ഹോം  »  Cricket  »  India vs Australia 2018/19  »  Stats

India vs Australia 2018/19 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ശിഖർ ധവാൻ India 3 2 117 182.81 16 4
2 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 78 125.81 3 4
3 വിരാട് കോലി India 3 2 65 132.65 4 2
4 ക്രിസ് ലിൻ Australia 3 3 63 146.51 3 5
5 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 62 158.97 7 1
6 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 55 114.58 7 -
7 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 3 3 54 96.43 8 -
8 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 2 52 167.74 5 2
9 Ben McDermott Australia 3 3 34 100.00 2 1
10 അലക്സ് കെറി Australia 3 2 31 124.00 4 -
11 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 2 31 193.75 3 2
12 രോഹിത് ശർമ India 3 2 30 125.00 1 2
13 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 2 27 84.38 1 1
14 റിഷഭ് പന്ത് India 3 2 20 117.65 1 1
15 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 3 1 12 92.31 2 -
16 കുൽദീപ് യാദവ് India 3 1 4 400.00 1 -
17 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 1 2 50.00 - -
18 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 1 1 100.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 കുൽദീപ് യാദവ് India 3 1 4 400.00 0
2 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 2 31 193.75 31
3 ശിഖർ ധവാൻ India 3 2 117 182.81 58.5
4 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 2 52 167.74 52
5 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 62 158.97 62
6 ക്രിസ് ലിൻ Australia 3 3 63 146.51 21
7 വിരാട് കോലി India 3 2 65 132.65 65
8 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 78 125.81 26
9 രോഹിത് ശർമ India 3 2 30 125.00 15
10 അലക്സ് കെറി Australia 3 2 31 124.00 15.5
11 റിഷഭ് പന്ത് India 3 2 20 117.65 10
12 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 55 114.58 18.33
13 Ben McDermott Australia 3 3 34 100.00 34
14 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 1 1 100.00 0
15 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 3 3 54 96.43 18
16 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 3 1 12 92.31 0
17 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 2 27 84.38 13.5
18 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 1 2 50.00 2

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ശിഖർ ധവാൻ India 3 2 76 182.81 16 4
2 വിരാട് കോലി India 3 2 61 132.65 4 2
3 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 46 125.81 3 4
4 ക്രിസ് ലിൻ Australia 3 3 37 146.51 3 5
5 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 3 3 33 96.43 8 -
6 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 33 158.97 7 1
7 Ben McDermott Australia 3 3 32 100.00 2 1
8 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 2 30 167.74 5 2
9 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 28 114.58 7 -
10 അലക്സ് കെറി Australia 3 2 27 124.00 4 -
11 രോഹിത് ശർമ India 3 2 23 125.00 1 2
12 റിഷഭ് പന്ത് India 3 2 20 117.65 1 1
13 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 2 18 193.75 3 2
14 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 2 14 84.38 1 1
15 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 3 1 12 92.31 2 -
16 കുൽദീപ് യാദവ് India 3 1 4 400.00 1 -
17 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 1 2 50.00 - -
18 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 1 1 100.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 വിരാട് കോലി India 3 2 65 65 1
2 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 62 62 2
3 ശിഖർ ധവാൻ India 3 2 117 58.5 0
4 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 2 52 52 1
5 Ben McDermott Australia 3 3 34 34 2
6 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 2 31 31 1
7 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 78 26 0
8 ക്രിസ് ലിൻ Australia 3 3 63 21 0
9 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 55 18.33 0
10 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 3 3 54 18 0
11 അലക്സ് കെറി Australia 3 2 31 15.5 0
12 രോഹിത് ശർമ India 3 2 30 15 0
13 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 2 27 13.5 0
14 റിഷഭ് പന്ത് India 3 2 20 10 0
15 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 1 2 2 0
16 ആദം സാംപ Australia 3 0 0 0 0
17 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 3 1 12 0 1
18 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 1 1 0 1
19 ബില്ലി സ്റ്റാൻലേക് Australia 1 0 0 0 0
20 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 0 0 0 0
21 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 0 0 0 0
22 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 3 0 0 0 0
