ഹോം  »  ടെന്നീസ്  »  ടൂർണമെന്റുകൾ  »  ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ 2020 വനിതാ സിംഗിൾ സ്‌കോറുകൾ
ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ വനിതാ സിംഗിൾ
തിയ്യതി: Jan 20, 2020 - Feb 02, 2020
സ്ഥലം:Melbourne, Australia
ഉപരിതലം:ഹാർഡ് കോർട്ട്

ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ 2020 വനിതാ സിംഗിൾ സ്‌കോറുകൾ

 • Jan 20, 2020 05:35 IST
  COMPLETED
  വിക്ടോറിയ ഗോലുബിക്
  6 1 65
  ലിൻ സു
  4 6 77
  Court 13
 • Jan 20, 2020 05:35 IST
  COMPLETED
  ക്രിസ്റ്റീന മക്ഹെയ്ൽ
  3 0
  പെട്ര മാർട്ടിക്
  6 6
  Court 7
 • Jan 20, 2020 05:35 IST
  COMPLETED
  എകാത്തറിന അലെക്സാന്ദ്രോവ
  6 4 6
  ജിൽ ടെയ്ഷ്മാൻ
  4 6 2
  Court 19
 • Jan 20, 2020 05:35 IST
  COMPLETED
  പൗലോ ബഡോസ
  6 6
  Johanna Larsson
  1 0
  Court 22
 • Jan 20, 2020 05:40 IST
  COMPLETED
  ജൂലിയ ജോർജിസ്
  6 6
  വിക്ടോറിയ കുസ്മോവ
  1 2
  Court 5
 • Jan 20, 2020 05:40 IST
  COMPLETED
  നവോമി ഒസാക
  6 6
  മാരി ബോസ്കോവ
  2 4
  Rod Laver Arena
 • Jan 20, 2020 05:40 IST
  COMPLETED
  സായിസെയ് സെങ്
  6 6
  അന്ന കലിൻസ്കയ
  3 2
  Court 11
 • Jan 20, 2020 05:45 IST
  COMPLETED
  Martina Trevisan
  2 4
  സോഫിയ കെനിൻ
  6 6
  Court 3
 • Jan 20, 2020 06:45 IST
  COMPLETED
  സൊറാന ക്രിസ്റ്റിയ
  6 77
  ബാർബോറ സ്ട്രൈക്കോവ
  2 65
  Court 22
 • Jan 20, 2020 06:50 IST
  COMPLETED
  കയ കനേപി
  63 6 3
  ബാർബോറ ക്രെജിക്കോവ
  77 2 6
  Court 5
 • Jan 20, 2020 07:15 IST
  COMPLETED
  ആൻ ലി
  77 712
  ലിസെറ്റ് കബ്രേറ
  64 610
  Court 3
 • Jan 20, 2020 07:25 IST
  COMPLETED
  അനസ്താഷ്യ പോറ്റാപോവ
  0 3
  സെറീന വില്യംസ്
  6 6
  Rod Laver Arena
 • Jan 20, 2020 07:50 IST
  COMPLETED
  ക്രിസ്റ്റി ആൻ
  1 3
  കരോളീൻ വോസ്നിയാക്കി
  6 6
  Melbourne Arena
 • Jan 20, 2020 07:55 IST
  COMPLETED
  ടമാര സിഡാൻസെക്
  6 6
  Na-Lae Han
  3 3
  Court 12
 • Jan 20, 2020 09:20 IST
  COMPLETED
  കാതറീന സിനിയകോവ
  1 0
  പെട്ര ക്വിറ്റോവ
  6 6
  Margaret Court Arena
 • Jan 20, 2020 10:30 IST
  COMPLETED
  വീനസ് വില്യംസ്
  65 3
