വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Yes No
Settings X
ഹോം  »  Cricket  »  Sri Lanka vs England 2018  »  Stats

Sri Lanka vs England 2018 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഇയാൻ മോർഗൻ England 4 4 195 105.41 22 4
2 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 5 4 192 97.96 27 -
3 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 5 4 153 87.43 11 2
4 ജോ റൂട്ട് England 5 5 146 75.26 11 -
5 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 117 110.38 14 2
6 ജേസൺ റോയ് England 5 5 114 101.79 13 3
7 ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 5 4 113 110.78 9 7
8 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 4 99 96.12 3 5
9 സദിര സമരവിക്രമ Sri Lanka 3 3 90 101.12 12 -
10 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 5 4 75 72.82 5 2
11 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 3 3 61 127.08 1 6
12 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 5 3 57 139.02 4 2
13 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 55 83.33 8 1
14 മോയിൻ അലി England 5 2 37 97.37 5 1
15 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 1 30 81.08 4 -
16 ജോസ് ബട്ലർ England 5 2 28 103.70 2 -
17 ആദിൽ റഷീദ് England 5 2 23 100.00 3 -
18 അലക്സ് ഹേൽസ് England 2 2 12 48.00 2 -
19 Olly Stone England 4 1 9 128.57 1 -
20 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 4 2 6 200.00 1 -
21 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 1 5 50.00 - -
22 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 1 1 5 50.00 - -
23 ലിയാം ഡോസൺ England 2 1 4 100.00 1 -
24 സാം കറെന്‍ England 1 1 2 25.00 - -
25 ടോം കുറാൻ England 3 1 1 12.50 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 4 2 6 200.00 0
2 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 5 3 57 139.02 57
3 Olly Stone England 4 1 9 128.57 0
4 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 3 3 61 127.08 20.33
5 ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 5 4 113 110.78 28.25
6 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 117 110.38 58.5
7 ഇയാൻ മോർഗൻ England 4 4 195 105.41 195
8 ജോസ് ബട്ലർ England 5 2 28 103.70 14
9 ജേസൺ റോയ് England 5 5 114 101.79 22.8
10 സദിര സമരവിക്രമ Sri Lanka 3 3 90 101.12 30
11 ആദിൽ റഷീദ് England 5 2 23 100.00 23
12 ലിയാം ഡോസൺ England 2 1 4 100.00 4
13 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 5 4 192 97.96 48
14 മോയിൻ അലി England 5 2 37 97.37 18.5
15 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 4 99 96.12 33
16 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 5 4 153 87.43 38.25
17 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 55 83.33 18.33
18 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 1 30 81.08 30
19 ജോ റൂട്ട് England 5 5 146 75.26 48.67
20 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 5 4 75 72.82 37.5
21 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 1 5 50.00 5
22 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 1 1 5 50.00 5
23 അലക്സ് ഹേൽസ് England 2 2 12 48.00 6
24 സാം കറെന്‍ England 1 1 2 25.00 2
25 ടോം കുറാൻ England 3 1 1 12.50 0