23 കുൽദീപ് യാദവ് India 3 1 4 0 1
24 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ശിഖർ ധവാൻ India 3 2 117 - 76
2 വിരാട് കോലി India 3 2 65 - 61
3 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 78 - 46
4 ക്രിസ് ലിൻ Australia 3 3 63 - 37
5 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 3 3 54 - 33
6 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 62 - 33
7 Ben McDermott Australia 3 3 34 - 32
8 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 2 52 - 30
9 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 55 - 28
10 അലക്സ് കെറി Australia 3 2 31 - 27
11 രോഹിത് ശർമ India 3 2 30 - 23
12 റിഷഭ് പന്ത് India 3 2 20 - 20
13 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 2 31 - 18
14 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 2 27 - 14
15 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 3 1 12 - 12
16 കുൽദീപ് യാദവ് India 3 1 4 - 4
17 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 1 2 - 2
18 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 1 1 - 1

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ശിഖർ ധവാൻ India 3 2 117 1 76
2 വിരാട് കോലി India 3 2 65 1 61

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ക്രിസ് ലിൻ Australia 3 3 63 5
2 ശിഖർ ധവാൻ India 3 2 117 4
3 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 78 4
4 വിരാട് കോലി India 3 2 65 2
5 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 2 52 2
6 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 2 31 2
7 രോഹിത് ശർമ India 3 2 30 2
8 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 62 1
9 Ben McDermott Australia 3 3 34 1
10 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 2 27 1
11 റിഷഭ് പന്ത് India 3 2 20 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ശിഖർ ധവാൻ India 3 2 117 16
2 ഡാർസി ഷോട്ട് Australia 3 3 54 8
3 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 62 7
4 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 55 7
5 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 2 52 5
6 വിരാട് കോലി India 3 2 65 4
7 അലക്സ് കെറി Australia 3 2 31 4
8 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 78 3
9 ക്രിസ് ലിൻ Australia 3 3 63 3
10 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 2 31 3
11 Ben McDermott Australia 3 3 34 2
12 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 3 1 12 2
13 രോഹിത് ശർമ India 3 2 30 1
14 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 2 27 1
15 റിഷഭ് പന്ത് India 3 2 20 1
16 കുൽദീപ് യാദവ് India 3 1 4 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 3 72 5 0
2 കുൽദീപ് യാദവ് India 3 3 72 4 0
3 ആദം സാംപ Australia 3 2 48 3 0
4 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 3 3 66 3 0
5 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 3 2 40 2 0
6 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 3 60 2 0
7 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 3 66 2 0
8 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 2 24 2 0
9 ബില്ലി സ്റ്റാൻലേക് Australia 1 1 18 1 0
10 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 1 24 1 0
11 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 1 24 1 0
12 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 1 1 24 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
2 ആദം സാംപ Australia 3 2 48 44 3 -
4 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 3 2 40 79 2 -
6 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 3 60 68 2 -
7 ബില്ലി സ്റ്റാൻലേക് Australia 1 1 18 27 1 -
11 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 1 24 25 1 -
12 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 1 24 43 1 -
13 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 3 66 79 2 -
14 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 3 3 66 116 3 -
15 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 3 72 117 5 -
16 കുൽദീപ് യാദവ് India 3 3 72 66 4 -
18 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 2 24 49 2 -
19 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 1 1 24 26 1 -
20 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 1 18 40 0 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ആദം സാംപ Australia 3 2 5.5 0
2 കുൽദീപ് യാദവ് India 3 3 5.5 400
3 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 1 6.25 125.81
4 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 1 1 6.5 0
5 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 3 6.8 100
6 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 3 7.18 0
7 ബില്ലി സ്റ്റാൻലേക് Australia 1 1 9 0
8 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 3 9.75 50
9 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 3 3 10.55 0
