ഹോം  »  ടെന്നീസ്  »  ടൂർണമെന്റുകൾ  »  Internazionali BNL d`Italia 2021 വനിതാ സിംഗിൾ സ്‌കോറുകൾ
Internazionali BNL d`Italia വനിതാ സിംഗിൾ
തിയ്യതി: May 09, 2021 - May 16, 2021
സ്ഥലം:Rome, Italy
ഉപരിതലം:കളിമണ്ണ് കോർട്ട്

Internazionali BNL d`Italia 2021 വനിതാ സിംഗിൾ സ്‌കോറുകൾ

 • May 10, 2021 13:35 IST
  COMPLETED
  യൂലിയ പുട്ടിൻസേവ
  5 6 4
  കോറി ഗോഫ്
  7 4 6
  Pietrangeli
 • May 10, 2021 13:35 IST
  COMPLETED
  അനസ്താഷ്യ സെവാസ്റ്റോവ
  3 6 6
  ജിൽ ടെയ്ഷ്മാൻ
  6 1 3
  Court 3
 • May 10, 2021 13:35 IST
  COMPLETED
  പെട്ര മാർട്ടിക്
  5 6 6
  Shelby Rogers
  7 3 4
  Court 1
 • May 10, 2021 15:15 IST
  COMPLETED
  മാഗ്ദ ലിനിറ്റ
  6 0 2
  പെട്ര ക്വിറ്റോവ
  1 6 6
  Center Court
 • May 10, 2021 15:50 IST
  COMPLETED
  Marta Kostyuk
  3 1
  എകാത്തറിന അലെക്സാന്ദ്രോവ
  6 6
  Court 3
 • May 10, 2021 16:25 IST
  COMPLETED
  കിയാങ് വാങ്
  5 3
  അമാൻഡ അനിസിമോവ
  7 6
  Court 1
 • May 10, 2021 16:50 IST
  COMPLETED
  ജെന്നിഫർ ബ്രാഡി
  6 6
  ഷുയി സാങ്
  1 4
  Pietrangeli
 • May 10, 2021 17:05 IST
  RETIRED
  അലിസൺ റിസ്കേ
  4
  ഇഗ സ്വിയാടെക്
  5
  Grand Stand Arena
 • May 10, 2021 18:15 IST
  COMPLETED
  ഡാരിയ കസാറ്റ്കിന
  5 3
  ജെസിക്ക പെഗുല
  7 6
  Court 1
 • May 10, 2021 18:35 IST
  COMPLETED
  മരിയ സക്കാരി
  78 3 6
  പോലോന ഹെർകോഗ്
  66 6 2
  Grand Stand Arena
 • May 10, 2021 20:05 IST
  COMPLETED
  ക്രിസ്റ്റീന മക്ഹെയ്ൽ
  3 0
  വെറ സ്വോനാറേവ
  6 6
  Court 1
 • May 10, 2021 21:35 IST
  COMPLETED
  സാറ സോറിബസ് ടോർമോ
  77 67 7
  കമീല ജോർജി
  64 79 5
  Center Court
 • May 11, 2021 13:35 IST
  COMPLETED
  Martina Trevisan
  6 64 66
  Yaroslava Shvedova
  0 77 78
  Center Court
 • May 11, 2021 13:35 IST
  COMPLETED
  സ്ലോയെൻ സ്റ്റീഫൻസ്
  6 2 5
  മാഡിസൺ കീസ്
  4 6 7
  Pietrangeli
 • May 11, 2021 13:35 IST
  COMPLETED
  ലൊറ സിഗ്മണ്ട്
  6 63 1
  Nadia Podoroska
  2 77 6
  Court 3
 • May 11, 2021 13:35 IST
  COMPLETED
  ക്രിസ്റ്റീന മ്ലാഡനോവിക്
  6 6
  ബെലിൻഡ ബെൻകിക്ക്
  3 4
  Court 2
 • May 11, 2021 15:40 IST
  COMPLETED
  കരോലീന ഗാർസിയ
