57 0
5 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 2 2 12 200.00 12
6 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 1 1 44 191.30 0
7 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 78 156.00 39
8 മാത്യു വേഡ് Australia 3 3 145 154.26 48.33
9 മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ് Australia 3 3 61 152.50 30.5
10 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 78 150.00 26
11 Sean Abbott Australia 3 1 12 150.00 0
12 വിരാട് കോലി India 3 3 134 142.55 44.67
13 സഞ്ജു സാംസൺ India 3 3 48 141.18 16
14 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 81 128.57 27
15 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 2 14 127.27 7
16 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 81 126.56 27
17 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 2 35 125.00 17.5
18 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 82 117.14 27.33
19 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 3 3 50 100.00 16.67
20 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 1 1 1 50.00 1
21 മനീഷ് പാണ്ഡെ India 1 1 2 25.00 2

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 വിരാട് കോലി India 3 3 85 142.55 7 5
2 മാത്യു വേഡ് Australia 3 3 80 154.26 17 3
3 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 54 150.00 3 5
4 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 52 128.57 7 2
5 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 51 126.56 7 2
6 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 46 117.14 4 3
7 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 1 1 44 191.30 5 1
8 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 42 156.00 4 5
9 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 2 35 125.00 5 1
10 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 3 3 34 100.00 5 -
11 മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ് Australia 3 3 30 152.50 2 2
12 സഞ്ജു സാംസൺ India 3 3 23 141.18 2 2
13 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 2 1 17 242.86 - 2
14 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 1 1 16 228.57 - 1
15 Mitchell Swepson Australia 3 1 12 240.00 1 1
16 Sean Abbott Australia 3 1 12 150.00 - 1
17 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 2 2 12 200.00 1 1
18 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 8 240.00 2 -
19 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 2 7 127.27 2 -
20 മനീഷ് പാണ്ഡെ India 1 1 2 25.00 - -
21 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 1 1 1 50.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 മാത്യു വേഡ് Australia 3 3 145 48.33 0
2 വിരാട് കോലി India 3 3 134 44.67 0
3 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 78 39 1
4 മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ് Australia 3 3 61 30.5 1
5 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 82 27.33 0
6 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 81 27 0
7 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 81 27 0
8 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 78 26 0
9 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 2 35 17.5 0
10 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 3 3 50 16.67 0
11 സഞ്ജു സാംസൺ India 3 3 48 16 0
12 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 2 2 12 12 1
13 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 2 14 7 0
14 മനീഷ് പാണ്ഡെ India 1 1 2 2 0
15 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 1 1 1 1 0
16 ആദം സാംപ Australia 3 0 0 0 0
17 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 2 0 0 0 0
18 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 12 0 2
19 ദിപക് ചാഹര്‌‍ India 3 2 0 0 2
20 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 1 0 0 0 0
21 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 1 1 16 0 1
22 Mitchell Swepson Australia 3 1 12 0 1
23 മുഹമ്മദ് ഷമി India 1 0 0 0 0
24 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 1 1 44 0 1
25 Sean Abbott Australia 3 1 12 0 1
26 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 2 1 17 0 1
27 ടി നടരാജൻ India 3 0 0 0 0
28 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 3 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 വിരാട് കോലി India 3 3 134 - 85
2 മാത്യു വേഡ് Australia 3 3 145 - 80
3 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 78 - 54
4 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 81 - 52
5 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 81 - 51
6 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 82 - 46
7 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 1 1 44 - 44
8 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 78 - 42
9 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 2 35 - 35
10 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 3 3 50 - 34
11 മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ് Australia 3 3 61 - 30
12 സഞ്ജു സാംസൺ India 3 3 48 - 23
13 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 2 1 17 - 17
14 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 1 1 16 - 16
15 Mitchell Swepson Australia 3 1 12 - 12
16 Sean Abbott Australia 3 1 12 - 12
17 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 2 2 12 - 12
18 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 12 - 8
19 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 2 14 - 7
20 മനീഷ് പാണ്ഡെ India 1 1 2 - 2
21 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 1 1 1 - 1