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 5 4 95 97.96 27 -
2 ഇയാൻ മോർഗൻ England 4 4 92 105.41 22 4
3 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 5 4 80 87.43 11 2
4 ജോ റൂട്ട് England 5 5 71 75.26 11 -
5 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 67 110.38 14 2
6 ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 5 4 66 110.78 9 7
7 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 3 3 56 127.08 1 6
8 സദിര സമരവിക്രമ Sri Lanka 3 3 54 101.12 12 -
9 ജേസൺ റോയ് England 5 5 45 101.79 13 3
10 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 4 44 96.12 3 5
11 മോയിൻ അലി England 5 2 37 97.37 5 1
12 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 5 4 36 72.82 5 2
13 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 5 3 32 139.02 4 2
14 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 1 30 81.08 4 -
15 ജോസ് ബട്ലർ England 5 2 28 103.70 2 -
16 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 26 83.33 8 1
17 ആദിൽ റഷീദ് England 5 2 19 100.00 3 -
18 അലക്സ് ഹേൽസ് England 2 2 12 48.00 2 -
19 Olly Stone England 4 1 9 128.57 1 -
20 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 1 5 50.00 - -
21 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 1 1 5 50.00 - -
22 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 4 2 4 200.00 1 -
23 ലിയാം ഡോസൺ England 2 1 4 100.00 1 -
24 സാം കറെന്‍ England 1 1 2 25.00 - -
25 ടോം കുറാൻ England 3 1 1 12.50 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ഇയാൻ മോർഗൻ England 4 4 195 195 3
2 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 117 58.5 1
3 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 5 3 57 57 2
4 ജോ റൂട്ട് England 5 5 146 48.67 2
5 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 5 4 192 48 0
6 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 5 4 153 38.25 0
7 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 5 4 75 37.5 2
8 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 4 99 33 1
9 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 1 30 30 0
10 സദിര സമരവിക്രമ Sri Lanka 3 3 90 30 0
11 ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 5 4 113 28.25 0
12 ആദിൽ റഷീദ് England 5 2 23 23 1
13 ജേസൺ റോയ് England 5 5 114 22.8 0
14 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 3 3 61 20.33 0
15 മോയിൻ അലി England 5 2 37 18.5 0
16 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 55 18.33 0
17 ജോസ് ബട്ലർ England 5 2 28 14 0
18 അലക്സ് ഹേൽസ് England 2 2 12 6 0
19 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 1 5 5 0
20 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 1 1 5 5 0
21 ലിയാം ഡോസൺ England 2 1 4 4 0
22 സാം കറെന്‍ England 1 1 2 2 0
23 Amila Aponso Sri Lanka 2 1 0 0 0
24 ദുശ്മന്ത ചമീര Sri Lanka 1 0 0 0 0
25 Kasun Rajitha Sri Lanka 2 0 0 0 0
26 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 3 0 0 0 0
27 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 4 2 6 0 2
28 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 1 0 0 0 0
29 നുവാൻ പ്രദീപ് Sri Lanka 3 0 0 0 0
30 Olly Stone England 4 1 9 0 1
31 ടോം കുറാൻ England 3 1 1 0 1
32 ഉപുൽ തരംഗ Sri Lanka 2 1 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 5 4 192 - 95
2 ഇയാൻ മോർഗൻ England 4 4 195 - 92
3 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 5 4 153 - 80
4 ജോ റൂട്ട് England 5 5 146 - 71
5 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 117 - 67
6 ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 5 4 113 - 66
7 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 3 3 61 - 56
8 സദിര സമരവിക്രമ Sri Lanka 3 3 90 - 54
9 ജേസൺ റോയ് England 5 5 114 - 45
10 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 4 99 - 44
11 മോയിൻ അലി England 5 2 37 - 37
12 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 5 4 75 - 36
13 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 5 3 57 - 32
14 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 1 30 - 30
15 ജോസ് ബട്ലർ England 5 2 28 - 28
16 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 55 - 26
17 ആദിൽ റഷീദ് England 5 2 23 - 19
18 അലക്സ് ഹേൽസ് England 2 2 12 - 12
19 Olly Stone England 4 1 9 - 9
20 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 1 5 - 5
21 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 1 1 5 - 5
22 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 4 2 6 - 4
23 ലിയാം ഡോസൺ England 2 1 4 - 4
24 സാം കറെന്‍ England 1 1 2 - 2
25 ടോം കുറാൻ England 3 1 1 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 5 4 192 2 95
2 ഇയാൻ മോർഗൻ England 4 4 195 2 92
3 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 5 4 153 1 80
4 ജോ റൂട്ട് England 5 5 146 1 71
5 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 117 1 67
6 ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 5 4 113 1 66
7 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 3 3 61 1 56
8 സദിര സമരവിക്രമ Sri Lanka 3 3 90 1 54

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 5 4 113 7
2 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 3 3 61 6
3 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 4 99 5
4 ഇയാൻ മോർഗൻ England 4 4 195 4
5 ജേസൺ റോയ് England 5 5 114 3
6 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 5 4 153 2
7 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 117 2
8 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 5 4 75 2
9 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 5 3 57 2
10 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 55 1
11 മോയിൻ അലി England 5 2 37 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 5 4 192 27
2 ഇയാൻ മോർഗൻ England 4 4 195 22
3 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 117 14
4 ജേസൺ റോയ് England 5 5 114 13
5 സദിര സമരവിക്രമ Sri Lanka 3 3 90 12
6 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 5 4 153 11
7 ജോ റൂട്ട് England 5 5 146 11
8 ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 5 4 113 9
9 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 3 3 55 8
10 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 5 4 75 5
11 മോയിൻ അലി England 5 2 37 5
12 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 5 3 57 4
13 കുശാല്‍ പെരേര Sri Lanka 2 1 30 4
14 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 4 99 3
15 ആദിൽ റഷീദ് England 5 2 23 3
16 ജോസ് ബട്ലർ England 5 2 28 2
17 അലക്സ് ഹേൽസ് England 2 2 12 2
18 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 3 3 61 1
19 Olly Stone England 4 1 9 1
20 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 4 2 6 1
21 ലിയാം ഡോസൺ England 2 1 4 1

Most Catches ( ODI )

