ഹോം  »  Cricket  »  India vs New Zealand 2019  »  Stats

India vs New Zealand 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 അമ്പാട്ടി റായുഡു India 5 5 190 82.25 18 6
2 ശിഖർ ധവാൻ India 5 5 188 81.74 23 1
3 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 5 5 177 88.06 16 3
4 രോഹിത് ശർമ India 5 5 169 71.61 13 5
5 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 5 5 162 70.13 17 2
6 വിരാട് കോലി India 3 3 148 83.15 14 1
7 ടോം ലാത്തം New Zealand 5 4 133 85.81 8 2
8 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 5 5 84 70.00 8 1
9 Doug Bracewell New Zealand 3 3 79 100.00 7 3
10 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 4 4 70 89.74 8 2
11 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 2 61 145.24 6 5
12 കേദാർ ജാദവ് India 5 3 57 91.94 6 1
13 എം എസ് ധോണി India 3 2 49 125.64 5 1
14 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 4 4 47 106.82 6 2
15 വിജയ് ശങ്കർ India 3 1 45 70.31 4 -
16 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 1 44 137.50 4 2
17 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 4 3 39 58.21 1 1
18 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 2 2 38 92.68 5 1
19 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 5 2 18 47.37 3 -
20 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 1 17 188.89 1 2
21 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 2 2 16 50.00 2 -
22 കുൽദീപ് യാദവ് India 4 1 15 45.45 1 -
23 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 2 14 87.50 2 -
24 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 3 3 14 56.00 1 -
25 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 5 4 14 66.67 1 1
26 ഇഷ് സോധി New Zealand 2 2 12 92.31 - 1
27 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 2 1 10 62.50 1 -
28 ടിം സൗത്തി New Zealand 1 1 9 75.00 - 1
29 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 5 2 7 35.00 - -
30 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 1 1 5 100.00 1 -
31 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 1 1 100.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 1 17 188.89 0
2 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 2 61 145.24 30.5
3 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 1 44 137.50 44
4 എം എസ് ധോണി India 3 2 49 125.64 49
5 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 4 4 47 106.82 11.75
6 Doug Bracewell New Zealand 3 3 79 100.00 26.33
7 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 1 1 5 100.00 5
8 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 1 1 100.00 1
9 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 2 2 38 92.68 38
10 ഇഷ് സോധി New Zealand 2 2 12 92.31 6
11 കേദാർ ജാദവ് India 5 3 57 91.94 28.5
12 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 4 4 70 89.74 17.5
13 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 5 5 177 88.06 44.25
14 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 2 14 87.50 7
15 ടോം ലാത്തം New Zealand 5 4 133 85.81 33.25
16 വിരാട് കോലി India 3 3 148 83.15 49.33
17 അമ്പാട്ടി റായുഡു India 5 5 190 82.25 63.33
18 ശിഖർ ധവാൻ India 5 5 188 81.74 47
19 ടിം സൗത്തി New Zealand 1 1 9 75.00 0
20 രോഹിത് ശർമ India 5 5 169 71.61 33.8
21 വിജയ് ശങ്കർ India 3 1 45 70.31 45
22 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 5 5 162 70.13 32.4
23 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 5 5 84 70.00 21
24 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 5 4 14 66.67 4.67
25 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 2 1 10 62.50 10
26 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 4 3 39 58.21 13
27 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 3 3 14 56.00 7
28 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 2 2 16 50.00 8
29 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 5 2 18 47.37 0
30 കുൽദീപ് യാദവ് India 4 1 15 45.45 15
31 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 5 2 7 35.00 3.5