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 മാത്യു വേഡ് Australia 3 3 145 2 80
2 വിരാട് കോലി India 3 3 134 1 85
3 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 78 1 54
4 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 81 1 52
5 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 81 1 51

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 വിരാട് കോലി India 3 3 134 5
2 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 78 5
3 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 78 5
4 മാത്യു വേഡ് Australia 3 3 145 3
5 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 82 3
6 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 81 2
7 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 81 2
8 മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ് Australia 3 3 61 2
9 സഞ്ജു സാംസൺ India 3 3 48 2
10 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 2 1 17 2
11 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 1 1 44 1
12 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 2 35 1
13 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 1 1 16 1
14 Mitchell Swepson Australia 3 1 12 1
15 Sean Abbott Australia 3 1 12 1
16 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 2 2 12 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 മാത്യു വേഡ് Australia 3 3 145 17
2 വിരാട് കോലി India 3 3 134 7
3 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 81 7
4 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 81 7
5 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 3 3 50 5
6 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 1 1 44 5
7 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 2 35 5
8 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 82 4
9 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 78 4
10 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 78 3
11 മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ് Australia 3 3 61 2
12 സഞ്ജു സാംസൺ India 3 3 48 2
13 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 2 14 2
14 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 12 2
15 Mitchell Swepson Australia 3 1 12 1
16 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 2 2 12 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 4
2 Mitchell Swepson Australia 3 4
3 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 4
4 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2
5 Sean Abbott Australia 3 2
6 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 1
7 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 2 1
8 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 1 1
9 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 1
10 മാത്യു വേഡ് Australia 3 1
11 സഞ്ജു സാംസൺ India 3 1
12 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 2 1
13 വിരാട് കോലി India 3 1
14 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ടി നടരാജൻ India 3 3 72 6 0
2 Mitchell Swepson Australia 3 3 60 5 0
3 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 3 3 72 4 0
4 ആദം സാംപ Australia 3 3 66 3 0
5 മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ് Australia 3 2 30 3 0
6 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 2 2 48 2 0
7 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 1 1 24 2 0
8 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 2 2 48 2 0
9 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 3 72 2 0
10 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 34 1 0
11 ദിപക് ചാഹര്‌‍ India 3 3 72 1 0
12 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 2 24 1 0
13 Sean Abbott Australia 3 3 48 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ആദം സാംപ Australia 3 3 66 77 3 -
2 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 2 2 48 78 2 -
3 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 34 70 1 -
4 ദിപക് ചാഹര്‌‍ India 3 3 72 111 1 -
5 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 2 24 39 1 -
6 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 1 1 24 39 0 -
7 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 1 1 24 34 2 -
8 Mitchell Swepson Australia 3 3 60 69 5 -
9 മുഹമ്മദ് ഷമി India 1 1 24 46 0 -
10 മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ് Australia 3 2 30 31 3 -
11 Sean Abbott Australia 3 3 48 89 1 -
12 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 2 2 48 82 2 -
13 ടി നടരാജൻ India 3 3 72 83 6 -
14 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 3 72 85 2 -
15 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 3 3 72 117 4 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ് Australia 3 2 6.2 152.5
2 Mitchell Swepson Australia 3 3 6.9 240
3 ടി നടരാജൻ India 3 3 6.92 0
4 ആദം സാംപ Australia 3 3 7 0
5 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 3 7.08 127.27
6 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 1 1 8.5 50
7 ദിപക് ചാഹര്‌‍ India 3 3 9.25 0
8 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 2 2 9.75 0
9 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 2 9.75 150
10 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 1 1 9.75 0
11 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 3 3 9.75 0
12 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 2 2 10.25 242.86
13 Sean Abbott Australia 3 3 11.12 150
14 മുഹമ്മദ് ഷമി India 1 1 11.5 0
15 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 12.35 240

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ് Australia 3 2 6.2 10.33
2 Mitchell Swepson Australia 3 3 6.9 13.80
3 ടി നടരാജൻ India 3 3 6.92 13.83
4 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 1 1 8.5 17.00
5 ആദം സാംപ Australia 3 3 7 25.67
6 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 3 3 9.75 29.25
7 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 2 2 9.75 39.00
8 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 2 9.75 39.00
9 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 2 2 10.25 41.00
10 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 3 3 7.08 42.50
11 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 12.35 70.00
12 Sean Abbott Australia 3 3 11.12 89.00
13 ദിപക് ചാഹര്‌‍ India 3 3 9.25 111.00

