ഹോം  »  ഫുട്‌ബോള്‍  »  ബുണ്ടസ് ലിഗ  »  എഫ്‌സി ഓഗ്‌സ്ബര്‍ഗ് vs SpVgg Greuther Fuerth

എഫ്‌സി ഓഗ്‌സ്ബര്‍ഗ് 2-1 SpVgg Greuther Fuerth

Saturday, May 14, 2022 - 19:00 (IST)
Full Time
എഫ്‌സി ഓഗ്‌സ്ബര്‍ഗ്
2
SpVgg Greuther Fuerth
1
വേദി: WWK ARENA
കിക്ക്ഓഫ് : 19:00 (IST)
Match Commentary
 • Match ends, FC Augsburg 2, SpVgg Greuther Fuerth 1.
 • 95’
  Second Half ends, FC Augsburg 2, SpVgg Greuther Fuerth 1.
 • 95’
  Corner, SpVgg Greuther Fuerth. Conceded by Alfred Finnbogason.
 • 94’
  Carlos Gruezo (FC Augsburg) is shown the yellow card.
 • 94’
  Foul by Reece Oxford (FC Augsburg).
 • 94’
  Afimico Pululu (SpVgg Greuther Fuerth) wins a free kick on the right wing.
 • 94’
  Attempt saved. Jamie Leweling (SpVgg Greuther Fuerth) right footed shot from the right side of the box is saved in the bottom right corner.
 • 93’
  Corner, SpVgg Greuther Fuerth. Conceded by Michael Gregoritsch.
 • 93’
  Foul by Carlos Gruezo (FC Augsburg).
 • 93’
  Afimico Pululu (SpVgg Greuther Fuerth) wins a free kick on the right wing.
 • 92’
  Iago (FC Augsburg) wins a free kick in the defensive half.
 • 92’
  Foul by Simon Asta (SpVgg Greuther Fuerth).
 • 90’
  Daniel Caligiuri (FC Augsburg) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 90’
  Foul by Daniel Caligiuri (FC Augsburg).
 • 90’
  Branimir Hrgota (SpVgg Greuther Fuerth) wins a free kick on the left wing.
 • 89’
  Hand ball by Julian Green (SpVgg Greuther Fuerth).
 • 87’
  Substitution, FC Augsburg. Jan Moravek replaces Arne Maier.
 • 86’
  Substitution, SpVgg Greuther Fuerth. Afimico Pululu replaces Timothy Tillman.
 • 85’
  Foul by Carlos Gruezo (FC Augsburg).
 • 85’
  Timothy Tillman (SpVgg Greuther Fuerth) wins a free kick on the right wing.
 • 83’
  Goal! FC Augsburg 2, SpVgg Greuther Fuerth 1. Michael Gregoritsch (FC Augsburg) left footed shot from the centre of the box to the bottom right corner. Assisted by Arne Maier.
 • 83’
  Daniel Caligiuri (FC Augsburg) wins a free kick in the defensive half.
 • 83’
  Foul by Julian Green (SpVgg Greuther Fuerth).
 • 82’
  Foul by Iago (FC Augsburg).
 • 82’
  Gideon Jung (SpVgg Greuther Fuerth) wins a free kick in the defensive half.
 • 82’
  Raphael Framberger (FC Augsburg) wins a free kick in the defensive half.
 • 82’
  Foul by Jamie Leweling (SpVgg Greuther Fuerth).
 • 79’
  Attempt missed. Paul Seguin (SpVgg Greuther Fuerth) right footed shot from outside the box misses to the right.
 • 77’
  Corner, SpVgg Greuther Fuerth. Conceded by Raphael Framberger.
 • 76’
  Foul by Arne Maier (FC Augsburg).
 • 76’
  Sebastian Griesbeck (SpVgg Greuther Fuerth) wins a free kick in the defensive half.
 • 74’
  Simon Asta (SpVgg Greuther Fuerth) is shown the yellow card.
 • 72’
  Substitution, SpVgg Greuther Fuerth. Julian Green replaces Tobias Raschl.
 • 69’
  Foul by Alfred Finnbogason (FC Augsburg).
 • 69’
  Simon Asta (SpVgg Greuther Fuerth) wins a free kick in the defensive half.
 • 68’
  Substitution, FC Augsburg. Alfred Finnbogason replaces Florian Niederlechner.
 • 68’
  Arne Maier (FC Augsburg) wins a free kick in the defensive half.
 • 68’
  Foul by Branimir Hrgota (SpVgg Greuther Fuerth).
 • 67’
  Foul by Carlos Gruezo (FC Augsburg).
 • 67’
  Simon Asta (SpVgg Greuther Fuerth) wins a free kick in the defensive half.
 • 64’
  Attempt saved. Nick Viergever (SpVgg Greuther Fuerth) left footed shot from very close range is saved in the centre of the goal. Assisted by Branimir Hrgota.
 • 64’
  Attempt saved. Gian-Luca Itter (SpVgg Greuther Fuerth) header from the left side of the six yard box is saved in the centre of the goal. Assisted by Timothy Tillman with a cross.
