ഹോം  »  Cricket  »  India vs New Zealand 2020  »  Stats

India vs New Zealand 2020 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 5 5 224 144.52 16 10
2 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 5 5 178 130.88 18 7
3 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 5 5 166 131.75 11 6
4 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 3 160 170.21 12 10
5 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 5 5 153 131.90 7 9
6 Tim Seifert New Zealand 5 5 141 142.42 10 8
7 രോഹിത് ശർമ India 4 4 140 150.54 11 7
8 വിരാട് കോലി India 4 4 105 131.25 8 2
9 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 5 5 100 135.14 10 6
10 മനീഷ് പാണ്ഡെ India 5 4 89 153.45 5 3
11 ശിവം ടുബേ India 5 5 41 117.14 4 2
12 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 5 1 20 133.33 2 -
13 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 5 5 19 86.36 1 -
14 ഇഷ് സോധി New Zealand 5 1 16 160.00 - 2
15 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 1 11 122.22 2 -
16 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 1 10 200.00 - 1
17 സഞ്ജു സാംസൺ India 2 2 10 100.00 - 1
18 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 8 42.11 - -
19 Daryl Mitchell New Zealand 2 2 6 85.71 1 -
20 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 1 6 120.00 1 -
21 Hamish Bennett New Zealand 5 1 1 50.00 - -
22 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 5 1 1 50.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 1 10 200.00 0
2 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 3 160 170.21 53.33
3 ഇഷ് സോധി New Zealand 5 1 16 160.00 0
4 മനീഷ് പാണ്ഡെ India 5 4 89 153.45 0
5 രോഹിത് ശർമ India 4 4 140 150.54 46.67
6 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 5 5 224 144.52 56
7 Tim Seifert New Zealand 5 5 141 142.42 47
8 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 5 5 100 135.14 20
9 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 5 1 20 133.33 20
10 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 5 5 153 131.90 51
11 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 5 5 166 131.75 41.5
12 വിരാട് കോലി India 4 4 105 131.25 26.25
13 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 5 5 178 130.88 35.6
14 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 1 11 122.22 0
15 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 1 6 120.00 6
16 ശിവം ടുബേ India 5 5 41 117.14 10.25
17 സഞ്ജു സാംസൺ India 2 2 10 100.00 5
18 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 5 5 19 86.36 6.33
19 Daryl Mitchell New Zealand 2 2 6 85.71 3
20 Hamish Bennett New Zealand 5 1 1 50.00 0
21 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 5 1 1 50.00 1
22 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 8 42.11 2.67