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Marnus Labuschagne Australia 4 8 426 50.12 46 -
2 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 4 8 313 51.14 36 1
3 റിഷഭ് പന്ത് India 3 5 274 69.90 30 4
4 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 4 8 271 29.20 29 -
5 അജിൻക്യ രഹാനെ India 4 8 268 47.69 23 3
6 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 3 6 259 60.66 36 2
7 Cameron Green Australia 4 7 236 40.69 23 4
8 ടിം പെയിൻ Australia 4 7 204 58.45 27 -
9 മാത്യു വേഡ് Australia 4 8 173 43.58 21 -
10 രോഹിത് ശർമ India 2 4 129 47.78 15 2
11 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 2 85 43.37 8 -
12 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 1 2 84 48.55 9 2
13 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 4 6 81 54.36 4 2
14 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 3 6 78 40.84 7 1
15 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 3 5 78 37.86 10 -
16 വിരാട് കോലി India 1 2 78 41.49 9 -
17 ഹനുമാ വിഹറി India 3 5 72 23.08 9 -
18 Will Pucovski Australia 1 2 72 57.14 6 -
19 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 4 6 70 79.55 7 2
20 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 1 2 69 58.47 9 2
21 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 4 67 57.76 7 -
22 ജോ ബേൺസ് Australia 2 4 63 50.81 7 1
23 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 2 3 62 39.24 4 -
24 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 6 61 28.91 4 1
25 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 4 6 43 56.58 7 -
26 Marcus Harris Australia 1 2 43 40.95 8 -
27 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 3 3 19 86.36 3 -
28 ഉമേഷ് യാദവ് India 2 3 19 51.35 3 -
29 വൃദ്ധിമാൻ സാഹ India 1 2 13 31.71 1 -
30 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 3 8 29.63 1 -
31 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 4 6 22.22 1 -
32 പൃഥ്വി ഷോ India 1 2 4 66.67 - -
33 മുഹമ്മദ് ഷമി India 1 2 1 20.00 - -
34 ടി നടരാജൻ India 1 1 1 11.11 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 3 3 19 86.36 9.5
2 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 4 6 70 79.55 11.67
3 റിഷഭ് പന്ത് India 3 5 274 69.90 68.5
4 പൃഥ്വി ഷോ India 1 2 4 66.67 2
5 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 3 6 259 60.66 51.8
6 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 1 2 69 58.47 34.5
7 ടിം പെയിൻ Australia 4 7 204 58.45 40.8
8 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 4 67 57.76 16.75
9 Will Pucovski Australia 1 2 72 57.14 36
10 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 4 6 43 56.58 10.75
11 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 4 6 81 54.36 20.25
12 ഉമേഷ് യാദവ് India 2 3 19 51.35 9.5
13 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 4 8 313 51.14 44.71
14 ജോ ബേൺസ് Australia 2 4 63 50.81 21
15 Marnus Labuschagne Australia 4 8 426 50.12 53.25
16 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 1 2 84 48.55 42
17 രോഹിത് ശർമ India 2 4 129 47.78 32.25
18 അജിൻക്യ രഹാനെ India 4 8 268 47.69 38.29
19 മാത്യു വേഡ് Australia 4 8 173 43.58 21.62
20 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 2 85 43.37 85
21 വിരാട് കോലി India 1 2 78 41.49 39
22 Marcus Harris Australia 1 2 43 40.95 21.5
23 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 3 6 78 40.84 13
24 Cameron Green Australia 4 7 236 40.69 33.71
25 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 2 3 62 39.24 20.67
26 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 3 5 78 37.86 19.5
27 വൃദ്ധിമാൻ സാഹ India 1 2 13 31.71 6.5
28 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 3 8 29.63 4
29 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 4 8 271 29.20 33.88
30 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 6 61 28.91 12.2
31 ഹനുമാ വിഹറി India 3 5 72 23.08 18
32 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 4 6 22.22 2
33 മുഹമ്മദ് ഷമി India 1 2 1 20.00 1
34 ടി നടരാജൻ India 1 1 1 11.11 0