  കോറി ഗോഫ്
  77 6
  Margaret Court Arena
 • Jan 20, 2020 12:45 IST
  COMPLETED
  സമാന്ത സ്റ്റോസുർ
  1 4
  കാതറീൻ മക്നാലി
  6 6
  Melbourne Arena
 • Jan 20, 2020 13:45 IST
  COMPLETED
  ആഷ്ലി ബാർട്ടി
  5 6 6
  ലെസിയ സുറെങ്കോ
  7 1 1
  Rod Laver Arena
 • Jan 20, 2020 15:50 IST
  COMPLETED
  സ്ലോയെൻ സ്റ്റീഫൻസ്
  6 5 2
  ഷുയി സാങ്
  2 7 6
  Margaret Court Arena
 • Jan 21, 2020 05:05 IST
  COMPLETED
  മാർഗരീറ്റ ഗസ്പാരിൻ
  2 2
  മരിയ സക്കാരി
  6 6
  Court 7
 • Jan 21, 2020 05:05 IST
  COMPLETED
  ജോഹാന്ന കോൺട
  4 2
  ഓൺസ് ജാബിയർ
  6 6
  1573 Arena
 • Jan 21, 2020 05:05 IST
  COMPLETED
  മാഡിസൺ ബ്രെങ്കിൾ
  77 2 2
  കരോലീന ഗാർസിയ
  65 6 6
  Court 12
 • Jan 21, 2020 05:10 IST
  COMPLETED
  നാവോ ഹിബിനോ
  4 78 6
  ഷുയി പെങ്
  6 66 3
  Court 10
 • Jan 21, 2020 05:10 IST
  COMPLETED
  കാജ ജുവാൻ
  1 1
  ഡയാന യസ്ട്രെംസ്ക
  6 6
  Court 13
 • Jan 21, 2020 05:10 IST
  COMPLETED
  ഫിയനോ ഫെറോ
  6 6
  അലിസൺ വാൻ ഉത്വാംഗ്
  2 1
  Court 15
 • Jan 21, 2020 05:35 IST
  COMPLETED
  പോലോന ഹെർകോഗ്
  6 6
  റബേക്ക പീറ്റേഴ്സേൺ
  3 3
  Melbourne Arena
 • Jan 21, 2020 05:40 IST
  COMPLETED
  ബെലിൻഡ ബെൻകിക്ക്
  6 7
  അന്ന ഷ്മെയ്ഡ്ലോവ
  3 5
  Margaret Court Arena
 • Jan 21, 2020 05:40 IST
  COMPLETED
  ക്രിസ്റ്റീന മ്ലാഡനോവിക്
  1 5
  കരോലീന പ്ലിസ്കോവ
  6 7
  Rod Laver Arena
 • Jan 21, 2020 07:00 IST
  COMPLETED
  അലിസൺ റിസ്കേ
  77 2 6
  യഫാൻ വാങ്
  65 6 3
  Court 8
 • Jan 21, 2020 07:20 IST
  COMPLETED
  മാഡിസൺ കീസ്
  6 6
  ഡാരിയ കസാറ്റ്കിന
  3 1
  Melbourne Arena
 • Jan 21, 2020 07:20 IST
  COMPLETED
  ഡോണ വേകിക്ക്
  6 6
  മരിയ ഷറപ്പോവ
  3 4
  Rod Laver Arena
 • Jan 21, 2020 07:25 IST
  COMPLETED
  മാഗ്ദ ലിനിറ്റ
  6 3 4
  അറാക്സ റസ്
  1 6 6
  Court 5
 • Jan 21, 2020 07:40 IST
  COMPLETED
  ബെർനാർഡ പെറ
  3 2
  എലെന റൈബക്കീന
  6 6
  Court 13
 • Jan 21, 2020 07:50 IST
  COMPLETED
  കിയാങ് വാങ്
  77 6
  പൗളീൻ പർമെന്റിയർ
  62 3
  Court 10
 • Jan 21, 2020 09:05 IST
  COMPLETED
  അലെക്സാന്ദ്ര സാസ്നോവിച്ച്
  63 6 5