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 5 5 193 9 0
2 ആദിൽ റഷീദ് England 5 4 162 6 0
3 ടോം കുറാൻ England 3 3 126 6 0
4 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 4 4 144 5 1
5 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 3 114 4 0
6 മോയിൻ അലി England 5 4 174 4 0
7 ദുശ്മന്ത ചമീര Sri Lanka 1 1 36 3 0
8 Amila Aponso Sri Lanka 2 2 57 2 0
9 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 5 4 96 2 0
10 നുവാൻ പ്രദീപ് Sri Lanka 3 3 102 2 0
11 Kasun Rajitha Sri Lanka 2 2 60 1 0
12 ലിയാം ഡോസൺ England 2 1 36 1 0
13 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 1 1 30 1 0
14 Olly Stone England 4 3 96 1 0
15 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 3 60 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 4 4 144 135 5 1
2 ആദിൽ റഷീദ് England 5 4 162 139 6 -
3 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 5 5 193 173 9 -
5 Amila Aponso Sri Lanka 2 2 57 64 2 -
6 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 78 82 0 -
7 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 3 114 108 4 -
9 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 5 4 96 78 2 -
11 ദുശ്മന്ത ചമീര Sri Lanka 1 1 36 20 3 -
17 Kasun Rajitha Sri Lanka 2 2 60 48 1 -
20 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 3 2 72 94 0 -
21 ലിയാം ഡോസൺ England 2 1 36 26 1 -
22 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 1 1 30 44 1 -
23 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 1 1 48 55 0 -
24 മോയിൻ അലി England 5 4 174 165 4 -
26 നുവാൻ പ്രദീപ് Sri Lanka 3 3 102 96 2 -
27 Olly Stone England 4 3 96 97 1 -
29 സാം കറെന്‍ England 1 1 36 46 0 -
30 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 3 60 63 1 -
31 ടോം കുറാൻ England 3 3 126 138 6 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ദുശ്മന്ത ചമീര Sri Lanka 1 1 3.33 0
2 ലിയാം ഡോസൺ England 2 1 4.33 100
3 Kasun Rajitha Sri Lanka 2 2 4.8 0
4 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 5 4 4.88 72.82
5 ആദിൽ റഷീദ് England 5 4 5.15 100
6 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 5 5 5.38 139.02
7 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 4 4 5.62 200
8 നുവാൻ പ്രദീപ് Sri Lanka 3 3 5.65 0
9 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 3 5.68 50
10 മോയിൻ അലി England 5 4 5.69 97.37
11 Olly Stone England 4 3 6.06 128.57
12 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 3 6.3 96.12
13 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 5 3 6.31 110.38
14 ടോം കുറാൻ England 3 3 6.57 12.5
15 Amila Aponso Sri Lanka 2 2 6.74 0
16 മാര്‌ക്ക് വുഡ് England 1 1 6.88 0
17 സാം കറെന്‍ England 1 1 7.67 25
18 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 3 2 7.83 0
19 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 1 1 8.8 50

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ദുശ്മന്ത ചമീര Sri Lanka 1 1 3.33 6.67
2 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 5 5 5.38 19.22
3 ടോം കുറാൻ England 3 3 6.57 23.00
4 ആദിൽ റഷീദ് England 5 4 5.15 23.17
5 ലിയാം ഡോസൺ England 2 1 4.33 26.00
6 ക്രിസ് വോക്സ് England 4 3 5.68 27.00
7 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 4 4 5.62 27.00
8 Amila Aponso Sri Lanka 2 2 6.74 32.00
9 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 5 4 4.88 39.00
10 മോയിൻ അലി England 5 4 5.69 41.25
11 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 1 1 8.8 44.00
12 Kasun Rajitha Sri Lanka 2 2 4.8 48.00
13 നുവാൻ പ്രദീപ് Sri Lanka 3 3 5.65 48.00
14 തിസാര പെരേര Sri Lanka 5 3 6.3 63.00
15 Olly Stone England 4 3 6.06 97.00

