ഹോം  »  ക്രിക്കറ്റ്  »  IPL  »  IPL 2012  »  ഷെഡ്യൂള്‍ മത്സരഫലങ്ങള്‍

IPL 2012 ഷെഡ്യൂള്‍ & മത്സരഫലങ്ങള്‍

മത്സരം
ടീം
മത്സരഫലങ്ങള്‍
Final,
27 May 2012, Sun
Kolkata 192/5 (19.4)
Chennai 190/3 (20)
Kolkata Knight Riders won by 5 wickets
3rd Preliminary Final,
25 May 2012, Fri
Chennai 222/5 (20)
Delhi 136 (16.5)
Chennai Super Kings won by 86 runs
2nd Preliminary Final,
23 May 2012, Wed
Mumbai 149/9 (20)
Chennai 187/5 (20)
Chennai Super Kings won by 38 runs
1st Preliminary Final,
22 May 2012, Tue
Delhi 144/8 (20)
Kolkata 162/4 (20)
Kolkata Knight Riders won by 18 runs
Match 72,
20 May 2012, Sun
Mumbai 163/0 (18)
Rajasthan 162/6 (20)
Mumbai Indians won by 10 wickets
Match 71,
20 May 2012, Sun
Bangalore 123/9 (20)
Deccan 132/7 (20)
Deccan Chargers won by 9 runs
Match 70,
19 May 2012, Sat
Pune 102/8 (20)
Kolkata 136/4 (20)
Kolkata Knight Riders won by 34 runs
Match 69,
19 May 2012, Sat
Delhi 145/4 (18.2)
Punjab 141/8 (20)
Delhi Daredevils won by 6 wickets
Match 68,
18 May 2012, Fri
Deccan 128/5 (18.4)
Rajasthan 126/8 (20)
Deccan Chargers won by 5 wickets
Match 67,
17 May 2012, Thu
Delhi 194/9 (20)
Bangalore 215/1 (20)
Royal Challengers Bangalore won by 21 runs
Match 66,
17 May 2012, Thu
Punjab 123/4 (16.3)
Chennai 120/7 (20)
Kings XI Punjab won by 6 wickets
Match 65,
16 May 2012, Wed
Mumbai 108 (19.1)
Kolkata 140/7 (20)
Kolkata Knight Riders won by 32 runs
Match 64,
15 May 2012, Tue
Delhi 140/5 (19)
Punjab 136/8 (20)
Delhi Daredevils won by 5 wickets
Match 63,
14 May 2012, Mon
Chennai 160/5 (20)
Kolkata 158/6 (20)
Chennai Super Kings won by 5 wickets
Match 62,
14 May 2012, Mon
Mumbai 173/5 (19.4)
Bangalore 171/6 (20)
Mumbai Indians won by 5 wickets
Match 61,
13 May 2012, Sun
Punjab 194/6 (20)
Deccan 190/4 (20)
Kings XI Punjab won by 4 wickets
Match 60,
13 May 2012, Sun
Pune 125/9 (20)
Rajasthan 170/4 (20)
Rajasthan Royals won by 45 runs
Match 59,
12 May 2012, Sat
Chennai 115/1 (15.2)
Delhi 114/5 (20)
Chennai Super Kings won by 9 wickets
Match 58,
12 May 2012, Sat
Kolkata 155/4 (20)
Mumbai 182/1 (20)
Mumbai Indians won by 27 runs
Match 57,
11 May 2012, Fri
Pune 138/9 (20)
Bangalore 173/3 (20)
Royal Challengers Bangalore won by 35 runs
Match 56,
10 May 2012, Thu
Chennai 127/6 (18.1)
Rajasthan 126/6 (20)
Chennai Super Kings won by 4 wickets
Match 54,
09 May 2012, Wed
Bangalore 142/1 (18)
Mumbai 141/6 (20)
Royal Challengers Bangalore won by 9 wickets
Match 53,
08 May 2012, Tue
Punjab 170/5 (20)
Deccan 145/8 (20)
Kings XI Punjab won by 25 runs
Match 52,
08 May 2012, Tue
Rajasthan 126/3 (16.2)
Pune 125/6 (20)
Rajasthan Royals won by 7 wickets
Match 51,
