ഹോം  »  ഫുട്‌ബോള്‍  »  ബുണ്ടസ് ലിഗ  »  DSC Arminia Bielefeld vs എഫ്എസ്‌വി മെയ്ന്‍സ്

DSC Arminia Bielefeld 2-1 എഫ്എസ്‌വി മെയ്ന്‍സ്

Saturday, December 5, 2020 - 20:00 (IST)
Full Time
DSC Arminia Bielefeld
2
എഫ്എസ്‌വി മെയ്ന്‍സ്
1
വേദി: SchuecoArena
കിക്ക്ഓഫ് : 20:00 (IST)
Match Commentary
 • Match ends, DSC Arminia Bielefeld 2, 1. FSV Mainz 05 1.
 • 94’
  Second Half ends, DSC Arminia Bielefeld 2, 1. FSV Mainz 05 1.
 • 93’
  Fabian Kunze (DSC Arminia Bielefeld) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 93’
  Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05) wins a free kick in the defensive half.
 • 93’
  Foul by Fabian Kunze (DSC Arminia Bielefeld).
 • 93’
  Attempt saved. Jean-Philippe Mateta (1. FSV Mainz 05) right footed shot from the centre of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Robin Quaison with a headed pass.
 • 92’
  Foul by Karim Onisiwo (1. FSV Mainz 05).
 • 92’
  Cedric Brunner (DSC Arminia Bielefeld) wins a free kick in the defensive half.
 • 92’
  Jeremiah St. Juste (1. FSV Mainz 05) wins a free kick in the defensive half.
 • 92’
  Foul by Fabian Kunze (DSC Arminia Bielefeld).
 • 91’
  Attempt saved. Marcel Hartel (DSC Arminia Bielefeld) right footed shot from outside the box is saved in the top centre of the goal. Assisted by Sergio Cordova.
 • 90’
  Attempt missed. Karim Onisiwo (1. FSV Mainz 05) header from the centre of the box is high and wide to the right. Assisted by Kevin Stoeger with a cross following a corner.
 • 90’
  Corner, 1. FSV Mainz 05. Conceded by Anderson Lucoqui.
 • 90’
  Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05) wins a free kick in the attacking half.
 • 90’
  Foul by Sergio Cordova (DSC Arminia Bielefeld).
 • 85’
  Substitution, DSC Arminia Bielefeld. Fabian Kunze replaces Fabian Klos.
 • 84’
  Marcel Hartel (DSC Arminia Bielefeld) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 84’
  Foul by Marcel Hartel (DSC Arminia Bielefeld).
 • 84’
  Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05) wins a free kick in the defensive half.
 • 83’
  Attempt missed. Pierre Kunde Malong (1. FSV Mainz 05) right footed shot from outside the box is too high. Assisted by Moussa Niakhate.
 • 81’
  Goal! DSC Arminia Bielefeld 2, 1. FSV Mainz 05 1. Kevin Stoeger (1. FSV Mainz 05) left footed shot from very close range to the bottom left corner.
 • 81’
  Attempt blocked. Jean-Paul Boetius (1. FSV Mainz 05) right footed shot from the right side of the six yard box is blocked.
 • 81’
  Attempt saved. Kevin Stoeger (1. FSV Mainz 05) left footed shot from the left side of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Karim Onisiwo.
 • 79’
  Substitution, DSC Arminia Bielefeld. Sergio Cordova replaces Sven Schipplock.
 • 78’
  Attempt missed. Kevin Stoeger (1. FSV Mainz 05) right footed shot from outside the box misses to the left. Assisted by Jean-Paul Boetius.
 • 77’
  Corner, DSC Arminia Bielefeld. Conceded by Robin Zentner.
 • 77’
  Attempt saved. Andreas Voglsammer (DSC Arminia Bielefeld) left footed shot from the left side of the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Ritsu Doan.
 • 76’
  Sven Schipplock (DSC Arminia Bielefeld) wins a free kick in the defensive half.
 • 76’
  Foul by Pierre Kunde Malong (1. FSV Mainz 05).