  ഗ്രീറ്റ് മിനെൻ
  77 4 7
  Court 15
 • Jan 21, 2020 09:55 IST
  COMPLETED
  ലുഡ്മില്ല സാംസനോവ
  1 4
  ജെലെന ഒസ്റ്റാപെങ്കോ
  6 6
  Court 5
 • Jan 21, 2020 10:20 IST
  COMPLETED
  അജ്ല ടോംജാനോവിക്
  6 6
  അനസ്താഷ്യ സെവാസ്റ്റോവ
  1 1
  Margaret Court Arena
 • Jan 21, 2020 10:40 IST
  COMPLETED
  അമാൻഡ അനിസിമോവ
  3 6 3
  സറീന ഡിയാസ്
  6 4 6
  Court 19
 • Jan 21, 2020 11:25 IST
  COMPLETED
  ലൊറൻ ഡേവിസ്
  6 6
  Leylah Fernandez
  4 2
  Court 5
 • Jan 21, 2020 11:25 IST
  COMPLETED
  ഗാർബിൻ മുഗുരൂസ
  0 6 6
  Shelby Rogers
  6 1 0
  Court 3
 • Jan 21, 2020 11:30 IST
  COMPLETED
  Antonia Lottner
  3 3
  കമീല ജോർജി
  6 6
  Court 11
 • Jan 21, 2020 12:00 IST
  COMPLETED
  ക്രിർസ്റ്റൻ ഫ്ളിപ്പ്കൻസ്
  3 6 67
  കരോലീന മുച്ചോവ
  6 2 79
  Court 13
 • Jan 21, 2020 12:00 IST
  COMPLETED
  യൂലിയ പുട്ടിൻസേവ
  6 6
  സു വെയ് സെയ്
  1 3
  Court 15
 • Jan 21, 2020 12:10 IST
  COMPLETED
  ലൊറ സിഗ്മണ്ട്
  6 6
  Coco Vandeweghe
  1 4
  Court 22
 • Jan 21, 2020 12:20 IST
  COMPLETED
  എലിന സ്വിറ്റോലിന
  6 7
  Katie Boulter
  4 5
  1573 Arena
 • Jan 21, 2020 12:40 IST
  COMPLETED
  Catherine Bellis
  6 6
  ടാറ്റ്യാന മരിയ
  0 2
  Court 14
 • Jan 21, 2020 13:15 IST
  COMPLETED
  ഇറീന കമീലിയ ബേഗു
  1 4
  കികി ബെർട്ടൻസ്
  6 6
  Court 3
 • Jan 21, 2020 13:20 IST
  COMPLETED
  Kateryna Bondarenko
  6 65 0
  Arina Rodionova
  3 77 6
  Court 8
 • Jan 21, 2020 13:35 IST
  COMPLETED
  ജെന്നിഫർ ബ്രാഡി
  65 1
  സിമോണ ഹലേപ്
  77 6
  Margaret Court Arena
 • Jan 21, 2020 13:50 IST
  COMPLETED
  ഡാനിയേൽ കോളിൻസ്
  6 3 6
  വിറ്റാലിയ ഡയറ്റ് ചെങ്കോ
  1 6 4
  Court 22
 • Jan 21, 2020 13:50 IST
  COMPLETED
  ജാസ്മിൻ പാവോലിനി
  5 4
  അന്ന ബ്ലിങ്കോവ
  7 6
  Court 14
 • Jan 21, 2020 14:30 IST
  COMPLETED
  അലൈസ് കോർണറ്റ്
  5 6 6
  മോണിക നിക്കുലേസ്കു
  7 1 0
  Court 12
 • Jan 21, 2020 14:35 IST
  COMPLETED
  ഹാരിയറ്റ് ഡാർട്ട്
  2 6 710
  മിസാകി ഡോയി
  6 4 66
  Court 11
 • Jan 21, 2020 15:05 IST
  COMPLETED
  മാർക്കെറ്റ വോൺട്രുസോവ