10 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 1 10.75 0
11 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 3 2 11.85 92.31
12 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 2 12.25 158.97
13 നതാൻ കോർട്ർ നീൽ Australia 2 1 13.33 193.75

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ആദം സാംപ Australia 3 2 5.5 14.67
2 കുൽദീപ് യാദവ് India 3 3 5.5 16.50
3 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 3 9.75 23.40
4 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 2 12.25 24.50
5 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 1 6.25 25.00
6 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 1 1 6.5 26.00
7 ബില്ലി സ്റ്റാൻലേക് Australia 1 1 9 27.00
8 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 3 6.8 34.00
9 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 3 3 10.55 38.67
10 ആൻഡ്രൂ ടൈ Australia 3 2 11.85 39.50
11 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 3 3 7.18 39.50
12 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 1 10.75 43.00

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 4 7 521 41.41 50 2
2 റിഷഭ് പന്ത് India 4 7 350 74.00 31 5
3 വിരാട് കോലി India 4 7 282 41.23 31 1
4 Marcus Harris Australia 4 8 258 51.91 29 -
5 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 4 7 237 42.78 21 -
6 അജിൻക്യ രഹാനെ India 4 7 217 46.87 18 3
7 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 4 8 198 33.45 17 1
8 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 3 195 52.00 19 5
9 ഷോൺ മാർഷ് Australia 4 7 183 41.59 19 1
10 ടിം പെയിൻ Australia 4 7 174 37.50 20 -
11 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 7 163 36.55 16 1
12 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 4 7 117 55.19 12 -
13 ഹനുമാ വിഹറി India 3 5 111 33.84 12 -
14 രോഹിത് ശർമ India 2 4 106 53.27 7 3
15 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 3 5 105 38.32 14 -
16 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 6 97 45.33 13 -
17 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 3 90 73.17 9 1
18 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 4 7 83 54.25 6 1
19 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 5 57 55.88 5 1
20 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 4 7 51 41.80 5 -
21 മുരളി വിജയ് India 2 4 49 31.82 4 -
22 Marnus Labuschagne Australia 1 1 38 40.00 7 -
23 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 1 2 30 31.91 1 -
24 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 2 19 33.33 1 1
25 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 5 6 40.00 1 -
26 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 2 6 11.11 - -
27 ഇഷാന്ത് ശർമ India 3 4 5 9.80 1 -
28 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 4 4 4 23.53 1 -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 റിഷഭ് പന്ത് India 4 7 350 74.00 58.33
2 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 3 90 73.17 30
3 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 5 57 55.88 11.4
4 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 4 7 117 55.19 23.4
5 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 4 7 83 54.25 20.75
6 രോഹിത് ശർമ India 2 4 106 53.27 35.33
7 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 3 195 52.00 65
8 Marcus Harris Australia 4 8 258 51.91 36.86
9 അജിൻക്യ രഹാനെ India 4 7 217 46.87 31
10 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 6 97 45.33 16.17
11 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 4 7 237 42.78 33.86
12 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 4 7 51 41.80 10.2
13 ഷോൺ മാർഷ് Australia 4 7 183 41.59 26.14
14 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 4 7 521 41.41 74.43
15 വിരാട് കോലി India 4 7 282 41.23 40.29
16 Marnus Labuschagne Australia 1 1 38 40.00 38
17 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 5 6 40.00 2
18 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 3 5 105 38.32 21
19 ടിം പെയിൻ Australia 4 7 174 37.50 24.86
20 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 7 163 36.55 23.29
21 ഹനുമാ വിഹറി India 3 5 111 33.84 22.2
22 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 4 8 198 33.45 28.29
23 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 2 19 33.33 9.5
24 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 1 2 30 31.91 15
25 മുരളി വിജയ് India 2 4 49 31.82 12.25
26 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 4 4 4 23.53 2
27 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 2 6 11.11 6
28 ഇഷാന്ത് ശർമ India 3 4 5 9.80 1.25

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 4 7 193 41.41 50 2
