വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Yes No
Settings X
ഹോം  »  Cricket  »  Oman Quadrangular Series 2019  »  Stats

Oman Quadrangular Series 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy
T20

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 തോബിയാസ് വീസി Netherlands 3 3 193 187.38 23 9
2 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 130 158.54 11 8
3 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 128 131.96 16 3
4 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 3 123 150.00 16 2
5 കാലം മക്ലീഡ് Scotland 3 3 117 113.59 15 1
6 ജോർജ് മുൻസെ Scotland 3 3 98 208.51 13 5
7 കെയ്ൽ കോട്സർ Scotland 3 3 78 144.44 9 4
8 ബെൻ കൂപ്പർ Netherlands 2 2 68 123.64 6 1
9 സ്റ്റീഫൻ മൈബുറ Netherlands 2 2 58 87.88 7 1
10 മാക്സ് ഒവോദ് Netherlands 2 2 50 121.95 6 1
11 റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ Scotland 3 3 49 116.67 6 2
12 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 3 48 133.33 3 2
13 ക്രെയ്ഗ് വാലസ് Scotland 3 2 46 148.39 4 2
14 Shane Getkate Ireland 3 3 30 136.36 2 1
15 Lorcan Tucker Ireland 2 2 28 112.00 3 -
16 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 2 27 192.86 3 1
17 വെസ്ലി ബാരസി Netherlands 2 2 23 92.00 3 -
18 മാത്യു ക്രോസ് Scotland 3 3 15 60.00 2 -
19 Stuart Poynter Ireland 3 2 14 175.00 1 1
20 സിമി സിംഗ് Ireland 3 3 12 100.00 1 -
21 Joshua Little Ireland 3 2 11 275.00 1 -
22 മൈക്കൽ ലീസ്ക് Scotland 3 1 11 100.00 1 -
23 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 1 1 11 110.00 - 1
24 ടിം വാൻ ഡെർ ഗൂടൻ Netherlands 2 1 11 137.50 2 -
25 Fredrick Klaassen Netherlands 3 1 9 225.00 2 -
26 Ruaidhri Smith Scotland 2 1 9 128.57 1 -
27 പീറ്റർ സീലാർ Netherlands 3 1 8 66.67 - -
28 സഫ്യാൻ ഷരീഫ് Scotland 3 1 8 160.00 1 -
29 സിക്കന്ദർ സുൾഫിക്കർ Netherlands 2 1 4 133.33 1 -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 Joshua Little Ireland 3 2 11 275.00 11
2 Fredrick Klaassen Netherlands 3 1 9 225.00 9
3 ജോർജ് മുൻസെ Scotland 3 3 98 208.51 32.67
4 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 2 27 192.86 27
5 തോബിയാസ് വീസി Netherlands 3 3 193 187.38 64.33
6 Stuart Poynter Ireland 3 2 14 175.00 14
7 സഫ്യാൻ ഷരീഫ് Scotland 3 1 8 160.00 0
8 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 130 158.54 43.33
9 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 3 123 150.00 41
10 ക്രെയ്ഗ് വാലസ് Scotland 3 2 46 148.39 46
11 കെയ്ൽ കോട്സർ Scotland 3 3 78 144.44 26
12 ടിം വാൻ ഡെർ ഗൂടൻ Netherlands 2 1 11 137.50 11
13 Shane Getkate Ireland 3 3 30 136.36 10
14 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 3 48 133.33 48
15 സിക്കന്ദർ സുൾഫിക്കർ Netherlands 2 1 4 133.33 4
16 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 128 131.96 42.67
17 Ruaidhri Smith Scotland 2 1 9 128.57 0
18 ബെൻ കൂപ്പർ Netherlands 2 2 68 123.64 0
19 മാക്സ് ഒവോദ് Netherlands 2 2 50 121.95 25
20 റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ Scotland 3 3 49 116.67 24.5
21 കാലം മക്ലീഡ് Scotland 3 3 117 113.59 117
22 Lorcan Tucker Ireland 2 2 28 112.00 28
23 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 1 1 11 110.00 11
24 മൈക്കൽ ലീസ്ക് Scotland 3 1 11 100.00 11
