ഹോം  »  Cricket  »  India vs Australia 2019  »  Stats

India vs Australia 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 2 2 169 172.45 13 11
2 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 2 2 97 156.45 9 5
3 വിരാട് കോലി India 2 2 96 174.55 5 6
4 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 2 2 77 118.46 11 -
5 എം എസ് ധോണി India 2 2 69 115.00 3 4
6 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 2 2 33 100.00 1 -
7 ശിഖർ ധവാൻ India 1 1 14 58.33 1 -
8 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 2 2 9 150.00 2 -
9 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 2 8 100.00 1 -
10 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 8 50.00 1 -
11 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 1 7 233.33 1 -
12 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 1 7 233.33 1 -
13 രോഹിത് ശർമ India 1 1 5 62.50 - -
14 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 1 4 50.00 - -
15 റിഷഭ് പന്ത് India 2 2 4 36.36 - -
16 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 1 2 50.00 - -
17 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 2 1 1 16.67 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 1 7 233.33 0
2 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 1 7 233.33 0
3 വിരാട് കോലി India 2 2 96 174.55 96
4 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 2 2 169 172.45 169
5 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 2 2 97 156.45 48.5
6 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 2 2 9 150.00 9
7 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 2 2 77 118.46 38.5
8 എം എസ് ധോണി India 2 2 69 115.00 69
9 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 2 8 100.00 4
10 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 2 2 33 100.00 33
11 രോഹിത് ശർമ India 1 1 5 62.50 5
12 ശിഖർ ധവാൻ India 1 1 14 58.33 14
13 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 8 50.00 4
14 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 1 4 50.00 4
15 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 1 2 50.00 2
16 റിഷഭ് പന്ത് India 2 2 4 36.36 2
17 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 2 1 1 16.67 1

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 2 2 113 172.45 13 11
2 വിരാട് കോലി India 2 2 72 174.55 5 6
3 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 2 2 50 156.45 9 5
4 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 2 2 40 118.46 11 -
5 എം എസ് ധോണി India 2 2 40 115.00 3 4
6 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 2 2 20 100.00 1 -
7 ശിഖർ ധവാൻ India 1 1 14 58.33 1 -
8 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 2 8 100.00 1 -
9 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 2 2 8 150.00 2 -
10 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 1 7 233.33 1 -
11 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 7 50.00 1 -
12 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 1 7 233.33 1 -
13 രോഹിത് ശർമ India 1 1 5 62.50 - -
14 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 1 4 50.00 - -
15 റിഷഭ് പന്ത് India 2 2 3 36.36 - -
16 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 1 2 50.00 - -
17 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 2 1 1 16.67 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 2 2 169 169 1
2 വിരാട് കോലി India 2 2 96 96 1
3 എം എസ് ധോണി India 2 2 69 69 1
4 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 2 2 97 48.5 0
5 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 2 2 77 38.5 0
6 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 2 2 33 33 1
7 ശിഖർ ധവാൻ India 1 1 14 14 0
8 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 2 2 9 9 1
9 രോഹിത് ശർമ India 1 1 5 5 0
10 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 2 8 4 0
11 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 8 4 0
12 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 1 4 4 0
13 റിഷഭ് പന്ത് India 2 2 4 2 0
14 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 1 2 2 0
15 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 2 1 1 1 0
16 ആദം സാംപ Australia 2 0 0 0 0
17 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 2 1 0 0 0
18 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 0 0 0 0
19 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 0 0 0 0
20 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 1 7 0 1
21 മയാങ്ക് മര്‍ക്കാന്‍ഡെ India 1 0 0 0 0
22 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 1 7 0 1
23 സിദ്ധാർഥ് കൗൾ India 1 0 0 0 0
24 വിജയ് ശങ്കർ India 1 0 0 0 0
25 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 1 0 0 1