  2 6 4
  സ്വെറ്റ്ലാന കുസെൻസോവ
  6 4 6
  Court 7
 • Jan 21, 2020 16:35 IST
  COMPLETED
  Elisabetta Cocciaretto
  2 2
  ആഞ്ചലിക് കെർബർ
  6 6
  Rod Laver Arena
 • Jan 21, 2020 16:50 IST
  COMPLETED
  കാതറീന കോസ്ലോവ
  3 4
  പ്രിസില്ല ഹോൺ
  6 6
  Court 7
 • Jan 22, 2020 05:30 IST
  COMPLETED
  അനസ്താഷ്യ പാവ്ലിയുചെങ്കോവ
  6 7
  നിന സ്റ്റോയാനോവിക്
  1 5
  Court 15
 • Jan 22, 2020 05:35 IST
  COMPLETED
  സാറ സോറിബസ് ടോർമോ
  2 6 6
  വെറോണിക്ക കുദർമെറ്റോവ
  6 1 1
  Court 19
 • Jan 22, 2020 05:35 IST
  COMPLETED
  ആസ്ട്ര ശർമ്മ
  0 2
  അനെറ്റ് കൊണ്ടാവെയ്റ്റ്
  6 6
  Court 8
 • Jan 22, 2020 05:35 IST
  COMPLETED
  ഇഗ സ്വിയാടെക്
  6 6
  ടിമിയ ബാബോസ്
  3 2
  Court 14
 • Jan 22, 2020 05:35 IST
  COMPLETED
  കാർല സുവാരസ് നവാറോ
  78 78
  അരിയാന സബലെങ്ക
  66 66
  1573 Arena
 • Jan 22, 2020 05:35 IST
  COMPLETED
  ക്രിസ്റ്റീന പ്ലിസ്കോവ
  6 3 1
  ഹീതർ വാട്ട്സൺ
  4 6 6
  Court 12
 • Jan 22, 2020 05:35 IST
  COMPLETED
  ടെയ്ലർ ടൗണ്‍സെന്‍ഡ്‌
  6 77
  ജെസിക്ക പെഗുല
  4 65
  Court 7
 • Jan 22, 2020 08:00 IST
  COMPLETED
  എലീസ് മെർട്ടൻസ്
  6 6
  ഡാങ്ക കോവിനിക്
  2 0
  1573 Arena
 • Jan 22, 2020 05:35 IST
  COMPLETED
  ജൂലിയ ജോർജിസ്
  4 6 7
  പെട്ര മാർട്ടിക്
  6 3 5
  Melbourne Arena
 • Jan 22, 2020 05:35 IST
  COMPLETED
  പൗലോ ബഡോസ
  5 5
  പെട്ര ക്വിറ്റോവ
  7 7
  Rod Laver Arena
 • Jan 22, 2020 05:35 IST
  COMPLETED
  ഷുയി സാങ്
  6 6
  കാതറീൻ മക്നാലി
  2 4
  Court 13
 • Jan 22, 2020 05:35 IST
  COMPLETED
  ആൻ ലി
  1 3
  സോഫിയ കെനിൻ
  6 6
  Court 3
 • Jan 22, 2020 05:40 IST
  COMPLETED
  നവോമി ഒസാക
  6 6
  സായിസെയ് സെങ്
  2 4
  Margaret Court Arena
 • Jan 22, 2020 06:45 IST
  COMPLETED
  എകാത്തറിന അലെക്സാന്ദ്രോവ
  6 6
  ബാർബോറ ക്രെജിക്കോവ
  1 3
  Court 3
 • Jan 22, 2020 06:50 IST
  COMPLETED
  അലിസൺ റിസ്കേ
  6 6
  ലിൻ സു
  3 1
  Court 8
 • Jan 22, 2020 07:20 IST
  COMPLETED
  കരോളീൻ വോസ്നിയാക്കി
  7 7
  ഡയാന യസ്ട്രെംസ്ക
  5 5
  Margaret Court Arena
 • Jan 22, 2020 07:35 IST
  COMPLETED