25 സിമി സിംഗ് Ireland 3 3 12 100.00 4
26 വെസ്ലി ബാരസി Netherlands 2 2 23 92.00 23
27 സ്റ്റീഫൻ മൈബുറ Netherlands 2 2 58 87.88 29
28 പീറ്റർ സീലാർ Netherlands 3 1 8 66.67 8
29 മാത്യു ക്രോസ് Scotland 3 3 15 60.00 5

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 3 83 150.00 16 2
2 തോബിയാസ് വീസി Netherlands 3 3 78 187.38 23 9
3 കെയ്ൽ കോട്സർ Scotland 3 3 74 144.44 9 4
4 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 71 131.96 16 3
5 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 65 158.54 11 8
6 കാലം മക്ലീഡ് Scotland 3 3 53 113.59 15 1
7 ബെൻ കൂപ്പർ Netherlands 2 2 50 123.64 6 1
8 ജോർജ് മുൻസെ Scotland 3 3 50 208.51 13 5
9 റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ Scotland 3 3 47 116.67 6 2
10 മാക്സ് ഒവോദ് Netherlands 2 2 38 121.95 6 1
11 സ്റ്റീഫൻ മൈബുറ Netherlands 2 2 34 87.88 7 1
12 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 3 32 133.33 3 2
13 ക്രെയ്ഗ് വാലസ് Scotland 3 2 27 148.39 4 2
14 Lorcan Tucker Ireland 2 2 22 112.00 3 -
15 വെസ്ലി ബാരസി Netherlands 2 2 20 92.00 3 -
16 Shane Getkate Ireland 3 3 16 136.36 2 1
17 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 2 15 192.86 3 1
18 മൈക്കൽ ലീസ്ക് Scotland 3 1 11 100.00 1 -
19 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 1 1 11 110.00 - 1
20 ടിം വാൻ ഡെർ ഗൂടൻ Netherlands 2 1 11 137.50 2 -
21 മാത്യു ക്രോസ് Scotland 3 3 10 60.00 2 -
22 Fredrick Klaassen Netherlands 3 1 9 225.00 2 -
23 Ruaidhri Smith Scotland 2 1 9 128.57 1 -
24 പീറ്റർ സീലാർ Netherlands 3 1 8 66.67 - -
25 സഫ്യാൻ ഷരീഫ് Scotland 3 1 8 160.00 1 -
26 സിമി സിംഗ് Ireland 3 3 8 100.00 1 -
27 Stuart Poynter Ireland 3 2 8 175.00 1 1
28 Joshua Little Ireland 3 2 7 275.00 1 -
29 സിക്കന്ദർ സുൾഫിക്കർ Netherlands 2 1 4 133.33 1 -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 കാലം മക്ലീഡ് Scotland 3 3 117 117 2
2 തോബിയാസ് വീസി Netherlands 3 3 193 64.33 0
3 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 3 48 48 2
4 ക്രെയ്ഗ് വാലസ് Scotland 3 2 46 46 1
5 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 130 43.33 0
6 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 128 42.67 0
7 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 3 123 41 0
8 ജോർജ് മുൻസെ Scotland 3 3 98 32.67 0
9 സ്റ്റീഫൻ മൈബുറ Netherlands 2 2 58 29 0
10 Lorcan Tucker Ireland 2 2 28 28 1
11 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 2 27 27 1
12 കെയ്ൽ കോട്സർ Scotland 3 3 78 26 0
13 മാക്സ് ഒവോദ് Netherlands 2 2 50 25 0
14 റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ Scotland 3 3 49 24.5 1
15 വെസ്ലി ബാരസി Netherlands 2 2 23 23 1
16 Stuart Poynter Ireland 3 2 14 14 1
17 Joshua Little Ireland 3 2 11 11 1
18 മൈക്കൽ ലീസ്ക് Scotland 3 1 11 11 0
19 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 1 1 11 11 0
20 ടിം വാൻ ഡെർ ഗൂടൻ Netherlands 2 1 11 11 0
21 Shane Getkate Ireland 3 3 30 10 0
22 Fredrick Klaassen Netherlands 3 1 9 9 0
23 പീറ്റർ സീലാർ Netherlands 3 1 8 8 0
24 മാത്യു ക്രോസ് Scotland 3 3 15 5 0
25 സിക്കന്ദർ സുൾഫിക്കർ Netherlands 2 1 4 4 0
26 സിമി സിംഗ് Ireland 3 3 12 4 0
27 Adrian Neill Scotland 1 0 0 0 0
28 അലാസ്ദെർ ഇവാൻസ് Scotland 3 0 0 0 0
29 ബെൻ കൂപ്പർ Netherlands 2 2 68 0 2
