ഹോം  »  ടെന്നീസ്  »  ടൂർണമെന്റുകൾ  »  Aon Open Challenger 2022 പുരുഷ സിംഗിൾ സ്‌കോറുകൾ
Aon Open Challenger പുരുഷ സിംഗിൾ
തിയ്യതി: Sep 18, 2022 - Sep 25, 2022
സ്ഥലം:Genoa, Italy
ഉപരിതലം:കളിമണ്ണ് കോർട്ട്

Aon Open Challenger 2022 പുരുഷ സിംഗിൾ സ്‌കോറുകൾ

 • Mar 14, 2017 11:55 IST
  COMPLETED
  സിഷൻ സാങ്
  2 2
  യൂച്ചി സുഗിറ്റ
  6 6
  Centre Court
 • Mar 14, 2017 12:05 IST
  COMPLETED
  Duckhee Lee
  6 5 6
  ടാസുമോ ഇറ്റോ
  1 7 4
  Court 4
 • Mar 14, 2017 12:10 IST
  COMPLETED
  Enrique Lopez-Perez
  3 2
  Luca Vanni
  6 6
  Court 4
 • Mar 14, 2017 13:15 IST
  COMPLETED
  Chuhan Wang
  3 6 6
  സ്റ്റീവൻ ഡിയസ്
  6 4 3
  Centre Court
 • Mar 14, 2017 14:45 IST
  COMPLETED
  ലാസ്ലോ ജെറ
  3 1
  Blaz Kavcic
  6 6
  Court 4
 • Mar 14, 2017 15:45 IST
  COMPLETED
  Wei Qiang Zheng
  2 2
  Yan Bai
  6 6
  Centre Court
 • Mar 15, 2017 07:35 IST
  COMPLETED
  പെട്രോ സൂസ
  4 0
  Aleksandr Nedovyesov
  6 6
  Court 4
 • Mar 15, 2017 07:40 IST
  COMPLETED
  എവ്ജനി ഡോൺസ്കോയി
  3 6 77
  ഇലിയ ഇവാഷ്ക
  6 3 60
  Centre Court
 • Mar 15, 2017 07:45 IST
  COMPLETED
  Jan Satral
  6 6
  Axel Michon
  1 2
  Court 10
 • Mar 15, 2017 08:55 IST
  COMPLETED
  Maximilian Marterer
  711 6
  Roman Safiullin
  69 3
  Court 4
 • Mar 15, 2017 08:55 IST
  COMPLETED
  Stefano Napolitano
  5 2
  Yuki Bhambri
  7 6
  Court 10
 • Mar 15, 2017 09:35 IST
  COMPLETED
  Agustin Velotti
  0 1
  Franko Skugor
  6 6
  Court 8
 • Mar 15, 2017 10:25 IST
  COMPLETED
  ഹുബേർട്ട് ഹർക്കസ്
  6 6
  Di Wu
  3 3
  Centre Court
 • Mar 15, 2017 10:35 IST
  COMPLETED
  Nikola Milojevic
  4 6 7
  റോബർട്ടോ കർബാലെസ് ബേന
  6 4 5
  Court 4
 • Mar 15, 2017 10:40 IST
  RETIRED
  യാസുടാക്ക ഉച്ചിയാമ
  2
  Uladzimir Ignatik
  5
  Court 10
 • Mar 15, 2017 11:40 IST
  COMPLETED
  തോമസ് ഫാബിയാനോ
  6 6
  Hiroki Moriya
  4 4
  Centre Court
 • Sep 18, 2022 13:30 IST
  COMPLETED
  ജെയിംസ് ഡക്ക്വർത്ത്
  6 6
  Lorenzo Bocchi
  3 3
  Genoa
 • Sep 18, 2022 13:30 IST
  COMPLETED
  മോണിക്ക പുയിഗ്
  6 6
  Gianluca Cadenasso
  2 3
  Genoa
 • Sep 18, 2022 13:30 IST
  COMPLETED
  Vladyslav Manafov
  4 4
  Luigi Sorrentino
  6 6
  Genoa
 • Sep 18, 2022 15:00 IST
  COMPLETED
  Aleksandr Braynin
  1 4
  Stefano Napolitano
  6 6
  Genoa
 • Sep 18, 2022 15:00 IST
  COMPLETED
  Andrea Basso
  1 61
  Sandro Kopp
  6 77
  Genoa
 • Sep 18, 2022 15:00 IST
  COMPLETED
  ആൻഡ്രെ റൂബ്ലേവ്
  1 3
  Gabriele Piraino
  6 6
  Genoa
 • Sep 18, 2022 16:30 IST
  COMPLETED
  Pol Toledo Bague
  1 5
  Matteo Martineau
  6 7
  Genoa
 • Sep 18, 2022 16:30 IST
  COMPLETED
  Oleg Prihodko
  6 6
  Ivan Liutarevich
  4 3
  Genoa
 • Sep 18, 2022 16:30 IST
  COMPLETED
  Alexander Weis
  6 6
  Leopold Zima
  3 3
  Genoa
 • Sep 18, 2022 18:00 IST
  COMPLETED
  Andrey Chepelev