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 5 5 93 88.06 16 3
2 അമ്പാട്ടി റായുഡു India 5 5 90 82.25 18 6
3 രോഹിത് ശർമ India 5 5 87 71.61 13 5
4 ശിഖർ ധവാൻ India 5 5 75 81.74 23 1
5 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 5 5 64 70.13 17 2
6 വിരാട് കോലി India 3 3 60 83.15 14 1
7 Doug Bracewell New Zealand 3 3 57 100.00 7 3
8 ടോം ലാത്തം New Zealand 5 4 51 85.81 8 2
9 എം എസ് ധോണി India 3 2 48 125.64 5 1
10 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 2 45 145.24 6 5
11 വിജയ് ശങ്കർ India 3 1 45 70.31 4 -
12 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 1 44 137.50 4 2
13 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 2 2 38 92.68 5 1
14 കേദാർ ജാദവ് India 5 3 34 91.94 6 1
15 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 4 4 31 89.74 8 2
16 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 5 5 30 70.00 8 1
17 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 4 3 22 58.21 1 1
18 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 5 2 18 47.37 3 -
19 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 1 17 188.89 1 2
20 കുൽദീപ് യാദവ് India 4 1 15 45.45 1 -
21 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 4 4 15 106.82 6 2
22 ഇഷ് സോധി New Zealand 2 2 12 92.31 - 1
23 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 3 3 12 56.00 1 -
24 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 2 11 87.50 2 -
25 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 2 1 10 62.50 1 -
26 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 5 4 10 66.67 1 1
27 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 2 2 9 50.00 2 -
28 ടിം സൗത്തി New Zealand 1 1 9 75.00 - 1
29 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 5 2 6 35.00 - -
30 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 1 1 5 100.00 1 -
31 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 1 1 100.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 അമ്പാട്ടി റായുഡു India 5 5 190 63.33 2
2 വിരാട് കോലി India 3 3 148 49.33 0
3 എം എസ് ധോണി India 3 2 49 49 1
4 ശിഖർ ധവാൻ India 5 5 188 47 1
5 വിജയ് ശങ്കർ India 3 1 45 45 0
6 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 5 5 177 44.25 1
7 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 1 44 44 0
8 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 2 2 38 38 1
9 രോഹിത് ശർമ India 5 5 169 33.8 0
10 ടോം ലാത്തം New Zealand 5 4 133 33.25 0
11 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 5 5 162 32.4 0
12 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 2 61 30.5 0
13 കേദാർ ജാദവ് India 5 3 57 28.5 1
14 Doug Bracewell New Zealand 3 3 79 26.33 0
15 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 5 5 84 21 1
16 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 4 4 70 17.5 0
17 കുൽദീപ് യാദവ് India 4 1 15 15 0
18 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 4 3 39 13 0
19 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 4 4 47 11.75 0
20 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 2 1 10 10 0
21 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 2 2 16 8 0
22 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 2 14 7 0
23 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 3 3 14 7 1
24 ഇഷ് സോധി New Zealand 2 2 12 6 0
25 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 1 1 5 5 0
26 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 5 4 14 4.67 1
27 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 5 2 7 3.5 0
28 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 1 1 1 0
29 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 1 17 0 1
30 ടിം സൗത്തി New Zealand 1 1 9 0 1
31 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 5 2 18 0 2

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 5 5 177 - 93
2 അമ്പാട്ടി റായുഡു India 5 5 190 - 90
3 രോഹിത് ശർമ India 5 5 169 - 87
4 ശിഖർ ധവാൻ India 5 5 188 - 75
5 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 5 5 162 - 64
6 വിരാട് കോലി India 3 3 148 - 60
7 Doug Bracewell New Zealand 3 3 79 - 57
8 ടോം ലാത്തം New Zealand 5 4 133 - 51
9 എം എസ് ധോണി India 3 2 49 - 48
10 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 2 61 - 45
11 വിജയ് ശങ്കർ India 3 1 45 - 45
12 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 1 44 - 44
13 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 2 2 38 - 38
14 കേദാർ ജാദവ് India 5 3 57 - 34
15 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 4 4 70 - 31
16 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 5 5 84 - 30
17 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 4 3 39 - 22
18 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 5 2 18 - 18
19 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 1 17 - 17
20 കുൽദീപ് യാദവ് India 4 1 15 - 15
21 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 4 4 47 - 15
22 ഇഷ് സോധി New Zealand 2 2 12 - 12
23 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 3 3 14 - 12
24 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 2 14 - 11
25 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 2 1 10 - 10
26 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 5 4 14 - 10
27 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 2 2 16 - 9
28 ടിം സൗത്തി New Zealand 1 1 9 - 9
29 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 5 2 7 - 6
30 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 1 1 5 - 5
31 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 1 1 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 രോഹിത് ശർമ India 5 5 169 2 87
2 ശിഖർ ധവാൻ India 5 5 188 2 75
3 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 5 5 177 1 93
4 അമ്പാട്ടി റായുഡു India 5 5 190 1 90
5 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 5 5 162 1 64
6 വിരാട് കോലി India 3 3 148 1 60
7 Doug Bracewell New Zealand 3 3 79 1 57
8 ടോം ലാത്തം New Zealand 5 4 133 1 51

