ഹോം  »  ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് 2018  »  മെഡല്‍പ്പട്ടിക

ഏഷ്യന്‍‍ ഗെയിംസ് 2018 മെഡല്‍ പട്ടിക

റാങ്ക്
രാജ്യം
Gold Silver Bronze
ആകെ
1 arrow_drop_down
ചൈന
132 92 65 289
ചൈന - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
നീന്തൽ 19 17 14 50
അത്‌ലറ്റിക്സ് 12 12 9 33
ഡൈവിങ് 10 6 0 16
കനോയ് /കയാക്ക് സ്പ്രിന്‍റ് 10 3 0 13
വുഷു 10 2 0 12
തുഴച്ചില്‍ 9 1 0 10
ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് 8 5 5 18
ഷൂട്ടിങ് 8 5 2 15
ടേബിൾ ടെന്നിസ് 5 3 0 8
ഫെന്‍സിങ് 3 6 2 11
സെയ്ലിങ് 3 4 0 7
സൈക്ളിങ് ട്രാക്ക് 3 2 2 7
ബാഡ്മിന്റൺ 3 1 2 6
ബ്രിഡ്ജ് 3 1 2 6
ഗുസ്തി 2 3 1 6
സൈക്ളിങ് മൗണ്ടന്‍ ബൈക്ക് 2 2 0 4
കനോയ് /കയാക്ക് 2 2 0 4
ടെന്നിസ് 2 2 0 4
ട്രാംപോലിന്‍ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് 2 1 1 4
ബോക്സിങ് 2 0 3 5
ബാസ്കറ്റ്ബോൾ 3x3 2 0 0 2
ബാസ്കറ്റ്ബോൾ 2 0 0 2
ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിക് സ്വിമ്മിങ് 2 0 0 2
തായ്കോണ്ടോ 1 2 2 5
കരാട്ടെ 1 2 0 3
അമ്പെയ്ത്ത് 1 0 2 3
മോഡേണ്‍ പെന്‍റത്തലണ്‍ 1 0 1 2
ബീച്ച് വോളിബോള്‍ 1 0 0 1
സൈക്ളിങ് ബിഎംഎക്സ് 1 0 0 1
വോളിബോൾ 1 0 0 1
വാട്ടര്‍ പോളോ 1 0 0 1
സ്പോര്‍ട്ട് ക്ലൈംബിങ് 0 2 3 5
ഗോള്‍ഫ് 0 2 2 4
ട്രയാത്തലൺ 0 1 1 2
സൈക്ളിങ് റോഡ് 0 1 0 1
ഫുട്ബോള്‍ 0 1 0 1
ഹാന്‍ഡ് ബോള്‍ 0 1 0 1
റോളര്‍ സ്കേറ്റ് 0 1 0 1
റഗ്ബി സെവന്‍സ് 0 1 0 1
ജൂഡോ 0 0 4 4
സോഫ്റ്റ് ടെന്നിസ് 0 0 2 2
അശ്വാഭ്യാസം 0 0 1 1
റിഥ്മിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് 0 0 1 1
ഹോക്കി 0 0 1 1
സ്കേറ്റ് ബോര്‍ഡ് 0 0 1 1
സോഫ്റ്റ്ബോൾ 0 0 1 1
2 arrow_drop_down
ജപ്പാന്‍
75 56 74 205
ജപ്പാന്‍ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
നീന്തൽ 19 20 13 52
ജൂഡോ 9 3 1 13
അത്‌ലറ്റിക്സ് 6 2 10 18
കരാട്ടെ 4 0 2 6
സെയ്ലിങ് 4 0 0 4
സ്കേറ്റ് ബോര്‍ഡ് 3 2 0 5
അശ്വാഭ്യാസം 3 1 0 4
ട്രയാത്തലൺ 3 0 0 3
സൈക്ളിങ് ട്രാക്ക് 2 3 4 9
സോഫ്റ്റ് ടെന്നിസ് 2 1 1 4
കനോയ് /കയാക്ക് 2 1 0 3
ഫെന്‍സിങ് 2 0 6 8
ബോളിംഗ് 2 0 0 2
ഗോള്‍ഫ് 2 0 0 2
ഹോക്കി 2 0 0 2
ഗുസ്തി 1 3 6 10
ബാഡ്മിന്റൺ 1 1 4 6
സ്പോര്‍ട്ട് ക്ലൈംബിങ് 1 1 1 3
ഫുട്ബോള്‍ 1 1 0 2
പാരാഗ്ലൈഡിങ് 1 1 0 2
റഗ്ബി സെവന്‍സ് 1 1 0 2
തുഴച്ചില്‍ 1 0 2 3
അമ്പെയ്ത്ത് 1 0 1 2
സൈക്ളിങ് ബിഎംഎക്സ് 1 0 0 1