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ജേസൺ റോയ് England 1 1 69 191.67 4 6
2 തിസാര പെരേര Sri Lanka 1 1 57 183.87 1 6
3 മോയിൻ അലി England 1 1 27 245.45 1 3
4 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 1 26 96.30 1 1
5 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 1 1 26 130.00 4 -
6 Kamindu Mendis Sri Lanka 1 1 24 171.43 3 1
7 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 20 117.65 3 -
8 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 1 1 17 89.47 2 -
9 ജോസ് ബട്ലർ England 1 1 13 185.71 3 -
10 ഇയാൻ മോർഗൻ England 1 1 11 110.00 2 -
11 ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 1 1 10 76.92 - 1
12 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 1 1 7 140.00 1 -
13 ആദിൽ റഷീദ് England 1 1 5 166.67 1 -
14 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 1 1 5 71.43 - -
15 അലക്സ് ഹേൽസ് England 1 1 4 133.33 1 -
16 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 1 1 3 42.86 - -
17 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 1 1 2 200.00 - -
18 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 1 1 2 66.67 - -
19 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 1 1 1 33.33 - -
20 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 1 1 100.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 മോയിൻ അലി England 1 1 27 245.45 27
2 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 1 1 2 200.00 0
3 ജേസൺ റോയ് England 1 1 69 191.67 69
4 ജോസ് ബട്ലർ England 1 1 13 185.71 13
5 തിസാര പെരേര Sri Lanka 1 1 57 183.87 57
6 Kamindu Mendis Sri Lanka 1 1 24 171.43 24
7 ആദിൽ റഷീദ് England 1 1 5 166.67 5
8 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 1 1 7 140.00 0
9 അലക്സ് ഹേൽസ് England 1 1 4 133.33 4
10 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 1 1 26 130.00 26
11 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 20 117.65 20
12 ഇയാൻ മോർഗൻ England 1 1 11 110.00 11
13 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 1 1 100.00 0
14 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 1 26 96.30 26
15 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 1 1 17 89.47 17
16 ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 1 1 10 76.92 10
17 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 1 1 5 71.43 5
18 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 1 1 2 66.67 2
19 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 1 1 3 42.86 3
20 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 1 1 1 33.33 1

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ജേസൺ റോയ് England 1 1 69 191.67 4 6
2 തിസാര പെരേര Sri Lanka 1 1 57 183.87 1 6
3 മോയിൻ അലി England 1 1 27 245.45 1 3
4 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 1 26 96.30 1 1
5 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 1 1 26 130.00 4 -
6 Kamindu Mendis Sri Lanka 1 1 24 171.43 3 1
7 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 20 117.65 3 -
8 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 1 1 17 89.47 2 -
9 ജോസ് ബട്ലർ England 1 1 13 185.71 3 -
10 ഇയാൻ മോർഗൻ England 1 1 11 110.00 2 -
11 ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 1 1 10 76.92 - 1
12 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 1 1 7 140.00 1 -
13 ആദിൽ റഷീദ് England 1 1 5 166.67 1 -
14 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 1 1 5 71.43 - -
15 അലക്സ് ഹേൽസ് England 1 1 4 133.33 1 -
16 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 1 1 3 42.86 - -
17 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 1 1 2 200.00 - -
18 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 1 1 2 66.67 - -
19 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 1 1 1 33.33 - -
20 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 1 1 100.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ജേസൺ റോയ് England 1 1 69 69 0
2 തിസാര പെരേര Sri Lanka 1 1 57 57 0
3 മോയിൻ അലി England 1 1 27 27 0
4 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 1 26 26 0
5 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 1 1 26 26 0
6 Kamindu Mendis Sri Lanka 1 1 24 24 0
7 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 20 20 0
8 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 1 1 17 17 0
9 ജോസ് ബട്ലർ England 1 1 13 13 0
10 ഇയാൻ മോർഗൻ England 1 1 11 11 0
11 ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 1 1 10 10 0
12 ആദിൽ റഷീദ് England 1 1 5 5 0
13 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 1 1 5 5 0
14 അലക്സ് ഹേൽസ് England 1 1 4 4 0
15 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 1 1 3 3 0
16 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 1 1 2 2 0
17 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 1 1 1 1 0
18 Amila Aponso Sri Lanka 1 1 0 0 0
19 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 1 1 2 0 1
20 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 1 1 0 1
21 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 1 1 7 0 1
22 ടോം കുറാൻ England 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ജേസൺ റോയ് England 1 1 69 - 69
2 തിസാര പെരേര Sri Lanka 1 1 57 - 57
3 മോയിൻ അലി England 1 1 27 - 27
4 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 1 26 - 26
5 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 1 1 26 - 26
6 Kamindu Mendis Sri Lanka 1 1 24 - 24
7 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 20 - 20
8 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 1 1 17 - 17
9 ജോസ് ബട്ലർ England 1 1 13 - 13
10 ഇയാൻ മോർഗൻ England 1 1 11 - 11
11 ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 1 1 10 - 10
12 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 1 1 7 - 7
13 ആദിൽ റഷീദ് England 1 1 5 - 5
14 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 1 1 5 - 5
15 അലക്സ് ഹേൽസ് England 1 1 4 - 4
16 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 1 1 3 - 3
17 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 1 1 2 - 2
18 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 1 1 2 - 2
19 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 1 1 1 - 1
20 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 1 1 - 1