2 റിഷഭ് പന്ത് India 4 7 159 74.00 31 5
3 വിരാട് കോലി India 4 7 123 41.23 31 1
4 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 3 81 73.17 9 1
5 Marcus Harris Australia 4 8 79 51.91 29 -
6 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 3 77 52.00 19 5
7 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 4 7 72 42.78 21 -
8 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 4 8 72 33.45 17 1
9 അജിൻക്യ രഹാനെ India 4 7 70 46.87 18 3
10 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 7 63 36.55 16 1
11 രോഹിത് ശർമ India 2 4 63 53.27 7 3
12 ഷോൺ മാർഷ് Australia 4 7 60 41.59 19 1
13 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 6 50 45.33 13 -
14 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 5 44 55.88 5 1
15 ഹനുമാ വിഹറി India 3 5 42 33.84 12 -
16 ടിം പെയിൻ Australia 4 7 41 37.50 20 -
17 Marnus Labuschagne Australia 1 1 38 40.00 7 -
18 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 4 7 38 54.25 6 1
19 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 3 5 37 38.32 14 -
20 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 4 7 29 55.19 12 -
21 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 1 2 25 31.91 1 -
22 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 4 7 21 41.80 5 -
23 മുരളി വിജയ് India 2 4 20 31.82 4 -
24 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 2 10 33.33 1 1
25 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 5 6 40.00 1 -
26 ഇഷാന്ത് ശർമ India 3 4 4 9.80 1 -
27 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 4 4 4 23.53 1 -
28 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 2 4 11.11 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 4 7 521 74.43 0
2 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 3 195 65 0
3 റിഷഭ് പന്ത് India 4 7 350 58.33 1
4 വിരാട് കോലി India 4 7 282 40.29 0
5 Marnus Labuschagne Australia 1 1 38 38 0
6 Marcus Harris Australia 4 8 258 36.86 1
7 രോഹിത് ശർമ India 2 4 106 35.33 1
8 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 4 7 237 33.86 0
9 അജിൻക്യ രഹാനെ India 4 7 217 31 0
10 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 3 90 30 0
11 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 4 8 198 28.29 1
12 ഷോൺ മാർഷ് Australia 4 7 183 26.14 0
13 ടിം പെയിൻ Australia 4 7 174 24.86 0
14 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 4 7 117 23.4 2
15 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 7 163 23.29 0
16 ഹനുമാ വിഹറി India 3 5 111 22.2 0
17 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 3 5 105 21 0
18 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 4 7 83 20.75 3
19 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 6 97 16.17 0
20 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 1 2 30 15 0
21 മുരളി വിജയ് India 2 4 49 12.25 0
22 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 5 57 11.4 0
23 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 4 7 51 10.2 2
24 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 2 19 9.5 0
25 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 2 6 6 1
26 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 4 4 4 2 2
27 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 5 6 2 2
28 ഇഷാന്ത് ശർമ India 3 4 5 1.25 0
29 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 4 7 521 3 193
2 റിഷഭ് പന്ത് India 4 7 350 1 159
3 വിരാട് കോലി India 4 7 282 1 123
4 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 3 90 - 81
5 Marcus Harris Australia 4 8 258 - 79
6 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 3 195 - 77
7 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 4 7 237 - 72
8 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 4 8 198 - 72
9 അജിൻക്യ രഹാനെ India 4 7 217 - 70
10 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 7 163 - 63
11 രോഹിത് ശർമ India 2 4 106 - 63
12 ഷോൺ മാർഷ് Australia 4 7 183 - 60
13 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 6 97 - 50
14 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 5 57 - 44
15 ഹനുമാ വിഹറി India 3 5 111 - 42
16 ടിം പെയിൻ Australia 4 7 174 - 41
17 Marnus Labuschagne Australia 1 1 38 - 38
18 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 4 7 83 - 38
19 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 3 5 105 - 37
20 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 4 7 117 - 29
21 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 1 2 30 - 25
22 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 4 7 51 - 21
23 മുരളി വിജയ് India 2 4 49 - 20
24 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 2 19 - 10