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 4 8 131 51.14 36 1
2 അജിൻക്യ രഹാനെ India 4 8 112 47.69 23 3
3 Marnus Labuschagne Australia 4 8 108 50.12 46 -
4 റിഷഭ് പന്ത് India 3 5 97 69.90 30 4
5 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 3 6 91 60.66 36 2
6 Cameron Green Australia 4 7 84 40.69 23 4
7 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 4 8 77 29.20 29 -
8 വിരാട് കോലി India 1 2 74 41.49 9 -
9 ടിം പെയിൻ Australia 4 7 73 58.45 27 -
10 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 1 2 67 58.47 9 2
11 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 1 2 62 48.55 9 2
12 Will Pucovski Australia 1 2 62 57.14 6 -
13 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 2 57 43.37 8 -
14 രോഹിത് ശർമ India 2 4 52 47.78 15 2
15 ജോ ബേൺസ് Australia 2 4 51 50.81 7 1
16 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 4 48 57.76 7 -
17 മാത്യു വേഡ് Australia 4 8 45 43.58 21 -
18 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 3 5 39 37.86 10 -
19 Marcus Harris Australia 1 2 38 40.95 8 -
20 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 3 6 38 40.84 7 1
21 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 2 3 38 39.24 4 -
22 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 6 28 28.91 4 1
23 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 4 6 24 54.36 4 2
24 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 4 6 24 79.55 7 2
25 ഹനുമാ വിഹറി India 3 5 23 23.08 9 -
26 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 3 3 13 86.36 3 -
27 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 4 6 11 56.58 7 -
28 ഉമേഷ് യാദവ് India 2 3 9 51.35 3 -
29 വൃദ്ധിമാൻ സാഹ India 1 2 9 31.71 1 -
30 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 3 5 29.63 1 -
31 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 4 4 22.22 1 -
32 പൃഥ്വി ഷോ India 1 2 4 66.67 - -
33 മുഹമ്മദ് ഷമി India 1 2 1 20.00 - -
34 ടി നടരാജൻ India 1 1 1 11.11 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 2 85 85 1
2 റിഷഭ് പന്ത് India 3 5 274 68.5 1
3 Marnus Labuschagne Australia 4 8 426 53.25 0
4 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 3 6 259 51.8 1
5 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 4 8 313 44.71 1
6 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 1 2 84 42 0
7 ടിം പെയിൻ Australia 4 7 204 40.8 2
8 വിരാട് കോലി India 1 2 78 39 0
9 അജിൻക്യ രഹാനെ India 4 8 268 38.29 1
10 Will Pucovski Australia 1 2 72 36 0
11 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 1 2 69 34.5 0
12 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 4 8 271 33.88 0
13 Cameron Green Australia 4 7 236 33.71 0
14 രോഹിത് ശർമ India 2 4 129 32.25 0
15 മാത്യു വേഡ് Australia 4 8 173 21.62 0
16 Marcus Harris Australia 1 2 43 21.5 0
17 ജോ ബേൺസ് Australia 2 4 63 21 1
18 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 2 3 62 20.67 0
19 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 4 6 81 20.25 2
20 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 3 5 78 19.5 1
21 ഹനുമാ വിഹറി India 3 5 72 18 1
22 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 4 67 16.75 0
23 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 3 6 78 13 0
24 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 6 61 12.2 1
25 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 4 6 70 11.67 0
26 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 4 6 43 10.75 2
27 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 3 3 19 9.5 1
28 ഉമേഷ് യാദവ് India 2 3 19 9.5 1
29 വൃദ്ധിമാൻ സാഹ India 1 2 13 6.5 0
30 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 3 8 4 1
31 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 4 6 2 1
32 പൃഥ്വി ഷോ India 1 2 4 2 0
33 മുഹമ്മദ് ഷമി India 1 2 1 1 1
34 ടി നടരാജൻ India 1 1 1 0 1