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ജേസൺ റോയ് England 1 1 69 1 69
2 തിസാര പെരേര Sri Lanka 1 1 57 1 57

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ജേസൺ റോയ് England 1 1 69 6
2 തിസാര പെരേര Sri Lanka 1 1 57 6
3 മോയിൻ അലി England 1 1 27 3
4 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 1 26 1
5 Kamindu Mendis Sri Lanka 1 1 24 1
6 ദാസുൻ ശനക Sri Lanka 1 1 10 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ജേസൺ റോയ് England 1 1 69 4
2 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 1 1 26 4
3 Kamindu Mendis Sri Lanka 1 1 24 3
4 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 20 3
5 ജോസ് ബട്ലർ England 1 1 13 3
6 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 1 1 17 2
7 ഇയാൻ മോർഗൻ England 1 1 11 2
8 തിസാര പെരേര Sri Lanka 1 1 57 1
9 മോയിൻ അലി England 1 1 27 1
10 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 1 26 1
11 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 1 1 7 1
12 ആദിൽ റഷീദ് England 1 1 5 1
13 അലക്സ് ഹേൽസ് England 1 1 4 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 അലക്സ് ഹേൽസ് England 1 2
2 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 1 1
3 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 1 1
4 ജേസൺ റോയ് England 1 1
5 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 1 1
6 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 1 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 24 4 0
2 ആദിൽ റഷീദ് England 1 1 24 3 0
3 Amila Aponso Sri Lanka 1 1 18 2 0
4 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 1 1 24 2 0
5 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 1 1 24 2 0
6 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 1 1 12 1 0
7 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 1 1 18 1 0
8 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 1 24 1 0
9 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 1 1 12 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ആദിൽ റഷീദ് England 1 1 24 11 3 -
3 Amila Aponso Sri Lanka 1 1 18 29 2 -
5 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 1 1 24 29 2 -
7 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 1 1 12 22 1 -
10 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 1 1 18 24 1 -
12 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 24 19 4 -
14 Kamindu Mendis Sri Lanka 1 1 18 27 0 -
16 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 1 24 39 1 -
17 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 1 1 24 30 2 -
18 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 1 1 12 24 1 -
19 മോയിൻ അലി England 1 1 12 24 0 -
21 തിസാര പെരേര Sri Lanka 1 1 6 15 0 -
22 ടോം കുറാൻ England 1 1 24 40 0 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ആദിൽ റഷീദ് England 1 1 2.75 166.67
2 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 4.75 117.65
3 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 1 1 7.25 200
4 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 1 1 7.5 71.43
5 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 1 1 8 66.67
6 Kamindu Mendis Sri Lanka 1 1 9 171.43
7 Amila Aponso Sri Lanka 1 1 9.67 0
8 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 1 9.75 100
9 ടോം കുറാൻ England 1 1 10 0
10 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 1 1 11 89.47
11 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 1 1 12 140
12 മോയിൻ അലി England 1 1 12 245.45
13 തിസാര പെരേര Sri Lanka 1 1 15 183.87

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ആദിൽ റഷീദ് England 1 1 2.75 3.67
2 ജോ തെന്‍ലൈ England 1 1 4.75 4.75
3 Amila Aponso Sri Lanka 1 1 9.67 14.50
4 ക്രിസ് ജോർദാൻ England 1 1 7.25 14.50
5 ലസിത് മാലിംഗ Sri Lanka 1 1 7.5 15.00
6 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 1 1 11 22.00
7 ഇസുരു ഉദാന Sri Lanka 1 1 8 24.00
8 ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് England 1 1 12 24.00
9 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 1 9.75 39.00