25 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 5 6 - 6
26 ഇഷാന്ത് ശർമ India 3 4 5 - 4
27 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 4 4 4 - 4
28 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 2 6 - 4

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 Marcus Harris Australia 4 8 258 2 79
2 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 3 195 2 77
3 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 4 7 237 2 72
4 അജിൻക്യ രഹാനെ India 4 7 217 2 70
5 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 4 7 521 1 193
6 വിരാട് കോലി India 4 7 282 1 123
7 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 3 90 1 81
8 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 4 8 198 1 72
9 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 7 163 1 63
10 രോഹിത് ശർമ India 2 4 106 1 63
11 ഷോൺ മാർഷ് Australia 4 7 183 1 60
12 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 6 97 1 50

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 റിഷഭ് പന്ത് India 4 7 350 5
2 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 3 195 5
3 അജിൻക്യ രഹാനെ India 4 7 217 3
4 രോഹിത് ശർമ India 2 4 106 3
5 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 4 7 521 2
6 വിരാട് കോലി India 4 7 282 1
7 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 4 8 198 1
8 ഷോൺ മാർഷ് Australia 4 7 183 1
9 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 7 163 1
10 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 3 90 1
11 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 4 7 83 1
12 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 5 57 1
13 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 2 19 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ചേതേശ്വർ പൂജാര India 4 7 521 50
2 റിഷഭ് പന്ത് India 4 7 350 31
3 വിരാട് കോലി India 4 7 282 31
4 Marcus Harris Australia 4 8 258 29
5 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 4 7 237 21
6 ടിം പെയിൻ Australia 4 7 174 20
7 മായങ്ക് അഗർവാൾ India 2 3 195 19
8 ഷോൺ മാർഷ് Australia 4 7 183 19
9 അജിൻക്യ രഹാനെ India 4 7 217 18
10 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 4 8 198 17
11 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 7 163 16
12 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 3 5 105 14
13 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 6 97 13
14 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 4 7 117 12
15 ഹനുമാ വിഹറി India 3 5 111 12
16 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 3 90 9
17 രോഹിത് ശർമ India 2 4 106 7
18 Marnus Labuschagne Australia 1 1 38 7
19 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 4 7 83 6
20 ലോകേഷ് രാഹുൽ India 3 5 57 5
21 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 4 7 51 5
22 മുരളി വിജയ് India 2 4 49 4
23 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 1 2 30 1
24 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 2 19 1
25 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 5 6 1
26 ഇഷാന്ത് ശർമ India 3 4 5 1
27 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 4 4 4 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 4 8 943 21 1
2 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 4 7 1453 21 2
3 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 8 820 16 1
4 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 7 870 14 1
5 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 4 7 913 13 0
6 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 4 7 833 13 0
7 ഇഷാന്ത് ശർമ India 3 6 618 11 0
8 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 3 534 7 0
9 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 1 2 521 6 0
10 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 1 191 5 1
11 ഹനുമാ വിഹറി India 3 5 210 2 0
12 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 2 222 2 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 4 7 1453 639 21 2
2 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 4 8 943 357 21 1
3 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 1 191 99 5 1
4 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 8 820 419 16 1
5 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 7 870 389 14 1
6 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 1 12 8 0 -
9 ഹനുമാ വിഹറി India 3 5 210 94 2 -
10 ഇഷാന്ത് ശർമ India 3 6 618 262 11 -
11 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 4 7 913 398 13 -
14 Marnus Labuschagne Australia 1 1 96 76 0 -
16 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 1 156 51 0 -
17 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 4 7 833 449 13 -
18 മുരളി വിജയ് India 2 3 54 31 0 -