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 അമ്പാട്ടി റായുഡു India 5 5 190 6
2 രോഹിത് ശർമ India 5 5 169 5
3 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 2 61 5
4 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 5 5 177 3
5 Doug Bracewell New Zealand 3 3 79 3
6 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 5 5 162 2
7 ടോം ലാത്തം New Zealand 5 4 133 2
8 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 4 4 70 2
9 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 4 4 47 2
10 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 1 44 2
11 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 1 17 2
12 ശിഖർ ധവാൻ India 5 5 188 1
13 വിരാട് കോലി India 3 3 148 1
14 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 5 5 84 1
15 കേദാർ ജാദവ് India 5 3 57 1
16 എം എസ് ധോണി India 3 2 49 1
17 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 4 3 39 1
18 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 2 2 38 1
19 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 5 4 14 1
20 ഇഷ് സോധി New Zealand 2 2 12 1
21 ടിം സൗത്തി New Zealand 1 1 9 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ശിഖർ ധവാൻ India 5 5 188 23
2 അമ്പാട്ടി റായുഡു India 5 5 190 18
3 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 5 5 162 17
4 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 5 5 177 16
5 വിരാട് കോലി India 3 3 148 14
6 രോഹിത് ശർമ India 5 5 169 13
7 ടോം ലാത്തം New Zealand 5 4 133 8
8 ഹെന്റി നിക്കോൾസ് New Zealand 5 5 84 8
9 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 4 4 70 8
10 Doug Bracewell New Zealand 3 3 79 7
11 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 2 61 6
12 കേദാർ ജാദവ് India 5 3 57 6
13 മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ New Zealand 4 4 47 6
14 എം എസ് ധോണി India 3 2 49 5
15 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 2 2 38 5
16 വിജയ് ശങ്കർ India 3 1 45 4
17 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 1 44 4
18 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 5 2 18 3
19 ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ India 2 2 16 2
20 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 2 14 2
21 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 4 3 39 1
22 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 1 17 1
23 കുൽദീപ് യാദവ് India 4 1 15 1
24 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 3 3 14 1
25 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 5 4 14 1
26 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 2 1 10 1
27 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 1 1 5 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 5 5 275 12 1
2 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 4 174 9 0
3 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 5 5 246 9 0
4 കുൽദീപ് യാദവ് India 4 4 174 8 0
5 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 5 5 205 7 0
6 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 126 4 0
7 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 2 108 4 0
8 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 150 3 0
9 കേദാർ ജാദവ് India 5 4 114 3 0
10 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 3 3 168 3 0
11 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 2 35 2 0
12 Doug Bracewell New Zealand 3 3 138 1 0
13 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 4 3 120 1 0
14 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 2 2 42 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 5 5 275 180 12 1
2 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 5 5 205 171 7 -
3 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 4 2 72 64 0 -
4 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 150 121 3 -
5 Doug Bracewell New Zealand 3 3 138 131 1 -
6 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 126 110 4 -
7 ഇഷ് സോധി New Zealand 2 2 102 96 0 -
8 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 2 35 38 2 -
9 കേദാർ ജാദവ് India 5 4 114 103 3 -
10 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 1 1 18 19 0 -
11 കുൽദീപ് യാദവ് India 4 4 174 125 8 -
12 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 3 3 168 179 3 -
13 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 2 108 65 4 -
14 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 4 3 120 95 1 -
15 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 4 174 138 9 -
16 ടിം സൗത്തി New Zealand 1 1 41 36 0 -
17 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 2 2 42 44 1 -
18 വിജയ് ശങ്കർ India 3 3 60 55 0 -
19 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 5 5 246 219 9 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 2 3.61 188.89
2 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 5 5 3.93 66.67
3 കുൽദീപ് യാദവ് India 4 4 4.31 45.45
4 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 4 3 4.75 58.21
5 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 4 4.76 100
6 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 4.84 87.5
7 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 5 5 5 35
8 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 5.24 145.24
9 ടിം സൗത്തി New Zealand 1 1 5.27 75
10 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 4 2 5.33 89.74
11 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 5 5 5.34 47.37
12 കേദാർ ജാദവ് India 5 4 5.42 91.94
13 വിജയ് ശങ്കർ India 3 3 5.5 70.31
14 ഇഷ് സോധി New Zealand 2 2 5.65 92.31
15 Doug Bracewell New Zealand 3 3 5.7 100
16 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 2 2 6.29 62.5
17 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 1 1 6.33 100
18 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 3 3 6.39 56
19 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 2 6.51 137.5

