ഹോം  »  Cricket  »  India vs Australia 2022  »  Stats

India vs Australia 2022 Stats & Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy
T20

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Cameron Green Australia 3 3 118 214.55 16 7
2 സൂര്യകുമാർ യാദവ് India 3 3 115 185.48 7 9
3 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 105 190.91 10 6
4 മാത്യു വേഡ് Australia 3 3 89 202.27 10 5
5 വിരാട് കോലി India 3 3 76 124.59 5 4
6 രോഹിത് ശർമ India 3 3 74 172.09 7 6
7 ടിം ഡേവിഡ് Australia 3 3 74 168.18 3 5
8 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 66 146.67 4 4
9 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 60 176.47 8 2
10 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 52 133.33 5 1
11 ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് Australia 2 2 41 128.12 6 -
12 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 1 28 140.00 1 2
13 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 3 17 212.50 1 1
14 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 7 46.67 1 -
15 ഹർഷാൽ പട്ടേൽ India 3 1 7 175.00 1 -
16 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 3 1 6 120.00 1 -
17 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 2 4 200.00 1 -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 Cameron Green Australia 3 3 118 214.55 39.33
2 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 3 17 212.50 17
3 മാത്യു വേഡ് Australia 3 3 89 202.27 89
4 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 2 4 200.00 0
5 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 105 190.91 105
6 സൂര്യകുമാർ യാദവ് India 3 3 115 185.48 38.33
7 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 60 176.47 20
8 ഹർഷാൽ പട്ടേൽ India 3 1 7 175.00 0
9 രോഹിത് ശർമ India 3 3 74 172.09 37
10 ടിം ഡേവിഡ് Australia 3 3 74 168.18 24.67
11 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 66 146.67 22
12 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 1 28 140.00 0
13 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 52 133.33 17.33
14 ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് Australia 2 2 41 128.12 20.5
15 വിരാട് കോലി India 3 3 76 124.59 25.33
16 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 3 1 6 120.00 6
17 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 7 46.67 2.33

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 71 190.91 10 6
2 സൂര്യകുമാർ യാദവ് India 3 3 69 185.48 7 9
3 വിരാട് കോലി India 3 3 63 124.59 5 4
4 Cameron Green Australia 3 3 61 214.55 16 7
5 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 55 146.67 4 4
6 ടിം ഡേവിഡ് Australia 3 3 54 168.18 3 5
7 രോഹിത് ശർമ India 3 3 46 172.09 7 6
8 മാത്യു വേഡ് Australia 3 3 45 202.27 10 5
9 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 35 133.33 5 1
10 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 31 176.47 8 2
11 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 1 28 140.00 1 2
12 ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് Australia 2 2 24 128.12 6 -
13 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 3 10 212.50 1 1
14 ഹർഷാൽ പട്ടേൽ India 3 1 7 175.00 1 -
15 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 3 1 6 120.00 1 -
16 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 6 46.67 1 -
17 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 2 4 200.00 1 -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 105 105 2
2 മാത്യു വേഡ് Australia 3 3 89 89 2
3 Cameron Green Australia 3 3 118 39.33 0
4 സൂര്യകുമാർ യാദവ് India 3 3 115 38.33 0
5 രോഹിത് ശർമ India 3 3 74 37 1
6 വിരാട് കോലി India 3 3 76 25.33 0
7 ടിം ഡേവിഡ് Australia 3 3 74 24.67 0
8 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 66 22 0
9 ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് Australia 2 2 41 20.5 0
10 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 60 20 0
11 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 52 17.33 0
12 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 3 17 17 2
13 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 3 1 6 6 0
14 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 7 2.33 0
15 ആദം സാംപ Australia 3 0 0 0 0
16 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 2 0 0 0 0
17 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 1 28 0 1
18 ഹർഷാൽ പട്ടേൽ India 3 1 7 0 1
19 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 0 0 0 0
20 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 0 0 0 0
21 നതാൻ എല്ലിസ് Australia 1 0 0 0 0
22 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 2 4 0 2
23 റിഷഭ് പന്ത് India 1 0 0 0 0
24 സീന്‍ അബോട്ട് Australia 1 0 0 0 0
25 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 0 0 0 0
26 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 3 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
No Result Found