30 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 3 2 0 0 1
31 മാർക്ക് വാട്ട് Scotland 3 0 0 0 0
32 പോൾ വാൻ മീകേരൻ Netherlands 2 0 0 0 0
33 പീറ്റർ ചേസ് Ireland 3 1 0 0 1
34 റീലോഫ് വാൻഡർ മെർവ് Netherlands 3 1 0 0 0
35 Ruaidhri Smith Scotland 2 1 9 0 1
36 സഫ്യാൻ ഷരീഫ് Scotland 3 1 8 0 1
37 Scott Edwards Netherlands 2 0 0 0 0
38 Shane Snater Netherlands 2 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 3 123 - 83
2 തോബിയാസ് വീസി Netherlands 3 3 193 - 78
3 കെയ്ൽ കോട്സർ Scotland 3 3 78 - 74
4 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 128 - 71
5 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 130 - 65
6 കാലം മക്ലീഡ് Scotland 3 3 117 - 53
7 ബെൻ കൂപ്പർ Netherlands 2 2 68 - 50
8 ജോർജ് മുൻസെ Scotland 3 3 98 - 50
9 റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ Scotland 3 3 49 - 47
10 മാക്സ് ഒവോദ് Netherlands 2 2 50 - 38
11 സ്റ്റീഫൻ മൈബുറ Netherlands 2 2 58 - 34
12 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 3 48 - 32
13 ക്രെയ്ഗ് വാലസ് Scotland 3 2 46 - 27
14 Lorcan Tucker Ireland 2 2 28 - 22
15 വെസ്ലി ബാരസി Netherlands 2 2 23 - 20
16 Shane Getkate Ireland 3 3 30 - 16
17 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 2 27 - 15
18 മൈക്കൽ ലീസ്ക് Scotland 3 1 11 - 11
19 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 1 1 11 - 11
20 ടിം വാൻ ഡെർ ഗൂടൻ Netherlands 2 1 11 - 11
21 മാത്യു ക്രോസ് Scotland 3 3 15 - 10
22 Fredrick Klaassen Netherlands 3 1 9 - 9
23 Ruaidhri Smith Scotland 2 1 9 - 9
24 പീറ്റർ സീലാർ Netherlands 3 1 8 - 8
25 സഫ്യാൻ ഷരീഫ് Scotland 3 1 8 - 8
26 സിമി സിംഗ് Ireland 3 3 12 - 8
27 Stuart Poynter Ireland 3 2 14 - 8
28 Joshua Little Ireland 3 2 11 - 7
29 സിക്കന്ദർ സുൾഫിക്കർ Netherlands 2 1 4 - 4

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 തോബിയാസ് വീസി Netherlands 3 3 193 2 78
2 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 128 2 71
3 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 3 123 1 83
4 കെയ്ൽ കോട്സർ Scotland 3 3 78 1 74
5 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 130 1 65
6 കാലം മക്ലീഡ് Scotland 3 3 117 1 53
7 ബെൻ കൂപ്പർ Netherlands 2 2 68 1 50
8 ജോർജ് മുൻസെ Scotland 3 3 98 1 50

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 തോബിയാസ് വീസി Netherlands 3 3 193 9
2 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 130 8
3 ജോർജ് മുൻസെ Scotland 3 3 98 5
4 കെയ്ൽ കോട്സർ Scotland 3 3 78 4
5 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 128 3
6 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 3 123 2
7 റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ Scotland 3 3 49 2
8 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 3 48 2
9 ക്രെയ്ഗ് വാലസ് Scotland 3 2 46 2
10 കാലം മക്ലീഡ് Scotland 3 3 117 1
11 ബെൻ കൂപ്പർ Netherlands 2 2 68 1
12 സ്റ്റീഫൻ മൈബുറ Netherlands 2 2 58 1
13 മാക്സ് ഒവോദ് Netherlands 2 2 50 1
14 Shane Getkate Ireland 3 3 30 1
15 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 2 27 1
16 Stuart Poynter Ireland 3 2 14 1
17 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 1 1 11 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 തോബിയാസ് വീസി Netherlands 3 3 193 23