സോഫ്റ്റ്ബോൾ 1 0 0 1
ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് 0 3 3 6
സൈക്ളിങ് റോഡ് 0 2 2 4
ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിക് സ്വിമ്മിങ് 0 2 0 2
സെപാക് തക്രോ 0 1 1 2
ഷൂട്ടിങ് 0 1 1 2
വാട്ടര്‍ പോളോ 0 1 1 2
ബാസ്കറ്റ്ബോൾ 3x3 0 1 0 1
ബേസ്ബോൾ 0 1 0 1
ബീച്ച് വോളിബോള്‍ 0 1 0 1
ട്രാംപോലിന്‍ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് 0 1 0 1
വുഷു 0 1 0 1
ടെന്നിസ് 0 0 4 4
കനോയ് /കയാക്ക് സ്പ്രിന്‍റ് 0 0 2 2
തായ്കോണ്ടോ 0 0 2 2
ബാസ്കറ്റ്ബോൾ 0 0 1 1
ബോക്സിങ് 0 0 1 1
ഡൈവിങ് 0 0 1 1
ഹാന്‍ഡ് ബോള്‍ 0 0 1 1
സാംബോ 0 0 1 1
സ്ക്വാഷ് 0 0 1 1
ഭാരോദ്വഹനം 0 0 1 1
3 arrow_drop_down
റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കൊറിയ
49 58 70 177
റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കൊറിയ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
ഫെന്‍സിങ് 6 3 6 15
തായ്കോണ്ടോ 5 5 2 12
ജൂഡോ 4 6 3 13
സൈക്ളിങ് ട്രാക്ക് 4 3 4 11
അമ്പെയ്ത്ത് 4 3 1 8
ഷൂട്ടിങ് 3 4 5 12
ബോളിംഗ് 2 2 2 6
സോഫ്റ്റ് ടെന്നിസ് 2 2 2 6
ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് 2 1 1 4
ഗുസ്തി 2 0 6 8
സൈക്ളിങ് റോഡ് 2 0 0 2
തുഴച്ചില്‍ 1 4 1 6
പാരാഗ്ലൈഡിങ് 1 2 2 5
മോഡേണ്‍ പെന്‍റത്തലണ്‍ 1 2 1 4
നീന്തൽ 1 1 4 6
അത്‌ലറ്റിക്സ് 1 1 3 5
കനോയ് /കയാക്ക് സ്പ്രിന്‍റ് 1 1 1 3
സ്പോര്‍ട്ട് ക്ലൈംബിങ് 1 1 1 3
സെയ്ലിങ് 1 1 1 3
ഫുട്ബോള്‍ 1 0 1 2
ഹാന്‍ഡ് ബോള്‍ 1 0 1 2
ജൂ-ജിറ്റ്സു 1 0 1 2
ബേസ്ബോൾ 1 0 0 1
ബോക്സിങ് 1 0 0 1
ഭാരോദ്വഹനം 0 3 2 5
ഡൈവിങ് 0 2 3 5
ഗോള്‍ഫ് 0 2 1 3
ടേബിൾ ടെന്നിസ് 0 1 3 4
വുഷു 0 1 2 3
അശ്വാഭ്യാസം 0 1 1 2
റോളര്‍ സ്കേറ്റ് 0 1 1 2
സെപാക് തക്രോ 0 1 1 2
വോളിബോൾ 0 1 1 2
ബാസ്കറ്റ്ബോൾ 3x3 0 1 0 1
കബഡി 0 1 0 1
ട്രയാത്തലൺ 0 1 0 1
ബാസ്കറ്റ്ബോൾ 0 0 1 1
റിഥ്മിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് 0 0 1 1
കരാട്ടെ 0 0 1 1
റഗ്ബി സെവന്‍സ് 0 0 1 1
സ്കേറ്റ് ബോര്‍ഡ് 0 0 1 1
ടെന്നിസ് 0 0 1 1
4 arrow_drop_down
ഇന്തോനേഷ്യ
31 24 43 98
ഇന്തോനേഷ്യ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
പെന്‍കാക് സിലാട്ട് 14 0 1 15
സ്പോര്‍ട്ട് ക്ലൈംബിങ് 3 2 1 6
ബാഡ്മിന്റൺ 2 2 4 8
പാരാഗ്ലൈഡിങ് 2 1 3 6
സൈക്ളിങ് മൗണ്ടന്‍ ബൈക്ക് 2 0 1 3
തുഴച്ചില്‍ 1 2 2 5
സെപാക് തക്രോ 1 1 3 5
വുഷു 1 1 3 5