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 3 95 170.21 12 10
2 രോഹിത് ശർമ India 4 4 65 150.54 11 7
3 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 5 5 64 130.88 18 7
4 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 5 5 58 131.90 7 9
5 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 5 5 57 144.52 16 10
6 Tim Seifert New Zealand 5 5 57 142.42 10 8
7 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 5 5 54 131.75 11 6
8 മനീഷ് പാണ്ഡെ India 5 4 50 153.45 5 3
9 വിരാട് കോലി India 4 4 45 131.25 8 2
10 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 5 5 33 135.14 10 6
11 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 5 1 20 133.33 2 -
12 ഇഷ് സോധി New Zealand 5 1 16 160.00 - 2
13 ശിവം ടുബേ India 5 5 13 117.14 4 2
14 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 1 11 122.22 2 -
15 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 1 10 200.00 - 1
16 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 5 5 9 86.36 1 -
17 സഞ്ജു സാംസൺ India 2 2 8 100.00 - 1
18 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 1 6 120.00 1 -
19 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 5 42.11 - -
20 Daryl Mitchell New Zealand 2 2 4 85.71 1 -
21 Hamish Bennett New Zealand 5 1 1 50.00 - -
22 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 5 1 1 50.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 5 5 224 56 1
2 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 3 160 53.33 0
3 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 5 5 153 51 2
4 Tim Seifert New Zealand 5 5 141 47 2
5 രോഹിത് ശർമ India 4 4 140 46.67 1
6 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 5 5 166 41.5 1
7 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 5 5 178 35.6 0
8 വിരാട് കോലി India 4 4 105 26.25 0
9 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 5 5 100 20 0
10 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 5 1 20 20 0
11 ശിവം ടുബേ India 5 5 41 10.25 1
12 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 5 5 19 6.33 2
13 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 1 6 6 0
14 സഞ്ജു സാംസൺ India 2 2 10 5 0
15 Daryl Mitchell New Zealand 2 2 6 3 0
16 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 8 2.67 0
17 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 5 1 1 1 0
18 Blair Tickner New Zealand 2 0 0 0 0
19 Hamish Bennett New Zealand 5 1 1 0 1
20 ഇഷ് സോധി New Zealand 5 1 16 0 1
21 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 5 0 0 0 0
22 മനീഷ് പാണ്ഡെ India 5 4 89 0 4
23 മുഹമ്മദ് ഷമി India 3 0 0 0 0
24 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 1 11 0 1
25 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 1 10 0 1
26 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 2 0 0 1
27 Tom Bruce New Zealand 2 2 0 0 0
28 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 2 1 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 3 160 - 95
2 രോഹിത് ശർമ India 4 4 140 - 65
3 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 5 5 178 - 64
4 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 5 5 153 - 58
5 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 5 5 224 - 57
6 Tim Seifert New Zealand 5 5 141 - 57
7 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 5 5 166 - 54
8 മനീഷ് പാണ്ഡെ India 5 4 89 - 50
9 വിരാട് കോലി India 4 4 105 - 45
10 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 5 5 100 - 33
11 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 5 1 20 - 20
12 ഇഷ് സോധി New Zealand 5 1 16 - 16
13 ശിവം ടുബേ India 5 5 41 - 13
14 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 1 11 - 11
15 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 1 10 - 10
16 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 5 5 19 - 9
17 സഞ്ജു സാംസൺ India 2 2 10 - 8
18 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 1 6 - 6
19 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 8 - 5
20 Daryl Mitchell New Zealand 2 2 6 - 4
21 Hamish Bennett New Zealand 5 1 1 - 1
22 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 5 1 1 - 1

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 3 160 2 95
2 രോഹിത് ശർമ India 4 4 140 2 65
3 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 5 5 178 2 64
4 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 5 5 224 2 57
5 Tim Seifert New Zealand 5 5 141 2 57
6 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 5 5 166 2 54
7 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 5 5 153 1 58
8 മനീഷ് പാണ്ഡെ India 5 4 89 1 50