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 4 8 313 1 131
2 അജിൻക്യ രഹാനെ India 4 8 268 1 112
3 Marnus Labuschagne Australia 4 8 426 1 108
4 റിഷഭ് പന്ത് India 3 5 274 - 97
5 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 3 6 259 - 91
6 Cameron Green Australia 4 7 236 - 84
7 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 4 8 271 - 77
8 വിരാട് കോലി India 1 2 78 - 74
9 ടിം പെയിൻ Australia 4 7 204 - 73
10 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 1 2 69 - 67
11 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 1 2 84 - 62
12 Will Pucovski Australia 1 2 72 - 62
13 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 2 85 - 57
14 രോഹിത് ശർമ India 2 4 129 - 52
15 ജോ ബേൺസ് Australia 2 4 63 - 51
16 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 4 67 - 48
17 മാത്യു വേഡ് Australia 4 8 173 - 45
18 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 3 5 78 - 39
19 Marcus Harris Australia 1 2 43 - 38
20 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 3 6 78 - 38
21 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 2 3 62 - 38
22 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 6 61 - 28
23 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 4 6 81 - 24
24 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 4 6 70 - 24
25 ഹനുമാ വിഹറി India 3 5 72 - 23
26 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 3 3 19 - 13
27 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 4 6 43 - 11
28 ഉമേഷ് യാദവ് India 2 3 19 - 9
29 വൃദ്ധിമാൻ സാഹ India 1 2 13 - 9
30 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 3 8 - 5
31 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 4 6 - 4
32 പൃഥ്വി ഷോ India 1 2 4 - 4
33 മുഹമ്മദ് ഷമി India 1 2 1 - 1
34 ടി നടരാജൻ India 1 1 1 - 1

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 4 8 271 3 77
2 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 4 8 313 2 131
3 Marnus Labuschagne Australia 4 8 426 2 108
4 റിഷഭ് പന്ത് India 3 5 274 2 97
5 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 3 6 259 2 91
6 ടിം പെയിൻ Australia 4 7 204 2 73
7 Cameron Green Australia 4 7 236 1 84
8 വിരാട് കോലി India 1 2 78 1 74
9 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 1 2 69 1 67
10 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 1 2 84 1 62
11 Will Pucovski Australia 1 2 72 1 62
12 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 2 85 1 57
13 രോഹിത് ശർമ India 2 4 129 1 52
14 ജോ ബേൺസ് Australia 2 4 63 1 51