ജെറ്റ്സ്കി 1 1 1 3
ഭാരോദ്വഹനം 1 1 1 3
കരാട്ടെ 1 0 3 4
ടെന്നിസ് 1 0 0 1
തായ്കോണ്ടോ 1 0 0 1
കനോയ് /കയാക്ക് സ്പ്രിന്‍റ് 0 3 2 5
സ്കേറ്റ് ബോര്‍ഡ് 0 2 2 4
അത്‌ലറ്റിക്സ് 0 2 1 3
സോഫ്റ്റ് ടെന്നിസ് 0 1 3 4
ബീച്ച് വോളിബോള്‍ 0 1 2 3
അമ്പെയ്ത്ത് 0 1 1 2
സൈക്ളിങ് ബിഎംഎക്സ് 0 1 1 2
ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് 0 1 1 2
ഷൂട്ടിങ് 0 1 0 1
ബ്രിഡ്ജ് 0 0 4 4
ബോക്സിങ് 0 0 2 2
കുറാഷ് 0 0 1 1
5 arrow_drop_down
ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാന്‍
21 24 25 70
ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാന്‍ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
കുറാഷ് 6 2 4 12
ബോക്സിങ് 5 2 0 7
ഗുസ്തി 2 1 3 6
കനോയ് /കയാക്ക് സ്പ്രിന്‍റ് 1 3 4 8
തായ്കോണ്ടോ 1 3 2 6
ഭാരോദ്വഹനം 1 2 2 5
അത്‌ലറ്റിക്സ് 1 2 1 4
തുഴച്ചില്‍ 1 2 1 4
സാംബോ 1 1 2 4
ജൂഡോ 1 0 3 4
ടെന്നിസ് 1 0 0 1
റിഥ്മിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് 0 2 0 2
കരാട്ടെ 0 1 2 3
സൈക്ളിങ് റോഡ് 0 1 0 1
ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് 0 1 0 1
വുഷു 0 1 0 1
പെന്‍കാക് സിലാട്ട് 0 0 1 1
6 arrow_drop_down
ഇറാന്‍
20 20 22 62
ഇറാന്‍ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
ഗുസ്തി 5 0 3 8
വുഷു 2 4 0 6
കരാട്ടെ 2 3 3 8
തായ്കോണ്ടോ 2 3 2 7
ഭാരോദ്വഹനം 2 1 1 4
അത്‌ലറ്റിക്സ് 2 1 0 3
കബഡി 2 0 0 2
കുറാഷ് 1 1 2 4
സ്പോര്‍ട്ട് ക്ലൈംബിങ് 1 0 0 1
വോളിബോൾ 1 0 0 1
തുഴച്ചില്‍ 0 3 1 4
കനോയ് /കയാക്ക് സ്പ്രിന്‍റ് 0 1 2 3
ഫെന്‍സിങ് 0 1 1 2
ജൂഡോ 0 1 1 2
ബാസ്കറ്റ്ബോൾ 0 1 0 1
അമ്പെയ്ത്ത് 0 0 1 1
ബാസ്കറ്റ്ബോൾ 3x3 0 0 1 1
പെന്‍കാക് സിലാട്ട് 0 0 1 1
ഷൂട്ടിങ് 0 0 1 1
ടേബിൾ ടെന്നിസ് 0 0 1 1
വാട്ടര്‍ പോളോ 0 0 1 1
7 arrow_drop_down
തായ്‌പേയ്
17 19 31 67
തായ്‌പേയ് - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
കരാട്ടെ 2 1 2 5
അമ്പെയ്ത്ത് 2 1 1 4
ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് 2 1 1 4
ഷൂട്ടിങ് 2 1 1 4
കനോയ് /കയാക്ക് സ്പ്രിന്‍റ് 2 1 0 3
റോളര്‍ സ്കേറ്റ് 2 0 1 3
ബ്രിഡ്ജ് 1 2 1 4
ബാഡ്മിന്റൺ 1 1 2 4
സോഫ്റ്റ് ടെന്നിസ് 1 1 2 4
ഭാരോദ്വഹനം 1 1 0 2
തായ്കോണ്ടോ 1 0 3 4
അത്‌ലറ്റിക്സ് 0 2 0 2
ബോളിംഗ് 0 1 2 3
കനോയ് /കയാക്ക് 0 1 1 2
സൈക്ളിങ് ട്രാക്ക് 0 1 1 2
ടെന്നിസ് 0 1 1 2