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 5 5 224 10
2 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 3 160 10
3 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 5 5 153 9
4 Tim Seifert New Zealand 5 5 141 8
5 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 5 5 178 7
6 രോഹിത് ശർമ India 4 4 140 7
7 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 5 5 166 6
8 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 5 5 100 6
9 മനീഷ് പാണ്ഡെ India 5 4 89 3
10 വിരാട് കോലി India 4 4 105 2
11 ശിവം ടുബേ India 5 5 41 2
12 ഇഷ് സോധി New Zealand 5 1 16 2
13 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 1 10 1
14 സഞ്ജു സാംസൺ India 2 2 10 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 5 5 178 18
2 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 5 5 224 16
3 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 3 160 12
4 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 5 5 166 11
5 രോഹിത് ശർമ India 4 4 140 11
6 Tim Seifert New Zealand 5 5 141 10
7 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 5 5 100 10
8 വിരാട് കോലി India 4 4 105 8
9 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 5 5 153 7
10 മനീഷ് പാണ്ഡെ India 5 4 89 5
11 ശിവം ടുബേ India 5 5 41 4
12 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 5 1 20 2
13 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 1 11 2
14 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 5 5 19 1
15 Daryl Mitchell New Zealand 2 2 6 1
16 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 1 6 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 6
2 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 5 5
3 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 5 3
4 ശിവം ടുബേ India 5 3
5 Tim Seifert New Zealand 5 3
6 വിരാട് കോലി India 4 3
7 രോഹിത് ശർമ India 4 2
8 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 5 2
9 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 5 2
10 Tom Bruce New Zealand 2 2
11 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 5 2
12 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 5 1
13 ഇഷ് സോധി New Zealand 5 1
14 മനീഷ് പാണ്ഡെ India 5 1
15 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 5 1
16 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 1
17 സഞ്ജു സാംസൺ India 2 1
18 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 2 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 5 5 96 8 0
2 Hamish Bennett New Zealand 5 5 114 6 0
3 ഇഷ് സോധി New Zealand 5 5 120 6 0
4 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 5 5 120 6 0
5 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 60 4 0
6 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 5 5 120 3 0
7 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 3 60 3 0
8 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 5 117 3 0
9 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 5 5 120 3 0
10 മുഹമ്മദ് ഷമി India 3 3 72 2 0
11 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 48 2 0
12 ശിവം ടുബേ India 5 5 54 2 0
13 Blair Tickner New Zealand 2 2 36 1 0
14 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 1 12 1 0
15 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 2 2 30 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Blair Tickner New Zealand 2 2 36 68 1 -
2 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 1 12 13 1 -
3 Hamish Bennett New Zealand 5 5 114 181 6 -
4 ഇഷ് സോധി New Zealand 5 5 120 146 6 -
5 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 5 5 120 129 6 -
6 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 5 5 120 168 3 -
7 മുഹമ്മദ് ഷമി India 3 3 72 107 2 -
8 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 48 52 2 -
9 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 60 59 4 -
10 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 3 60 74 3 -
11 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 5 5 96 157 8 -
12 ശിവം ടുബേ India 5 5 54 102 2 -
13 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 5 117 187 3 -
14 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 2 2 30 44 1 -
15 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 5 5 120 167 3 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 5.9 200
2 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 5 5 6.45 0
3 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 1 6.5 42.11
4 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 6.5 122.22
5 ഇഷ് സോധി New Zealand 5 5 7.3 160
6 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 3 7.4 0
7 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 5 5 8.35 50
8 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 5 5 8.4 86.36
9 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 2 2 8.8 0
10 മുഹമ്മദ് ഷമി India 3 3 8.92 0
11 Hamish Bennett New Zealand 5 5 9.53 50
12 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 5 9.59 120
13 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 5 5 9.81 133.33
14 Blair Tickner New Zealand 2 2 11.33 0
15 ശിവം ടുബേ India 5 5 11.33 117.14

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 1 6.5 13.00
2 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 5.9 14.75
3 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 5 5 9.81 19.62
4 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 5 5 6.45 21.50
5 ഇഷ് സോധി New Zealand 5 5 7.3 24.33
6 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 3 7.4 24.67
7 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 6.5 26.00
8 Hamish Bennett New Zealand 5 5 9.53 30.17
9 വാഷിംഗ് ടൺ സുന്ദർ India 2 2 8.8 44.00
10 ശിവം ടുബേ India 5 5 11.33 51.00
11 മുഹമ്മദ് ഷമി India 3 3 8.92 53.50
12 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 5 5 8.35 55.67
13 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 5 5 8.4 56.00
14 ടിം സൗത്തി New Zealand 5 5 9.59 62.33
15 Blair Tickner New Zealand 2 2 11.33 68.00