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 Cameron Green Australia 3 3 118 2 61
2 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 105 1 71
3 സൂര്യകുമാർ യാദവ് India 3 3 115 1 69
4 വിരാട് കോലി India 3 3 76 1 63
5 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 66 1 55
6 ടിം ഡേവിഡ് Australia 3 3 74 1 54

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 സൂര്യകുമാർ യാദവ് India 3 3 115 9
2 Cameron Green Australia 3 3 118 7
3 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 105 6
4 രോഹിത് ശർമ India 3 3 74 6
5 മാത്യു വേഡ് Australia 3 3 89 5
6 ടിം ഡേവിഡ് Australia 3 3 74 5
7 വിരാട് കോലി India 3 3 76 4
8 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 66 4
9 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 60 2
10 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 1 28 2
11 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 52 1
12 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 3 17 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 Cameron Green Australia 3 3 118 16
2 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 105 10
3 മാത്യു വേഡ് Australia 3 3 89 10
4 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 60 8
5 സൂര്യകുമാർ യാദവ് India 3 3 115 7
6 രോഹിത് ശർമ India 3 3 74 7
7 ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് Australia 2 2 41 6
8 വിരാട് കോലി India 3 3 76 5
9 സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് Australia 3 3 52 5
10 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 3 66 4
11 ടിം ഡേവിഡ് Australia 3 3 74 3
12 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 1 28 1
13 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 3 17 1
14 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 7 1
15 ഹർഷാൽ പട്ടേൽ India 3 1 7 1
16 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 3 1 6 1
17 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 2 4 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3
2 Cameron Green Australia 3 2
3 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 2
4 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 2
5 മാത്യു വേഡ് Australia 3 2
6 നതാൻ എല്ലിസ് Australia 1 2
7 രോഹിത് ശർമ India 3 2
8 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 3 1
9 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 1
10 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 1
11 വിരാട് കോലി India 3 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 3 3 60 8 0
2 ആദം സാംപ Australia 3 3 60 3 0
3 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 54 3 0
4 നതാൻ എല്ലിസ് Australia 1 1 24 3 0
5 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 31 2 0
6 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 60 2 0
7 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 1 12 2 0
8 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 3 3 50 2 0
9 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 2 2 42 1 0
10 Cameron Green Australia 3 2 36 1 0
11 ഹർഷാൽ പട്ടേൽ India 3 3 48 1 0
12 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 2 36 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
No Result Found

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 3 3 6.3 120
2 നതാൻ എല്ലിസ് Australia 1 1 7.5 0
3 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 3 3 9.12 0
4 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 9.17 190.91
5 ആദം സാംപ Australia 3 3 9.6 0
6 Cameron Green Australia 3 2 10 214.55
7 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 10.26 140
8 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 2 10.5 46.67
9 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 11 0
10 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 11 200
11 സീന്‍ അബോട്ട് Australia 1 1 11 0
12 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 2 12.17 0
13 ഹർഷാൽ പട്ടേൽ India 3 3 12.38 175
14 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 2 2 13 0
15 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 1 13.5 0

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 അക്ഷർ പട്ടേൽ India 3 3 6.3 7.88
2 നതാൻ എല്ലിസ് Australia 1 1 7.5 10.00
3 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 1 13.5 13.50
4 ഡാനിയേൽ സാംസ് Australia 2 2 10.26 26.50
5 ആദം സാംപ Australia 3 3 9.6 32.00
6 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 3 3 11 33.00
7 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 3 3 9.12 38.00
8 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 3 3 11 55.00
9 Cameron Green Australia 3 2 10 60.00
10 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 2 12.17 73.00
11 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 2 2 13 91.00
12 ഹർഷാൽ പട്ടേൽ India 3 3 12.38 99.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X