സൈക്ളിങ് മൗണ്ടന്‍ ബൈക്ക് 0 1 0 1
തുഴച്ചില്‍ 0 1 0 1
സോഫ്റ്റ്ബോൾ 0 1 0 1
ബോക്സിങ് 0 0 2 2
ജൂഡോ 0 0 2 2
കുറാഷ് 0 0 2 2
വുഷു 0 0 2 2
ബേസ്ബോൾ 0 0 1 1
കബഡി 0 0 1 1
ടേബിൾ ടെന്നിസ് 0 0 1 1
വോളിബോൾ 0 0 1 1
8 arrow_drop_down
ഇന്ത്യ
15 24 30 69
ഇന്ത്യ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
അത്‌ലറ്റിക്സ് 7 10 2 19
ഷൂട്ടിങ് 2 4 3 9
ഗുസ്തി 2 0 1 3
ബ്രിഡ്ജ് 1 0 2 3
തുഴച്ചില്‍ 1 0 2 3
ടെന്നിസ് 1 0 2 3
ബോക്സിങ് 1 0 1 2
അമ്പെയ്ത്ത് 0 2 0 2
അശ്വാഭ്യാസം 0 2 0 2
സ്ക്വാഷ് 0 1 4 5
സെയ്ലിങ് 0 1 2 3
ബാഡ്മിന്റൺ 0 1 1 2
ഹോക്കി 0 1 1 2
കബഡി 0 1 1 2
കുറാഷ് 0 1 1 2
വുഷു 0 0 4 4
ടേബിൾ ടെന്നിസ് 0 0 2 2
സെപാക് തക്രോ 0 0 1 1
9 arrow_drop_down
കസാക്കിസ്ഥാന്‍
15 17 44 76
കസാക്കിസ്ഥാന്‍ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
കനോയ് /കയാക്ക് സ്പ്രിന്‍റ് 2 4 1 7
ജൂ-ജിറ്റ്സു 2 0 3 5
സാംബോ 2 0 3 5
സൈക്ളിങ് റോഡ് 2 0 0 2
റിഥ്മിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് 2 0 0 2
അത്‌ലറ്റിക്സ് 1 1 5 7
ജൂഡോ 1 1 3 5
കരാട്ടെ 1 1 1 3
വാട്ടര്‍ പോളോ 1 1 0 2
ഫെന്‍സിങ് 1 0 2 3
ഗുസ്തി 0 4 6 10
ബോക്സിങ് 0 2 0 2
തായ്കോണ്ടോ 0 1 4 5
ടെന്നിസ് 0 1 2 3
ട്രയാത്തലൺ 0 1 0 1
നീന്തൽ 0 0 4 4
സൈക്ളിങ് ട്രാക്ക് 0 0 2 2
സൈക്ളിങ് മൗണ്ടന്‍ ബൈക്ക് 0 0 1 1
കനോയ് /കയാക്ക് 0 0 1 1
ട്രാംപോലിന്‍ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് 0 0 1 1
കുറാഷ് 0 0 1 1
തുഴച്ചില്‍ 0 0 1 1
റഗ്ബി സെവന്‍സ് 0 0 1 1
ഷൂട്ടിങ് 0 0 1 1
ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിക് സ്വിമ്മിങ് 0 0 1 1
10 arrow_drop_down
ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കൊറിയ
12 12 13 37
ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കൊറിയ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
ഭാരോദ്വഹനം 8 1 1 10
ഗുസ്തി 2 1 2 5
ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് 1 2 3 6
ഷൂട്ടിങ് 1 1 0 2
ബോക്സിങ് 0 3 1 4
ഡൈവിങ് 0 1 3 4
ജൂഡോ 0 1 1 2
അമ്പെയ്ത്ത് 0 1 0 1
ടേബിൾ ടെന്നിസ് 0 1 0 1
അത്‌ലറ്റിക്സ് 0 0 1 1
ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിക് സ്വിമ്മിങ് 0 0 1 1
11 arrow_drop_down
ബഹ് റൈന്‍
12 7 7 26
ബഹ് റൈന്‍ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
അത്‌ലറ്റിക്സ് 12 6 7 25