  ആഷ്ലി ബാർട്ടി
  6 6
  പോലോന ഹെർകോഗ്
  1 4
  Rod Laver Arena
 • Jan 22, 2020 07:40 IST
  COMPLETED
  ഓൺസ് ജാബിയർ
  1 6 6
  കരോലീന ഗാർസിയ
  6 2 3
  Court 7
 • Jan 22, 2020 08:00 IST
  COMPLETED
  കോറി ഗോഫ്
  4 6 7
  സൊറാന ക്രിസ്റ്റിയ
  6 3 5
  Melbourne Arena
 • Jan 22, 2020 08:25 IST
  COMPLETED
  ഗ്രീറ്റ് മിനെൻ
  3 4
  എലെന റൈബക്കീന
  6 6
  Court 14
 • Jan 22, 2020 10:20 IST
  COMPLETED
  കിയാങ് വാങ്
  6 6
  ഫിയനോ ഫെറോ
  1 2
  Court 19
 • Jan 22, 2020 10:25 IST
  COMPLETED
  നാവോ ഹിബിനോ
  64 4
  മരിയ സക്കാരി
  77 6
  Court 8
 • Jan 22, 2020 13:40 IST
  COMPLETED
  ടമാര സിഡാൻസെക്
  2 3
  സെറീന വില്യംസ്
  6 6
  Rod Laver Arena
 • Jan 22, 2020 17:20 IST
  COMPLETED
  മാഡിസൺ കീസ്
  77 6
  അറാക്സ റസ്
  63 2
  Rod Laver Arena
 • Jan 23, 2020 05:35 IST
  COMPLETED
  ഡോണ വേകിക്ക്
  6 6
  അലൈസ് കോർണറ്റ്
  4 2
  1573 Arena
 • Jan 23, 2020 05:40 IST
  COMPLETED
  ബെലിൻഡ ബെൻകിക്ക്
  7 7
  ജെലെന ഒസ്റ്റാപെങ്കോ
  5 5
  Margaret Court Arena
 • Jan 23, 2020 05:40 IST
  COMPLETED
  ഗാർബിൻ മുഗുരൂസ
  6 3 6
  അജ്ല ടോംജാനോവിക്
  3 6 3
  Rod Laver Arena
 • Jan 23, 2020 07:00 IST
  COMPLETED
  സറീന ഡിയാസ്
  4 6 6
  അന്ന ബ്ലിങ്കോവ
  6 3 4
  Court 3
 • Jan 23, 2020 08:20 IST
  COMPLETED
  ലൊറ സിഗ്മണ്ട്
  3 3
  കരോലീന പ്ലിസ്കോവ
  6 6
  Rod Laver Arena
 • Jan 23, 2020 09:20 IST
  COMPLETED
  Catherine Bellis
  6 6
  കരോലീന മുച്ചോവ
  4 4
  1573 Arena
 • Jan 23, 2020 10:10 IST
  COMPLETED
  പ്രിസില്ല ഹോൺ
  3 2
  ആഞ്ചലിക് കെർബർ
  6 6
  Margaret Court Arena
 • Jan 23, 2020 11:00 IST
  COMPLETED
  എലീസ് മെർട്ടൻസ്
  6 6
  ഹീതർ വാട്ട്സൺ
  3 0
  Court 22
 • Jan 23, 2020 11:15 IST
  COMPLETED
  Arina Rodionova
  3 5
  കികി ബെർട്ടൻസ്
  6 7
  Court 8
 • Jan 23, 2020 11:30 IST
  COMPLETED
  സാറ സോറിബസ് ടോർമോ
  2 6 1
  അനെറ്റ് കൊണ്ടാവെയ്റ്റ്
  6 4 6
  Court 7
 • Jan 23, 2020 11:50 IST
  COMPLETED
  ഇഗ സ്വിയാടെക്
  6 7
  കാർല സുവാരസ് നവാറോ
  3 5
  Court 14
 • Jan 23, 2020 12:05 IST
  COMPLETED
  അനസ്താഷ്യ പാവ്ലിയുചെങ്കോവ