07 May 2012, Mon
Kolkata 154/4 (18.4)
Delhi 153/9 (20)
Kolkata Knight Riders won by 6 wickets
Match 50,
06 May 2012, Sun
Bangalore 185/5 (18.5)
Deccan 181/2 (20)
Royal Challengers Bangalore won by 5 wickets
Match 49,
06 May 2012, Sun
Mumbai 174/8 (20)
Chennai 173/8 (20)
Mumbai Indians won by 2 wickets
Match 48,
05 May 2012, Sat
Punjab 134/8 (20)
Rajasthan 177/6 (20)
Rajasthan Royals won by 43 runs
Match 47,
05 May 2012, Sat
Pune 143/8 (20)
Kolkata 150/5 (20)
Kolkata Knight Riders won by 7 runs
Match 46,
04 May 2012, Fri
Deccan 150/5 (20)
Chennai 160/6 (20)
Chennai Super Kings won by 10 runs
Match 45,
03 May 2012, Thu
Pune 119/6 (20)
Mumbai 120/9 (20)
Mumbai Indians won by 1 run
Match 44,
02 May 2012, Wed
Punjab 163/6 (19.5)
Bangalore 158/5 (20)
Kings XI Punjab won by 4 wickets
Match 43,
01 May 2012, Tue
Delhi 144/4 (15.2)
Rajasthan 141/6 (20)
Delhi Daredevils won by 6 wickets
Match 42,
01 May 2012, Tue
Pune 173/5 (20)
Deccan 186/4 (20)
Deccan Chargers won by 13 runs
Match 41,
30 Apr 2012, Mon
Kolkata 140/5 (19.4)
Chennai 139/5 (20)
Kolkata Knight Riders won by 5 wickets
Match 40,
29 Apr 2012, Sun
Mumbai 101/5 (18.1)
Deccan 100 (18.4)
Mumbai Indians won by 5 wickets
Match 39,
29 Apr 2012, Sun
Rajasthan 151/3 (20)
Delhi 152/6 (20)
Delhi Daredevils won by 1 run
Match 38,
28 Apr 2012, Sat
Bangalore 143/6 (20)
Kolkata 190/4 (20)
Kolkata Knight Riders won by 47 runs
Match 37,
28 Apr 2012, Sat
Chennai 149/8 (20)
Punjab 156/8 (20)
Kings XI Punjab won by 7 runs
Match 36,
27 Apr 2012, Fri
Mumbai 170/9 (20)
Delhi 207/5 (20)
Delhi Daredevils won by 37 runs
Match 35,
26 Apr 2012, Thu
Pune 159/7 (20)
Deccan 177/4 (20)
Deccan Chargers won by 18 runs
Match 34,
25 Apr 2012, Wed
Bangalore
Chennai
Match abandoned without play but after toss made
Match 33,
25 Apr 2012, Wed
Mumbai 171/6 (19.5)
Punjab 168/3 (20)
Mumbai Indians won by 4 wickets
Match 32,
24 Apr 2012, Tue
Kolkata
Deccan
Match abandoned without a ball being bowled
Match 31,
24 Apr 2012, Tue
Delhi 148/2 (16)
Pune 146/2 (20)
Delhi Daredevils won by 8 wickets
Match 30,
23 Apr 2012, Mon
Rajasthan 143/7 (20)
Bangalore 189/3 (20)
Royal Challengers Bangalore won by 46 runs
Match 29,
22 Apr 2012, Sun
Kolkata 127/5 (19)
Deccan 126/7 (20)
Kolkata Knight Riders won by 5 wickets
Match 28,
22 Apr 2012, Sun
Punjab 164/4 (19.3)
Mumbai 163/6 (20)
Kings XI Punjab won by 6 wickets
Match 27,
21 Apr 2012, Sat
Delhi 172/7 (20)
Pune 192/3 (20)
Pune Warriors won by 20 runs
Match 26,
21 Apr 2012, Sat
Chennai 147/3 (20)
Rajasthan 146/4 (20)
Chennai Super Kings won by 7 wickets
Match 25,
20 Apr 2012, Fri
Bangalore 166/5 (19.3)
