ഹോം  »  ടെന്നീസ്  »  ടൂർണമെന്റുകൾ  »  Braga Open 2022 പുരുഷ സിംഗിൾ സ്‌കോറുകൾ
Braga Open പുരുഷ സിംഗിൾ
തിയ്യതി: Sep 18, 2022 - Sep 25, 2022
സ്ഥലം:Braga, Portugal
ഉപരിതലം:കളിമണ്ണ് കോർട്ട്

Braga Open 2022 പുരുഷ സിംഗിൾ സ്‌കോറുകൾ

 • Mar 14, 2017 19:40 IST
  RETIRED
  Maxime Authom
  5 1
  ബ്ലാസ് റോല
  7 3
  Court Central
 • Mar 14, 2017 21:05 IST
  COMPLETED
  Igor Sijsling
  1 4
  അലെക്സ് ഡി മിനോർ
  6 6
  Court 1
 • Mar 14, 2017 21:20 IST
  COMPLETED
  Vincent Millot
  77 1 1
  Daniel Nguyen
  64 6 6
  Court Central
 • Mar 14, 2017 23:15 IST
  COMPLETED
  Andrea Arnaboldi
  61 77 1
  Quentin Halys
  77 62 6
  Court Central
 • Mar 14, 2017 23:50 IST
  COMPLETED
  Ruben Bemelmans
  7 6
  Yannik Reuter
  5 1
  Court 1
 • Mar 15, 2017 01:40 IST
  COMPLETED
  Adam Pavlasek
  3 3
  Laurent Lokoli
  6 6
  Court Central
 • Mar 15, 2017 04:10 IST
  COMPLETED
  Philip Bester
  3 4
  John-Patrick Smith
  6 6
  Court Central
 • Mar 15, 2017 19:35 IST
  COMPLETED
  Matthias Bachinger
  6 4 1
  മാക്കൻസി മക്ഡോണൾഡ്
  0 6 6
  Court 1
 • Mar 15, 2017 19:40 IST
  COMPLETED
  Liam Broady
  77 6
  Eduardo Struvay
  65 3
  Court Central
 • Mar 15, 2017 21:25 IST
  COMPLETED
  Gleb Sakharov
  6 6
  Filip Peliwo
  2 1
  Court Central
 • Mar 15, 2017 22:35 IST
  COMPLETED
  ഗ്രിഗർ ബാരിയറി
  4 6 3
  Peter Polansky
  6 3 6
  Court Central
 • Mar 15, 2017 22:40 IST
  COMPLETED
  Luke Saville
  4 2
  ടെന്നൈസ് സാൻഗ്രെൻ
  6 6
  Court 1
 • Mar 16, 2017 00:10 IST
  COMPLETED
  ബ്രെയ്ഡൻ ഷ്നൂർ
  6 6
  Sekou Bangoura
  3 3
  Court 1
 • Mar 16, 2017 00:25 IST
  COMPLETED
  Tim Puetz
  6 6
  Sam Groth
  4 4
  Court Central
 • Mar 16, 2017 04:10 IST
  COMPLETED
  ഫെലിക്സ് ഓഗർ അലിയാസിം
  6 3 7
  Adrien Bossel
  2 6 5
  Court Central
 • Mar 16, 2017 06:25 IST
  COMPLETED
  Edward Corrie
  4 3
  ഡെന്നിസ് ഷപ്പോവലോവ്
  6 6
  Court Central
 • Sep 18, 2022 14:30 IST
  COMPLETED
  Oriol Roca-Batalla
  6 3 4
  Imanol Lopez Morillo
  1 6 6
  Braga
 • Sep 18, 2022 14:30 IST
  COMPLETED
  Daniel Rodrigues
  2 6 1
  Samuel Vincent Ruggeri
  6 3 6
  Braga
 • Sep 18, 2022 14:30 IST
  COMPLETED
  Henrique Rocha
  2 64
  Sebastian Prechtel
  6 77
  Braga
 • Sep 18, 2022 16:00 IST
  COMPLETED
  Duje Ajdukovic
  6 6
  Simon Beaupain
  4 2
  Braga
 • Sep 18, 2022 16:00 IST
  COMPLETED
  Jeremy Jahn
  6 77
  Akira Santillan
  3 63
  Braga
 • Sep 18, 2022 16:00 IST
  COMPLETED
  Javier Barranco Cosano
  6 6
  Goncalo Falcao
  1 4
  Braga
 • Sep 18, 2022 17:30 IST
  COMPLETED
  Peter Goldsteiner
  3 0
  Mathias Bourgue
  6 6
  Braga
 • Sep 18, 2022 17:30 IST
  COMPLETED
  Raphael Collignon
  6 6
  Inigo Cervantes-Huegun
  1 1
  Braga
 • Sep 18, 2022 17:30 IST
  COMPLETED
  Jaime Faria
  4 1
  Pablo Llamas Ruiz
  6 6
  Braga
 • Sep 18, 2022 19:00 IST
  COMPLETED