20 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 1 2 521 149 6 -
21 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 3 534 200 7 -
26 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 4 3 48 35 0 -
27 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 2 222 139 2 -
28 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 4 1 6 4 0 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 1 2 1.72 31.91
2 മിച്ചൽ മാർഷ് Australia 1 1 1.96 33.33
3 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 3 2.25 73.17
4 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 4 8 2.27 23.53
5 ഇഷാന്ത് ശർമ India 3 6 2.54 9.8
6 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 4 7 2.62 41.8
7 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 4 7 2.64 54.25
8 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 7 2.68 36.55
9 ഹനുമാ വിഹറി India 3 5 2.69 33.84
10 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 8 3.07 40
11 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 1 3.11 0
12 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 4 7 3.23 55.19
13 മുരളി വിജയ് India 2 3 3.44 31.82
14 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 2 3.76 11.11
15 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 1 4 45.33
16 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 4 1 4 33.45
17 ട്രേവിസ് ഹെഡ് Australia 4 3 4.38 42.78
18 Marnus Labuschagne Australia 1 1 4.75 40

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ജസ്പ്രീത് ഭുമ്ര India 4 8 2.27 17.00
2 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 1 3.11 19.80
3 ഇഷാന്ത് ശർമ India 3 6 2.54 23.82
4 രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ India 1 2 1.72 24.83
5 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 8 3.07 26.19
6 പാറ്റ് കുമ്മിൻസ് Australia 4 7 2.68 27.79
7 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 2 3 2.25 28.57
8 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 4 7 2.64 30.43
9 ജോഷ് ഹേസൽവുഡ് Australia 4 7 2.62 30.62
10 മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് Australia 4 7 3.23 34.54
11 ഹനുമാ വിഹറി India 3 5 2.69 47.00
12 ഉമേഷ് യാദവ് India 1 2 3.76 69.50

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഷോൺ മാർഷ് Australia 3 3 224 90.69 18 3
2 എം എസ് ധോണി India 3 3 193 73.11 9 3
3 രോഹിത് ശർമ India 3 3 185 93.43 13 8
4 വിരാട് കോലി India 3 3 153 84.07 8 2
5 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 3 3 151 103.42 10 2
6 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 3 3 114 73.55 11 -
7 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 86 86.87 6 2
8 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 85 139.34 11 1
9 കേദാർ ജാദവ് India 1 1 61 107.02 7 -
10 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 55 73.33 5 -
11 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 47 68.12 8 -
12 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 2 37 105.71 2 -
13 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 1 29 126.09 4 -
14 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 26 48.15 1 -
15 അമ്പാട്ടി റായുഡു India 2 2 24 63.16 2 -
16 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 3 2 18 62.07 1 -
17 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 2 1 12 240.00 1 1
18 Peter Siddle Australia 3 2 10 83.33 1 -
19 ആദം സാംപ Australia 1 1 8 57.14 - -
20 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 1 8 61.54 - -
21 കുൽദീപ് യാദവ് India 2 1 3 50.00 - -
22 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 1 1 100.00 - -
23 മുഹമ്മദ് ഷമി India 3 1 1 50.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 2 1 12 240.00 0
2 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 85 139.34 42.5
3 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 1 29 126.09 0
4 കേദാർ ജാദവ് India 1 1 61 107.02 0
5 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 2 37 105.71 37
6 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 3 3 151 103.42 50.33
7 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 1 1 100.00 0
8 രോഹിത് ശർമ India 3 3 185 93.43 61.67
9 ഷോൺ മാർഷ് Australia 3 3 224 90.69 74.67
10 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 86 86.87 43
11 വിരാട് കോലി India 3 3 153 84.07 51
12 Peter Siddle Australia 3 2 10 83.33 10
13 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 3 3 114 73.55 38
14 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 55 73.33 18.33
15 എം എസ് ധോണി India 3 3 193 73.11 193
16 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 47 68.12 15.67
17 അമ്പാട്ടി റായുഡു India 2 2 24 63.16 12