  710 6
  Elisabetta Cocciaretto
  68 2
  Court 2
 • May 11, 2021 16:20 IST
  COMPLETED
  വെറോണിക്ക കുദർമെറ്റോവ
  4 6 6
  എലീസ് മെർട്ടൻസ്
  6 2 3
  Pietrangeli
 • May 11, 2021 16:25 IST
  COMPLETED
  ബെർനാർഡ പെറ
  6 6
  ടമാര സിഡാൻസെക്
  3 2
  Court 3
 • May 11, 2021 17:35 IST
  COMPLETED
  സായിസെയ് സെങ്
  2 0
  ബാർബോറ ക്രെജിക്കോവ
  6 6
  Court 2
 • May 11, 2021 18:50 IST
  COMPLETED
  ഗാർബിൻ മുഗുരൂസ
  6 6
  പട്രീഷ്യ മരിയ ടിഗ്
  1 2
  Grand Stand Arena
 • May 11, 2021 18:55 IST
  COMPLETED
  അജ്ല ടോംജാനോവിക്
  6 6
  മാർക്കെറ്റ വോൺട്രുസോവ
  4 2
  Court 2
 • May 11, 2021 20:15 IST
  COMPLETED
  ആഞ്ചലിക് കെർബർ
  6 7
  അലൈസ് കോർണറ്റ്
  2 5
  Grand Stand Arena
 • May 11, 2021 23:55 IST
  COMPLETED
  ജോഹാന്ന കോൺട
  3 1
  ജെലെന ഒസ്റ്റാപെങ്കോ
  6 6
  Center Court
 • May 12, 2021 13:35 IST
  COMPLETED
  ആഷ്ലി ബാർട്ടി
  6 6
  Yaroslava Shvedova
  4 1
  Pietrangeli
 • May 12, 2021 13:35 IST
  COMPLETED
  മരിയ സക്കാരി
  1 6 1
  കോറി ഗോഫ്
  6 1 6
  Court 3
 • May 12, 2021 13:35 IST
  COMPLETED
  അമാൻഡ അനിസിമോവ
  6 3 4
  എലിന സ്വിറ്റോലിന
  2 6 6
  Court 2
 • May 12, 2021 15:05 IST
  COMPLETED
  വെറ സ്വോനാറേവ
  6 3 6
  പെട്ര ക്വിറ്റോവ
  4 6 4
  Court 1
 • May 12, 2021 15:10 IST
  COMPLETED
  ജെസിക്ക പെഗുല
  77 6
  നവോമി ഒസാക
  62 2
  Pietrangeli
 • May 12, 2021 15:30 IST
  COMPLETED
  ഗാർബിൻ മുഗുരൂസ
  2 6 7
  ബെർനാർഡ പെറ
  6 0 5
  Court 2
 • May 12, 2021 15:35 IST
  COMPLETED
  കരോലീന ഗാർസിയ
  4 4
  വെറോണിക്ക കുദർമെറ്റോവ
  6 6
  Court 3
 • May 12, 2021 16:35 IST
  COMPLETED
  സാറ സോറിബസ് ടോർമോ
  5 1
  അരിയാന സബലെങ്ക
  7 6
  Center Court
 • May 12, 2021 17:15 IST
  COMPLETED
  പെട്ര മാർട്ടിക്
  7 6
  ക്രിസ്റ്റീന മ്ലാഡനോവിക്
  5 3
  Court 3
 • May 12, 2021 17:30 IST
  WALKOVER
  ജെന്നിഫർ ബ്രാഡി
  എകാത്തറിന അലെക്സാന്ദ്രോവ
  Court 2
 • May 12, 2021 18:05 IST
  COMPLETED
  ജെലെന ഒസ്റ്റാപെങ്കോ
  6 77
  അജ്ല ടോംജാനോവിക്
  2 63
  Court 2
 • May 12, 2021 18:30 IST
  COMPLETED
  സെറീന വില്യംസ്
  63 5
  Nadia Podoroska
  77 7