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 റിഷഭ് പന്ത് India 3 5 274 4
2 Cameron Green Australia 4 7 236 4
3 അജിൻക്യ രഹാനെ India 4 8 268 3
4 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 3 6 259 2
5 രോഹിത് ശർമ India 2 4 129 2
6 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 1 2 84 2
7 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 4 6 81 2
8 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 4 6 70 2
9 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 1 2 69 2
10 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 4 8 313 1
11 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 3 6 78 1
12 ജോ ബേൺസ് Australia 2 4 63 1
13 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 6 61 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 Marnus Labuschagne Australia 4 8 426 46
2 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 4 8 313 36
3 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 3 6 259 36
4 റിഷഭ് പന്ത് India 3 5 274 30
5 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 4 8 271 29
6 ടിം പെയിൻ Australia 4 7 204 27
7 അജിൻക്യ രഹാനെ India 4 8 268 23
8 Cameron Green Australia 4 7 236 23
9 മാത്യു വേഡ് Australia 4 8 173 21
10 രോഹിത് ശർമ India 2 4 129 15
11 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 3 5 78 10
12 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 1 2 84 9
13 വിരാട് കോലി India 1 2 78 9
14 ഹനുമാ വിഹറി India 3 5 72 9
15 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 1 2 69 9
16 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 2 85 8
17 Marcus Harris Australia 1 2 43 8
18 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 3 6 78 7
19 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 4 6 70 7
20 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 4 67 7
21 ജോ ബേൺസ് Australia 2 4 63 7
22 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 4 6 43 7
23 Will Pucovski Australia 1 2 72 6
24 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 4 6 81 4
25 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 2 3 62 4
26 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 6 61 4
27 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 3 3 19 3
28 ഉമേഷ് യാദവ് India 2 3 19 3
29 വൃദ്ധിമാൻ സാഹ India 1 2 13 1
30 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 3 8 1
31 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 4 6 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 8 973 21 0
2 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 4 8 868 17 2
3 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 3 6 806 13 1
4 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 3 6 805 12 0
5 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 6 706 11 0
6 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 4 8 822 11 0
7 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 4 7 1122 9 0
8 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 3 225 7 0
9 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 1 2 258 7 0
10 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 4 251 4 0
11 ഉമേഷ് യാദവ് India 2 4 238 4 0
12 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 1 2 294 4 0
13 ടി നടരാജൻ India 1 2 230 3 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 4 8 868 329 17 2
2 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 3 6 806 384 13 1
3 Cameron Green Australia 4 6 264 118 0 -
4 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 6 706 323 11 -
5 Marnus Labuschagne Australia 4 6 66 36 0 -
6 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 4 8 822 448 11 -
7 മുഹമ്മദ് ഷമി India 1 1 102 41 0 -
8 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 4 7 1122 496 9 -
9 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 4 251 172 4 -
10 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 8 973 421 21 -
11 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 3 6 805 346 12 -
12 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 3 225 105 7 -
13 രോഹിത് ശർമ India 2 1 1 1 0 -
14 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 1 2 258 155 7 -
15 ടി നടരാജൻ India 1 2 230 119 3 -
16 ഉമേഷ് യാദവ് India 2 4 238 133 4 -
17 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 1 2 294 169 4 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 4 8 2.27 56.58
2 മുഹമ്മദ് ഷമി India 1 1 2.41 20
3 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 3 6 2.58 37.86
4 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 8 2.6 28.91
5 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 4 7 2.65 79.55
6 Cameron Green Australia 4 6 2.68 40.69
7 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 6 2.75 22.22
8 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 3 2.8 43.37
9 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 3 6 2.86 86.36
10 ടി നടരാജൻ India 1 2 3.1 11.11
11 Marnus Labuschagne Australia 4 6 3.27 50.12
12 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 4 8 3.27 54.36
13 ഉമേഷ് യാദവ് India 2 4 3.35 51.35
14 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 1 2 3.45 48.55
15 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 1 2 3.6 58.47
16 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 4 4.11 29.63
17 രോഹിത് ശർമ India 2 1 6 47.78

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 3 2.8 15.00
2 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 4 8 2.27 19.35
3 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 8 2.6 20.05
4 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 1 2 3.6 22.14
5 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 3 6 2.58 28.83
6 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 6 2.75 29.36
7 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 3 6 2.86 29.54
8 ഉമേഷ് യാദവ് India 2 4 3.35 33.25
9 ടി നടരാജൻ India 1 2 3.1 39.67
10 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 4 8 3.27 40.73
11 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 1 2 3.45 42.25
12 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 4 4.11 43.00
13 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 4 7 2.65 55.11

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 249 90.55 22 6
2 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 216 148.97 25 6
3 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 210 114.75 15 6
4 വിരാട് കോലി India 3 3 173 93.01 14 3
5 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 167 194.19 12 11
6 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 2 152 99.35 13 3
7 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 120 88.24 17 -
8 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 115 117.35 6 6
9 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 93 101.09 5 5
10 Marnus Labuschagne Australia 3 3 79 103.95 6 -
11 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 3 3 59 100.00 7 -
12 അലക്സ് കെറി Australia 3 2 55 100.00 6 -
13 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 2 50 113.64 6 1
14 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 39 86.67 2 1
15 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 1 1 33 84.62 3 1
16 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 1 1 28 100.00 2 -
17 മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ് Australia 2 2 24 75.00 3 -
18 Cameron Green Australia 1 1 21 77.78 1 1
19 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 2 14 100.00 1 1
20 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 1 7 100.00 - -
21 ആദം സാംപ Australia 3 1 4 57.14 - -
22 Sean Abbott Australia 1 1 4 44.44 - -
23 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 1 4 66.67 - -
24 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 1 1 100.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 167 194.19 83.5
2 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 216 148.97 72
3 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 115 117.35 57.5
4 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 210 114.75 105
5 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 2 50 113.64 25
6 Marnus Labuschagne Australia 3 3 79 103.95 26.33
7 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 93 101.09 31
8 അലക്സ് കെറി Australia 3 2 55 100.00 55
9 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 1 1 28 100.00 28
10 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 1 7 100.00 0
11 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 2 14 100.00 7
12 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 1 1 100.00 0
13 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 3 3 59 100.00 19.67
14 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 2 152 99.35 76
15 വിരാട് കോലി India 3 3 173 93.01 57.67
16 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 249 90.55 83
17 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 120 88.24 40
18 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 39 86.67 0
19 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 1 1 33 84.62 33
20 Cameron Green Australia 1 1 21 77.78 21
21 മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ് Australia 2 2 24 75.00 24
22 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 1 4 66.67 0
23 ആദം സാംപ Australia 3 1 4 57.14 4
24 Sean Abbott Australia 1 1 4 44.44 4