  6 6
  Volodoymyr Uzhylovskyi
  3 4
  Genoa
 • Sep 18, 2022 18:00 IST
  COMPLETED
  Simone Agostini
  4 3
  Tommaso Compagnucci
  6 6
  Genoa
 • Sep 18, 2022 18:00 IST
  COMPLETED
  Oscar Jose Gutierrez
  6 66 77
  Lorenzo Claverie
  4 78 64
  Genoa
 • Mar 16, 2017 07:40 IST
  COMPLETED
  Duckhee Lee
  6 2 77
  ഹുബേർട്ട് ഹർക്കസ്
  3 6 65
  Centre Court
 • Mar 16, 2017 07:40 IST
  COMPLETED
  Maximilian Marterer
  4 6 78
  Uladzimir Ignatik
  6 4 66
  Court 10
 • Mar 16, 2017 07:40 IST
  COMPLETED
  Jan Satral
  77 3 2
  യൂച്ചി സുഗിറ്റ
  65 6 6
  Court 4
 • Mar 16, 2017 10:00 IST
  COMPLETED
  Yan Bai
  1 2
  Luca Vanni
  6 6
  Centre Court
 • Mar 16, 2017 10:00 IST
  COMPLETED
  Yuki Bhambri
  6 6
  Nikola Milojevic
  3 1
  Court 10
 • Mar 16, 2017 10:15 IST
  COMPLETED
  എവ്ജനി ഡോൺസ്കോയി
  6 6
  Aleksandr Nedovyesov
  2 4
  Court 4
 • Mar 16, 2017 11:35 IST
  COMPLETED
  Chuhan Wang
  1 2
  Blaz Kavcic
  6 6
  Centre Court
 • Mar 16, 2017 11:35 IST
  COMPLETED
  തോമസ് ഫാബിയാനോ
  6 6
  Franko Skugor
  4 4
  Court 4
 • Sep 19, 2022 13:30 IST
  COMPLETED
  Oleg Prihodko
  4 4
  Sandro Kopp
  6 6
  Genoa
 • Sep 19, 2022 13:30 IST
  COMPLETED
  Alexander Weis
  6 4 2
  Gabriele Piraino
  1 6 6
  Genoa
 • Sep 19, 2022 13:30 IST
  COMPLETED
  മോണിക്ക പുയിഗ്
  6 711
  Luigi Sorrentino
  1 69
  Genoa
 • Sep 19, 2022 15:00 IST
  COMPLETED
  ജെയിംസ് ഡക്ക്വർത്ത്
  6 1 77
  Stefano Napolitano
  2 6 64
  Genoa
 • Sep 19, 2022 15:00 IST
  COMPLETED
  Andrey Chepelev
  6 3 6
  Tommaso Compagnucci
  4 6 4
  Genoa
 • Sep 19, 2022 15:00 IST
  COMPLETED
  Oscar Jose Gutierrez
  4 6 2
  Matteo Martineau
  6 3 6
  Genoa
 • Mar 17, 2017 08:40 IST
  COMPLETED
  എവ്ജനി ഡോൺസ്കോയി
  6 5 3
  Blaz Kavcic
  2 7 6
  Court 4
 • Mar 17, 2017 08:40 IST
  COMPLETED
  തോമസ് ഫാബിയാനോ
  2 4
  യൂച്ചി സുഗിറ്റ
  6 6
  Centre Court
 • Mar 17, 2017 10:30 IST
  COMPLETED
  Maximilian Marterer
  3 6 5
  Yuki Bhambri
  6 3 7
  Centre Court
 • Mar 17, 2017 11:10 IST
  COMPLETED
  Duckhee Lee
  1 3
  Luca Vanni
  6 6
  Court 4
 • Sep 19, 2022 17:00 IST
  COMPLETED
  Giulio Zeppieri
  6 1 3
  Andrea Pellegrino
  2 6 6
  Genoa
 • Sep 19, 2022 17:00 IST
  COMPLETED
  Federico Delbonis
  6 3 4
  Sebastian Ofner
  3 6 6
  Genoa
 • Sep 19, 2022 18:30 IST
  COMPLETED
  Francesco Passaro
  7 6
  Federico Arnaboldi
  5 4
  Genoa
 • Sep 20, 2022 13:30 IST
  COMPLETED
  Oscar Jose Gutierrez
  1 2
  Raul Brancaccio
  6 6
  Genoa
 • Sep 20, 2022 13:30 IST
  COMPLETED
  ജെയിംസ് ഡക്ക്വർത്ത്
  6 1 6
  Alexey Vatutin
  1 6 1
  Genoa
 • Sep 20, 2022 13:30 IST
  COMPLETED
  Andrey Chepelev
  3 6 4
  Dimitar Kuzmanov
  6 2 6
  Genoa
 • Sep 20, 2022 15:00 IST
  COMPLETED
  Adrian Andreev
  77 1 6
  Salvatore Caruso