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 2 2 169 1 113
2 വിരാട് കോലി India 2 2 96 - 72
3 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 2 2 97 - 50
4 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 2 2 77 - 40
5 എം എസ് ധോണി India 2 2 69 - 40
6 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 2 2 33 - 20
7 ശിഖർ ധവാൻ India 1 1 14 - 14
8 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 2 8 - 8
9 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 2 2 9 - 8
10 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 1 7 - 7
11 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 8 - 7
12 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 1 7 - 7
13 രോഹിത് ശർമ India 1 1 5 - 5
14 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 1 4 - 4
15 റിഷഭ് പന്ത് India 2 2 4 - 3
16 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 1 2 - 2
17 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 2 1 1 - 1

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 2 2 169 1 113
2 വിരാട് കോലി India 2 2 96 1 72
3 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 2 2 97 1 50

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 2 2 169 11
2 വിരാട് കോലി India 2 2 96 6
3 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 2 2 97 5
4 എം എസ് ധോണി India 2 2 69 4

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 2 2 169 13
2 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 2 2 77 11
3 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 2 2 97 9
4 വിരാട് കോലി India 2 2 96 5
5 എം എസ് ധോണി India 2 2 69 3
6 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 2 2 9 2
7 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 2 2 33 1
8 ശിഖർ ധവാൻ India 1 1 14 1
9 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 2 8 1
10 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 2 8 1
11 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 1 7 1
12 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 1 7 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 2 2
2 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 2
3 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 2 2
4 ആദം സാംപ Australia 2 1
5 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 2 1
6 എം എസ് ധോണി India 2 1
7 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 2 1
8 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 1
9 ശിഖർ ധവാൻ India 1 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 2 42 4 0
2 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 2 48 3 0
3 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 2 36 2 0
4 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 2 42 2 0
5 വിജയ് ശങ്കർ India 1 1 24 2 0
6 ആദം സാംപ Australia 2 2 42 1 0
7 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 2 2 30 1 0
8 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 2 2 48 1 0
9 സിദ്ധാർഥ് കൗൾ India 1 1 22 1 0
10 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 2 48 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ആദം സാംപ Australia 2 2 42 45 1 -
2 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 2 2 30 39 1 -
3 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 2 36 33 2 -
4 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 2 48 46 3 -
5 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 2 48 76 0 -
6 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 2 2 48 50 1 -
7 മയാങ്ക് മര്‍ക്കാന്‍ഡെ India 1 1 24 31 0 -
8 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 2 42 59 4 -
9 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 2 42 59 2 -
10 സിദ്ധാർഥ് കൗൾ India 1 1 22 45 1 -
11 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 1 24 35 0 -
12 വിജയ് ശങ്കർ India 1 1 24 38 2 -
13 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 2 48 75 1 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 2 5.5 0
2 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 2 5.75 0
3 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 2 2 6.25 16.67
4 ആദം സാംപ Australia 2 2 6.43 0
5 മയാങ്ക് മര്‍ക്കാന്‍ഡെ India 1 1 7.75 0
6 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 2 2 7.8 118.46
7 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 2 8.43 50
8 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 2 8.43 233.33
9 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 1 8.75 50
10 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 2 9.38 0
11 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 2 2 9.5 233.33
12 വിജയ് ശങ്കർ India 1 1 9.5 0
13 സിദ്ധാർഥ് കൗൾ India 1 1 12.27 0

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 2 8.43 14.75
2 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 2 2 5.75 15.33
3 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 2 5.5 16.50
4 വിജയ് ശങ്കർ India 1 1 9.5 19.00
5 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 2 2 8.43 29.50
6 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 2 2 7.8 39.00
7 ആദം സാംപ Australia 2 2 6.43 45.00
8 സിദ്ധാർഥ് കൗൾ India 1 1 12.27 45.00
9 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 2 2 6.25 50.00
10 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 2 9.38 75.00

