ഹോം  »  ടെന്നീസ്  »  ടൂർണമെന്റുകൾ  »  Volvo Car Open 2021 വനിതാ സിംഗിൾ സ്‌കോറുകൾ
Volvo Car Open വനിതാ സിംഗിൾ
തിയ്യതി: Apr 05, 2021 - Apr 11, 2021
സ്ഥലം:Charleston, USA
ഉപരിതലം:കളിമണ്ണ് കോർട്ട്

Volvo Car Open 2021 വനിതാ സിംഗിൾ സ്‌കോറുകൾ

 • Apr 05, 2021 19:35 IST
  COMPLETED
  മിസാകി ഡോയി
  6 6
  Yaroslava Shvedova
  3 3
  Court 2
 • Apr 05, 2021 19:35 IST
  COMPLETED
  വാർവറ ഗ്രാച്ചേവ
  6 5 1
  പൗലോ ബഡോസ
  3 7 6
  Court 3
 • Apr 05, 2021 19:35 IST
  COMPLETED
  അജ്ല ടോംജാനോവിക്
  6 6
  ക്രിസ്റ്റീന മക്ഹെയ്ൽ
  3 0
  Althea Gibson
 • Apr 05, 2021 19:35 IST
  COMPLETED
  ബെർനാർഡ പെറ
  6 4 4
  അലൈസ് കോർണറ്റ്
  4 6 6
  Court 1
 • Apr 05, 2021 21:00 IST
  COMPLETED
  മാഗ്ദ ലിനിറ്റ
  7 2 3
  അമാൻഡ അനിസിമോവ
  5 6 6
  Althea Gibson
 • Apr 05, 2021 21:15 IST
  COMPLETED
  നടാലിയ വിക്ലിൻസേവ
  3 1
  സറീന ഡിയാസ്
  6 6
  Court 2
 • Apr 05, 2021 22:15 IST
  COMPLETED
  Magdalena Frech
  6 6
  Grace Min
  2 4
  Court 3
 • Apr 05, 2021 22:45 IST
  COMPLETED
  കുറുമി നാര
  6 6
  ഫ്രാൻസിസ്ക ഡി ലോറൻസോ
  2 2
  Court 1
 • Apr 05, 2021 23:25 IST
  COMPLETED
  മാരി ബോസ്കോവ
  6 7
  ടിമിയ ബാബോസ്
  2 5
  Althea Gibson
 • Apr 06, 2021 00:25 IST
  COMPLETED
  Desirae Krawczyk
  1 2
  വെറോണിക്ക കുദർമെറ്റോവ
  6 6
  Court 1
 • Apr 06, 2021 01:50 IST
  COMPLETED
  ഹാരിയറ്റ് ഡാർട്ട്
  68 4
  യൂലിയ പുട്ടിൻസേവ
  710 6
  Althea Gibson
 • Apr 06, 2021 01:50 IST
  COMPLETED
  Storm Sanders
  6 6
  Asia Muhammad
  2 4
  Court 1
 • Apr 06, 2021 04:40 IST
  RETIRED
  എലെന റൈബക്കീന
  4
  കാതറീൻ മക്നാലി
  6
  Althea Gibson
 • Apr 06, 2021 06:00 IST
  COMPLETED
  ലൊറൻ ഡേവിസ്
  6 6
  മാഡിസൺ ബ്രെങ്കിൾ
  4 2
  Althea Gibson
 • Apr 06, 2021 19:35 IST
  COMPLETED
  ക്രിസ്റ്റീന മ്ലാഡനോവിക്
  4 3
  Shelby Rogers
  6 6
  Althea Gibson
 • Apr 06, 2021 19:35 IST
  COMPLETED
  Gabriela Talaba
  62 4
  ഡാങ്ക കോവിനിക്
  77 6
  Court 2
 • Apr 06, 2021 19:40 IST
  COMPLETED
  ഷുയി സാങ്
  3 1
  Leylah Fernandez
  6 6
  Court 1