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 3 3 217 95.59 27 2
2 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 204 110.27 12 8
3 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 3 3 199 81.56 25 -
4 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 3 194 110.23 17 6
5 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 177 106.63 15 7
6 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 3 108 112.50 11 2
7 പൃഥ്വി ഷോ India 3 3 84 102.44 12 2
8 വിരാട് കോലി India 3 3 75 75.00 7 1
9 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 64 168.42 7 3
10 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 2 63 78.75 3 1
11 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 53 96.36 7 2
12 മനീഷ് പാണ്ഡെ India 1 1 42 87.50 2 -
13 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 3 3 36 92.31 6 -
14 കേദാർ ജാദവ് India 2 2 35 83.33 4 1
15 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 31 70.45 2 1
16 ടോം ബ്ലണ്ടെല്‍ New Zealand 2 2 31 88.57 4 -
17 Kyle Jamieson New Zealand 2 1 25 104.17 1 2
18 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 3 2 25 119.05 4 -
19 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 1 1 22 70.97 2 -
20 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 1 12 133.33 1 1
21 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 1 10 83.33 1 -
22 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 1 3 30.00 - -
23 Mark Chapman New Zealand 1 1 1 50.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 64 168.42 32
2 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 1 12 133.33 0
3 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 3 2 25 119.05 12.5
4 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 3 108 112.50 54
5 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 204 110.27 102
6 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 3 194 110.23 194
7 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 177 106.63 59
8 Kyle Jamieson New Zealand 2 1 25 104.17 0
9 പൃഥ്വി ഷോ India 3 3 84 102.44 28
10 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 53 96.36 53
11 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 3 3 217 95.59 72.33
12 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 3 3 36 92.31 12
13 ടോം ബ്ലണ്ടെല്‍ New Zealand 2 2 31 88.57 15.5
14 മനീഷ് പാണ്ഡെ India 1 1 42 87.50 42
15 കേദാർ ജാദവ് India 2 2 35 83.33 35
16 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 1 10 83.33 10
17 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 3 3 199 81.56 66.33
18 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 2 63 78.75 63
19 വിരാട് കോലി India 3 3 75 75.00 25
20 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 1 1 22 70.97 22
21 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 31 70.45 10.33
22 Mark Chapman New Zealand 1 1 1 50.00 1
23 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 1 3 30.00 3

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 112 110.27 12 8
2 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 3 109 110.23 17 6
3 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 3 3 103 95.59 27 2
4 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 3 3 80 81.56 25 -
5 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 79 106.63 15 7
6 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 3 69 112.50 11 2
7 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 58 168.42 7 3
8 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 2 55 78.75 3 1
9 വിരാട് കോലി India 3 3 51 75.00 7 1
10 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 45 96.36 7 2
11 മനീഷ് പാണ്ഡെ India 1 1 42 87.50 2 -
12 പൃഥ്വി ഷോ India 3 3 40 102.44 12 2
13 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 3 3 32 92.31 6 -
14 കേദാർ ജാദവ് India 2 2 26 83.33 4 1
15 Kyle Jamieson New Zealand 2 1 25 104.17 1 2
16 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 1 1 22 70.97 2 -
17 ടോം ബ്ലണ്ടെല്‍ New Zealand 2 2 22 88.57 4 -
18 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 19 70.45 2 1
19 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 3 2 18 119.05 4 -
20 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 1 12 133.33 1 1
21 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 1 10 83.33 1 -
22 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 1 3 30.00 - -
23 Mark Chapman New Zealand 1 1 1 50.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 3 194 194 2
2 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 204 102 1
3 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 3 3 217 72.33 0
4 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 3 3 199 66.33 0
5 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 2 63 63 1
6 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 177 59 0
7 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 3 108 54 1
8 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 53 53 1
9 മനീഷ് പാണ്ഡെ India 1 1 42 42 0
10 കേദാർ ജാദവ് India 2 2 35 35 1
11 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 64 32 1
12 പൃഥ്വി ഷോ India 3 3 84 28 0
13 വിരാട് കോലി India 3 3 75 25 0
14 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 1 1 22 22 0
15 ടോം ബ്ലണ്ടെല്‍ New Zealand 2 2 31 15.5 0
16 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 3 2 25 12.5 0
17 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 3 3 36 12 0
18 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 31 10.33 0
19 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 1 10 10 0
20 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 1 3 3 0
21 Mark Chapman New Zealand 1 1 1 1 0
22 Hamish Bennett New Zealand 3 0 0 0 0
23 ഇഷ് സോധി New Zealand 1 0 0 0 0
24 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 1 0 0 1
25 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 0 0 0 0
26 Kyle Jamieson New Zealand 2 1 25 0 1
27 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 1 12 0 1
28 മുഹമ്മദ് ഷമി India 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 204 1 112
2 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 3 194 1 109
3 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 3 3 217 1 103
4 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 3 3 199 - 80
5 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 177 - 79
6 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 3 108 - 69
7 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 64 - 58
8 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 2 63 - 55
9 വിരാട് കോലി India 3 3 75 - 51
10 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 53 - 45
11 മനീഷ് പാണ്ഡെ India 1 1 42 - 42
12 പൃഥ്വി ഷോ India 3 3 84 - 40
13 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 3 3 36 - 32
14 കേദാർ ജാദവ് India 2 2 35 - 26
15 Kyle Jamieson New Zealand 2 1 25 - 25
16 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 1 1 22 - 22
17 ടോം ബ്ലണ്ടെല്‍ New Zealand 2 2 31 - 22
18 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 31 - 19
19 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 3 2 25 - 18
20 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 1 12 - 12
21 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 1 10 - 10
22 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 1 3 - 3
23 Mark Chapman New Zealand 1 1 1 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 3 3 217 2 103
2 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 3 3 199 2 80
3 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 177 2 79
4 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 204 1 112
5 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 3 194 1 109
6 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 3 108 1 69
7 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 64 1 58
8 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 2 63 1 55
9 വിരാട് കോലി India 3 3 75 1 51