 • 63’
  Corner, SpVgg Greuther Fuerth. Conceded by Raphael Framberger.
 • 61’
  Substitution, SpVgg Greuther Fuerth. Gideon Jung replaces Jessic Ngankam.
 • 61’
  Substitution, SpVgg Greuther Fuerth. Jamie Leweling replaces Jetro Willems.
 • 60’
  Foul by Raphael Framberger (FC Augsburg).
 • 60’
  Branimir Hrgota (SpVgg Greuther Fuerth) wins a free kick on the left wing.
 • 60’
  Corner, SpVgg Greuther Fuerth. Conceded by Raphael Framberger.
 • 59’
  Foul by Carlos Gruezo (FC Augsburg).
 • 59’
  Tobias Raschl (SpVgg Greuther Fuerth) wins a free kick in the attacking half.
 • 57’
  Attempt missed. Andre Hahn (FC Augsburg) right footed shot from the right side of the box is close, but misses to the right. Assisted by Arne Maier following a fast break.
 • 53’
  Attempt blocked. Jessic Ngankam (SpVgg Greuther Fuerth) right footed shot from outside the box is blocked. Assisted by Branimir Hrgota.
 • 50’
  Foul by Andre Hahn (FC Augsburg).
 • 50’
  Gian-Luca Itter (SpVgg Greuther Fuerth) wins a free kick in the attacking half.
 • 50’
  Attempt blocked. Branimir Hrgota (SpVgg Greuther Fuerth) left footed shot from outside the box is blocked. Assisted by Tobias Raschl.
 • 48’
  Michael Gregoritsch (FC Augsburg) wins a free kick in the attacking half.
 • 48’
  Foul by Paul Seguin (SpVgg Greuther Fuerth).
 • 47’
  Corner, FC Augsburg. Conceded by Gian-Luca Itter.
 • 47’
  Michael Gregoritsch (FC Augsburg) wins a free kick in the attacking half.
 • 47’
  Foul by Paul Seguin (SpVgg Greuther Fuerth).
 • 46’
  Foul by Andre Hahn (FC Augsburg).
 • 46’
  Jetro Willems (SpVgg Greuther Fuerth) wins a free kick in the defensive half.
 • 45’
  Substitution, FC Augsburg. Michael Gregoritsch replaces Mads Pedersen.
 • 45’
  Substitution, FC Augsburg. Raphael Framberger replaces Robert Gumny.
 • 45’
  Substitution, SpVgg Greuther Fuerth. Paul Seguin replaces Max Christiansen.
 • 45’
  Second Half begins FC Augsburg 1, SpVgg Greuther Fuerth 1.
 • 48’
  First Half ends, FC Augsburg 1, SpVgg Greuther Fuerth 1.
 • 46’
  Offside, FC Augsburg. Iago tries a through ball, but Mads Pedersen is caught offside.
 • 44’
  Iago (FC Augsburg) wins a free kick in the defensive half.
 • 44’
  Foul by Tobias Raschl (SpVgg Greuther Fuerth).
 • 44’
  Foul by Mads Pedersen (FC Augsburg).
 • 44’
  Sebastian Griesbeck (SpVgg Greuther Fuerth) wins a free kick in the defensive half.
 • 43’
  Foul by Reece Oxford (FC Augsburg).
 • 43’
  Simon Asta (SpVgg Greuther Fuerth) wins a free kick in the defensive half.
 • 42’
  Sebastian Griesbeck (SpVgg Greuther Fuerth) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 42’
  Mads Pedersen (FC Augsburg) wins a free kick in the defensive half.
 • 42’
  Foul by Sebastian Griesbeck (SpVgg Greuther Fuerth).
 • 38’
  Substitution, FC Augsburg. Carlos Gruezo replaces Niklas Dorsch because of an injury.
 • 33’
  Andre Hahn (FC Augsburg) wins a free kick on the right wing.
 • 33’
  Foul by Gian-Luca Itter (SpVgg Greuther Fuerth).
 • 33’
  Daniel Caligiuri (FC Augsburg) wins a free kick on the right wing.
 • 33’
  Foul by Gian-Luca Itter (SpVgg Greuther Fuerth).
 • 31’
  Hand ball by Branimir Hrgota (SpVgg Greuther Fuerth).
 • 30’
  Attempt missed. Reece Oxford (FC Augsburg) left footed shot from the left side of the six yard box misses to the left. Assisted by Robert Gumny following a corner.
 • 29’
  Corner, FC Augsburg. Conceded by Sebastian Griesbeck.
 • 28’
  Foul by Mads Pedersen (FC Augsburg).
 • 28’
  Tobias Raschl (SpVgg Greuther Fuerth) wins a free kick in the defensive half.
 • 27’
  Mads Pedersen (FC Augsburg) wins a free kick in the defensive half.
 • 27’
  Foul by Simon Asta (SpVgg Greuther Fuerth).
 • 27’
  Florian Niederlechner (FC Augsburg) wins a free kick in the defensive half.