2 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 3 128 16
3 ആൻഡ്രൂ ബാൽബിർനി Ireland 3 3 123 16
4 കാലം മക്ലീഡ് Scotland 3 3 117 15
5 ജോർജ് മുൻസെ Scotland 3 3 98 13
6 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 3 130 11
7 കെയ്ൽ കോട്സർ Scotland 3 3 78 9
8 സ്റ്റീഫൻ മൈബുറ Netherlands 2 2 58 7
9 ബെൻ കൂപ്പർ Netherlands 2 2 68 6
10 മാക്സ് ഒവോദ് Netherlands 2 2 50 6
11 റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ Scotland 3 3 49 6
12 ക്രെയ്ഗ് വാലസ് Scotland 3 2 46 4
13 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 3 48 3
14 Lorcan Tucker Ireland 2 2 28 3
15 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 2 27 3
16 വെസ്ലി ബാരസി Netherlands 2 2 23 3
17 Shane Getkate Ireland 3 3 30 2
18 മാത്യു ക്രോസ് Scotland 3 3 15 2
19 ടിം വാൻ ഡെർ ഗൂടൻ Netherlands 2 1 11 2
20 Fredrick Klaassen Netherlands 3 1 9 2
21 Stuart Poynter Ireland 3 2 14 1
22 സിമി സിംഗ് Ireland 3 3 12 1
23 Joshua Little Ireland 3 2 11 1
24 മൈക്കൽ ലീസ്ക് Scotland 3 1 11 1
25 Ruaidhri Smith Scotland 2 1 9 1
26 സഫ്യാൻ ഷരീഫ് Scotland 3 1 8 1
27 സിക്കന്ദർ സുൾഫിക്കർ Netherlands 2 1 4 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 മൈക്കൽ ലീസ്ക് Scotland 3 5
2 Stuart Poynter Ireland 3 5
3 മാക്സ് ഒവോദ് Netherlands 2 3
4 ബെൻ കൂപ്പർ Netherlands 2 2
5 കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ Ireland 3 2
6 പീറ്റർ ചേസ് Ireland 3 2
7 Adrian Neill Scotland 1 1
8 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 3 1
9 കാലം മക്ലീഡ് Scotland 3 1
10 Fredrick Klaassen Netherlands 3 1
11 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 1
12 ജോർജ് മുൻസെ Scotland 3 1
13 കെയ്ൽ കോട്സർ Scotland 3 1
14 Lorcan Tucker Ireland 2 1
15 മാർക്ക് വാട്ട് Scotland 3 1
16 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 1
17 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 1
18 Scott Edwards Netherlands 2 1
19 സിക്കന്ദർ സുൾഫിക്കർ Netherlands 2 1
20 സിമി സിംഗ് Ireland 3 1
21 സ്റ്റീഫൻ മൈബുറ Netherlands 2 1
22 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 1 1
23 ടിം വാൻ ഡെർ ഗൂടൻ Netherlands 2 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 മാർക്ക് വാട്ട് Scotland 3 3 72 7 0
2 Fredrick Klaassen Netherlands 3 3 72 6 0
3 പോൾ വാൻ മീകേരൻ Netherlands 2 2 48 4 0
4 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 1 1 18 4 0
5 Adrian Neill Scotland 1 1 24 3 0
6 അലാസ്ദെർ ഇവാൻസ് Scotland 3 3 69 3 0
7 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 3 3 66 3 0
8 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 3 54 3 0
9 പീറ്റർ ചേസ് Ireland 3 3 57 3 0
10 സിമി സിംഗ് Ireland 3 3 36 3 0
11 Joshua Little Ireland 3 3 72 2 0
12 റീലോഫ് വാൻഡർ മെർവ് Netherlands 3 3 72 2 0
13 സഫ്യാൻ ഷരീഫ് Scotland 3 3 72 2 0
14 Shane Getkate Ireland 3 3 30 2 0
15 Shane Snater Netherlands 2 2 42 2 0
16 ടിം വാൻ ഡെർ ഗൂടൻ Netherlands 2 2 48 2 0
17 മൈക്കൽ ലീസ്ക് Scotland 3 2 30 1 0
18 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 1 18 1 0
19 പീറ്റർ സീലാർ Netherlands 3 3 60 1 0
20 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 1 6 1 0
21 സിക്കന്ദർ സുൾഫിക്കർ Netherlands 2 2 12 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Adrian Neill Scotland 1 1 24 21 3 -