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 204 8
2 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 177 7
3 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 3 194 6
4 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 64 3
5 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 3 3 217 2
6 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 3 108 2
7 പൃഥ്വി ഷോ India 3 3 84 2
8 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 53 2
9 Kyle Jamieson New Zealand 2 1 25 2
10 വിരാട് കോലി India 3 3 75 1
11 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 2 63 1
12 കേദാർ ജാദവ് India 2 2 35 1
13 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 31 1
14 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 1 12 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ശ്രേയസ് അയ്യർ India 3 3 217 27
2 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 3 3 199 25
3 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 3 194 17
4 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 3 3 177 15
5 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 204 12
6 പൃഥ്വി ഷോ India 3 3 84 12
7 ടോം ലാത്തം New Zealand 3 3 108 11
8 വിരാട് കോലി India 3 3 75 7
9 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 64 7
10 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 53 7
11 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 3 3 36 6
12 കേദാർ ജാദവ് India 2 2 35 4
13 ടോം ബ്ലണ്ടെല്‍ New Zealand 2 2 31 4
14 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 3 2 25 4
15 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 2 63 3
16 മനീഷ് പാണ്ഡെ India 1 1 42 2
17 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 31 2
18 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 1 1 22 2
19 Kyle Jamieson New Zealand 2 1 25 1
20 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 1 12 1
21 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 1 10 1

Most Catches ( ODI )

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 Hamish Bennett New Zealand 3 3 174 6 0
2 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 2 120 6 0
3 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 3 3 169 4 0
4 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 3 174 4 0
5 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 126 3 0
6 Kyle Jamieson New Zealand 2 2 120 3 0
7 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 153 2 0
8 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 1 60 2 0
9 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 180 2 0
10 ഇഷ് സോധി New Zealand 1 1 24 1 0
11 മുഹമ്മദ് ഷമി India 1 1 55 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 126 105 3 -
2 Hamish Bennett New Zealand 3 3 174 199 6 -
3 ഇഷ് സോധി New Zealand 1 1 24 27 1 -
4 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 3 180 167 0 -
5 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 153 154 2 -
6 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 1 60 84 2 -
7 Kyle Jamieson New Zealand 2 2 120 95 3 -
8 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 2 120 117 0 -
9 മുഹമ്മദ് ഷമി India 1 1 55 63 1 -
10 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 108 116 0 -
11 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 180 144 2 -
12 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 3 3 169 227 4 -
13 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 3 174 185 4 -
14 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 2 120 105 6 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Kyle Jamieson New Zealand 2 2 4.75 104.17
2 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 4.8 78.75
3 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 5 168.42
4 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 2 5.25 83.33
5 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 3 5.57 0
6 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 2 2 5.85 133.33
7 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 6.04 70.45
8 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 3 6.38 30
9 നവ്ദീപ് സൈനി India 2 2 6.44 96.36
10 ഇഷ് സോധി New Zealand 1 1 6.75 0
11 Hamish Bennett New Zealand 3 3 6.86 0
12 മുഹമ്മദ് ഷമി India 1 1 6.87 0
13 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 3 3 8.06 119.05
14 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 1 8.4 0