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ട്രെൻറ് ബൗൾട്ട് New Zealand 5 5 3.93 15.00
2 മുഹമ്മദ് ഷമി India 4 4 4.76 15.33
3 കുൽദീപ് യാദവ് India 4 4 4.31 15.62
4 മാറ്റ് ഹെൻട്രി New Zealand 2 2 3.61 16.25
5 ജിമ്മി നീശം New Zealand 2 2 6.51 19.00
6 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 5 5 5.34 24.33
7 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 5 5 5 24.43
8 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 5.24 27.50
9 കേദാർ ജാദവ് India 5 4 5.42 34.33
10 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 4.84 40.33
11 ടോഡ് ആസിൽ New Zealand 2 2 6.29 44.00
12 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 3 3 6.39 59.67
13 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 4 3 4.75 95.00
14 Doug Bracewell New Zealand 3 3 5.7 131.00

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Tim Seifert New Zealand 3 3 139 173.75 11 10
2 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 3 3 118 163.89 7 8
3 രോഹിത് ശർമ India 3 3 89 134.85 6 4
4 വിജയ് ശങ്കർ India 3 3 84 155.56 8 5
5 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 83 172.92 4 5
6 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 3 81 135.00 6 3
7 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 3 79 138.60 4 3
8 റിഷഭ് പന്ത് India 3 3 72 144.00 5 4
9 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 64 120.75 5 3
10 എം എസ് ധോണി India 3 3 61 117.31 6 1
11 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 2 46 148.39 3 3
12 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 2 38 172.73 - 4
13 Daryl Mitchell New Zealand 3 3 28 147.37 4 -
14 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 2 25 166.67 2 2
15 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 2 22 244.44 3 1
16 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 2 14 116.67 1 -
17 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 1 3 100.00 - -
18 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 1 1 33.33 - -
19 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 3 1 1 100.00 - -
20 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 1 1 33.33 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 2 22 244.44 0
2 Tim Seifert New Zealand 3 3 139 173.75 46.33
3 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 83 172.92 27.67
4 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 2 38 172.73 38
5 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 2 25 166.67 12.5
6 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 3 3 118 163.89 39.33
7 വിജയ് ശങ്കർ India 3 3 84 155.56 28
8 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 2 46 148.39 46
9 Daryl Mitchell New Zealand 3 3 28 147.37 14
10 റിഷഭ് പന്ത് India 3 3 72 144.00 36
11 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 3 79 138.60 39.5
12 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 3 81 135.00 27
13 രോഹിത് ശർമ India 3 3 89 134.85 29.67
14 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 64 120.75 21.33
15 എം എസ് ധോണി India 3 3 61 117.31 30.5
16 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 2 14 116.67 14
17 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 3 1 1 100.00 0
18 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 1 3 100.00 3
19 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 1 1 33.33 1
20 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 1 1 33.33 1

