ഹോം  »  Cricket  »  Pakistan vs Australia 2019  »  Stats

Pakistan vs Australia 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy
ODI

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 451 85.90 31 14
2 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 5 5 291 85.84 23 4
3 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 5 5 272 81.44 27 -
4 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 4 258 139.46 27 9
5 Mohammad Rizwan Pakistan 5 4 231 94.67 21 1
6 ഷോൺ മാർഷ് Australia 5 5 182 80.89 12 3
7 Umar Akmal Pakistan 5 5 150 88.24 8 3
8 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 5 141 122.61 16 3
9 ആബിദ് അലി Pakistan 2 2 112 93.33 9 -
10 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 5 5 111 76.55 12 -
11 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 3 3 102 86.44 5 2
12 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 5 4 92 106.98 9 -
13 അലക്സ് കെറി Australia 5 3 80 88.89 3 1
14 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 3 3 63 60.58 3 3
15 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 2 42 105.00 5 1
16 യാസിർ ഷാ Pakistan 5 4 25 71.43 - -
17 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 3 16 61.54 1 -
18 Saad Ali Pakistan 2 2 11 47.83 - -
19 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 1 6 200.00 - -
20 ഉസ്മാൻ ഖാൻ Pakistan 3 3 6 100.00 - 1
21 ജുനൈദ് ഖാൻ Pakistan 3 2 5 62.50 - -
22 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 2 1 5 250.00 1 -
23 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 3 1 2 100.00 - -
24 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 1 1 2 50.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 2 1 5 250.00 0
2 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 1 6 200.00 0
3 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 4 258 139.46 64.5
4 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 5 141 122.61 70.5
5 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 5 4 92 106.98 30.67
6 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 2 42 105.00 21
7 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 3 1 2 100.00 0
8 ഉസ്മാൻ ഖാൻ Pakistan 3 3 6 100.00 3
9 Mohammad Rizwan Pakistan 5 4 231 94.67 57.75
10 ആബിദ് അലി Pakistan 2 2 112 93.33 56
11 അലക്സ് കെറി Australia 5 3 80 88.89 40
12 Umar Akmal Pakistan 5 5 150 88.24 30
13 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 3 3 102 86.44 34
14 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 451 85.90 112.75
15 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 5 5 291 85.84 72.75
16 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 5 5 272 81.44 54.4
17 ഷോൺ മാർഷ് Australia 5 5 182 80.89 60.67
18 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 5 5 111 76.55 22.2
19 യാസിർ ഷാ Pakistan 5 4 25 71.43 25
20 ജുനൈദ് ഖാൻ Pakistan 3 2 5 62.50 5
21 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 3 16 61.54 5.33
22 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 3 3 63 60.58 21
23 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 1 1 2 50.00 0
24 Saad Ali Pakistan 2 2 11 47.83 5.5