 • 75’
  Foul by Fabian Klos (DSC Arminia Bielefeld).
 • 75’
  Kevin Stoeger (1. FSV Mainz 05) wins a free kick on the left wing.
 • 73’
  Sven Schipplock (DSC Arminia Bielefeld) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 73’
  Foul by Sven Schipplock (DSC Arminia Bielefeld).
 • 73’
  Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05) wins a free kick on the right wing.
 • 71’
  Ritsu Doan (DSC Arminia Bielefeld) wins a free kick on the right wing.
 • 71’
  Foul by Kevin Stoeger (1. FSV Mainz 05).
 • 71’
  Offside, 1. FSV Mainz 05. Kevin Stoeger tries a through ball, but Jean-Philippe Mateta is caught offside.
 • 70’
  Foul by Manuel Prietl (DSC Arminia Bielefeld).
 • 70’
  Robin Quaison (1. FSV Mainz 05) wins a free kick on the left wing.
 • 68’
  Anderson Lucoqui (DSC Arminia Bielefeld) wins a free kick in the defensive half.
 • 68’
  Foul by Jean-Paul Boetius (1. FSV Mainz 05).
 • 67’
  Sven Schipplock (DSC Arminia Bielefeld) wins a free kick on the right wing.
 • 67’
  Foul by Moussa Niakhate (1. FSV Mainz 05).
 • 66’
  Attempt missed. Fabian Klos (DSC Arminia Bielefeld) with an attempt from the centre of the box is too high. Assisted by Ritsu Doan with a cross following a set piece situation.
 • 65’
  Jeremiah St. Juste (1. FSV Mainz 05) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 65’
  Sven Schipplock (DSC Arminia Bielefeld) wins a free kick in the attacking half.
 • 65’
  Foul by Jeremiah St. Juste (1. FSV Mainz 05).
 • 63’
  Foul by Sven Schipplock (DSC Arminia Bielefeld).
 • 63’
  Alexander Hack (1. FSV Mainz 05) wins a free kick in the defensive half.
 • 63’
  Substitution, DSC Arminia Bielefeld. Andreas Voglsammer replaces Reinhold Yabo.
 • 60’
  Attempt saved. Manuel Prietl (DSC Arminia Bielefeld) right footed shot from the right side of the six yard box is saved in the bottom right corner. Assisted by Fabian Klos.
 • 59’
  Foul by Fabian Klos (DSC Arminia Bielefeld).
 • 59’
  Alexander Hack (1. FSV Mainz 05) wins a free kick in the defensive half.
 • 58’
  Attempt missed. Jeremiah St. Juste (1. FSV Mainz 05) header from the centre of the box is too high. Assisted by Kevin Stoeger with a cross following a corner.
 • 58’
  Corner, 1. FSV Mainz 05. Conceded by Cedric Brunner.
 • 57’
  Substitution, 1. FSV Mainz 05. Kevin Stoeger replaces Edimilson Fernandes.
 • 57’
  Substitution, 1. FSV Mainz 05. Karim Onisiwo replaces Aaron Martin.
 • 57’
  Substitution, 1. FSV Mainz 05. Pierre Kunde Malong replaces Leandro Barreiro Martins.
 • 56’
  Foul by Manuel Prietl (DSC Arminia Bielefeld).
 • 56’
  Leandro Barreiro Martins (1. FSV Mainz 05) wins a free kick in the defensive half.
 • 55’
  Offside, DSC Arminia Bielefeld. Mike van der Hoorn tries a through ball, but Reinhold Yabo is caught offside.
 • 54’
  Attempt missed. Jean-Paul Boetius (1. FSV Mainz 05) right footed shot from outside the box is too high. Assisted by Jean-Philippe Mateta.
 • 53’
  Attempt blocked. Robin Quaison (1. FSV Mainz 05) right footed shot from outside the box is blocked. Assisted by Jean-Paul Boetius.
 • 52’
  Attempt missed. Cedric Brunner (DSC Arminia Bielefeld) left footed shot from outside the box is high and wide to the right. Assisted by Ritsu Doan.