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ബെൻ ഫോക്സ് England 3 6 277 56.30 21 5
2 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 3 6 256 54.47 22 -
3 ജോസ് ബട്ലർ England 3 6 250 72.05 21 1
4 കീറ്റൻ ജെന്നിങ്സ് England 3 6 233 54.06 18 -
5 ജോ റൂട്ട് England 3 6 229 71.12 21 2
6 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 3 6 223 54.52 16 -
7 റോഷൻ സിൽവ Sri Lanka 2 4 190 43.28 12 1
8 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 187 64.04 16 5
9 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 3 6 179 63.03 22 2
10 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 3 6 168 50.15 14 1
11 Rory Burns England 3 6 155 54.39 17 -
12 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 3 6 128 70.33 12 -
13 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 1 2 125 57.60 10 1
14 ആദിൽ റഷീദ് England 3 5 113 62.09 9 3
15 സാം കറെന്‍ England 2 4 112 50.00 2 9
16 മോയിൻ അലി England 3 6 78 49.68 5 1
17 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 3 6 73 42.20 8 1
18 മിലിന്ദ പുഷ്പകുമാര Sri Lanka 2 4 60 70.59 9 1
19 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 3 6 58 46.77 6 1
20 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 2 4 47 53.41 3 -
21 കുശാൽ സിൽവ Sri Lanka 2 4 41 47.67 2 -
22 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 1 2 34 40.96 3 -
23 Jack Leach England 3 5 25 33.33 3 -
24 ധനുഷ്ക ഗുണതിലക Sri Lanka 1 2 24 39.34 3 -
25 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 2 3 19 65.52 4 -
26 രംഗണ ഹെറാത് Sri Lanka 1 2 19 55.88 2 -
27 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 2 9 20.00 1 -
28 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 1 2 1 14.29 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ജോസ് ബട്ലർ England 3 6 250 72.05 41.67
2 ജോ റൂട്ട് England 3 6 229 71.12 38.17
3 മിലിന്ദ പുഷ്പകുമാര Sri Lanka 2 4 60 70.59 20
4 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 3 6 128 70.33 21.33
5 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 2 3 19 65.52 19
6 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 187 64.04 31.17
7 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 3 6 179 63.03 29.83
8 ആദിൽ റഷീദ് England 3 5 113 62.09 28.25
9 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 1 2 125 57.60 62.5
10 ബെൻ ഫോക്സ് England 3 6 277 56.30 69.25
11 രംഗണ ഹെറാത് Sri Lanka 1 2 19 55.88 19
12 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 3 6 223 54.52 37.17
13 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 3 6 256 54.47 42.67
14 Rory Burns England 3 6 155 54.39 25.83
15 കീറ്റൻ ജെന്നിങ്സ് England 3 6 233 54.06 46.6
16 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 2 4 47 53.41 15.67
17 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 3 6 168 50.15 28
18 സാം കറെന്‍ England 2 4 112 50.00 37.33
19 മോയിൻ അലി England 3 6 78 49.68 13
20 കുശാൽ സിൽവ Sri Lanka 2 4 41 47.67 10.25
21 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 3 6 58 46.77 19.33
22 റോഷൻ സിൽവ Sri Lanka 2 4 190 43.28 47.5
23 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 3 6 73 42.20 12.17
24 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 1 2 34 40.96 17
25 ധനുഷ്ക ഗുണതിലക Sri Lanka 1 2 24 39.34 12
26 Jack Leach England 3 5 25 33.33 5
27 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 2 9 20.00 4.5
28 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 1 2 1 14.29 0.5

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 കീറ്റൻ ജെന്നിങ്സ് England 3 6 146 54.06 18 -
2 ജോ റൂട്ട് England 3 6 124 71.12 21 2
3 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 1 2 110 57.60 10 1
4 ബെൻ ഫോക്സ് England 3 6 107 56.30 21 5
5 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 3 6 88 54.52 16 -
6 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 3 6 86 63.03 22 2
7 റോഷൻ സിൽവ Sri Lanka 2 4 85 43.28 12 1
8 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 3 6 83 54.47 22 -
9 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 3 6 73 50.15 14 1
10 ജോസ് ബട്ലർ England 3 6 64 72.05 21 1
11 സാം കറെന്‍ England 2 4 64 50.00 2 9
12 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 62 64.04 16 5
13 Rory Burns England 3 6 59 54.39 17 -
14 മിലിന്ദ പുഷ്പകുമാര Sri Lanka 2 4 42 70.59 9 1
15 ആദിൽ റഷീദ് England 3 5 35 62.09 9 3
16 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 3 6 35 70.33 12 -
17 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 1 2 33 40.96 3 -
18 മോയിൻ അലി England 3 6 33 49.68 5 1
19 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 2 4 31 53.41 3 -
20 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 3 6 30 42.20 8 1
21 കുശാൽ സിൽവ Sri Lanka 2 4 30 47.67 2 -
22 ധനുഷ്ക ഗുണതിലക Sri Lanka 1 2 18 39.34 3 -
23 Jack Leach England 3 5 15 33.33 3 -
24 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 3 6 15 46.77 6 1
25 രംഗണ ഹെറാത് Sri Lanka 1 2 14 55.88 2 -
26 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 2 3 12 65.52 4 -
27 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 2 7 20.00 1 -
28 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 1 2 1 14.29 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ബെൻ ഫോക്സ് England 3 6 277 69.25 2
2 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 1 2 125 62.5 0
3 റോഷൻ സിൽവ Sri Lanka 2 4 190 47.5 0
4 കീറ്റൻ ജെന്നിങ്സ് England 3 6 233 46.6 1
5 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 3 6 256 42.67 0
6 ജോസ് ബട്ലർ England 3 6 250 41.67 0
7 ജോ റൂട്ട് England 3 6 229 38.17 0
8 സാം കറെന്‍ England 2 4 112 37.33 1
9 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 3 6 223 37.17 0
10 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 187 31.17 0
11 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 3 6 179 29.83 0
12 ആദിൽ റഷീദ് England 3 5 113 28.25 1
13 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 3 6 168 28 0
14 Rory Burns England 3 6 155 25.83 0
15 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 3 6 128 21.33 0
16 മിലിന്ദ പുഷ്പകുമാര Sri Lanka 2 4 60 20 1
17 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 3 6 58 19.33 3
18 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 2 3 19 19 2
19 രംഗണ ഹെറാത് Sri Lanka 1 2 19 19 1
20 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 1 2 34 17 0
21 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 2 4 47 15.67 1
22 മോയിൻ അലി England 3 6 78 13 0
23 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 3 6 73 12.17 0
24 ധനുഷ്ക ഗുണതിലക Sri Lanka 1 2 24 12 0
25 കുശാൽ സിൽവ Sri Lanka 2 4 41 10.25 0
26 Jack Leach England 3 5 25 5 0
27 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 2 9 4.5 0
28 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 1 2 1 0.5 0