 • 27’
  Foul by Max Christiansen (SpVgg Greuther Fuerth).
 • 25’
  Foul by Reece Oxford (FC Augsburg).
 • 25’
  Branimir Hrgota (SpVgg Greuther Fuerth) wins a free kick on the left wing.
 • 24’
  Daniel Caligiuri (FC Augsburg) wins a free kick on the right wing.
 • 24’
  Foul by Jessic Ngankam (SpVgg Greuther Fuerth).
 • 22’
  Goal! FC Augsburg 1, SpVgg Greuther Fuerth 1. Jessic Ngankam (SpVgg Greuther Fuerth) right footed shot from outside the box to the bottom left corner. Assisted by Tobias Raschl.
 • 21’
  Foul by Niklas Dorsch (FC Augsburg).
 • 21’
  Simon Asta (SpVgg Greuther Fuerth) wins a free kick on the right wing.
 • 20’
  Niklas Dorsch (FC Augsburg) wins a free kick in the defensive half.
 • 20’
  Foul by Jessic Ngankam (SpVgg Greuther Fuerth).
 • 19’
  Attempt saved. Daniel Caligiuri (FC Augsburg) right footed shot from a difficult angle and long range on the left is saved in the bottom left corner.
 • 18’
  Florian Niederlechner (FC Augsburg) wins a free kick on the left wing.
 • 18’
  Foul by Timothy Tillman (SpVgg Greuther Fuerth).
 • 15’
  Foul by Daniel Caligiuri (FC Augsburg).
 • 15’
  Max Christiansen (SpVgg Greuther Fuerth) wins a free kick in the defensive half.
 • 14’
  Attempt blocked. Andre Hahn (FC Augsburg) right footed shot from the right side of the box is blocked. Assisted by Mads Pedersen with a cross.
 • 14’
  Corner, FC Augsburg. Conceded by Tobias Raschl.
 • 11’
  Foul by Niklas Dorsch (FC Augsburg).
 • 11’
  Jessic Ngankam (SpVgg Greuther Fuerth) wins a free kick in the defensive half.
 • 10’
  Goal! FC Augsburg 1, SpVgg Greuther Fuerth 0. Daniel Caligiuri (FC Augsburg) converts the penalty with a right footed shot to the bottom left corner.
 • 8’
  Penalty FC Augsburg. Andre Hahn draws a foul in the penalty area.
 • 8’
  Penalty conceded by Tobias Raschl (SpVgg Greuther Fuerth) after a foul in the penalty area.
 • 7’
  Niklas Dorsch (FC Augsburg) wins a free kick in the attacking half.
 • 7’
  Foul by Jessic Ngankam (SpVgg Greuther Fuerth).
 • 6’
  Foul by Andre Hahn (FC Augsburg).
 • 6’
  Jetro Willems (SpVgg Greuther Fuerth) wins a free kick in the defensive half.
 • 4’
  Attempt missed. Florian Niederlechner (FC Augsburg) left footed shot from a difficult angle on the left is close, but misses to the left. Assisted by Iago.
 • 2’
  Foul by Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg).
 • 2’
  Max Christiansen (SpVgg Greuther Fuerth) wins a free kick in the defensive half.
 • 2’
  Attempt blocked. Iago (FC Augsburg) left footed shot from outside the box is blocked. Assisted by Andre Hahn.
 • 1’
  Max Christiansen (SpVgg Greuther Fuerth) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 0’
  Robert Gumny (FC Augsburg) wins a free kick on the right wing.
 • 0’
  Foul by Max Christiansen (SpVgg Greuther Fuerth).
 • 0’
  First Half begins.
 • Lineups are announced and players are warming up.
അവസാനം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍
 • Dec 18 2021, Sat - 20:00 PM (IST) | Sportpark Ronhof | Thomas Sommer
  SpVgg Greuther Fuerth SGF
  0 - 0
  FCA FC Augsburg
 • May 18 2013, Sat - 20:00 PM (IST) | WWK ARENA
  FC Augsburg FCA
  3 - 1
  SGF SpVgg Greuther Fuerth
 • Dec 15 2012, Sat - 20:00 PM (IST) | Sportpark Ronhof | Thomas Sommer
  SpVgg Greuther Fuerth SGF
  1 - 1
  FCA FC Augsburg
സമീപകാല പ്രകടനം
 • FCA
  SGF
 • L (A) RB Leipzig V 0-4
  L (H) Borussia Dortmund V 3-1
 • L (H) 1. FC Koeln V 1-4
  D (A) 1. FC Union Berlin V 1-1
 • W (A) VfL Bochum 1848 V 2-0
  L (H) Bayer 04 Leverkusen V 4-1
 • L (H) Hertha BSC V 0-1
  D (A) TSG Hoffenheim V 0-0
 • L (A) FC Bayern Muenchen V 0-1
  L (H) Borussia Moenchengladbach V 2-0
 • W (H) 1. FSV Mainz 05 V 2-1
  D (A) Eintracht Frankfurt V 0-0
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X