 • 51’
  Fabian Klos (DSC Arminia Bielefeld) wins a free kick on the left wing.
 • 51’
  Foul by Jeremiah St. Juste (1. FSV Mainz 05).
 • 50’
  Attempt missed. Ritsu Doan (DSC Arminia Bielefeld) right footed shot from the right side of the box is high and wide to the right. Assisted by Sven Schipplock.
 • 49’
  Fabian Klos (DSC Arminia Bielefeld) wins a free kick on the left wing.
 • 49’
  Foul by Jeremiah St. Juste (1. FSV Mainz 05).
 • 48’
  Moussa Niakhate (1. FSV Mainz 05) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 48’
  Ritsu Doan (DSC Arminia Bielefeld) wins a free kick in the defensive half.
 • 48’
  Foul by Moussa Niakhate (1. FSV Mainz 05).
 • 45’
  Second Half begins DSC Arminia Bielefeld 2, 1. FSV Mainz 05 0.
 • 45’
  First Half ends, DSC Arminia Bielefeld 2, 1. FSV Mainz 05 0.
 • 42’
  Fabian Klos (DSC Arminia Bielefeld) wins a free kick in the attacking half.
 • 42’
  Foul by Alexander Hack (1. FSV Mainz 05).
 • 40’
  Attempt blocked. Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05) right footed shot from the right side of the box is blocked.
 • 39’
  Attempt blocked. Reinhold Yabo (DSC Arminia Bielefeld) right footed shot from outside the box is blocked. Assisted by Anderson Lucoqui.
 • 38’
  Foul by Mike van der Hoorn (DSC Arminia Bielefeld).
 • 38’
  Alexander Hack (1. FSV Mainz 05) wins a free kick in the defensive half.
 • 37’
  Reinhold Yabo (DSC Arminia Bielefeld) wins a free kick on the left wing.
 • 37’
  Foul by Edimilson Fernandes (1. FSV Mainz 05).
 • 36’
  Attempt missed. Edimilson Fernandes (1. FSV Mainz 05) right footed shot from outside the box misses to the left. Assisted by Aaron Martin.
 • 35’
  Foul by Ritsu Doan (DSC Arminia Bielefeld).
 • 35’
  Leandro Barreiro Martins (1. FSV Mainz 05) wins a free kick in the defensive half.
 • 30’
  Goal! DSC Arminia Bielefeld 2, 1. FSV Mainz 05 0. Ritsu Doan (DSC Arminia Bielefeld) left footed shot from outside the box to the bottom right corner.
 • 30’
  Foul by Reinhold Yabo (DSC Arminia Bielefeld).
 • 30’
  Alexander Hack (1. FSV Mainz 05) wins a free kick in the defensive half.
 • 28’
  Attempt saved. Jean-Paul Boetius (1. FSV Mainz 05) right footed shot from the centre of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Edimilson Fernandes.
 • 27’
  Anderson Lucoqui (DSC Arminia Bielefeld) wins a free kick in the defensive half.
 • 27’
  Foul by Jean-Paul Boetius (1. FSV Mainz 05).
 • 25’
  Anderson Lucoqui (DSC Arminia Bielefeld) wins a free kick in the defensive half.
 • 25’
  Foul by Jean-Paul Boetius (1. FSV Mainz 05).
 • 25’
  Foul by Joakim Nilsson (DSC Arminia Bielefeld).
 • 25’
  Jean-Paul Boetius (1. FSV Mainz 05) wins a free kick in the defensive half.
 • 20’
  Goal! DSC Arminia Bielefeld 1, 1. FSV Mainz 05 0. Manuel Prietl (DSC Arminia Bielefeld) right footed shot from outside the box to the centre of the goal. Assisted by Ritsu Doan.
 • 17’
  Foul by Sven Schipplock (DSC Arminia Bielefeld).
 • 17’
  Leandro Barreiro Martins (1. FSV Mainz 05) wins a free kick in the defensive half.
 • 16’
  Attempt missed. Sven Schipplock (DSC Arminia Bielefeld) right footed shot from the centre of the box is high and wide to the right. Assisted by Stefan Ortega Moreno.