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 കീറ്റൻ ജെന്നിങ്സ് England 3 6 233 1 146
2 ജോ റൂട്ട് England 3 6 229 1 124
3 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 1 2 125 1 110
4 ബെൻ ഫോക്സ് England 3 6 277 1 107
5 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 3 6 223 - 88
6 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 3 6 179 - 86
7 റോഷൻ സിൽവ Sri Lanka 2 4 190 - 85
8 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 3 6 256 - 83
9 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 3 6 168 - 73
10 ജോസ് ബട്ലർ England 3 6 250 - 64
11 സാം കറെന്‍ England 2 4 112 - 64
12 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 187 - 62
13 Rory Burns England 3 6 155 - 59
14 മിലിന്ദ പുഷ്പകുമാര Sri Lanka 2 4 60 - 42
15 ആദിൽ റഷീദ് England 3 5 113 - 35
16 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 3 6 128 - 35
17 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 1 2 34 - 33
18 മോയിൻ അലി England 3 6 78 - 33
19 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 2 4 47 - 31
20 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 3 6 73 - 30
21 കുശാൽ സിൽവ Sri Lanka 2 4 41 - 30
22 ധനുഷ്ക ഗുണതിലക Sri Lanka 1 2 24 - 18
23 Jack Leach England 3 5 25 - 15
24 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 3 6 58 - 15
25 രംഗണ ഹെറാത് Sri Lanka 1 2 19 - 14
26 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 2 3 19 - 12
27 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 2 9 - 7
28 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 1 2 1 - 1

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 3 6 223 3 88
2 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 3 6 256 3 83
3 റോഷൻ സിൽവ Sri Lanka 2 4 190 2 85
4 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 3 6 168 2 73
5 ജോസ് ബട്ലർ England 3 6 250 2 64
6 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 187 2 62
7 ബെൻ ഫോക്സ് England 3 6 277 1 107
8 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 3 6 179 1 86
9 സാം കറെന്‍ England 2 4 112 1 64
10 Rory Burns England 3 6 155 1 59