18 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 3 2 18 62.07 9
19 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 1 8 61.54 8
20 ആദം സാംപ Australia 1 1 8 57.14 8
21 കുൽദീപ് യാദവ് India 2 1 3 50.00 3
22 മുഹമ്മദ് ഷമി India 3 1 1 50.00 1
23 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 26 48.15 8.67

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 രോഹിത് ശർമ India 3 3 133 93.43 13 8
2 ഷോൺ മാർഷ് Australia 3 3 131 90.69 18 3
3 വിരാട് കോലി India 3 3 104 84.07 8 2
4 എം എസ് ധോണി India 3 3 87 73.11 9 3
5 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 3 3 73 103.42 10 2
6 കേദാർ ജാദവ് India 1 1 61 107.02 7 -
7 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 3 3 59 73.55 11 -
8 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 48 139.34 11 1
9 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 47 86.87 6 2
10 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 32 73.33 5 -
11 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 1 29 126.09 4 -
12 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 2 25 105.71 2 -
13 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 24 68.12 8 -
14 അമ്പാട്ടി റായുഡു India 2 2 24 63.16 2 -
15 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 3 2 16 62.07 1 -
16 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 14 48.15 1 -
17 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 2 1 12 240.00 1 1
18 Peter Siddle Australia 3 2 10 83.33 1 -
19 ആദം സാംപ Australia 1 1 8 57.14 - -
20 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 1 8 61.54 - -
21 കുൽദീപ് യാദവ് India 2 1 3 50.00 - -
22 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 1 1 100.00 - -
23 മുഹമ്മദ് ഷമി India 3 1 1 50.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 എം എസ് ധോണി India 3 3 193 193 2
2 ഷോൺ മാർഷ് Australia 3 3 224 74.67 0
3 രോഹിത് ശർമ India 3 3 185 61.67 0
4 വിരാട് കോലി India 3 3 153 51 0
5 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 3 3 151 50.33 0
6 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 86 43 1
7 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 85 42.5 1
8 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 3 3 114 38 0
9 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 2 37 37 1
10 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 55 18.33 0
11 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 47 15.67 0
12 അമ്പാട്ടി റായുഡു India 2 2 24 12 0
13 Peter Siddle Australia 3 2 10 10 1
14 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 3 2 18 9 0
15 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 26 8.67 0
16 ആദം സാംപ Australia 1 1 8 8 0
17 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 1 8 8 0
18 കുൽദീപ് യാദവ് India 2 1 3 3 0
19 മുഹമ്മദ് ഷമി India 3 1 1 1 0
20 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 1 29 0 1
21 ബില്ലി സ്റ്റാൻലേക് Australia 1 1 0 0 0
22 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 1 1 0 1
23 കേദാർ ജാദവ് India 1 1 61 0 1
24 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 1 0 0 0 0
25 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 1 0 0 0 0
26 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 2 1 12 0 1
27 വിജയ് ശങ്കർ India 1 0 0 0 0
28 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 രോഹിത് ശർമ India 3 3 185 1 133
2 ഷോൺ മാർഷ് Australia 3 3 224 1 131
3 വിരാട് കോലി India 3 3 153 1 104
4 എം എസ് ധോണി India 3 3 193 - 87
5 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 3 3 151 - 73
6 കേദാർ ജാദവ് India 1 1 61 - 61
7 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 3 3 114 - 59
8 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 85 - 48
9 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 86 - 47
10 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 55 - 32
11 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 1 29 - 29
12 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 2 37 - 25
13 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 47 - 24
14 അമ്പാട്ടി റായുഡു India 2 2 24 - 24
15 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 3 2 18 - 16
16 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 26 - 14
17 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 2 1 12 - 12
18 Peter Siddle Australia 3 2 10 - 10
19 ആദം സാംപ Australia 1 1 8 - 8
20 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 1 8 - 8
21 കുൽദീപ് യാദവ് India 2 1 3 - 3
22 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 1 1 - 1
23 മുഹമ്മദ് ഷമി India 3 1 1 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 എം എസ് ധോണി India 3 3 193 3 87
2 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 3 3 151 2 73