  7 77
  ടെയ്ലർ ടൗണ്‍സെന്‍ഡ്‌
  5 61
  Court 12
 • Jan 23, 2020 13:40 IST
  COMPLETED
  ഹാരിയറ്റ് ഡാർട്ട്
  2 4
  സിമോണ ഹലേപ്
  6 6
  Rod Laver Arena
 • Jan 23, 2020 13:50 IST
  COMPLETED
  സ്വെറ്റ്ലാന കുസെൻസോവ
  3 1
  കമീല ജോർജി
  6 6
  Court 19
 • Jan 23, 2020 14:40 IST
  COMPLETED
  ഡാനിയേൽ കോളിൻസ്
  4 6 5
  യൂലിയ പുട്ടിൻസേവ
  6 2 7
  Court 15
 • Jan 23, 2020 17:35 IST
  COMPLETED
  എലിന സ്വിറ്റോലിന
  6 78
  ലൊറൻ ഡേവിസ്
  2 66
  Margaret Court Arena
 • Jan 24, 2020 05:35 IST
  COMPLETED
  ആഷ്ലി ബാർട്ടി
  6 6
  എലെന റൈബക്കീന
  3 2
  Rod Laver Arena
 • Jan 24, 2020 07:10 IST
  COMPLETED
  ഓൺസ് ജാബിയർ
  7 3 7
  കരോളീൻ വോസ്നിയാക്കി
  5 6 5
  Melbourne Arena
 • Jan 24, 2020 07:15 IST
  COMPLETED
  കിയാങ് വാങ്
  6 62 7
  സെറീന വില്യംസ്
  4 77 5
  Rod Laver Arena
 • Jan 24, 2020 08:10 IST
  COMPLETED
  എകാത്തറിന അലെക്സാന്ദ്രോവ
  1 2
  പെട്ര ക്വിറ്റോവ
  6 6
  Margaret Court Arena
 • Jan 24, 2020 09:20 IST
  COMPLETED
  മാഡിസൺ കീസ്
  4 4
  മരിയ സക്കാരി
  6 6
  Margaret Court Arena
 • Jan 24, 2020 09:40 IST
  COMPLETED
  അലിസൺ റിസ്കേ
  1 77 6
  ജൂലിയ ജോർജിസ്
  6 64 2
  1573 Arena
 • Jan 24, 2020 13:40 IST
  COMPLETED
  നവോമി ഒസാക
  3 4
  കോറി ഗോഫ്
  6 6
  Rod Laver Arena
 • Jan 24, 2020 16:25 IST
  COMPLETED
  ഷുയി സാങ്
  5 67
  സോഫിയ കെനിൻ
  7 79
  Margaret Court Arena
 • Jan 25, 2020 05:35 IST
  COMPLETED
  കമീല ജോർജി
  2 77 3
  ആഞ്ചലിക് കെർബർ
  6 64 6
  Margaret Court Arena
 • Jan 25, 2020 05:35 IST
  COMPLETED
  അനസ്താഷ്യ പാവ്ലിയുചെങ്കോവ
  77 77
  കരോലീന പ്ലിസ്കോവ
  64 63
  Rod Laver Arena
 • Jan 25, 2020 07:25 IST
  COMPLETED
  ഡോണ വേകിക്ക്
  5 3
  ഇഗ സ്വിയാടെക്
  7 6
  1573 Arena
 • Jan 25, 2020 08:05 IST
  COMPLETED
  ബെലിൻഡ ബെൻകിക്ക്
  0 1
  അനെറ്റ് കൊണ്ടാവെയ്റ്റ്
  6 6
  Margaret Court Arena
 • Jan 25, 2020 08:20 IST
  COMPLETED
  യൂലിയ പുട്ടിൻസേവ
  1 4
  സിമോണ ഹലേപ്
  6 6
  Rod Laver Arena
 • Jan 25, 2020 10:25 IST
  COMPLETED
  എലീസ് മെർട്ടൻസ്
  6 65 6