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Tim Seifert New Zealand 3 3 84 173.75 11 10
2 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 3 3 72 163.89 7 8
3 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 50 172.92 4 5
4 രോഹിത് ശർമ India 3 3 50 134.85 6 4
5 വിജയ് ശങ്കർ India 3 3 43 155.56 8 5
6 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 3 42 138.60 4 3
7 റിഷഭ് പന്ത് India 3 3 40 144.00 5 4
8 എം എസ് ധോണി India 3 3 39 117.31 6 1
9 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 3 34 135.00 6 3
10 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 2 33 172.73 - 4
11 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 30 120.75 5 3
12 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 2 26 148.39 3 3
13 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 2 21 166.67 2 2
14 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 2 20 244.44 3 1
15 Daryl Mitchell New Zealand 3 3 19 147.37 4 -
16 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 2 7 116.67 1 -
17 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 1 3 100.00 - -
18 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 1 1 33.33 - -
19 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 3 1 1 100.00 - -
20 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 1 1 33.33 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 Tim Seifert New Zealand 3 3 139 46.33 0
2 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 2 46 46 1
3 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 3 79 39.5 1
4 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 3 3 118 39.33 0
5 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 2 38 38 1
6 റിഷഭ് പന്ത് India 3 3 72 36 1
7 എം എസ് ധോണി India 3 3 61 30.5 1
8 രോഹിത് ശർമ India 3 3 89 29.67 0
9 വിജയ് ശങ്കർ India 3 3 84 28 0
10 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 83 27.67 0
11 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 3 81 27 0
12 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 64 21.33 0
13 Daryl Mitchell New Zealand 3 3 28 14 1
14 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 2 14 14 1
15 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 2 25 12.5 0
16 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 1 3 3 0
17 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 1 1 1 0
18 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 1 1 1 0
19 Blair Tickner New Zealand 1 0 0 0 0
20 ഇഷ് സോധി New Zealand 3 0 0 0 0
21 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 3 1 1 0 1
22 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 0 0 0 0
23 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 2 0 0 0 0
24 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 2 22 0 2

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 Tim Seifert New Zealand 3 3 139 - 84
2 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 3 3 118 - 72
3 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 83 - 50
4 രോഹിത് ശർമ India 3 3 89 - 50
5 വിജയ് ശങ്കർ India 3 3 84 - 43
6 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 3 79 - 42
7 റിഷഭ് പന്ത് India 3 3 72 - 40
8 എം എസ് ധോണി India 3 3 61 - 39
9 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 3 81 - 34
10 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 2 38 - 33
11 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 64 - 30
12 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 2 46 - 26
13 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 2 25 - 21
14 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 2 22 - 20
15 Daryl Mitchell New Zealand 3 3 28 - 19
16 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 2 14 - 7
17 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 1 3 - 3
18 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 1 1 - 1
19 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 3 1 1 - 1
20 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 1 1 - 1

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 Tim Seifert New Zealand 3 3 139 1 84
2 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 3 3 118 1 72
3 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 83 1 50
4 രോഹിത് ശർമ India 3 3 89 1 50