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 സാം കറെന്‍ England 2 4 112 9
2 ബെൻ ഫോക്സ് England 3 6 277 5
3 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 187 5
4 ആദിൽ റഷീദ് England 3 5 113 3
5 ജോ റൂട്ട് England 3 6 229 2
6 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 3 6 179 2
7 ജോസ് ബട്ലർ England 3 6 250 1
8 റോഷൻ സിൽവ Sri Lanka 2 4 190 1
9 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 3 6 168 1
10 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 1 2 125 1
11 മോയിൻ അലി England 3 6 78 1
12 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 3 6 73 1
13 മിലിന്ദ പുഷ്പകുമാര Sri Lanka 2 4 60 1
14 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 3 6 58 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ദിമുത് കരുണരത്നെ Sri Lanka 3 6 256 22
2 കുശാൽ മെൻഡിസ് Sri Lanka 3 6 179 22
3 ബെൻ ഫോക്സ് England 3 6 277 21
4 ജോസ് ബട്ലർ England 3 6 250 21
5 ജോ റൂട്ട് England 3 6 229 21
6 കീറ്റൻ ജെന്നിങ്സ് England 3 6 233 18
7 Rory Burns England 3 6 155 17
8 ആഞ്ജലോ മാത്യൂസ് Sri Lanka 3 6 223 16
9 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 6 187 16
10 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 3 6 168 14
11 റോഷൻ സിൽവ Sri Lanka 2 4 190 12
12 നിരോഷൻ ഡിക് വെല Sri Lanka 3 6 128 12
13 ജോണി ബിർസ്റ്റോ England 1 2 125 10
14 ആദിൽ റഷീദ് England 3 5 113 9
15 മിലിന്ദ പുഷ്പകുമാര Sri Lanka 2 4 60 9
16 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 3 6 73 8
17 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 3 6 58 6
18 മോയിൻ അലി England 3 6 78 5
19 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 2 3 19 4
20 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 2 4 47 3
21 ദിനേശ് ചാന്ദിമൽ Sri Lanka 1 2 34 3
22 Jack Leach England 3 5 25 3
23 ധനുഷ്ക ഗുണതിലക Sri Lanka 1 2 24 3
24 സാം കറെന്‍ England 2 4 112 2
25 കുശാൽ സിൽവ Sri Lanka 2 4 41 2
26 രംഗണ ഹെറാത് Sri Lanka 1 2 19 2
27 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 2 9 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 3 6 1014 22 2
2 Jack Leach England 3 6 856 18 1
3 മോയിൻ അലി England 3 6 744 18 0
4 ആദിൽ റഷീദ് England 3 6 594 12 1
5 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 2 4 467 10 1
6 മിലിന്ദ പുഷ്പകുമാര Sri Lanka 2 4 492 9 0
7 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 2 228 7 1
8 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 5 186 5 0
9 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 3 6 342 4 0
10 രംഗണ ഹെറാത് Sri Lanka 1 2 288 3 0
11 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 2 4 246 1 0
12 ജോ റൂട്ട് England 3 4 96 1 0
13 സാം കറെന്‍ England 2 3 90 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 3 6 1014 527 22 2
2 ആദിൽ റഷീദ് England 3 6 594 338 12 1
3 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 2 4 467 378 10 1
4 Jack Leach England 3 6 856 385 18 1
5 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 2 228 171 7 1
8 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 5 186 102 5 -
9 ധനുഷ്ക ഗുണതിലക Sri Lanka 1 1 12 5 0 -
10 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 3 6 211 110 0 -
13 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 2 4 246 105 1 -
14 ജോ റൂട്ട് England 3 4 96 46 1 -
20 മിലിന്ദ പുഷ്പകുമാര Sri Lanka 2 4 492 282 9 -
21 മോയിൻ അലി England 3 6 744 441 18 -
23 രംഗണ ഹെറാത് Sri Lanka 1 2 288 137 3 -
26 സാം കറെന്‍ England 2 3 90 50 1 -
27 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 1 2 84 50 0 -
28 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 3 6 342 201 4 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ധനുഷ്ക ഗുണതിലക Sri Lanka 1 1 2.5 39.34
2 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 2 4 2.56 65.52
3 Jack Leach England 3 6 2.7 33.33
4 രംഗണ ഹെറാത് Sri Lanka 1 2 2.85 55.88
5 ജോ റൂട്ട് England 3 4 2.88 71.12
6 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 3 6 3.12 42.2
7 ധനജ്ഞയ ഡിസിൽവ Sri Lanka 3 6 3.13 50.15
8 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 5 3.29 64.04
9 സാം കറെന്‍ England 2 3 3.33 50
10 ആദിൽ റഷീദ് England 3 6 3.41 62.09
11 മിലിന്ദ പുഷ്പകുമാര Sri Lanka 2 4 3.44 70.59
12 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 3 6 3.53 46.77
13 മോയിൻ അലി England 3 6 3.56 49.68
14 സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് England 1 2 3.57 14.29
15 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 2 4.5 20
16 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 2 4 4.86 53.41

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ബെൻ സ്റ്റോക്സ് England 3 5 3.29 20.40
2 Jack Leach England 3 6 2.7 21.39
3 ധിരുവൻ പെരേര Sri Lanka 3 6 3.12 23.95
4 ലക്ഷൻ സന്ദാകൻ Sri Lanka 1 2 4.5 24.43
5 മോയിൻ അലി England 3 6 3.56 24.50
6 ആദിൽ റഷീദ് England 3 6 3.41 28.17
7 മിലിന്ദ പുഷ്പകുമാര Sri Lanka 2 4 3.44 31.33
8 അകില ധനജ്ഞയ Sri Lanka 2 4 4.86 37.80
9 രംഗണ ഹെറാത് Sri Lanka 1 2 2.85 45.67
10 ജോ റൂട്ട് England 3 4 2.88 46.00
11 സാം കറെന്‍ England 2 3 3.33 50.00
12 സുരംഗ ലക്മൽ Sri Lanka 3 6 3.53 50.25
13 ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ England 2 4 2.56 105.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more