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 2 5.25 17.50
2 ഇഷ് സോധി New Zealand 1 1 6.75 27.00
3 Kyle Jamieson New Zealand 2 2 4.75 31.67
4 Hamish Bennett New Zealand 3 3 6.86 33.17
5 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 5 35.00
6 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 1 8.4 42.00
7 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 3 6.38 46.25
8 ഷാർദുൾ താക്കൂർ India 3 3 8.06 56.75
9 മുഹമ്മദ് ഷമി India 1 1 6.87 63.00
10 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 4.8 72.00
11 ജിമ്മി നീശം New Zealand 3 3 6.04 77.00

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ടോം ലാത്തം New Zealand 2 4 122 53.04 16 -
2 ടോം ബ്ലണ്ടെല്‍ New Zealand 2 4 117 42.39 16 1
3 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 4 102 51.00 13 1
4 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 2 4 100 28.49 9 -
5 പൃഥ്വി ഷോ India 2 4 98 72.06 14 1
6 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 3 97 57.40 12 -
7 Kyle Jamieson New Zealand 2 2 93 86.11 8 4
8 അജിൻക്യ രഹാനെ India 2 4 91 32.16 12 -
9 ഹനുമാ വിഹറി India 2 4 86 45.99 15 -
10 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 2 69 58.47 9 -
11 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 2 3 64 54.70 8 1
12 റിഷഭ് പന്ത് India 2 4 60 49.18 7 1
13 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 4 44 95.65 4 2
14 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 2 39 150.00 5 1
15 വിരാട് കോലി India 2 4 38 40.00 6 -
16 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 2 3 36 35.29 4 -
17 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 1 2 25 78.12 3 1
18 Neil Wagner New Zealand 1 1 21 51.22 3 -
19 ഇഷാന്ത് ശർമ India 1 2 17 38.64 2 -
20 BJ Watling New Zealand 2 2 14 30.43 1 -
21 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 4 14 56.00 2 -
22 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 2 6 40.00 1 -
23 Ajaz Patel New Zealand 1 1 4 20.00 1 -
24 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 1 2 4 33.33 1 -
25 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 2 1 6.25 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 2 39 150.00 39
2 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 4 44 95.65 14.67
3 Kyle Jamieson New Zealand 2 2 93 86.11 46.5
4 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 1 2 25 78.12 25
5 പൃഥ്വി ഷോ India 2 4 98 72.06 24.5
6 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 2 69 58.47 34.5
7 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 3 97 57.40 32.33
8 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 4 14 56.00 7
9 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 2 3 64 54.70 32
10 ടോം ലാത്തം New Zealand 2 4 122 53.04 40.67
11 Neil Wagner New Zealand 1 1 21 51.22 21
12 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 4 102 51.00 25.5
13 റിഷഭ് പന്ത് India 2 4 60 49.18 15
14 ഹനുമാ വിഹറി India 2 4 86 45.99 21.5
15 ടോം ബ്ലണ്ടെല്‍ New Zealand 2 4 117 42.39 39
16 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 2 6 40.00 3
17 വിരാട് കോലി India 2 4 38 40.00 9.5
18 ഇഷാന്ത് ശർമ India 1 2 17 38.64 8.5
19 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 2 3 36 35.29 18
20 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 1 2 4 33.33 2
21 അജിൻക്യ രഹാനെ India 2 4 91 32.16 22.75
22 BJ Watling New Zealand 2 2 14 30.43 7
23 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 2 4 100 28.49 25
24 Ajaz Patel New Zealand 1 1 4 20.00 0
25 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 2 1 6.25 0.5