  Catherine Bellis
  1 77 0
  Melbourne Arena
 • Jan 25, 2020 13:40 IST
  COMPLETED
  എലിന സ്വിറ്റോലിന
  1 2
  ഗാർബിൻ മുഗുരൂസ
  6 6
  Rod Laver Arena
 • Jan 25, 2020 15:55 IST
  COMPLETED
  സറീന ഡിയാസ്
  2 63
  കികി ബെർട്ടൻസ്
  6 77
  Margaret Court Arena
 • Jan 26, 2020 06:40 IST
  COMPLETED
  മരിയ സക്കാരി
  77 3 2
  പെട്ര ക്വിറ്റോവ
  64 6 6
  Rod Laver Arena
 • Jan 26, 2020 09:10 IST
  COMPLETED
  കോറി ഗോഫ്
  77 3 0
  സോഫിയ കെനിൻ
  65 6 6
  Melbourne Arena
 • Jan 26, 2020 10:15 IST
  COMPLETED
  ഓൺസ് ജാബിയർ
  77 6
  കിയാങ് വാങ്
  64 1
  Margaret Court Arena
 • Jan 26, 2020 13:45 IST
  COMPLETED
  ആഷ്ലി ബാർട്ടി
  6 1 6
  അലിസൺ റിസ്കേ
  3 6 4
  Rod Laver Arena
 • Jan 27, 2020 05:35 IST
  COMPLETED
  എലീസ് മെർട്ടൻസ്
  4 4
  സിമോണ ഹലേപ്
  6 6
  Rod Laver Arena
 • Jan 27, 2020 07:10 IST
  COMPLETED
  അനെറ്റ് കൊണ്ടാവെയ്റ്റ്
  64 7 7
  ഇഗ സ്വിയാടെക്
  77 5 5
  Melbourne Arena
 • Jan 27, 2020 09:50 IST
  COMPLETED
  ഗാർബിൻ മുഗുരൂസ
  6 6
  കികി ബെർട്ടൻസ്
  3 3
  Rod Laver Arena
 • Jan 27, 2020 13:25 IST
  COMPLETED
  ആഞ്ചലിക് കെർബർ
  77 64 2
  അനസ്താഷ്യ പാവ്ലിയുചെങ്കോവ
  65 77 6
  Margaret Court Arena
 • Jan 28, 2020 05:35 IST
  COMPLETED
  സോഫിയ കെനിൻ
  6 6
  ഓൺസ് ജാബിയർ
  4 4
  Rod Laver Arena
 • Jan 28, 2020 07:30 IST
  COMPLETED
  ആഷ്ലി ബാർട്ടി
  78 6
  പെട്ര ക്വിറ്റോവ
  66 2
  Rod Laver Arena
 • Jan 29, 2020 05:40 IST
  COMPLETED
  അനെറ്റ് കൊണ്ടാവെയ്റ്റ്
  1 1
  സിമോണ ഹലേപ്
  6 6
  Rod Laver Arena
 • Jan 29, 2020 07:05 IST
  COMPLETED
  ഗാർബിൻ മുഗുരൂസ
  7 6
  അനസ്താഷ്യ പാവ്ലിയുചെങ്കോവ
  5 3
  Rod Laver Arena
 • Jan 30, 2020 08:40 IST
  COMPLETED
  ആഷ്ലി ബാർട്ടി
  66 5
  സോഫിയ കെനിൻ
  78 7
  Rod Laver Arena
 • Jan 30, 2020 10:50 IST
  COMPLETED
  സിമോണ ഹലേപ്
  68 5
  ഗാർബിൻ മുഗുരൂസ
  710 7
  Rod Laver Arena
 • Feb 01, 2020 14:10 IST
  COMPLETED
  സോഫിയ കെനിൻ
  4 6 6
  ഗാർബിൻ മുഗുരൂസ
  6 2 2
  Rod Laver Arena
വോട്ടെടുപ്പുകള്‍
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X