 • Apr 06, 2021 21:00 IST
  COMPLETED
  അനസ്താഷ്യ സെവാസ്റ്റോവ
  6 6
  അനസ്താഷ്യ പോറ്റാപോവ
  3 3
  Court 1
 • Apr 06, 2021 21:30 IST
  COMPLETED
  സ്ലോയെൻ സ്റ്റീഫൻസ്
  6 6
  സിന്യു വാങ്
  2 4
  Althea Gibson
 • Apr 06, 2021 21:40 IST
  COMPLETED
  നാവോ ഹിബിനോ
  2 1
  ലുഡ്മില്ല സാംസനോവ
  6 6
  Court 2
 • Apr 06, 2021 22:25 IST
  COMPLETED
  Martina Trevisan
  2 2
  ഓൺസ് ജാബിയർ
  6 6
  Court 1
 • Apr 06, 2021 23:00 IST
  COMPLETED
  Caroline Dolehide
  3 3
  Hailey Baptiste
  6 6
  Court 2
 • Apr 07, 2021 04:35 IST
  COMPLETED
  Renata Zarazua
  4 3
  Emma Navarro
  6 6
  Althea Gibson
 • Apr 07, 2021 06:30 IST
  COMPLETED
  കോറി ഗോഫ്
  6 6
  Tsvetana Pironkova
  3 0
  Althea Gibson
 • Apr 06, 2021 23:20 IST
  COMPLETED
  ഗാർബിൻ മുഗുരൂസ
  6 6
  Magdalena Frech
  1 3
  Althea Gibson
 • Apr 06, 2021 23:45 IST
  COMPLETED
  സറീന ഡിയാസ്
  2 2
  യൂലിയ പുട്ടിൻസേവ
  6 6
  Court 1
 • Apr 07, 2021 00:50 IST
  COMPLETED
  Storm Sanders
  64 2
  പെട്ര ക്വിറ്റോവ
  77 6
  Althea Gibson
 • Apr 07, 2021 19:35 IST
  COMPLETED
  പൗലോ ബഡോസ
  6 62 6
  ബെലിൻഡ ബെൻകിക്ക്
  2 77 1
  Althea Gibson
 • Apr 07, 2021 19:40 IST
  COMPLETED
  കാതറീൻ മക്നാലി
  77 2 6
  അനസ്താഷ്യ സെവാസ്റ്റോവ
  63 6 4
  Court 2
 • Apr 07, 2021 19:45 IST
  COMPLETED
  വിറ്റ്നി ഔസീഗ്
  1 4
  കുറുമി നാര
  6 6
  Court 1
 • Apr 07, 2021 21:15 IST
  COMPLETED
  Hailey Baptiste
  3 3
  ഓൺസ് ജാബിയർ
  6 6
  Court 1
 • Apr 07, 2021 22:10 IST
  COMPLETED
  ലൊറൻ ഡേവിസ്
  4 6 6
  സോഫിയ കെനിൻ
  6 3 4
  Althea Gibson
 • Apr 07, 2021 22:20 IST
  COMPLETED
  Leylah Fernandez
  4 6 3
  ഡാങ്ക കോവിനിക്
  6 3 6
  Court 2
 • Apr 07, 2021 23:05 IST
  COMPLETED
  Emma Navarro
  4 4
  വെറോണിക്ക കുദർമെറ്റോവ
  6 6
  Court 1
 • Apr 08, 2021 00:55 IST
  COMPLETED
  കോറി ഗോഫ്
  4 6 6
  ലുഡ്മില്ല സാംസനോവ
  6 1 4
  Court 2
 • Apr 08, 2021 01:00 IST
  COMPLETED
  മാരി ബോസ്കോവ
  6 5 5
  അജ്ല ടോംജാനോവിക്
  4 7 7
  Court 1
 • Apr 08, 2021 01:05 IST
  COMPLETED
  എലീസ് മെർട്ടൻസ്
