ഹോം  »  ടെന്നീസ്  »  ടൂർണമെന്റുകൾ  »  Internazionali BNL d`Italia 2021 പുരുഷ സിംഗിൾ സ്‌കോറുകൾ
Internazionali BNL d`Italia പുരുഷ സിംഗിൾ
തിയ്യതി: May 09, 2021 - May 16, 2021
സ്ഥലം:Rome, Italy
ഉപരിതലം:കളിമണ്ണ് കോർട്ട്

Internazionali BNL d`Italia 2021 പുരുഷ സിംഗിൾ സ്‌കോറുകൾ

 • May 09, 2021 14:30 IST
  COMPLETED
  ഫിലിപ് ക്രാജിനോവിക്
  3 77 4
  ഫെലിക്സ് ഓഗർ അലിയാസിം
  6 65 6
  Center Court
 • May 09, 2021 17:35 IST
  COMPLETED
  ലാസ്ലോ ജെറ
  6 3 1
  പാബ്ലോ കറേനോ ബുസ്ത
  4 6 6
  Center Court
 • May 09, 2021 19:05 IST
  COMPLETED
  റിച്ചാർഡ് ഗാസ്ക്വറ്റ്
  1 5
  റെയ്ലി ഒപെൽക്ക
  6 7
  Grand Stand Arena
 • May 09, 2021 20:05 IST
  COMPLETED
  സാൽവറ്റോർ കറൂസോ
  4 1
  ഡേവിഡ് ഗോഫിൻ
  6 6
  Center Court
 • May 10, 2021 13:30 IST
  COMPLETED
  സ്റ്റെഫാനോ ട്രവാഗ്ലിയ
  6 6
  ബെനോയിറ്റ് പയർ
  4 3
  Grand Stand Arena
 • May 10, 2021 13:35 IST
  COMPLETED
  ഡാനിയേൽ ഇവാൻസ്
  3 2
  ടെയ്ലർ ഫ്രിറ്റ്സ്
  6 6
  Center Court
 • May 10, 2021 13:35 IST
  COMPLETED
  യോഷിതോ നിഷിയോക
  0 2
  മാർട്ടൺ ഫൂസോവിക്സ്
  6 6
  Court 2
 • May 10, 2021 14:45 IST
  COMPLETED
  മിയോമിർ കെക്മനോവിക്
  62 4
  Aslan Karatsev
  77 6
  Court 2
 • May 10, 2021 15:15 IST
  COMPLETED
  കെയ് നിഷികോരി
  6 6
  ഫാബിയോ ഫോർനിനി
  3 4
  Grand Stand Arena
 • May 10, 2021 16:45 IST
  COMPLETED
  കേരൻ കച്ചനോവ്
  6 4 0
  ഫെഡറിക്കോ ഡെൽബോണിസ്
  3 6 6
  Court 2
 • May 10, 2021 17:10 IST
  COMPLETED
  ഉഗോ ഹംബർട്ട്
  2 4
  ജാനിക് സിന്നർ
  6 6
  Center Court
 • May 10, 2021 18:20 IST
  COMPLETED
  ലോയിഡ് ഹാരിസ്
  5 2
  ക്രിസ്റ്റിയൻ ഗാരിൻ
  7 6
  Pietrangeli
 • May 10, 2021 18:45 IST
  COMPLETED
  ഹ്യൂഗോ ഡെലിയൻ
  2 7 6
  അഡ്രിയാൻ മന്നാറീനോ
  6 5 2
  Court 2
 • May 10, 2021 20:15 IST
  COMPLETED
  ഗിയാൻലുക്ക മേഗർ
  6 6
  അലെക്സ് ഡി മിനോർ
  4 3
  Pietrangeli
 • May 10, 2021 21:15 IST
  COMPLETED
  അൽജാസ് ബെദെയ്ൻ
  3 1
  ജാൻ ലെന്നാർഡ് സ്ട്രഫ്
  6 6
  Court 2
 • May 10, 2021 21:50 IST
  COMPLETED
  മാരിൻ സിലിക്
  4 6 6
  അലെക്സാൻഡർ ബബ്ലിക്ക്
  6 2 3
  Pietrangeli
 • May 10, 2021 22:30 IST
  RETIRED
  ഹുബേർട്ട് ഹർക്കസ്
  4 0
  Lorenzo Musetti
  6 2
  Grand Stand Arena
 • May 11, 2021 13:30 IST
  COMPLETED