ഹാന്‍ഡ് ബോള്‍ 0 1 0 1
12 arrow_drop_down
തായ്‌ലന്റ്
11 16 46 73
തായ്‌ലന്റ് - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
സെപാക് തക്രോ 4 0 0 4
പാരാഗ്ലൈഡിങ് 2 1 1 4
തായ്കോണ്ടോ 2 0 2 4
ജെറ്റ്സ്കി 1 2 2 5
ഷൂട്ടിങ് 1 1 0 2
സൈക്ളിങ് ട്രാക്ക് 1 0 0 1
അത്‌ലറ്റിക്സ് 0 3 1 4
പെന്‍കാക് സിലാട്ട് 0 2 5 7
ഭാരോദ്വഹനം 0 1 6 7
ബോക്സിങ് 0 1 5 6
സൈക്ളിങ് മൗണ്ടന്‍ ബൈക്ക് 0 1 2 3
ബ്രിഡ്ജ് 0 1 1 2
സൈക്ളിങ് ബിഎംഎക്സ് 0 1 0 1
ടെന്നിസ് 0 1 0 1
വോളിബോൾ 0 1 0 1
തുഴച്ചില്‍ 0 0 3 3
സെയ്ലിങ് 0 0 3 3
കനോയ് /കയാക്ക് സ്പ്രിന്‍റ് 0 0 2 2
കനോയ് /കയാക്ക് 0 0 2 2
അശ്വാഭ്യാസം 0 0 2 2
ജൂഡോ 0 0 2 2
ബാസ്കറ്റ്ബോൾ 3x3 0 0 1 1
ബാഡ്മിന്റൺ 0 0 1 1
സൈക്ളിങ് റോഡ് 0 0 1 1
ജൂ-ജിറ്റ്സു 0 0 1 1
കരാട്ടെ 0 0 1 1
കബഡി 0 0 1 1
വുഷു 0 0 1 1
13 arrow_drop_down
ഹോങ്കോങ്
8 18 20 46
ഹോങ്കോങ് - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
സൈക്ളിങ് ട്രാക്ക് 3 4 0 7
സ്ക്വാഷ് 2 2 0 4
അശ്വാഭ്യാസം 1 0 0 1
ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് 1 0 0 1
റഗ്ബി സെവന്‍സ് 1 0 0 1
സെയ്ലിങ് 0 3 0 3
ഫെന്‍സിങ് 0 2 6 8
ബ്രിഡ്ജ് 0 2 2 4
തുഴച്ചില്‍ 0 1 2 3
നീന്തൽ 0 1 2 3
വുഷു 0 1 1 2
ബാഡ്മിന്റൺ 0 1 0 1
ബോളിംഗ് 0 1 0 1
കരാട്ടെ 0 0 2 2
ടേബിൾ ടെന്നിസ് 0 0 2 2
അത്‌ലറ്റിക്സ് 0 0 1 1
സൈക്ളിങ് റോഡ് 0 0 1 1
ട്രയാത്തലൺ 0 0 1 1
14 arrow_drop_down
മലേഷ്യ
7 13 16 36
മലേഷ്യ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
ബോളിംഗ് 2 2 0 4
സ്ക്വാഷ് 2 1 2 5
സെയ്ലിങ് 1 1 3 5
സൈക്ളിങ് ട്രാക്ക് 1 1 1 3
സെപാക് തക്രോ 1 1 0 2
പെന്‍കാക് സിലാട്ട് 0 4 4 8
ഡൈവിങ് 0 1 3 4
അശ്വാഭ്യാസം 0 1 0 1
ഹോക്കി 0 1 0 1
അമ്പെയ്ത്ത് 0 0 1 1
കരാട്ടെ 0 0 1 1
തായ്കോണ്ടോ 0 0 1 1
15 arrow_drop_down
ഖത്തര്‍
6 4 3 13
ഖത്തര്‍ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
അത്‌ലറ്റിക്സ് 4 2 1 7
ബീച്ച് വോളിബോള്‍ 1 0 0 1
ഹാന്‍ഡ് ബോള്‍ 1 0 0 1
അശ്വാഭ്യാസം 0 1 1 2
ഭാരോദ്വഹനം 0 1 0 1
ഷൂട്ടിങ് 0 0 1 1
16 arrow_drop_down
മംഗോളിയ
5 9 11 25
മംഗോളിയ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
ഗുസ്തി 2 1 3 6
സാംബോ 1 2 1 4
ഷൂട്ടിങ് 1 1 1 3
ബോക്സിങ് 1 1 0 2
ജൂഡോ 0 2 5 7
കുറാഷ് 0 2 0 2
ജൂ-ജിറ്റ്സു 0 0 1 1
17 arrow_drop_down
വിയറ്റ്‌നാം
4 16 18 38