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 3 89 57.40 12 -
2 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 4 58 51.00 13 1
3 ഹനുമാ വിഹറി India 2 4 55 45.99 15 -
4 ടോം ബ്ലണ്ടെല്‍ New Zealand 2 4 55 42.39 16 1
5 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 2 4 54 28.49 9 -
6 പൃഥ്വി ഷോ India 2 4 54 72.06 14 1
7 ടോം ലാത്തം New Zealand 2 4 52 53.04 16 -
8 Kyle Jamieson New Zealand 2 2 49 86.11 8 4
9 അജിൻക്യ രഹാനെ India 2 4 46 32.16 12 -
10 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 2 3 44 54.70 8 1
11 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 2 43 58.47 9 -
12 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 2 38 150.00 5 1
13 റിഷഭ് പന്ത് India 2 4 25 49.18 7 1
14 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 4 21 95.65 4 2
15 Neil Wagner New Zealand 1 1 21 51.22 3 -
16 വിരാട് കോലി India 2 4 19 40.00 6 -
17 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 2 3 17 35.29 4 -
18 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 1 2 16 78.12 3 1
19 BJ Watling New Zealand 2 2 14 30.43 1 -
20 ഇഷാന്ത് ശർമ India 1 2 12 38.64 2 -
21 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 4 10 56.00 2 -
22 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 2 6 40.00 1 -
23 Ajaz Patel New Zealand 1 1 4 20.00 1 -
24 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 1 2 4 33.33 1 -
25 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 2 1 6.25 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 Kyle Jamieson New Zealand 2 2 93 46.5 0
2 ടോം ലാത്തം New Zealand 2 4 122 40.67 1
3 ടോം ബ്ലണ്ടെല്‍ New Zealand 2 4 117 39 1
4 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 2 39 39 1
5 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 2 69 34.5 0
6 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 3 97 32.33 0
7 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 2 3 64 32 1
8 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 4 102 25.5 0
9 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 2 4 100 25 0
10 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 1 2 25 25 1
11 പൃഥ്വി ഷോ India 2 4 98 24.5 0
12 അജിൻക്യ രഹാനെ India 2 4 91 22.75 0
13 ഹനുമാ വിഹറി India 2 4 86 21.5 0
14 Neil Wagner New Zealand 1 1 21 21 0
15 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 2 3 36 18 1
16 റിഷഭ് പന്ത് India 2 4 60 15 0
17 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 4 44 14.67 1
18 വിരാട് കോലി India 2 4 38 9.5 0
19 ഇഷാന്ത് ശർമ India 1 2 17 8.5 0
20 BJ Watling New Zealand 2 2 14 7 0
21 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 4 14 7 2
22 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 2 6 3 0
23 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 1 2 4 2 0
24 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 2 1 0.5 0
25 Ajaz Patel New Zealand 1 1 4 0 1

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 3 97 - 89
2 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 4 102 - 58
3 ഹനുമാ വിഹറി India 2 4 86 - 55
4 ടോം ബ്ലണ്ടെല്‍ New Zealand 2 4 117 - 55
5 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 2 4 100 - 54
6 പൃഥ്വി ഷോ India 2 4 98 - 54
7 ടോം ലാത്തം New Zealand 2 4 122 - 52
8 Kyle Jamieson New Zealand 2 2 93 - 49
9 അജിൻക്യ രഹാനെ India 2 4 91 - 46
10 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 2 3 64 - 44
11 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 2 69 - 43
12 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 2 39 - 38
13 റിഷഭ് പന്ത് India 2 4 60 - 25
14 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 4 44 - 21
15 Neil Wagner New Zealand 1 1 21 - 21
16 വിരാട് കോലി India 2 4 38 - 19
17 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 2 3 36 - 17
18 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 1 2 25 - 16
19 BJ Watling New Zealand 2 2 14 - 14
20 ഇഷാന്ത് ശർമ India 1 2 17 - 12
21 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 4 14 - 10
22 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 2 6 - 6
23 Ajaz Patel New Zealand 1 1 4 - 4
24 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 1 2 4 - 4
25 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 2 1 - 1

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ടോം ലാത്തം New Zealand 2 4 122 2 52
2 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 3 97 1 89
3 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 4 102 1 58
4 ഹനുമാ വിഹറി India 2 4 86 1 55
5 ടോം ബ്ലണ്ടെല്‍ New Zealand 2 4 117 1 55
6 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 2 4 100 1 54
7 പൃഥ്വി ഷോ India 2 4 98 1 54