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 5 5 383 88.86 39 4
2 വിരാട് കോലി India 5 5 310 107.64 35 2
3 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 5 5 236 92.19 17 3
4 രോഹിത് ശർമ India 5 5 202 75.66 18 3
5 ശിഖർ ധവാൻ India 5 5 177 104.12 24 3
6 കേദാർ ജാദവ് India 5 5 172 83.09 17 2
7 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 157 78.50 19 4
8 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 4 4 140 81.87 15 2
9 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 3 3 125 145.35 8 8
10 വിജയ് ശങ്കർ India 5 4 120 112.15 10 4
11 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 5 115 99.14 10 4
12 അലക്സ് കെറി Australia 5 5 103 100.98 12 -
13 എം എസ് ധോണി India 3 3 85 73.91 8 2
14 റിഷഭ് പന്ത് India 2 2 52 130.00 5 2
15 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 2 2 47 83.93 3 2
16 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 4 3 45 60.81 - 1
17 അമ്പാട്ടി റായുഡു India 3 3 33 55.93 4 -
18 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 2 32 103.23 3 -
19 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 3 2 29 138.10 4 -
20 ഷോൺ മാർഷ് Australia 3 3 29 59.18 1 -
21 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 1 1 26 83.87 1 -
22 കുൽദീപ് യാദവ് India 5 4 22 68.75 2 -
23 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 5 3 15 150.00 2 -
24 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 3 13 86.67 2 -
25 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 5 4 7 87.50 - 1
26 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 3 2 7 77.78 1 -
27 ആദം സാംപ Australia 5 1 2 100.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 5 3 15 150.00 7.5
2 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 3 3 125 145.35 62.5
3 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 3 2 29 138.10 29
4 റിഷഭ് പന്ത് India 2 2 52 130.00 26
5 വിജയ് ശങ്കർ India 5 4 120 112.15 30
6 വിരാട് കോലി India 5 5 310 107.64 62
7 ശിഖർ ധവാൻ India 5 5 177 104.12 35.4
8 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 2 32 103.23 16
9 അലക്സ് കെറി Australia 5 5 103 100.98 34.33
10 ആദം സാംപ Australia 5 1 2 100.00 2
11 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 5 115 99.14 23
12 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 5 5 236 92.19 47.2
13 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 5 5 383 88.86 76.6
14 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 5 4 7 87.50 7
15 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 3 13 86.67 6.5
16 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 2 2 47 83.93 23.5
17 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 1 1 26 83.87 26
18 കേദാർ ജാദവ് India 5 5 172 83.09 43
19 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 4 4 140 81.87 46.67
20 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 157 78.50 31.4
21 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 3 2 7 77.78 0
22 രോഹിത് ശർമ India 5 5 202 75.66 40.4
23 എം എസ് ധോണി India 3 3 85 73.91 42.5
24 കുൽദീപ് യാദവ് India 5 4 22 68.75 7.33
25 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 4 3 45 60.81 15
26 ഷോൺ മാർഷ് Australia 3 3 29 59.18 9.67
27 അമ്പാട്ടി റായുഡു India 3 3 33 55.93 11