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 Tim Seifert New Zealand 3 3 139 10
2 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 3 3 118 8
3 വിജയ് ശങ്കർ India 3 3 84 5
4 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 83 5
5 രോഹിത് ശർമ India 3 3 89 4
6 റിഷഭ് പന്ത് India 3 3 72 4
7 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 2 38 4
8 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 3 81 3
9 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 3 79 3
10 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 64 3
11 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 2 46 3
12 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 2 25 2
13 എം എസ് ധോണി India 3 3 61 1
14 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 2 22 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 Tim Seifert New Zealand 3 3 139 11
2 വിജയ് ശങ്കർ India 3 3 84 8
3 കോളിൻ മുൺറോ New Zealand 3 3 118 7
4 രോഹിത് ശർമ India 3 3 89 6
5 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 3 81 6
6 എം എസ് ധോണി India 3 3 61 6
7 റിഷഭ് പന്ത് India 3 3 72 5
8 ശിഖർ ധവാൻ India 3 3 64 5
9 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3 83 4
10 റോസ് ടെയ്ലർ New Zealand 3 3 79 4
11 Daryl Mitchell New Zealand 3 3 28 4
12 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 2 46 3
13 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 2 22 3
14 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 2 25 2
15 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 2 14 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 4
2 കോളിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം New Zealand 3 3
3 Tim Seifert New Zealand 3 3
4 Daryl Mitchell New Zealand 3 2
5 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 2
6 കെയ്ൻ വില്യംസൺ New Zealand 3 2
7 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 2 2
8 എം എസ് ധോണി India 3 2
9 രോഹിത് ശർമ India 3 2
10 ദിനേശ് കാർത്തിക് India 3 1
11 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 3 1
12 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 1
13 വിജയ് ശങ്കർ India 3 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 Daryl Mitchell New Zealand 3 3 38 4 0
2 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 3 3 72 4 0
3 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 3 72 4 0
4 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 3 54 4 0
5 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 3 72 3 0
6 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 72 3 0
7 ഇഷ് സോധി New Zealand 3 3 54 3 0
8 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 2 2 48 3 0
9 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 3 72 3 0
10 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 1 24 2 0
11 Blair Tickner New Zealand 1 1 24 1 0
12 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 3 59 1 0
13 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 2 48 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 3 72 113 3 -
2 Blair Tickner New Zealand 1 1 24 34 1 -
3 Daryl Mitchell New Zealand 3 3 38 55 4 -
4 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 72 131 3 -
5 ഇഷ് സോധി New Zealand 3 3 54 87 3 -
6 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 3 3 72 122 4 -
7 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 3 72 119 4 -
8 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 1 24 26 2 -
9 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 2 2 48 53 3 -
10 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 3 54 72 4 -
11 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 3 59 103 1 -
12 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 3 72 98 3 -
13 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 2 48 72 1 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 1 6.5 0
2 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 2 2 6.62 0
3 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 3 8 116.67
4 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 3 8.17 100
5 Blair Tickner New Zealand 1 1 8.5 0
6 Daryl Mitchell New Zealand 3 3 8.68 147.37
7 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 2 9 33.33
8 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 3 9.42 33.33
9 ഇഷ് സോധി New Zealand 3 3 9.67 0
10 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 3 9.92 148.39
11 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 3 3 10.17 100
12 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 3 10.47 244.44
13 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 10.92 166.67

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 കുൽദീപ് യാദവ് India 1 1 6.5 13.00
2 Daryl Mitchell New Zealand 3 3 8.68 13.75
3 ലൂക്കി ഫെർഗൂസൻ New Zealand 2 2 6.62 17.67
4 മിച്ചൽ സാന്ത്നർ New Zealand 3 3 8 18.00
5 ഇഷ് സോധി New Zealand 3 3 9.67 29.00
6 ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ India 3 3 9.92 29.75
7 ഖലീൽ അഹമ്മദ് India 3 3 10.17 30.50
8 ടിം സൗത്തി New Zealand 3 3 8.17 32.67
9 Blair Tickner New Zealand 1 1 8.5 34.00
10 ഭുവനേശ്വർ കുമാർ India 3 3 9.42 37.67
11 ഹർദീക് പാണ്ഡ്യ India 3 3 10.92 43.67
12 യുവേന്ദ്ര ചാഹൽ India 2 2 9 72.00
13 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 3 10.47 103.00
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X