  5 3
  അലൈസ് കോർണറ്റ്
  7 6
  Althea Gibson
 • Apr 08, 2021 03:35 IST
  COMPLETED
  ആഷ്ലി ബാർട്ടി
  6 6
  മിസാകി ഡോയി
  2 1
  Althea Gibson
 • Apr 08, 2021 04:50 IST
  COMPLETED
  സ്ലോയെൻ സ്റ്റീഫൻസ്
  6 6
  മാഡിസൺ കീസ്
  4 4
  Althea Gibson
 • Apr 08, 2021 06:50 IST
  COMPLETED
  Shelby Rogers
  1 7 6
  അമാൻഡ അനിസിമോവ
  6 5 4
  Althea Gibson
 • Apr 08, 2021 20:35 IST
  COMPLETED
  കുറുമി നാര
  0 3
  വെറോണിക്ക കുദർമെറ്റോവ
  6 6
  Court 1
 • Apr 08, 2021 20:35 IST
  RETIRED
  ഗാർബിൻ മുഗുരൂസ
  6 2
  യൂലിയ പുട്ടിൻസേവ
  0 2
  Althea Gibson
 • Apr 08, 2021 22:05 IST
  COMPLETED
  ഡാങ്ക കോവിനിക്
  6 6
  പെട്ര ക്വിറ്റോവ
  4 1
  Althea Gibson
 • Apr 08, 2021 22:05 IST
  COMPLETED
  അലൈസ് കോർണറ്റ്
  7 3 3
  ഓൺസ് ജാബിയർ
  5 6 6
  Court 1
 • Apr 08, 2021 23:40 IST
  COMPLETED
  കോറി ഗോഫ്
  6 77
  ലൊറൻ ഡേവിസ്
  2 62
  Althea Gibson
 • Apr 09, 2021 01:05 IST
  COMPLETED
  കാതറീൻ മക്നാലി
  3 3
  പൗലോ ബഡോസ
  6 6
  Court 1
 • Apr 09, 2021 01:30 IST
  COMPLETED
  അജ്ല ടോംജാനോവിക്
  3 4
  സ്ലോയെൻ സ്റ്റീഫൻസ്
  6 6
  Althea Gibson
 • Apr 09, 2021 04:35 IST
  COMPLETED
  ആഷ്ലി ബാർട്ടി
  77 4 6
  Shelby Rogers
  63 6 4
  Althea Gibson
 • Apr 09, 2021 22:35 IST
  COMPLETED
  യൂലിയ പുട്ടിൻസേവ
  77 5 1
  ഡാങ്ക കോവിനിക്
  62 7 6
  Althea Gibson
 • Apr 10, 2021 01:45 IST
  COMPLETED
  ഓൺസ് ജാബിയർ
  6 6
  കോറി ഗോഫ്
  3 3
  Althea Gibson
 • Apr 10, 2021 03:25 IST
  COMPLETED
  ആഷ്ലി ബാർട്ടി
  4 3
  പൗലോ ബഡോസ
  6 6
  Althea Gibson
 • Apr 10, 2021 05:00 IST
  COMPLETED
  വെറോണിക്ക കുദർമെറ്റോവ
  6 6
  സ്ലോയെൻ സ്റ്റീഫൻസ്
  3 4
  Althea Gibson
 • Apr 10, 2021 22:30 IST
  COMPLETED
  ഡാങ്ക കോവിനിക്
  6 6
  ഓൺസ് ജാബിയർ
  3 2
  Althea Gibson
 • Apr 11, 2021 00:10 IST
  COMPLETED
  പൗലോ ബഡോസ
  3 3
  വെറോണിക്ക കുദർമെറ്റോവ
  6 6
  Althea Gibson
 • Apr 11, 2021 22:35 IST
  COMPLETED
  വെറോണിക്ക കുദർമെറ്റോവ
  6 6
  ഡാങ്ക കോവിനിക്
  4 2
  Althea Gibson
വോട്ടെടുപ്പുകള്‍
X
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X