2 അലാസ്ദെർ ഇവാൻസ് Scotland 3 3 69 77 3 -
5 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 3 3 66 100 3 -
8 Fredrick Klaassen Netherlands 3 3 72 95 6 -
9 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 3 54 81 3 -
11 Joshua Little Ireland 3 3 72 93 2 -
15 മാർക്ക് വാട്ട് Scotland 3 3 72 81 7 -
18 മൈക്കൽ ലീസ്ക് Scotland 3 2 30 45 1 -
19 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 1 18 13 1 -
20 പോൾ വാൻ മീകേരൻ Netherlands 2 2 48 78 4 -
21 പീറ്റർ ചേസ് Ireland 3 3 57 114 3 -
22 പീറ്റർ സീലാർ Netherlands 3 3 60 89 1 -
23 റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ Scotland 3 2 48 56 0 -
24 റീലോഫ് വാൻഡർ മെർവ് Netherlands 3 3 72 71 2 -
25 Ruaidhri Smith Scotland 2 2 41 66 0 -
26 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 1 6 4 1 -
27 സഫ്യാൻ ഷരീഫ് Scotland 3 3 72 92 2 -
29 Shane Getkate Ireland 3 3 30 34 2 -
30 Shane Snater Netherlands 2 2 42 71 2 -
31 സിക്കന്ദർ സുൾഫിക്കർ Netherlands 2 2 12 17 1 -
32 സിമി സിംഗ് Ireland 3 3 36 51 3 -
35 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 1 1 18 18 4 -
36 ടിം വാൻ ഡെർ ഗൂടൻ Netherlands 2 2 48 71 2 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 1 4 133.33
2 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 1 4.33 131.96
3 Adrian Neill Scotland 1 1 5.25 0
4 റീലോഫ് വാൻഡർ മെർവ് Netherlands 3 3 5.92 0
5 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 1 1 6 110
6 അലാസ്ദെർ ഇവാൻസ് Scotland 3 3 6.7 0
7 മാർക്ക് വാട്ട് Scotland 3 3 6.75 0
8 Shane Getkate Ireland 3 3 6.8 136.36
9 റിച്ചാർഡ് ബെരിങ്ടൺ Scotland 3 2 7 116.67
10 സഫ്യാൻ ഷരീഫ് Scotland 3 3 7.67 160
11 Joshua Little Ireland 3 3 7.75 275
12 Fredrick Klaassen Netherlands 3 3 7.92 225
13 സിക്കന്ദർ സുൾഫിക്കർ Netherlands 2 2 8.5 133.33
14 സിമി സിംഗ് Ireland 3 3 8.5 100
15 ടിം വാൻ ഡെർ ഗൂടൻ Netherlands 2 2 8.88 137.5
16 പീറ്റർ സീലാർ Netherlands 3 3 8.9 66.67
17 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 3 9 192.86
18 മൈക്കൽ ലീസ്ക് Scotland 3 2 9 100
19 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 3 3 9.09 0
20 Ruaidhri Smith Scotland 2 2 9.66 128.57
21 പോൾ വാൻ മീകേരൻ Netherlands 2 2 9.75 0
22 Shane Snater Netherlands 2 2 10.14 0
23 പീറ്റർ ചേസ് Ireland 3 3 12 0

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 1 4 4.00
2 സ്റ്റുവർട്ട് തോംപ്സൺ Ireland 1 1 6 4.50
3 Adrian Neill Scotland 1 1 5.25 7.00
4 മാർക്ക് വാട്ട് Scotland 3 3 6.75 11.57
5 പോൾ സ്റ്റിർലിങ് Ireland 3 1 4.33 13.00
6 Fredrick Klaassen Netherlands 3 3 7.92 15.83
7 Shane Getkate Ireland 3 3 6.8 17.00
8 സിക്കന്ദർ സുൾഫിക്കർ Netherlands 2 2 8.5 17.00
9 സിമി സിംഗ് Ireland 3 3 8.5 17.00
10 പോൾ വാൻ മീകേരൻ Netherlands 2 2 9.75 19.50
11 അലാസ്ദെർ ഇവാൻസ് Scotland 3 3 6.7 25.67
12 ജോർജ് ഡോക്റീൽ Ireland 3 3 9 27.00
13 ബോയ്ഡ് റാൻകിൻ Ireland 3 3 9.09 33.33
14 റീലോഫ് വാൻഡർ മെർവ് Netherlands 3 3 5.92 35.50
15 Shane Snater Netherlands 2 2 10.14 35.50
16 ടിം വാൻ ഡെർ ഗൂടൻ Netherlands 2 2 8.88 35.50
17 പീറ്റർ ചേസ് Ireland 3 3 12 38.00
18 മൈക്കൽ ലീസ്ക് Scotland 3 2 9 45.00
19 സഫ്യാൻ ഷരീഫ് Scotland 3 3 7.67 46.00
20 Joshua Little Ireland 3 3 7.75 46.50
21 പീറ്റർ സീലാർ Netherlands 3 3 8.9 89.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more