3 ഷോൺ മാർഷ് Australia 3 3 224 1 131
4 കേദാർ ജാദവ് India 1 1 61 1 61
5 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 3 3 114 1 59

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 രോഹിത് ശർമ India 3 3 185 8
2 ഷോൺ മാർഷ് Australia 3 3 224 3
3 എം എസ് ധോണി India 3 3 193 3
4 വിരാട് കോലി India 3 3 153 2
5 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 3 3 151 2
6 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 86 2
7 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 85 1
8 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 2 1 12 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ഷോൺ മാർഷ് Australia 3 3 224 18
2 രോഹിത് ശർമ India 3 3 185 13
3 ഉസ്മാൻ ഖ്വാജ Australia 3 3 114 11
4 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 85 11
5 പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംപ് Australia 3 3 151 10
6 എം എസ് ധോണി India 3 3 193 9
7 വിരാട് കോലി India 3 3 153 8
8 അലക്സ് കെറി Australia 3 3 47 8
9 കേദാർ ജാദവ് India 1 1 61 7
10 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 86 6
11 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 55 5
12 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 1 29 4
13 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 2 37 2
14 അമ്പാട്ടി റായുഡു India 2 2 24 2
15 ആരോൺ ഫിഞ്ച് Australia 3 3 26 1
16 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 3 2 18 1
17 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 2 1 12 1
18 Peter Siddle Australia 3 2 10 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 3 168 8 0
2 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 3 3 180 6 0
3 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 1 1 60 6 1
4 മുഹമ്മദ് ഷമി India 3 3 178 5 0
5 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 170 4 0
6 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 2 110 3 0
7 കുൽദീപ് യാദവ് India 2 2 120 2 0
8 Peter Siddle Australia 3 3 150 2 0
9 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 174 2 0
10 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 42 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 1 1 60 42 6 1
3 ആദം സാംപ Australia 1 1 60 34 0 -
5 അമ്പാട്ടി റായുഡു India 2 1 12 13 0 -
6 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 3 168 139 8 -
7 ബില്ലി സ്റ്റാൻലേക് Australia 1 1 60 49 0 -
9 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 42 41 1 -
10 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 2 110 91 3 -
11 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 3 3 180 112 6 -
12 കേദാർ ജാദവ് India 1 1 36 35 0 -
13 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 1 1 48 55 0 -
14 കുൽദീപ് യാദവ് India 2 2 120 120 2 -
16 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 170 172 4 -
17 മുഹമ്മദ് ഷമി India 3 3 178 151 5 -
18 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 1 1 60 76 0 -
19 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 2 2 120 109 0 -
21 Peter Siddle Australia 3 3 150 162 2 -
22 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 174 150 2 -
27 വിജയ് ശങ്കർ India 1 1 36 23 0 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ആദം സാംപ Australia 1 1 3.4 57.14
2 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 3 3 3.73 62.07
3 വിജയ് ശങ്കർ India 1 1 3.83 0
4 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 1 1 4.2 0
5 ബില്ലി സ്റ്റാൻലേക് Australia 1 1 4.9 0
6 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 3 4.96 126.09
7 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 2 4.96 100
8 മുഹമ്മദ് ഷമി India 3 3 5.09 50
9 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 5.17 61.54
10 നഥാൻ ലിയോൺ Australia 2 2 5.45 240
11 കേദാർ ജാദവ് India 1 1 5.83 107.02
12 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 5.86 139.34
13 കുൽദീപ് യാദവ് India 2 2 6 50
14 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 6.07 86.87
15 Peter Siddle Australia 3 3 6.48 83.33
16 അമ്പാട്ടി റായുഡു India 2 1 6.5 63.16
17 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 1 1 6.88 0
18 മുഹമ്മദ് സിറാജ് India 1 1 7.6 0

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 1 1 4.2 7.00
2 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 3 4.96 17.38
3 ജെയ്ൻ റിച്ചാർ‍ഡ്സൺ Australia 3 3 3.73 18.67
4 മുഹമ്മദ് ഷമി India 3 3 5.09 30.20
5 ജേസൺ ബെഹ്രന്ദോഫ് Australia 2 2 4.96 30.33
6 ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ Australia 3 3 5.86 41.00
7 മാർകസ് സ്റ്റോനിസ് Australia 3 3 6.07 43.00
8 കുൽദീപ് യാദവ് India 2 2 6 60.00
9 രവീന്ദ്ര ജഡേജ India 3 3 5.17 75.00
10 Peter Siddle Australia 3 3 6.48 81.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X