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 153 85.90 31 14
2 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 5 5 130 85.84 23 4
3 Mohammad Rizwan Pakistan 5 4 115 94.67 21 1
4 ആബിദ് അലി Pakistan 2 2 112 93.33 9 -
5 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 4 98 139.46 27 9
6 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 5 5 98 81.44 27 -
7 ഷോൺ മാർഷ് Australia 5 5 91 80.89 12 3
8 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 3 3 60 86.44 5 2
9 അലക്സ് കെറി Australia 5 3 55 88.89 3 1
10 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 5 50 122.61 16 3
11 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 5 5 50 76.55 12 -
12 Umar Akmal Pakistan 5 5 48 88.24 8 3
13 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 5 4 47 106.98 9 -
14 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 3 3 46 60.58 3 3
15 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 2 28 105.00 5 1
16 യാസിർ ഷാ Pakistan 5 4 11 71.43 - -
17 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 3 10 61.54 1 -
18 Saad Ali Pakistan 2 2 7 47.83 - -
19 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 1 6 200.00 - -
20 ഉസ്മാൻ ഖാൻ Pakistan 3 3 6 100.00 - 1
21 ജുനൈദ് ഖാൻ Pakistan 3 2 5 62.50 - -
22 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 2 1 5 250.00 1 -
23 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 3 1 2 100.00 - -
24 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 1 1 2 50.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 451 112.75 1
2 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 5 5 291 72.75 1
3 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 5 141 70.5 3
4 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 4 258 64.5 0
5 ഷോൺ മാർഷ് Australia 5 5 182 60.67 2
6 Mohammad Rizwan Pakistan 5 4 231 57.75 0
7 ആബിദ് അലി Pakistan 2 2 112 56 0
8 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 5 5 272 54.4 0
9 അലക്സ് കെറി Australia 5 3 80 40 1
10 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 3 3 102 34 0
11 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 5 4 92 30.67 1
12 Umar Akmal Pakistan 5 5 150 30 0
13 യാസിർ ഷാ Pakistan 5 4 25 25 3
14 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 5 5 111 22.2 0
15 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 2 42 21 0
16 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 3 3 63 21 0
17 Saad Ali Pakistan 2 2 11 5.5 0
18 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 3 16 5.33 0
19 ജുനൈദ് ഖാൻ Pakistan 3 2 5 5 1
20 ഉസ്മാൻ ഖാൻ Pakistan 3 3 6 3 1
21 ആദം സാംപ Australia 5 0 0 0 0
22 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 1 6 0 1
23 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 0 0 0 0
24 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 2 1 5 0 1
25 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 3 0 0 0 0
26 മുഹമ്മദ് ആമിർ Pakistan 1 0 0 0 0
27 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 3 1 0 0 0
28 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 3 1 2 0 1
29 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 5 0 0 0 0
30 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 1 1 2 0 1

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 451 2 153
2 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 5 5 291 2 130
3 Mohammad Rizwan Pakistan 5 4 231 2 115
4 ആബിദ് അലി Pakistan 2 2 112 1 112
5 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 4 258 - 98
6 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 5 5 272 - 98
7 ഷോൺ മാർഷ് Australia 5 5 182 - 91
8 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 3 3 102 - 60
9 അലക്സ് കെറി Australia 5 3 80 - 55
10 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 5 141 - 50
11 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 5 5 111 - 50
12 Umar Akmal Pakistan 5 5 150 - 48
13 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 5 4 92 - 47
14 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 3 3 63 - 46
15 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 2 42 - 28
16 യാസിർ ഷാ Pakistan 5 4 25 - 11
17 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 3 16 - 10
18 Saad Ali Pakistan 2 2 11 - 7
19 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 1 6 - 6
20 ഉസ്മാൻ ഖാൻ Pakistan 3 3 6 - 6
21 ജുനൈദ് ഖാൻ Pakistan 3 2 5 - 5
22 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 2 1 5 - 5
23 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 3 1 2 - 2
24 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 1 1 2 - 2

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 4 258 3 98
2 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 5 5 272 3 98
3 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 451 2 153
4 ഷോൺ മാർഷ് Australia 5 5 182 2 91
5 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 3 3 102 1 60
6 അലക്സ് കെറി Australia 5 3 80 1 55
7 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 5 141 1 50
8 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 5 5 111 1 50

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 451 14
2 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 4 258 9
3 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 5 5 291 4
4 ഷോൺ മാർഷ് Australia 5 5 182 3
5 Umar Akmal Pakistan 5 5 150 3
6 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 5 141 3
7 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 3 3 63 3
8 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 3 3 102 2
9 Mohammad Rizwan Pakistan 5 4 231 1
10 അലക്സ് കെറി Australia 5 3 80 1
11 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 2 42 1
12 ഉസ്മാൻ ഖാൻ Pakistan 3 3 6 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 451 31
2 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 5 5 272 27
3 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 4 258 27
4 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 5 5 291 23
5 Mohammad Rizwan Pakistan 5 4 231 21
6 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 5 141 16
7 ഷോൺ മാർഷ് Australia 5 5 182 12
8 ഷാൻ മസൂദ് Pakistan 5 5 111 12
9 ആബിദ് അലി Pakistan 2 2 112 9
10 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 5 4 92 9
11 Umar Akmal Pakistan 5 5 150 8
12 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 3 3 102 5
13 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 2 42 5
14 അലക്സ് കെറി Australia 5 3 80 3
15 ഇമാം ഉൾഹഖ് Pakistan 3 3 63 3
16 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 3 16 1
17 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 2 1 5 1

