ഹോം  »  Cricket  »  Ireland vs Afghanistan 2022  »  Stats

Ireland vs Afghanistan 2022 Stats & Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy
T20

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 5 141 153.26 14 5
2 ലോർക്കൻ ടക്കർ Ireland 5 5 126 124.75 13 3
3 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 5 5 125 164.47 6 9
4 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 5 5 122 131.18 13 4
5 റഹ്മനുള്ള ഗുർസാബ് Afghanistan 5 5 108 140.26 16 3
6 ഉസ്മാൻ ഖാനി Afghanistan 4 3 104 114.29 9 4
7 Ibrahim Zadran Afghanistan 5 5 91 142.19 10 3
8 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 5 5 71 114.52 8 4
9 ഹാരി ടെക്ടർ Ireland 5 5 55 134.15 4 1
10 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 3 3 55 110.00 6 1
11 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 2 2 47 87.04 5 -
12 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 4 42 175.00 1 3
13 Azmatullah Afghanistan 5 4 41 105.13 2 1
14 Fionn Hand Ireland 2 2 36 189.47 4 2
15 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 5 5 25 96.15 2 -
16 ഗരെത് ഡെലനി Ireland 5 3 22 100.00 1 -
17 കർട്ടിസ് കാംഫർ Ireland 4 2 15 78.95 3 -
18 നവീൻ ഉൾ ഹഖ് Afghanistan 5 2 11 78.57 1 -
19 മാർക്ക് അഡെയ്ർ Ireland 5 2 6 85.71 - -
20 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 4 1 1 33.33 - -
21 Graham Hume Ireland 1 1 1 100.00 - -
22 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 5 1 1 50.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 Fionn Hand Ireland 2 2 36 189.47 18
2 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 4 42 175.00 21
3 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 5 5 125 164.47 25
4 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 5 141 153.26 0
5 Ibrahim Zadran Afghanistan 5 5 91 142.19 22.75
6 റഹ്മനുള്ള ഗുർസാബ് Afghanistan 5 5 108 140.26 21.6
7 ഹാരി ടെക്ടർ Ireland 5 5 55 134.15 18.33
8 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 5 5 122 131.18 24.4
9 ലോർക്കൻ ടക്കർ Ireland 5 5 126 124.75 25.2
10 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 5 5 71 114.52 14.2
11 ഉസ്മാൻ ഖാനി Afghanistan 4 3 104 114.29 52
12 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 3 3 55 110.00 18.33
13 Azmatullah Afghanistan 5 4 41 105.13 13.67
14 ഗരെത് ഡെലനി Ireland 5 3 22 100.00 11
15 Graham Hume Ireland 1 1 1 100.00 1
16 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 5 5 25 96.15 5
17 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 2 2 47 87.04 23.5
18 മാർക്ക് അഡെയ്ർ Ireland 5 2 6 85.71 3
19 കർട്ടിസ് കാംഫർ Ireland 4 2 15 78.95 7.5
20 നവീൻ ഉൾ ഹഖ് Afghanistan 5 2 11 78.57 0
21 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 5 1 1 50.00 0
22 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 4 1 1 33.33 1