  63 6 4
  Genoa
 • Sep 20, 2022 15:00 IST
  COMPLETED
  ലോറൻസോ ഗസ്റ്റീഞ്ഞോ
  2 78 3
  Corentin Moutet
  6 66 6
  Genoa
 • Sep 20, 2022 15:00 IST
  COMPLETED
  Stefano Travaglia
  6 2 4
  Thiago Monteiro
  4 6 6
  Genoa
 • Sep 20, 2022 16:30 IST
  COMPLETED
  Andrea Vavassori
  3 6 77
  Maximilian Marterer
  6 4 62
  Genoa
 • Sep 20, 2022 16:30 IST
  COMPLETED
  Sandro Kopp
  5 2
  സ്റ്റീവ് ജോൺസൺ
  7 6
  Genoa
 • Sep 20, 2022 16:30 IST
  COMPLETED
  Lukas Neumayer
  4 3
  Marco Cecchinato
  6 6
  Genoa
 • Sep 20, 2022 18:00 IST
  COMPLETED
  Alessandro Giannessi
  4 6 2
  Pablo Andujar
  6 4 6
  Genoa
 • Sep 20, 2022 18:00 IST
  COMPLETED
  Gabriele Piraino
  3 6 6
  Matteo Martineau
  6 3 4
  Genoa
 • Sep 20, 2022 23:00 IST
  COMPLETED
  Albert Ramos-Vinolas
  2 77 6
  മോണിക്ക പുയിഗ്
  6 63 0
  Genoa
 • Sep 21, 2022 00:30 IST
  COMPLETED
  Dusan Lajovic
  6 77
  Gianluca Mager
  4 64
  Genoa
 • Mar 18, 2017 10:10 IST
  COMPLETED
  Yuki Bhambri
  6 4 3
  യൂച്ചി സുഗിറ്റ
  4 6 6
  Centre Court
 • Mar 18, 2017 12:35 IST
  COMPLETED
  Blaz Kavcic
  6 6
  Luca Vanni
  2 2
  Centre Court
 • Sep 21, 2022 15:00 IST
  COMPLETED
  Sebastian Ofner
  2 6 6
  ജെയിംസ് ഡക്ക്വർത്ത്
  6 1 3
  Genoa
 • Sep 21, 2022 16:30 IST
  COMPLETED
  Francesco Passaro
  2 6 1
  Raul Brancaccio
  6 3 6
  Genoa
 • Sep 21, 2022 18:00 IST
  COMPLETED
  Adrian Andreev
  3 78 6
  Corentin Moutet
  6 66 4
  Genoa
 • Sep 21, 2022 23:00 IST
  COMPLETED
  Dimitar Kuzmanov
  64 3
  Thiago Monteiro
  77 6
  Genoa
 • Sep 22, 2022 16:00 IST
  COMPLETED
  Andrea Pellegrino
  6 6
  Pablo Andujar
  4 2
  Genoa
 • Sep 22, 2022 17:30 IST
  COMPLETED
  സ്റ്റീവ് ജോൺസൺ
  4 5
  Marco Cecchinato
  6 7
  Genoa
 • Sep 22, 2022 19:00 IST
  COMPLETED
  Albert Ramos-Vinolas
  3 6 6
  Andrea Vavassori
  6 3 3
  Genoa
 • Sep 22, 2022 23:00 IST
  COMPLETED
  Dusan Lajovic
  6 6
  Gabriele Piraino
  3 2
  Genoa
 • Mar 19, 2017 14:15 IST
  COMPLETED
  Blaz Kavcic
  66 4
  യൂച്ചി സുഗിറ്റ
  78 6
  Indoor 3
 • Sep 23, 2022 18:00 IST
  COMPLETED
  Sebastian Ofner
  77 4 64
  Thiago Monteiro
  64 6 77
  Genoa
 • Sep 23, 2022 19:30 IST
  COMPLETED
  Raul Brancaccio
  2 4
  Adrian Andreev
  6 6
  Genoa
 • Sep 23, 2022 22:30 IST
  COMPLETED
  Albert Ramos-Vinolas
  6 65 62
  Andrea Pellegrino
  2 77 77
  Genoa
 • Sep 24, 2022 00:00 IST
  COMPLETED
  Dusan Lajovic
  6 6
  Marco Cecchinato
  2 2
  Genoa
 • Sep 25, 2022 14:30 IST
  Adrian Andreev
  Thiago Monteiro
  Genoa
 • Sep 25, 2022 16:00 IST
  COMPLETED
  Andrea Pellegrino
  6 77
  Dusan Lajovic
  4 60
  Genoa
 • Sep 25, 2022 20:30 IST
  Andrea Pellegrino
  Thiago Monteiro
  Genoa
വോട്ടെടുപ്പുകള്‍
X
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X