Most Catches ( ODI )

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ആദം സാംപ Australia 5 5 292 7 0
2 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 3 3 162 7 0
3 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 5 5 300 5 0
4 ഉസ്മാൻ ഖാൻ Pakistan 3 3 174 5 0
5 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 2 96 4 0
6 ജുനൈദ് ഖാൻ Pakistan 3 3 168 4 0
7 യാസിർ ഷാ Pakistan 5 5 300 4 0
8 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 5 210 3 0
9 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 5 282 3 0
10 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 2 78 3 0
11 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 1 1 48 3 0
12 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 2 2 102 2 0
13 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 5 108 2 0
14 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 3 3 138 2 0
15 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 2 72 1 0
16 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 2 113 1 0
17 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 5 4 84 1 0
18 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 3 3 162 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 2 72 60 1 -
3 ആദം സാംപ Australia 5 5 292 261 7 -
5 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 2 113 95 1 -
6 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 5 210 175 3 -
7 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 5 4 84 75 1 -
8 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 5 282 251 3 -
10 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 2 96 92 4 -
11 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 2 78 80 3 -
12 ജുനൈദ് ഖാൻ Pakistan 3 3 168 178 4 -
13 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 2 2 102 98 2 -
14 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 5 108 115 2 -
15 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 3 3 162 153 1 -
16 മുഹമ്മദ് ആമിർ Pakistan 1 1 54 59 0 -
18 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 3 3 138 156 2 -
19 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 3 3 162 166 7 -
20 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 5 5 300 249 5 -
21 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 1 1 48 23 3 -
26 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 3 1 6 10 0 -
28 ഉസ്മാൻ ഖാൻ Pakistan 3 3 174 139 5 -
30 യാസിർ ഷാ Pakistan 5 5 300 283 4 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 1 1 2.88 50
2 ഉസ്മാൻ ഖാൻ Pakistan 3 3 4.79 100
3 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 5 5 4.98 0
4 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 2 5 85.9
5 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 5 5 139.46
6 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 2 5.04 105
7 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 5 5.34 122.61
8 ആദം സാംപ Australia 5 5 5.36 0
9 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 5 4 5.36 85.84
10 യാസിർ ഷാ Pakistan 5 5 5.66 71.43
11 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 3 3 5.67 0
12 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 2 5.75 200
13 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 2 2 5.76 250
14 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 2 6.15 0
15 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 3 3 6.15 100
16 ജുനൈദ് ഖാൻ Pakistan 3 3 6.36 62.5
17 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 5 6.39 61.54
18 മുഹമ്മദ് ആമിർ Pakistan 1 1 6.56 0
19 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 3 3 6.78 0
20 ഷോയിബ് മാലിക് Pakistan 3 1 10 86.44

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 1 1 2.88 7.67
2 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 2 5.75 23.00
3 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 3 3 6.15 23.71
4 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 2 6.15 26.67
5 ഉസ്മാൻ ഖാൻ Pakistan 3 3 4.79 27.80
6 ആദം സാംപ Australia 5 5 5.36 37.29
7 ജുനൈദ് ഖാൻ Pakistan 3 3 6.36 44.50
8 കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൺ Australia 2 2 5.76 49.00
9 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 5 5 4.98 49.80
10 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 5 5 6.39 57.50
11 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 5 5 58.33
12 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 2 5 60.00
13 യാസിർ ഷാ Pakistan 5 5 5.66 70.75
14 ഹാരിസ് സൊഹൈല്‍ Pakistan 5 4 5.36 75.00
15 മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നെയ്ന്‍ Pakistan 3 3 6.78 78.00
16 ഇമദ് വസിം Pakistan 5 5 5.34 83.67
17 ഫഹീം അഷ്റഫ് Pakistan 2 2 5.04 95.00
18 മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് Pakistan 3 3 5.67 153.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more

myKhel ലില്‍ നിന്നും ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയാന്‍

Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X