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 114 90.55 22 6
2 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 105 148.97 25 6
3 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 92 114.75 15 6
4 വിരാട് കോലി India 3 3 89 93.01 14 3
5 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 2 83 99.35 13 3
6 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 76 101.09 5 5
7 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 74 88.24 17 -
8 Marnus Labuschagne Australia 3 3 70 103.95 6 -
9 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 66 117.35 6 6
10 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 63 194.19 12 11
11 അലക്സ് കെറി Australia 3 2 38 100.00 6 -
12 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 3 3 38 100.00 7 -
13 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 1 1 33 84.62 3 1
14 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 29 86.67 2 1
15 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 1 1 28 100.00 2 -
16 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 2 28 113.64 6 1
17 മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ് Australia 2 2 22 75.00 3 -
18 Cameron Green Australia 1 1 21 77.78 1 1
19 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 2 13 100.00 1 1
20 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 1 7 100.00 - -
21 ആദം സാംപ Australia 3 1 4 57.14 - -
22 Sean Abbott Australia 1 1 4 44.44 - -
23 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 1 4 66.67 - -
24 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 1 1 100.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 210 105 1
2 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 167 83.5 1
3 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 249 83 0
4 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 2 152 76 0
5 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 216 72 0
6 വിരാട് കോലി India 3 3 173 57.67 0
7 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 115 57.5 1
8 അലക്സ് കെറി Australia 3 2 55 55 1
9 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 120 40 0
10 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 1 1 33 33 0
11 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 93 31 0
12 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 1 1 28 28 0
13 Marnus Labuschagne Australia 3 3 79 26.33 0
14 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 2 50 25 0
15 മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ് Australia 2 2 24 24 1
16 Cameron Green Australia 1 1 21 21 0
17 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 3 3 59 19.67 0
18 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 2 14 7 0
19 ആദം സാംപ Australia 3 1 4 4 0
20 Sean Abbott Australia 1 1 4 4 0
21 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 2 0 0 1
22 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 1 7 0 1
23 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 0 0 0 0
24 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 1 1 0 0 0
25 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 2 0 0 0 0
26 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 39 0 2
27 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 1 1 0 1
28 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 1 0 0 0 0
29 ടി നടരാജൻ India 1 0 0 0 0
30 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 1 4 0 1

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 216 2 105
2 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 249 1 114
3 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 210 - 92
4 വിരാട് കോലി India 3 3 173 - 89
5 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 2 152 - 83
6 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 93 - 76
7 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 120 - 74
8 Marnus Labuschagne Australia 3 3 79 - 70
9 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 115 - 66
10 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 167 - 63
11 അലക്സ് കെറി Australia 3 2 55 - 38
12 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 3 3 59 - 38
13 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 1 1 33 - 33
14 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 39 - 29
15 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 1 1 28 - 28
16 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 2 50 - 28
17 മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ് Australia 2 2 24 - 22
18 Cameron Green Australia 1 1 21 - 21
19 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 2 14 - 13
20 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 1 7 - 7
21 ആദം സാംപ Australia 3 1 4 - 4
22 Sean Abbott Australia 1 1 4 - 4
23 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 1 4 - 4
24 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 1 1 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 249 2 114
2 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 210 2 92
3 വിരാട് കോലി India 3 3 173 2 89
4 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 2 152 2 83
5 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 167 2 63
6 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 93 1 76
7 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 120 1 74
8 Marnus Labuschagne Australia 3 3 79 1 70
9 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 115 1 66