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ശിഖർ ധവാൻ India 5 5 143 104.12 24 3
2 വിരാട് കോലി India 5 5 123 107.64 35 2
3 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 5 5 117 92.19 17 3
4 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 5 5 104 88.86 39 4
5 രോഹിത് ശർമ India 5 5 95 75.66 18 3
6 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 93 78.50 19 4
7 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 3 3 84 145.35 8 8
8 കേദാർ ജാദവ് India 5 5 81 83.09 17 2
9 എം എസ് ധോണി India 3 3 59 73.91 8 2
10 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 4 4 52 81.87 15 2
11 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 5 47 99.14 10 4
12 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 2 2 46 83.93 3 2
13 വിജയ് ശങ്കർ India 5 4 46 112.15 10 4
14 അലക്സ് കെറി Australia 5 5 36 100.98 12 -
15 റിഷഭ് പന്ത് India 2 2 36 130.00 5 2
16 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 3 2 29 138.10 4 -
17 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 2 28 103.23 3 -
18 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 1 1 26 83.87 1 -
19 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 4 3 24 60.81 - 1
20 അമ്പാട്ടി റായുഡു India 3 3 18 55.93 4 -
21 ഷോൺ മാർഷ് Australia 3 3 16 59.18 1 -
22 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 5 3 15 150.00 2 -
23 കുൽദീപ് യാദവ് India 5 4 10 68.75 2 -
24 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 3 8 86.67 2 -
25 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 5 4 6 87.50 - 1
26 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 3 2 6 77.78 1 -
27 ആദം സാംപ Australia 5 1 2 100.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 5 5 383 76.6 0
2 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 3 3 125 62.5 1
3 വിരാട് കോലി India 5 5 310 62 0
4 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 5 5 236 47.2 0
5 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 4 4 140 46.67 1
6 കേദാർ ജാദവ് India 5 5 172 43 1
7 എം എസ് ധോണി India 3 3 85 42.5 1
8 രോഹിത് ശർമ India 5 5 202 40.4 0
9 ശിഖർ ധവാൻ India 5 5 177 35.4 0
10 അലക്സ് കെറി Australia 5 5 103 34.33 2
11 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 157 31.4 0
12 വിജയ് ശങ്കർ India 5 4 120 30 0
13 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 3 2 29 29 1
14 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 1 1 26 26 0
15 റിഷഭ് പന്ത് India 2 2 52 26 0
16 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 2 2 47 23.5 0
17 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 5 115 23 0
18 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 2 32 16 0
19 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 4 3 45 15 0
20 അമ്പാട്ടി റായുഡു India 3 3 33 11 0
21 ഷോൺ മാർഷ് Australia 3 3 29 9.67 0
22 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 5 3 15 7.5 1
23 കുൽദീപ് യാദവ് India 5 4 22 7.33 1
24 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 5 4 7 7 3
25 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 3 13 6.5 1
26 ആദം സാംപ Australia 5 1 2 2 0
27 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 0 0 0 0
28 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 3 2 7 0 2
29 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 1 1 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 വിരാട് കോലി India 5 5 310 2 123
2 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 5 5 383 2 104
3 ശിഖർ ധവാൻ India 5 5 177 1 143
4 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 5 5 236 1 117
5 രോഹിത് ശർമ India 5 5 202 - 95
6 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 157 - 93
7 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 3 3 125 - 84
8 കേദാർ ജാദവ് India 5 5 172 - 81
9 എം എസ് ധോണി India 3 3 85 - 59
10 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 4 4 140 - 52
11 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 5 115 - 47
12 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 2 2 47 - 46
13 വിജയ് ശങ്കർ India 5 4 120 - 46
14 അലക്സ് കെറി Australia 5 5 103 - 36
15 റിഷഭ് പന്ത് India 2 2 52 - 36
16 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 3 2 29 - 29
17 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 2 32 - 28
18 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 1 1 26 - 26
19 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 4 3 45 - 24
20 അമ്പാട്ടി റായുഡു India 3 3 33 - 18
21 ഷോൺ മാർഷ് Australia 3 3 29 - 16
22 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 5 3 15 - 15
23 കുൽദീപ് യാദവ് India 5 4 22 - 10
24 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 3 13 - 8
25 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 5 4 7 - 6
26 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 3 2 7 - 6
27 ആദം സാംപ Australia 5 1 2 - 2

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 5 5 383 2 104
2 രോഹിത് ശർമ India 5 5 202 2 95
3 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 5 5 236 1 117
4 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 157 1 93
5 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 3 3 125 1 84
6 കേദാർ ജാദവ് India 5 5 172 1 81
7 എം എസ് ധോണി India 3 3 85 1 59
8 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 4 4 140 1 52