  ജോൺ മിൽമാൻ
  6 6
  ദുസാൻ ലജോവിക്
  3 4
  Court 4
 • May 11, 2021 13:35 IST
  COMPLETED
  അലെജാന്ദ്രോ ഡേവിഡോവിച്ച് ഫോക്കീന
  6 77
  ഗ്രിഗർ ദിമിത്രോവ്
  4 62
  Grand Stand Arena
 • May 11, 2021 13:35 IST
  COMPLETED
  റോബർട്ടോ ബറ്റിസ്റ്റ അഗട്ട്
  6 6
  ടോമി പോൾ
  3 4
  Court 1
 • May 11, 2021 15:15 IST
  COMPLETED
  റോബർട്ടോ കർബാലെസ് ബേന
  4 4
  കാമറോൺ നോറീ
  6 6
  Court 4
 • May 11, 2021 15:20 IST
  COMPLETED
  ഡെന്നിസ് ഷപ്പോവലോവ്
  6 6
  കാമിൽ മഷാർക്ക്
  1 3
  Court 1
 • May 11, 2021 15:35 IST
  COMPLETED
  ലോറൻസോ സൊനേഗോ
  6 5 6
  ഗായെൽ മോൺഫിൽസ്
  4 7 4
  Grand Stand Arena
 • May 11, 2021 16:25 IST
  COMPLETED
  മാറ്റിയോ ബെറേറ്റീനി
  4 6 6
  നിക്കോളാസ് ബേസിലാഷ്ലി
  6 2 4
  Center Court
 • May 11, 2021 16:45 IST
  COMPLETED
  Lorenzo Musetti
  4 4
  റെയ്ലി ഒപെൽക്ക
  6 6
  Court 1
 • May 11, 2021 17:30 IST
  WALKOVER
  കെയ് നിഷികോരി
  പാബ്ലോ കറേനോ ബുസ്ത
  Pietrangeli
 • May 11, 2021 18:50 IST
  COMPLETED
  നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്
  6 77
  ടെയ്ലർ ഫ്രിറ്റ്സ്
  3 65
  Center Court
 • May 11, 2021 18:55 IST
  COMPLETED
  ഡിയഗോ ഷ്വാർട്ട്സ്മാൻ
  1 3
  ഫെലിക്സ് ഓഗർ അലിയാസിം
  6 6
  Pietrangeli
 • May 12, 2021 13:35 IST
  COMPLETED
  കാമറോൺ നോറീ
  2 3
  അലെജാന്ദ്രോ ഡേവിഡോവിച്ച് ഫോക്കീന
  6 6
  Court 4
 • May 12, 2021 13:35 IST
  COMPLETED
  റോബർട്ടോ ബറ്റിസ്റ്റ അഗട്ട്
  77 6
  ക്രിസ്റ്റിയൻ ഗാരിൻ
  65 3
  Grand Stand Arena
 • May 12, 2021 15:10 IST
  COMPLETED
  ജാൻ ലെന്നാർഡ് സ്ട്രഫ്
  79 1 4
  ആൻഡ്രെ റൂബ്ലേവ്
  67 6 6
  Court 4
 • May 12, 2021 15:50 IST
  COMPLETED
  ഗിയാൻലുക്ക മേഗർ
  4 4
  ലോറൻസോ സൊനേഗോ
  6 6
  Grand Stand Arena
 • May 12, 2021 17:00 IST
  COMPLETED
  അലെക്സാൻഡർ സിവറെവ്
  6 6
  ഹ്യൂഗോ ഡെലിയൻ
  2 2
  Pietrangeli
 • May 12, 2021 17:35 IST
  COMPLETED
  Aslan Karatsev
  6 6
  ഡാനിൽ മെദ്വദേവ്
  2 4
  Grand Stand Arena
 • May 12, 2021 17:40 IST
  COMPLETED
  ഫെഡറിക്കോ ഡെൽബോണിസ്
  6 6
  ഡേവിഡ് ഗോഫിൻ
  2 1
  Court 1
 • May 12, 2021 18:35 IST
  COMPLETED
  മാരിൻ സിലിക്
  5 2
  സ്റ്റെഫാനോസ് സിസ്പാസ്
  7 6
  Pietrangeli
 • May 12, 2021 20:45 IST
  COMPLETED
  ഡെന്നിസ് ഷപ്പോവലോവ്
  77 6
  സ്റ്റെഫാനോ ട്രവാഗ്ലിയ