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ഉസ്മാൻ ഖാനി Afghanistan 4 3 59 114.29 9 4
2 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 5 58 153.26 14 5
3 റഹ്മനുള്ള ഗുർസാബ് Afghanistan 5 5 53 140.26 16 3
4 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 5 5 51 131.18 13 4
5 ലോർക്കൻ ടക്കർ Ireland 5 5 50 124.75 13 3
6 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 5 5 50 164.47 6 9
7 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 3 3 39 110.00 6 1
8 Fionn Hand Ireland 2 2 36 189.47 4 2
9 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 2 2 36 87.04 5 -
10 Ibrahim Zadran Afghanistan 5 5 36 142.19 10 3
11 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 5 5 31 114.52 8 4
12 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 4 31 175.00 1 3
13 ഹാരി ടെക്ടർ Ireland 5 5 25 134.15 4 1
14 ഗരെത് ഡെലനി Ireland 5 3 16 100.00 1 -
15 Azmatullah Afghanistan 5 4 15 105.13 2 1
16 നവീൻ ഉൾ ഹഖ് Afghanistan 5 2 10 78.57 1 -
17 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 5 5 9 96.15 2 -
18 കർട്ടിസ് കാംഫർ Ireland 4 2 8 78.95 3 -
19 മാർക്ക് അഡെയ്ർ Ireland 5 2 6 85.71 - -
20 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 4 1 1 33.33 - -
21 Graham Hume Ireland 1 1 1 100.00 - -
22 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 5 1 1 50.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ഉസ്മാൻ ഖാനി Afghanistan 4 3 104 52 1
2 ലോർക്കൻ ടക്കർ Ireland 5 5 126 25.2 0
3 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 5 5 125 25 0
4 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 5 5 122 24.4 0
5 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 2 2 47 23.5 0
6 Ibrahim Zadran Afghanistan 5 5 91 22.75 1
7 റഹ്മനുള്ള ഗുർസാബ് Afghanistan 5 5 108 21.6 0
8 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 4 42 21 2
9 ഹാരി ടെക്ടർ Ireland 5 5 55 18.33 2
10 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 3 3 55 18.33 0
11 Fionn Hand Ireland 2 2 36 18 0
12 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 5 5 71 14.2 0
13 Azmatullah Afghanistan 5 4 41 13.67 1
14 ഗരെത് ഡെലനി Ireland 5 3 22 11 1
15 കർട്ടിസ് കാംഫർ Ireland 4 2 15 7.5 0
16 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 5 5 25 5 0
17 മാർക്ക് അഡെയ്ർ Ireland 5 2 6 3 0
18 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 4 1 1 1 0
19 Graham Hume Ireland 1 1 1 1 0
20 ആൻഡി മക്ബ്രിൻ Ireland 2 0 0 0 0
21 ഫരീദ് അഹമ്മദ് Afghanistan 2 0 0 0 0
22 Fazal Afghanistan 3 0 0 0 0
23 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 5 141 0 5
24 ജോഷുവ ലിറ്റിൽ Ireland 5 2 0 0 1
25 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 5 1 1 0 1
26 നവീൻ ഉൾ ഹഖ് Afghanistan 5 2 11 0 2
27 ഷറഫുദീൻ അഷ്റഫ് Afghanistan 1 1 0 0 1
28 സിമി സിംഗ് Ireland 2 1 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
No Result Found

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ഉസ്മാൻ ഖാനി Afghanistan 4 3 104 1 59
2 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 5 141 1 58
3 റഹ്മനുള്ള ഗുർസാബ് Afghanistan 5 5 108 1 53
4 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 5 5 122 1 51
5 ലോർക്കൻ ടക്കർ Ireland 5 5 126 1 50
6 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 5 5 125 1 50

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 5 5 125 9
2 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 5 141 5
3 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 5 5 122 4
4 ഉസ്മാൻ ഖാനി Afghanistan 4 3 104 4
5 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 5 5 71 4
6 ലോർക്കൻ ടക്കർ Ireland 5 5 126 3
7 റഹ്മനുള്ള ഗുർസാബ് Afghanistan 5 5 108 3
8 Ibrahim Zadran Afghanistan 5 5 91 3
9 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 4 42 3
10 Fionn Hand Ireland 2 2 36 2
11 ഹാരി ടെക്ടർ Ireland 5 5 55 1
12 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 3 3 55 1
13 Azmatullah Afghanistan 5 4 41 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 റഹ്മനുള്ള ഗുർസാബ് Afghanistan 5 5 108 16
2 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 5 141 14
3 ലോർക്കൻ ടക്കർ Ireland 5 5 126 13
4 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 5 5 122 13
5 Ibrahim Zadran Afghanistan 5 5 91 10
6 ഉസ്മാൻ ഖാനി Afghanistan 4 3 104 9
7 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 5 5 71 8
8 നജീബുള്ള സദ്രാൻ Afghanistan 5 5 125 6
9 ഹസ്രത്ത് സസായ് Afghanistan 3 3 55 6
10 ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി Afghanistan 2 2 47 5
11 ഹാരി ടെക്ടർ Ireland 5 5 55 4
12 Fionn Hand Ireland 2 2 36 4
13 കർട്ടിസ് കാംഫർ Ireland 4 2 15 3
14 Azmatullah Afghanistan 5 4 41 2
15 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 5 5 25 2
16 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 4 42 1
17 ഗരെത് ഡെലനി Ireland 5 3 22 1
18 നവീൻ ഉൾ ഹഖ് Afghanistan 5 2 11 1