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 3 3 125 8
2 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 5 5 383 4
3 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 157 4
4 വിജയ് ശങ്കർ India 5 4 120 4
5 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 5 115 4
6 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 5 5 236 3
7 രോഹിത് ശർമ India 5 5 202 3
8 ശിഖർ ധവാൻ India 5 5 177 3
9 വിരാട് കോലി India 5 5 310 2
10 കേദാർ ജാദവ് India 5 5 172 2
11 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 4 4 140 2
12 എം എസ് ധോണി India 3 3 85 2
13 റിഷഭ് പന്ത് India 2 2 52 2
14 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 2 2 47 2
15 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 4 3 45 1
16 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 5 4 7 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 5 5 383 39
2 വിരാട് കോലി India 5 5 310 35
3 ശിഖർ ധവാൻ India 5 5 177 24
4 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 5 157 19
5 രോഹിത് ശർമ India 5 5 202 18
6 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 5 5 236 17
7 കേദാർ ജാദവ് India 5 5 172 17
8 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 4 4 140 15
9 അലക്സ് കെറി Australia 5 5 103 12
10 വിജയ് ശങ്കർ India 5 4 120 10
11 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 5 115 10
12 ആഷ്തൺ അഗർ Australia 3 3 125 8
13 എം എസ് ധോണി India 3 3 85 8
14 റിഷഭ് പന്ത് India 2 2 52 5
15 അമ്പാട്ടി റായുഡു India 3 3 33 4
16 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 3 2 29 4
17 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 2 2 47 3
18 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 2 32 3
19 കുൽദീപ് യാദവ് India 5 4 22 2
20 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 5 3 15 2
21 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 3 13 2
22 ഷോൺ മാർഷ് Australia 3 3 29 1
23 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 1 1 26 1
24 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 3 2 7 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 5 5 284 14 1
2 ആദം സാംപ Australia 5 5 300 11 0
3 കുൽദീപ് യാദവ് India 5 5 300 10 0
4 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 3 3 168 8 0
5 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 5 5 293 7 0
6 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 4 234 5 0
7 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 2 2 114 4 0
8 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 2 104 3 0
9 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 3 3 180 3 0
10 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 4 4 240 3 0
11 കേദാർ ജാദവ് India 5 5 138 2 0
12 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 4 4 122 2 0
13 വിജയ് ശങ്കർ India 5 4 105 2 0
14 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 4 174 1 0
15 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 1 1 60 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 5 5 284 220 14 1
2 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 1 18 22 0 -
3 ആദം സാംപ Australia 5 5 300 284 11 -
4 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 2 2 114 115 4 -
5 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 4 174 170 1 -
6 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 2 120 107 0 -
7 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 5 5 293 244 7 -
8 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 3 3 168 169 8 -
9 കേദാർ ജാദവ് India 5 5 138 148 2 -
10 കുൽദീപ് യാദവ് India 5 5 300 302 10 -
11 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 4 4 122 134 2 -
12 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 4 234 213 5 -
13 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 2 104 98 3 -
14 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 3 3 180 133 3 -
15 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 4 4 240 190 3 -
16 വിജയ് ശങ്കർ India 5 4 105 110 2 -
17 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 1 1 60 80 1 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 3 3 4.43 77.78
2 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 5 5 4.65 150
3 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 4 4 4.75 60.81
4 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 5 5 5 87.5
5 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 2 5.35 0
6 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 4 5.46 86.67
7 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 2 5.65 103.23
8 ആദം സാംപ Australia 5 5 5.68 100
9 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 4 5.86 99.14
10 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 3 3 6.04 138.1
11 കുൽദീപ് യാദവ് India 5 5 6.04 68.75
12 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 2 2 6.05 83.93
13 വിജയ് ശങ്കർ India 5 4 6.29 112.15
14 കേദാർ ജാദവ് India 5 5 6.43 83.09
15 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 4 4 6.59 81.87
16 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 5 1 7.33 78.5
17 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 1 1 8 0

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 5 5 4.65 15.71
2 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 3 3 6.04 21.12
3 ആദം സാംപ Australia 5 5 5.68 25.82
4 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 2 2 6.05 28.75
5 കുൽദീപ് യാദവ് India 5 5 6.04 30.20
6 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 2 5.65 32.67
7 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 5 5 5 34.86
8 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 4 5.46 42.60
9 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 3 3 4.43 44.33
10 വിജയ് ശങ്കർ India 5 4 6.29 55.00
11 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 4 4 4.75 63.33
12 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 4 4 6.59 67.00
13 കേദാർ ജാദവ് India 5 5 6.43 74.00
14 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 1 1 8 80.00
15 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 5 4 5.86 170.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X