  Nicolas Moreno De Alboran
  6 6
  Fabio Coelho
  1 2
  Braga
 • Sep 18, 2022 19:00 IST
  COMPLETED
  Miguel Gomes
  4 2
  Tristan Lamasine
  6 6
  Braga
 • Sep 18, 2022 19:00 IST
  WALKOVER
  Ugo Blanchet
  Brandon Walkin
  Braga
 • Mar 16, 2017 21:35 IST
  COMPLETED
  Gleb Sakharov
  6 7
  ടെന്നൈസ് സാൻഗ്രെൻ
  3 5
  Court 1
 • Mar 16, 2017 22:30 IST
  COMPLETED
  അലെക്സ് ഡി മിനോർ
  6 6
  മാക്കൻസി മക്ഡോണൾഡ്
  4 1
  Court Central
 • Mar 16, 2017 23:30 IST
  COMPLETED
  Ruben Bemelmans
  6 7
  Liam Broady
  4 5
  Court 1
 • Mar 16, 2017 23:40 IST
  COMPLETED
  ഫെലിക്സ് ഓഗർ അലിയാസിം
  6 6
  Peter Polansky
  3 4
  Court Central
 • Mar 17, 2017 01:10 IST
  COMPLETED
  Laurent Lokoli
  5 6 1
  John-Patrick Smith
  7 4 6
  Court 1
 • Mar 17, 2017 01:35 IST
  RETIRED
  ഡെന്നിസ് ഷപ്പോവലോവ്
  4
  Quentin Halys
  1
  Court Central
 • Mar 17, 2017 03:20 IST
  COMPLETED
  Daniel Nguyen
  2 1
  ബ്ലാസ് റോല
  6 6
  Court 1
 • Mar 17, 2017 04:10 IST
  COMPLETED
  ബ്രെയ്ഡൻ ഷ്നൂർ
  62 66
  Tim Puetz
  77 78
  Court Central
 • Sep 19, 2022 15:30 IST
  COMPLETED
  Imanol Lopez Morillo
  6 6
  Samuel Vincent Ruggeri
  4 1
  Braga
 • Sep 19, 2022 15:30 IST
  COMPLETED
  Duje Ajdukovic
  3 0
  Jeremy Jahn
  6 6
  Braga
 • Sep 19, 2022 15:30 IST
  COMPLETED
  Javier Barranco Cosano
  6 6
  Sebastian Prechtel
  0 2
  Braga
 • Sep 19, 2022 17:00 IST
  COMPLETED
  Nicolas Moreno De Alboran
  6 6
  Tristan Lamasine
  2 3
  Braga
 • Sep 19, 2022 17:00 IST
  COMPLETED
  Ugo Blanchet
  6 63 6
  Mathias Bourgue
  2 77 2
  Braga
 • Sep 19, 2022 17:00 IST
  COMPLETED
  Raphael Collignon
  4 6 5
  Pablo Llamas Ruiz
  6 3 7
  Braga
 • Mar 17, 2017 23:20 IST
  COMPLETED
  Ruben Bemelmans
  6 65 77
  Gleb Sakharov
  4 77 65
  Court Central
 • Mar 18, 2017 02:05 IST
  COMPLETED
  John-Patrick Smith
  61 77 6
  Tim Puetz
  77 65 3
  Court Central
 • Mar 18, 2017 04:35 IST
  COMPLETED
  ബ്ലാസ് റോല
  66 4
  ഡെന്നിസ് ഷപ്പോവലോവ്
  78 6
  Court Central
 • Mar 18, 2017 06:35 IST
  COMPLETED
  അലെക്സ് ഡി മിനോർ
  5 3
  ഫെലിക്സ് ഓഗർ അലിയാസിം
  7 6
  Court Central
 • Sep 19, 2022 19:30 IST
  COMPLETED
  Joao Domingues
  5 6 6
  Vit Kopriva
  7 4 2
  Braga
 • Sep 19, 2022 19:30 IST
  COMPLETED
  എമിലിയോ ഗോമസ്
  64 2
  Alexandre Muller
  77 6
  Braga
 • Sep 19, 2022 19:30 IST
  COMPLETED
  Manuel Guinard
  6 6
  Lorenzo Giustino
  2 4
  Braga
 • Sep 20, 2022 14:30 IST
  COMPLETED
  Goncalo Oliveira
  6 77
  Ugo Blanchet
  1 63
  Braga
 • Sep 20, 2022 14:30 IST
  COMPLETED
  Javier Barranco Cosano
  6 7
  Duje Ajdukovic
  3 5
  Braga
 • Sep 20, 2022 14:30 IST
  COMPLETED
  Nicolas Moreno De Alboran
  77 6
  Marco Trungelliti
  61 2
  Braga
 • Sep 20, 2022 16:00 IST
  COMPLETED
  Franco Agamenone
  3 67
  Jelle Sels
  6 79
  Braga
 • Sep 20, 2022 16:00 IST