Most Catches ( T20 )

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ജോഷുവ ലിറ്റിൽ Ireland 5 5 102 7 0
2 മാർക്ക് അഡെയ്ർ Ireland 5 5 90 7 0
3 നവീൻ ഉൾ ഹഖ് Afghanistan 5 5 83 7 0
4 ഗരെത് ഡെലനി Ireland 5 5 102 6 0
5 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 5 5 90 6 0
6 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 4 4 78 4 0
7 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 5 3 54 4 0
8 ഫരീദ് അഹമ്മദ് Afghanistan 2 2 22 3 0
9 Fazal Afghanistan 3 3 60 3 0
10 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 5 102 3 0
11 കർട്ടിസ് കാംഫർ Ireland 4 3 48 2 0
12 Fionn Hand Ireland 2 2 24 2 0
13 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 1 12 2 0
14 Azmatullah Afghanistan 5 4 48 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
No Result Found

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 1 3.5 153.26
2 കർട്ടിസ് കാംഫർ Ireland 4 3 6 78.95
3 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 5 5 6.87 50
4 Fazal Afghanistan 3 3 7 0
5 ജോഷുവ ലിറ്റിൽ Ireland 5 5 7 0
6 ഗരെത് ഡെലനി Ireland 5 5 7.18 100
7 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 5 7.53 175
8 ഫരീദ് അഹമ്മദ് Afghanistan 2 2 7.64 0
9 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 4 4 8.31 33.33
10 നവീൻ ഉൾ ഹഖ് Afghanistan 5 5 8.75 78.57
11 മാർക്ക് അഡെയ്ർ Ireland 5 5 8.8 85.71
12 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 5 3 8.89 96.15
13 ആൻഡി മക്ബ്രിൻ Ireland 2 2 9.5 0
14 Azmatullah Afghanistan 5 4 9.75 105.13
15 Fionn Hand Ireland 2 2 10 189.47
16 Graham Hume Ireland 1 1 10.25 100
17 സിമി സിംഗ് Ireland 2 2 15 0

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 5 1 3.5 3.50
2 ഫരീദ് അഹമ്മദ് Afghanistan 2 2 7.64 9.33
3 ജോഷുവ ലിറ്റിൽ Ireland 5 5 7 17.00
4 മുജീബ് സദ്രാന്‍ Afghanistan 5 5 6.87 17.17
5 നവീൻ ഉൾ ഹഖ് Afghanistan 5 5 8.75 17.29
6 മാർക്ക് അഡെയ്ർ Ireland 5 5 8.8 18.86
7 Fionn Hand Ireland 2 2 10 20.00
8 മുഹമ്മദ് നബി Afghanistan 5 3 8.89 20.00
9 ഗരെത് ഡെലനി Ireland 5 5 7.18 20.33
10 Fazal Afghanistan 3 3 7 23.33
11 കർട്ടിസ് കാംഫർ Ireland 4 3 6 24.00
12 ബാരി മക്കാർത്തി Ireland 4 4 8.31 27.00
13 റഷിദ് ഖാൻ Afghanistan 5 5 7.53 42.67
14 Azmatullah Afghanistan 5 4 9.75 78.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X