വിയറ്റ്‌നാം - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
പെന്‍കാക് സിലാട്ട് 2 7 3 12
അത്‌ലറ്റിക്സ് 1 1 3 5
തുഴച്ചില്‍ 1 1 0 2
വുഷു 0 2 3 5
ഭാരോദ്വഹനം 0 2 0 2
സെപാക് തക്രോ 0 1 2 3
നീന്തൽ 0 1 1 2
കരാട്ടെ 0 1 0 1
ഷൂട്ടിങ് 0 0 2 2
ബോക്സിങ് 0 0 1 1
ജൂ-ജിറ്റ്സു 0 0 1 1
കുറാഷ് 0 0 1 1
തായ്കോണ്ടോ 0 0 1 1
18 arrow_drop_down
Singapore
4 4 14 22
Singapore - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
നീന്തൽ 2 1 3 6
സെയ്ലിങ് 1 0 1 2
ബ്രിഡ്ജ് 1 0 0 1
പെന്‍കാക് സിലാട്ട് 0 2 3 5
ജൂ-ജിറ്റ്സു 0 1 0 1
ബോളിംഗ് 0 0 2 2
സെപാക് തക്രോ 0 0 2 2
കനോയ് /കയാക്ക് സ്പ്രിന്‍റ് 0 0 1 1
ഫെന്‍സിങ് 0 0 1 1
ടേബിൾ ടെന്നിസ് 0 0 1 1
19 arrow_drop_down
ഫിലിപ്പൈന്‍സ്
4 2 15 21
ഫിലിപ്പൈന്‍സ് - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
ഗോള്‍ഫ് 2 0 1 3
സ്കേറ്റ് ബോര്‍ഡ് 1 0 0 1
ഭാരോദ്വഹനം 1 0 0 1
ബോക്സിങ് 0 1 2 3
ജൂഡോ 0 1 0 1
പെന്‍കാക് സിലാട്ട് 0 0 4 4
തായ്കോണ്ടോ 0 0 3 3
വുഷു 0 0 2 2
സൈക്ളിങ് ബിഎംഎക്സ് 0 0 1 1
ജൂ-ജിറ്റ്സു 0 0 1 1
കരാട്ടെ 0 0 1 1
20 arrow_drop_down
യുഎഇ
3 6 5 14
യുഎഇ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
ജൂ-ജിറ്റ്സു 2 5 2 9
ജെറ്റ്സ്കി 1 1 0 2
ഫുട്ബോള്‍ 0 0 1 1
ജൂഡോ 0 0 1 1
ഷൂട്ടിങ് 0 0 1 1
21 arrow_drop_down
കുവൈത്ത്
3 1 2 6
കുവൈത്ത് - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
കരാട്ടെ 1 1 0 2
അശ്വാഭ്യാസം 1 0 0 1
ഷൂട്ടിങ് 1 0 0 1
അത്‌ലറ്റിക്സ് 0 0 1 1
കുറാഷ് 0 0 1 1
22 arrow_drop_down
കിര്‍ഗിസ്ഥാന്‍
2 6 12 20
കിര്‍ഗിസ്ഥാന്‍ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
ജൂ-ജിറ്റ്സു 1 1 2 4
അത്‌ലറ്റിക്സ് 1 1 0 2
ഗുസ്തി 0 4 4 8
ജൂഡോ 0 0 2 2
പെന്‍കാക് സിലാട്ട് 0 0 2 2
ബോക്സിങ് 0 0 1 1
ഭാരോദ്വഹനം 0 0 1 1
23 arrow_drop_down
ജോര്‍ദ്ദാന്‍
2 1 9 12
ജോര്‍ദ്ദാന്‍ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
ജൂ-ജിറ്റ്സു 1 1 3 5
തായ്കോണ്ടോ 1 0 3 4
കരാട്ടെ 0 0 2 2
ബോക്സിങ് 0 0 1 1
24 arrow_drop_down
കമ്പോഡിയ
2 0 1 3
കമ്പോഡിയ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
ജെറ്റ്സ്കി 1 0 1 2
ജൂ-ജിറ്റ്സു 1 0 0 1
25 arrow_drop_down
സൗദി അറേബ്യ
1 2 3 6
സൗദി അറേബ്യ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
അശ്വാഭ്യാസം 1 0 1 2
കരാട്ടെ 0 1 1 2
ഷൂട്ടിങ് 0 1 0 1
അത്‌ലറ്റിക്സ് 0 0 1 1