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 167 11
2 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 249 6
3 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 216 6
4 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 210 6
5 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 115 6
6 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 93 5
7 വിരാട് കോലി India 3 3 173 3
8 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 2 152 3
9 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 2 50 1
10 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 39 1
11 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 1 1 33 1
12 Cameron Green Australia 1 1 21 1
13 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 2 14 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 216 25
2 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 249 22
3 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 120 17
4 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 210 15
5 വിരാട് കോലി India 3 3 173 14
6 ഡേവിഡ് വാർണർ Australia 2 2 152 13
7 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 167 12
8 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 3 3 59 7
9 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 115 6
10 Marnus Labuschagne Australia 3 3 79 6
11 അലക്സ് കെറി Australia 3 2 55 6
12 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 2 50 6
13 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 93 5
14 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 1 1 33 3
15 മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ് Australia 2 2 24 3
16 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 39 2
17 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 1 1 28 2
18 Cameron Green Australia 1 1 21 1
19 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 2 14 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ആദം സാംപ Australia 3 3 180 7 0
2 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 174 6 0
3 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 3 177 4 0
4 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 2 114 4 0
5 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 2 108 3 0
6 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 1 1 60 3 0
7 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 1 1 60 2 0
8 ടി നടരാജൻ India 1 1 60 2 0
9 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 100 1 0
10 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 1 24 1 0
11 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 1 60 1 0
12 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 2 2 108 1 0
13 മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ് Australia 2 2 48 1 0
14 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 102 1 0
15 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 180 1 0
16 Sean Abbott Australia 1 1 60 1 0
17 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 2 114 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ആദം സാംപ Australia 3 3 180 161 7 -
2 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 1 1 60 44 2 -
3 Cameron Green Australia 1 1 24 27 0 -
4 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 100 116 1 -
5 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 1 24 24 1 -
6 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 3 177 195 4 -
7 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 174 180 6 -
8 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 1 60 57 1 -
9 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 1 1 38 25 0 -
10 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 1 6 10 0 -
11 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 2 2 108 147 1 -
12 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 2 114 132 4 -
13 മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ് Australia 2 2 48 41 1 -
14 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 102 153 1 -
15 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 2 108 119 3 -
16 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 180 185 1 -
17 Sean Abbott Australia 1 1 60 84 1 -
18 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 1 1 60 51 3 -
19 ടി നടരാജൻ India 1 1 60 70 2 -
20 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 2 114 160 1 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 1 1 3.95 0
2 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 1 1 4.4 100
3 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 1 1 5.1 0
4 മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ് Australia 2 2 5.12 75
5 ആദം സാംപ Australia 3 3 5.37 57.14
6 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 1 5.7 0
7 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 1 6 114.75
8 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 6.17 117.35
9 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 6.21 100
10 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 3 6.61 0
11 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 2 6.61 100
12 Cameron Green Australia 1 1 6.75 77.78
13 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 2 6.95 100
14 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 6.96 194.19
15 ടി നടരാജൻ India 1 1 7 0
16 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 2 2 8.17 0
17 Sean Abbott Australia 1 1 8.4 44.44
18 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 2 8.42 66.67
19 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 9 86.67
20 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 1 10 113.64

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 1 1 5.1 17.00
2 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 1 1 4.4 22.00
3 ആദം സാംപ Australia 3 3 5.37 23.00
4 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 1 6 24.00
5 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 6.21 30.00
6 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 2 6.95 33.00
7 ടി നടരാജൻ India 1 1 7 35.00
8 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 2 6.61 39.67
9 മോയിസ് ഹെന്റിക്കസ് Australia 2 2 5.12 41.00
10 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 3 6.61 48.75
11 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 1 5.7 57.00
12 Sean Abbott Australia 1 1 8.4 84.00
13 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 6.96 116.00
14 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 2 2 8.17 147.00
15 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 9 153.00
16 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 2 8.42 160.00
17 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 6.17 185.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X