Punjab 163/6 (20)
Royal Challengers Bangalore won by 5 wickets
Match 24,
19 Apr 2012, Thu
Pune 151/7 (20)
Chennai 164/5 (20)
Chennai Super Kings won by 13 runs
Match 23,
19 Apr 2012, Thu
Delhi 162/5 (19.1)
Deccan 157/8 (20)
Delhi Daredevils won by 5 wickets
Match 22,
18 Apr 2012, Wed
Kolkata 127/2 (16.3)
Punjab 124/7 (20)
Kolkata Knight Riders won by 8 wickets
Match 21,
17 Apr 2012, Tue
Bangalore 186/4 (20)
Pune 182/6 (20)
Royal Challengers Bangalore won by 6 wickets
Match 20,
17 Apr 2012, Tue
Rajasthan 197/5 (19.4)
Deccan 196/2 (20)
Rajasthan Royals won by 5 wickets
Match 19,
16 Apr 2012, Mon
Delhi 93/3 (14.5)
Mumbai 92 (19.2)
Delhi Daredevils won by 7 wickets
Match 18,
15 Apr 2012, Sun
Bangalore 136 (19.5)
Rajasthan 195/2 (20)
Rajasthan Royals won by 59 runs
Match 17,
15 Apr 2012, Sun
Punjab 134/9 (20)
Kolkata 132/7 (20)
Kings XI Punjab won by 2 runs
Match 16,
14 Apr 2012, Sat
Pune 156/3 (19.2)
Chennai 155/5 (20)
Pune Warriors won by 7 wickets
Match 55,
10 May 2012, Thu
Delhi 193/1 (16.4)
Deccan 187/4 (20)
Delhi Daredevils won by 9 wickets
Match 15,
13 Apr 2012, Fri
Kolkata 137/5 (19.2)
Rajasthan 131/5 (20)
Kolkata Knight Riders won by 5 wickets
Match 14,
12 Apr 2012, Thu
Punjab 116/3 (17.4)
Pune 115 (19)
Kings XI Punjab won by 7 wickets
Match 13,
12 Apr 2012, Thu
Chennai 208/5 (20)
Bangalore 205/8 (20)
Chennai Super Kings won by 5 wickets
Match 12,
11 Apr 2012, Wed
Rajasthan 170 (19.4)
Mumbai 197/6 (20)
Mumbai Indians won by 27 runs
Match 11,
10 Apr 2012, Tue
Delhi 111/2 (13.2)
Chennai 110/8 (20)
Delhi Daredevils won by 8 wickets
Match 10,
10 Apr 2012, Tue
Bangalore 123/9 (20)
Kolkata 165/8 (20)
Kolkata Knight Riders won by 42 runs
Match 9,
09 Apr 2012, Mon
Mumbai 142/5 (20)
Deccan 138/9 (20)
Mumbai Indians won by 5 wickets
Match 8,
08 Apr 2012, Sun
Pune 166/6 (20)
Punjab 144/8 (20)
Pune Warriors won by 22 runs
Match 7,
08 Apr 2012, Sun
Kolkata 142 (20)
Rajasthan 164/5 (20)
Rajasthan Royals won by 22 runs
Match 6,
07 Apr 2012, Sat
Deccan 119 (17.1)
Chennai 193/6 (20)
Chennai Super Kings won by 74 runs
Match 5,
07 Apr 2012, Sat
Delhi 137/7 (20)
Bangalore 157/8 (20)
Royal Challengers Bangalore won by 20 runs
Match 4,
06 Apr 2012, Fri
Punjab 160/9 (20)
Rajasthan 191/4 (20)
Rajasthan Royals won by 31 runs
Match 3,
06 Apr 2012, Fri
Mumbai 101/9 (20)
Pune 129/9 (20)
Pune Warriors won by 28 runs
Match 2,
05 Apr 2012, Thu
Delhi 100/2 (11.1)
Kolkata 97/9 (12)
Delhi Daredevils won by 8 wickets
Match 1,
04 Apr 2012, Wed
Mumbai 115/2 (16.5)
Chennai 112 (19.5)
Mumbai Indians won by 8 wickets
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X