 • 15’
  Ritsu Doan (DSC Arminia Bielefeld) wins a free kick on the right wing.
 • 15’
  Foul by Aaron Martin (1. FSV Mainz 05).
 • 15’
  Attempt missed. Jean-Philippe Mateta (1. FSV Mainz 05) right footed shot from very close range is close, but misses to the left.
 • 14’
  Attempt missed. Reinhold Yabo (DSC Arminia Bielefeld) left footed shot from outside the box is high and wide to the left following a set piece situation.
 • 13’
  Sven Schipplock (DSC Arminia Bielefeld) wins a free kick in the attacking half.
 • 13’
  Foul by Alexander Hack (1. FSV Mainz 05).
 • 13’
  Marcel Hartel (DSC Arminia Bielefeld) wins a free kick in the defensive half.
 • 13’
  Foul by Leandro Barreiro Martins (1. FSV Mainz 05).
 • 11’
  Attempt saved. Jean-Philippe Mateta (1. FSV Mainz 05) right footed shot from the centre of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Jean-Paul Boetius with a through ball.
 • 8’
  Attempt blocked. Marcel Hartel (DSC Arminia Bielefeld) right footed shot from outside the box is blocked. Assisted by Ritsu Doan.
 • 6’
  Corner, DSC Arminia Bielefeld. Conceded by Aaron Martin.
 • 5’
  Corner, 1. FSV Mainz 05. Conceded by Mike van der Hoorn.
 • 4’
  Foul by Fabian Klos (DSC Arminia Bielefeld).
 • 4’
  Leandro Barreiro Martins (1. FSV Mainz 05) wins a free kick on the right wing.
 • 2’
  Foul by Aaron Martin (1. FSV Mainz 05).
 • 2’
  Ritsu Doan (DSC Arminia Bielefeld) wins a free kick in the attacking half.
 • 0’
  Offside, 1. FSV Mainz 05. Jonathan Burkardt tries a through ball, but Jean-Philippe Mateta is caught offside.
 • 0’
  First Half begins.
 • Lineups are announced and players are warming up.
അവസാനം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍
 • Mar 10 2007, Sat - 20:00 PM (IST) | Bruchwegstadion
  1. FSV Mainz 05 M05
  1 - 0
  DSC DSC Arminia Bielefeld
 • Oct 21 2006, Sat - 20:00 PM (IST) | SchuecoArena
  DSC Arminia Bielefeld DSC
  1 - 0
  M05 1. FSV Mainz 05
 • Feb 08 2006, Wed - 00:30 AM (IST) | Bruchwegstadion
  1. FSV Mainz 05 M05
  1 - 1
  DSC DSC Arminia Bielefeld
 • Aug 28 2005, Sun - 22:00 PM (IST) | SchuecoArena
  DSC Arminia Bielefeld DSC
  2 - 0
  M05 1. FSV Mainz 05
 • Feb 19 2005, Sat - 20:00 PM (IST) | Bruchwegstadion
  1. FSV Mainz 05 M05
  0 - 0
  DSC DSC Arminia Bielefeld
 • Sep 18 2004, Sat - 20:00 PM (IST) | SchuecoArena
  DSC Arminia Bielefeld DSC
  1 - 1
  M05 1. FSV Mainz 05
സമീപകാല പ്രകടനം
 • DSC
  M05
 • L (A) RB Leipzig V 1-2
  D (H) TSG Hoffenheim V 1-1
 • L (H) Bayer 04 Leverkusen V 1-2
  W (A) Sport-Club Freiburg V 1-3
 • L (A) 1. FC Union Berlin V 0-5
  D (H) FC Schalke 04 V 2-2
 • L (H) Borussia Dortmund V 0-2
  L (A) FC Augsburg V 3-1
 • L (A) VfL Wolfsburg V 1-2
  L (H) Borussia Moenchengladbach V 3-2
 • L (H) FC Bayern Muenchen V 1-4
  L (H) Bayer 04 Leverkusen V 1-0
+ കൂടുതല്‍
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X