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 Kyle Jamieson New Zealand 2 2 93 4
2 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 4 44 2
3 ടോം ബ്ലണ്ടെല്‍ New Zealand 2 4 117 1
4 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 4 102 1
5 പൃഥ്വി ഷോ India 2 4 98 1
6 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 2 3 64 1
7 റിഷഭ് പന്ത് India 2 4 60 1
8 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 2 39 1
9 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 1 2 25 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ടോം ലാത്തം New Zealand 2 4 122 16
2 ടോം ബ്ലണ്ടെല്‍ New Zealand 2 4 117 16
3 ഹനുമാ വിഹറി India 2 4 86 15
4 പൃഥ്വി ഷോ India 2 4 98 14
5 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 4 102 13
6 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 2 3 97 12
7 അജിൻക്യ രഹാനെ India 2 4 91 12
8 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 2 4 100 9
9 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 2 69 9
10 Kyle Jamieson New Zealand 2 2 93 8
11 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 2 3 64 8
12 റിഷഭ് പന്ത് India 2 4 60 7
13 വിരാട് കോലി India 2 4 38 6
14 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 2 39 5
15 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 4 44 4
16 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 2 3 36 4
17 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 1 2 25 3
18 Neil Wagner New Zealand 1 1 21 3
19 ഇഷാന്ത് ശർമ India 1 2 17 2
20 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 4 14 2
21 BJ Watling New Zealand 2 2 14 1
22 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 2 6 1
23 Ajaz Patel New Zealand 1 1 4 1
24 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 1 2 4 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 BJ Watling New Zealand 2 12
2 റിഷഭ് പന്ത് India 2 8
3 ടോം ലാത്തം New Zealand 2 3
4 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 1 2
5 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 2 2
6 ടോം ബ്ലണ്ടെല്‍ New Zealand 2 2
7 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 2
8 വിരാട് കോലി India 2 2
9 അജിൻക്യ രഹാനെ India 2 1
10 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 2 1
11 ഹനുമാ വിഹറി India 2 1
12 Kyle Jamieson New Zealand 2 1
13 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 1
14 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 4 391 14 1
2 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 4 426 11 0
3 Kyle Jamieson New Zealand 2 4 342 9 1
4 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 4 370 6 0
5 ഇഷാന്ത് ശർമ India 1 2 140 5 1
6 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 3 295 5 0
7 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 1 1 174 3 0
8 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 4 246 2 0
9 Neil Wagner New Zealand 1 2 108 2 0
10 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 1 2 90 2 0
11 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 2 192 2 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ഇഷാന്ത് ശർമ India 1 2 140 76 5 1
2 Kyle Jamieson New Zealand 2 4 342 147 9 1
3 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 4 391 184 14 1
4 Ajaz Patel New Zealand 1 2 36 25 0 -
5 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 4 246 74 2 -
6 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 4 370 190 6 -
7 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 3 295 183 5 -
8 Neil Wagner New Zealand 1 2 108 47 2 -
9 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 1 1 174 99 3 -
10 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 1 2 90 46 2 -
11 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 4 426 213 11 -
12 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 2 192 91 2 -
13 വിരാട് കോലി India 2 1 6 4 0 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 4 1.8 58.47
2 Kyle Jamieson New Zealand 2 4 2.58 86.11
3 Neil Wagner New Zealand 1 2 2.61 51.22
4 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 4 2.82 40
5 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 2 2.84 6.25
6 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 4 3 150
7 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 1 2 3.07 78.12
8 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 4 3.08 56
9 ഇഷാന്ത് ശർമ India 1 2 3.26 38.64
10 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 1 1 3.41 33.33
11 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 3 3.72 95.65
12 വിരാട് കോലി India 2 1 4 40
13 Ajaz Patel New Zealand 1 2 4.17 20

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ടിം സൗത്തി New Zealand 2 4 2.82 13.14
2 ഇഷാന്ത് ശർമ India 1 2 3.26 15.20
3 Kyle Jamieson New Zealand 2 4 2.58 16.33
4 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 2 4 3 19.36
5 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 1 2 3.07 23.00
6 Neil Wagner New Zealand 1 2 2.61 23.50
7 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 4 3.08 31.67
8 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 1 1 3.41 33.00
9 മുഹമ്മദ് ഷമി India 2 3 3.72 36.60
10 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 2 4 1.8 37.00
11 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 2 2.84 45.50
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X