  COMPLETED
  Nick Hardt
  4 0
  Timofey Skatov
  6 6
  Braga
 • Sep 20, 2022 16:00 IST
  COMPLETED
  Gastao Elias
  3 6 4
  Carlos Taberner
  6 4 6
  Braga
 • Sep 20, 2022 17:30 IST
  RETIRED
  Michael Geerts
  2 0
  Alexander Shevchenko
  6 3
  Braga
 • Sep 20, 2022 17:30 IST
  COMPLETED
  Benoit Paire
  3 6 6
  Duarte Vale
  6 3 2
  Braga
 • Sep 20, 2022 17:30 IST
  COMPLETED
  Frederico Ferreira Silva
  2 5
  പാബ്ലോ കറേനോ ബുസ്ത
  6 7
  Braga
 • Sep 20, 2022 19:00 IST
  COMPLETED
  Nuno Borges
  6 6
  Gian Marco Moroni
  3 4
  Braga
 • Sep 20, 2022 19:00 IST
  COMPLETED
  Pablo Llamas Ruiz
  3 6 6
  Pedro Araujo
  6 1 2
  Braga
 • Sep 20, 2022 19:00 IST
  COMPLETED
  Nino Serdarusic
  7 6
  Imanol Lopez Morillo
  5 3
  Braga
 • Sep 20, 2022 20:30 IST
  COMPLETED
  Matheus Pucinelli De Almeida
  6 6
  Jeremy Jahn
  4 4
  Braga
 • Mar 18, 2017 22:10 IST
  COMPLETED
  John-Patrick Smith
  4 1
  Ruben Bemelmans
  6 6
  Court Central
 • Mar 18, 2017 23:45 IST
  COMPLETED
  ഡെന്നിസ് ഷപ്പോവലോവ്
  7 6
  ഫെലിക്സ് ഓഗർ അലിയാസിം
  5 3
  Court Central
 • Sep 21, 2022 15:30 IST
  COMPLETED
  പാബ്ലോ കറേനോ ബുസ്ത
  2 4
  Carlos Taberner
  6 6
  Braga
 • Sep 21, 2022 17:00 IST
  RETIRED
  Benoit Paire
  5 0
  Javier Barranco Cosano
  7 4
  Braga
 • Sep 21, 2022 17:00 IST
  COMPLETED
  Manuel Guinard
  1 0
  Timofey Skatov
  6 6
  Braga
 • Sep 21, 2022 18:30 IST
  COMPLETED
  Nicolas Moreno De Alboran
  4 6 6
  Alexandre Muller
  6 3 4
  Braga
 • Sep 22, 2022 05:30 IST
  WALKOVER
  Jelle Sels
  Goncalo Oliveira
 • Sep 22, 2022 15:30 IST
  COMPLETED
  Pablo Llamas Ruiz
  77 6
  Joao Domingues
  62 0
  Braga
 • Sep 22, 2022 17:00 IST
  COMPLETED
  Nuno Borges
  2 4
  Matheus Pucinelli De Almeida
  6 6
  Braga
 • Sep 22, 2022 18:30 IST
  COMPLETED
  Nino Serdarusic
  5 4
  Alexander Shevchenko
  7 6
  Braga
 • Mar 19, 2017 22:50 IST
  COMPLETED
  Ruben Bemelmans
  3 2
  ഡെന്നിസ് ഷപ്പോവലോവ്
  6 6
  Court Central
 • Sep 23, 2022 15:30 IST
  COMPLETED
  Javier Barranco Cosano
  66 5
  Nicolas Moreno De Alboran
  78 7
  Braga
 • Sep 23, 2022 15:30 IST
  COMPLETED
  Timofey Skatov
  77 6
  Carlos Taberner
  62 0
  Braga
 • Sep 23, 2022 17:00 IST
  COMPLETED
  Matheus Pucinelli De Almeida
  6 6
  Pablo Llamas Ruiz
  3 3
  Braga
 • Sep 23, 2022 17:00 IST
  COMPLETED
  Jelle Sels
  77 711
  Alexander Shevchenko
  61 69
  Braga
 • Sep 24, 2022 15:30 IST
  COMPLETED
  Nicolas Moreno De Alboran
  3 7 6
  Timofey Skatov
  6 5 2
  Braga
 • Sep 24, 2022 17:00 IST
  COMPLETED
  Matheus Pucinelli De Almeida
  6 6
  Jelle Sels
  2 2
  Braga
 • Sep 25, 2022 15:30 IST
  COMPLETED
  Matheus Pucinelli De Almeida
  2 4
  Nicolas Moreno De Alboran
  6 6
  Braga
വോട്ടെടുപ്പുകള്‍
X
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X