  Center Court
 • May 12, 2021 19:20 IST
  COMPLETED
  മാഡിസൺ കീസ്
  5 1
  ഇഗ സ്വിയാടെക്
  7 6
  Court 3
 • May 12, 2021 19:25 IST
  COMPLETED
  സോഫിയ കെനിൻ
  1 4
  ബാർബോറ ക്രെജിക്കോവ
  6 6
  Grand Stand Arena
 • May 12, 2021 21:35 IST
  RETIRED
  ആഞ്ചലിക് കെർബർ
  1 3
  സിമോണ ഹലേപ്
  6 3
  Grand Stand Arena
 • May 13, 2021 13:35 IST
  COMPLETED
  കോറി ഗോഫ്
  7 6
  അരിയാന സബലെങ്ക
  5 3
  Pietrangeli
 • May 13, 2021 13:35 IST
  COMPLETED
  എകാത്തറിന അലെക്സാന്ദ്രോവ
  2 4
  ജെസിക്ക പെഗുല
  6 6
  Court 1
 • May 13, 2021 15:05 IST
  COMPLETED
  Nadia Podoroska
  6 1 2
  പെട്ര മാർട്ടിക്
  3 6 6
  Court 1
 • May 13, 2021 15:10 IST
  COMPLETED
  ആഷ്ലി ബാർട്ടി
  6 6
  വെറോണിക്ക കുദർമെറ്റോവ
  3 3
  Center Court
 • May 13, 2021 15:25 IST
  COMPLETED
  ബാർബോറ ക്രെജിക്കോവ
  6 65 5
  ഇഗ സ്വിയാടെക്
  3 77 7
  Pietrangeli
 • May 13, 2021 17:40 IST
  COMPLETED
  കരോലീന പ്ലിസ്കോവ
  7 6
  വെറ സ്വോനാറേവ
  5 3
  Grand Stand Arena
 • May 13, 2021 19:35 IST
  COMPLETED
  ജെലെന ഒസ്റ്റാപെങ്കോ
  4 6 6
  ആഞ്ചലിക് കെർബർ
  6 3 4
  Grand Stand Arena
 • May 13, 2021 21:55 IST
  COMPLETED
  ഗാർബിൻ മുഗുരൂസ
  4 2
  എലിന സ്വിറ്റോലിന
  6 6
  Center Court
 • May 14, 2021 13:35 IST
  COMPLETED
  പെട്ര മാർട്ടിക്
  7 6
  ജെസിക്ക പെഗുല
  5 4
  Center Court
 • May 14, 2021 15:45 IST
  COMPLETED
  കരോലീന പ്ലിസ്കോവ
  4 7 77
  ജെലെന ഒസ്റ്റാപെങ്കോ
  6 5 61
  Grand Stand Arena
 • May 14, 2021 18:25 IST
  RETIRED
  ആഷ്ലി ബാർട്ടി
  6 2
  കോറി ഗോഫ്
  4 1
  Grand Stand Arena
 • May 15, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  ഇഗ സ്വിയാടെക്
  6 7
  എലിന സ്വിറ്റോലിന
  2 5
  Pietrangeli
 • May 15, 2021 17:10 IST
  COMPLETED
  കരോലീന പ്ലിസ്കോവ
  6 3 6
  പെട്ര മാർട്ടിക്
  1 6 2
  Center Court
 • May 15, 2021 19:25 IST
  COMPLETED
  കോറി ഗോഫ്
  63 3
  ഇഗ സ്വിയാടെക്
  77 6
  Center Court
 • May 16, 2021 18:10 IST
  COMPLETED
  ഇഗ സ്വിയാടെക്
  6 6
  കരോലീന പ്ലിസ്കോവ
  0 0
  Center Court
വോട്ടെടുപ്പുകള്‍
X
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X