26 arrow_drop_down
Macau, China
1 2 2 5
Macau, China - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
വുഷു 1 1 0 2
കരാട്ടെ 0 1 1 2
ട്രയാത്തലൺ 0 0 1 1
27 arrow_drop_down
ഇറാഖ്
1 2 0 3
ഇറാഖ് - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
ഭാരോദ്വഹനം 1 1 0 2
അത്‌ലറ്റിക്സ് 0 1 0 1
28 arrow_drop_down
Korea
1 1 2 4
Korea - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
കനോയ് /കയാക്ക് സ്പ്രിന്‍റ് 1 0 2 3
ബാസ്കറ്റ്ബോൾ 0 1 0 1
28 arrow_drop_down
Lebanon
1 1 2 4
Lebanon - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
ഷൂട്ടിങ് 1 0 1 2
ഗുസ്തി 0 1 0 1
തായ്കോണ്ടോ 0 0 1 1
30 arrow_drop_down
താജിക്കിസ്ഥാന്‍
0 4 3 7
താജിക്കിസ്ഥാന്‍ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
സാംബോ 0 1 1 2
അത്‌ലറ്റിക്സ് 0 1 0 1
കനോയ് /കയാക്ക് സ്പ്രിന്‍റ് 0 1 0 1
കുറാഷ് 0 1 0 1
ജൂഡോ 0 0 2 2
31 arrow_drop_down
ലാവോസ്
0 2 3 5
ലാവോസ് - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
പെന്‍കാക് സിലാട്ട് 0 1 2 3
സെപാക് തക്രോ 0 1 1 2
32 arrow_drop_down
തുര്‍ക്ക്‌മെനിസ്ഥാന്‍
0 1 2 3
തുര്‍ക്ക്‌മെനിസ്ഥാന്‍ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
ഭാരോദ്വഹനം 0 1 0 1
ജൂ-ജിറ്റ്സു 0 0 1 1
ഗുസ്തി 0 0 1 1
33 arrow_drop_down
നേപ്പാള്‍
0 1 0 1
നേപ്പാള്‍ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
പാരാഗ്ലൈഡിങ് 0 1 0 1
34 arrow_drop_down
പാക്കിസ്താന്‍
0 0 4 4
പാക്കിസ്താന്‍ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
അത്‌ലറ്റിക്സ് 0 0 1 1
കരാട്ടെ 0 0 1 1
കബഡി 0 0 1 1
സ്ക്വാഷ് 0 0 1 1
35 arrow_drop_down
അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍
0 0 2 2
അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
കുറാഷ് 0 0 1 1
വുഷു 0 0 1 1
35 arrow_drop_down
മ്യാന്‍മര്‍
0 0 2 2
മ്യാന്‍മര്‍ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
സെപാക് തക്രോ 0 0 1 1
വുഷു 0 0 1 1
37 arrow_drop_down
സിറിയ
0 0 1 1
സിറിയ - മെഡല്‍പ്പട്ടിക കൂടുതല്‍chevron_right
അത്‌ലറ്റിക്സ് 0 0 1 1
പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more

myKhel ലില്‍ നിന്നും ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയാന്‍

Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X