  62 3
  Pietrangeli
 • May 12, 2021 20:50 IST
  COMPLETED
  മാറ്റിയോ ബെറേറ്റീനി
  6 6
  ജോൺ മിൽമാൻ
  4 2
  Center Court
 • May 12, 2021 22:30 IST
  COMPLETED
  ജാനിക് സിന്നർ
  5 4
  റാഫേൽ നദാൽ
  7 6
  Center Court
 • May 13, 2021 13:30 IST
  COMPLETED
  റെയ്ലി ഒപെൽക്ക
  78 6
  Aslan Karatsev
  66 4
  Grand Stand Arena
 • May 13, 2021 13:35 IST
  COMPLETED
  നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്
  6 6
  അലെജാന്ദ്രോ ഡേവിഡോവിച്ച് ഫോക്കീന
  2 1
  Center Court
 • May 13, 2021 15:30 IST
  COMPLETED
  മാറ്റിയോ ബെറേറ്റീനി
  63 2
  സ്റ്റെഫാനോസ് സിസ്പാസ്
  77 6
  Grand Stand Arena
 • May 13, 2021 17:40 IST
  COMPLETED
  ഡെന്നിസ് ഷപ്പോവലോവ്
  6 4 63
  റാഫേൽ നദാൽ
  3 6 77
  Center Court
 • May 13, 2021 18:30 IST
  COMPLETED
  ഫെലിക്സ് ഓഗർ അലിയാസിം
  63 1
  ഫെഡറിക്കോ ഡെൽബോണിസ്
  77 6
  Pietrangeli
 • May 13, 2021 20:40 IST
  COMPLETED
  അലെക്സാൻഡർ സിവറെവ്
  4 6 6
  കെയ് നിഷികോരി
  6 3 4
  Pietrangeli
 • May 13, 2021 22:40 IST
  COMPLETED
  ഡോമിനിക് തിയം
  4 77 65
  ലോറൻസോ സൊനേഗോ
  6 65 77
  Grand Stand Arena
 • May 13, 2021 23:50 IST
  COMPLETED
  റോബർട്ടോ ബറ്റിസ്റ്റ അഗട്ട്
  4 4
  ആൻഡ്രെ റൂബ്ലേവ്
  6 6
  Pietrangeli
 • May 14, 2021 13:40 IST
  COMPLETED
  ഫെഡറിക്കോ ഡെൽബോണിസ്
  5 62
  റെയ്ലി ഒപെൽക്ക
  7 77
  Grand Stand Arena
 • May 14, 2021 15:40 IST
  COMPLETED
  അലെക്സാൻഡർ സിവറെവ്
  3 4
  റാഫേൽ നദാൽ
  6 6
  Center Court
 • May 15, 2021 14:30 IST
  COMPLETED
  നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്
  4 7 7
  സ്റ്റെഫാനോസ് സിസ്പാസ്
  6 5 5
  Center Court
 • May 15, 2021 14:30 IST
  COMPLETED
  ലോറൻസോ സൊനേഗോ
  3 6 6
  ആൻഡ്രെ റൂബ്ലേവ്
  6 4 3
  Grand Stand Arena
 • May 15, 2021 19:25 IST
  COMPLETED
  റെയ്ലി ഒപെൽക്ക
  4 4
  റാഫേൽ നദാൽ
  6 6
  Center Court
 • May 15, 2021 22:00 IST
  COMPLETED
  നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്
  6 65 6
  ലോറൻസോ സൊനേഗോ
  3 77 2
  Center Court
 • May 16, 2021 20:35 IST
  COMPLETED
  നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്
  5 6 3
  റാഫേൽ നദാൽ
  7 1 6
  Center Court
വോട്ടെടുപ്പുകള്‍
X
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X