»  ഫുട്‌ബോള്‍  »  ലാ ലിഗ  »  Almeria vs Rayo Vallecano

Almeria 3-1 Rayo Vallecano

Saturday, October 8, 2022 - 17:30 (IST)
Full Time
ALM
Almeria
3
Rayo Vallecano
1
വേദി: Power Horse Stadium
കിക്ക്ഓഫ് : 17:30 (IST)
Match Commentary
 • Match ends, Almeria 3, Rayo Vallecano 1.
 • 98’
  Second Half ends, Almeria 3, Rayo Vallecano 1.
 • 97’
  Foul by Oscar Valentin (Rayo Vallecano).
 • 97’
  Inigo Eguaras (Almeria) wins a free kick in the defensive half.
 • 96’
  Offside, Rayo Vallecano. Bebe tries a through ball, but Fran Garcia is caught offside.
 • 95’
  Attempt missed. Radamel Falcao (Rayo Vallecano) right footed shot from the centre of the box is close, but misses to the right. Assisted by Santiago Comesana.
 • 95’
  Bebe (Rayo Vallecano) hits the bar with a right footed shot from outside the box. Assisted by Unai Lopez.
 • 95’
  Santiago Comesana (Rayo Vallecano) wins a free kick in the defensive half.
 • 95’
  Foul by Samu Costa (Almeria).
 • 94’
  Attempt missed. Ivan Balliu (Rayo Vallecano) right footed shot from the centre of the box misses to the right. Assisted by Unai Lopez with a cross.
 • 93’
  Substitution, Almeria. Kaiky replaces Houboulang Mendes.
 • 91’
  Attempt missed. Radamel Falcao (Rayo Vallecano) header from the centre of the box is too high. Assisted by Bebe with a cross following a set piece situation.
 • 90’
  Largie Ramazani (Almeria) is shown the yellow card.
 • 90’
  Oscar Valentin (Rayo Vallecano) wins a free kick on the right wing.
 • 90’
  Foul by Largie Ramazani (Almeria).
 • 89’
  Attempt blocked. Bebe (Rayo Vallecano) right footed shot from outside the box is blocked.
 • 89’
  Corner, Rayo Vallecano. Conceded by Inigo Eguaras.
 • 89’
  Attempt blocked. Santiago Comesana (Rayo Vallecano) left footed shot from outside the box is blocked.
 • 87’
  Attempt saved. Alejandro Catena (Rayo Vallecano) left footed shot from the centre of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Oscar Valentin.
 • 86’
  Second yellow card to Adrian Embarba (Almeria) for a bad foul.
 • 86’
  Ivan Balliu (Rayo Vallecano) wins a free kick on the right wing.
 • 86’
  Foul by Adrian Embarba (Almeria).
 • 85’
  Substitution, Rayo Vallecano. Randy Nteka replaces Isi Palazon.
 • 83’
  Offside, Almeria. Inigo Eguaras tries a through ball, but Largie Ramazani is caught offside.
 • 82’
  Offside, Almeria. Inigo Eguaras tries a through ball, but Adrian Embarba is caught offside.
 • 82’
  Sergio Camello (Rayo Vallecano) wins a free kick in the defensive half.
 • 82’
  Foul by Samu Costa (Almeria).
 • 81’
  Corner, Almeria. Conceded by Fran Garcia.
 • 80’
  Offside, Almeria. Sergio Akieme tries a through ball, but Adrian Embarba is caught offside.
 • 80’
  Goal! Almeria 3, Rayo Vallecano 1. Alejandro Catena (Rayo Vallecano) header from the centre of the box to the bottom left corner. Assisted by Isi Palazon with a cross following a corner.
 • 79’
  Corner, Rayo Vallecano. Conceded by Houboulang Mendes.
 • 78’
  Substitution, Almeria. Inigo Eguaras replaces Lucas Robertone.
 • 78’
  Substitution, Almeria. Largie Ramazani replaces El Bilal Toure.
 • 75’
  Attempt missed. Alejandro Pozo (Almeria) left footed shot from outside the box misses to the left. Assisted by Lucas Robertone following a corner.
 • 74’
  Corner, Almeria. Conceded by Ivan Balliu.
 • 73’
  Bebe (Rayo Vallecano) wins a free kick in the defensive half.
 • 73’
  Foul by Houboulang Mendes (Almeria).
 • 72’
  Corner, Almeria. Conceded by Isi Palazon.
 • 71’
  Substitution, Rayo Vallecano. Bebe replaces Oscar Trejo.
 • 70’
  Oscar Trejo (Rayo Vallecano) wins a free kick in the attacking half.
 • 70’
  Foul by Samu Costa (Almeria).
 • 70’
  Isi Palazon (Rayo Vallecano) wins a free kick in the attacking half.
 • 70’
  Foul by Cesar De la Hoz (Almeria).
 • 69’
  Adrian Embarba (Almeria) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 68’
  Santiago Comesana (Rayo Vallecano) wins a free kick in the defensive half.
 • 68’
  Foul by Adrian Embarba (Almeria).
 • 68’
  Offside, Rayo Vallecano. Unai Lopez tries a through ball, but Ivan Balliu is caught offside.
 • 67’
  Offside, Almeria. Srdjan Babic tries a through ball, but Adrian Embarba is caught offside.
 • 65’
  Samu Costa (Almeria) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 65’
  Santiago Comesana (Rayo Vallecano) wins a free kick in the defensive half.
 • 65’
  Foul by Samu Costa (Almeria).
 • 65’
  Substitution, Almeria. Alejandro Pozo replaces Gonzalo Melero.
 • 65’
  Substitution, Almeria. Samu Costa replaces Leo Baptistao.
 • 63’
  Santiago Comesana (Rayo Vallecano) wins a free kick on the right wing.
 • 63’
  Dangerous play by El Bilal Toure (Almeria).
 • 58’
  Radamel Falcao (Rayo Vallecano) wins a free kick in the defensive half.
 • 58’
  Foul by Lucas Robertone (Almeria).
 • 57’
  Corner, Almeria. Conceded by Alejandro Catena.
 • 56’
  Oscar Valentin (Rayo Vallecano) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 56’
  Foul by Oscar Valentin (Rayo Vallecano).
 • 56’
  Adrian Embarba (Almeria) wins a free kick in the defensive half.
 • 56’
  Oscar Trejo (Rayo Vallecano) wins a free kick in the attacking half.
 • 56’
  Foul by Lucas Robertone (Almeria).
 • 53’
  Oscar Trejo (Rayo Vallecano) wins a free kick in the defensive half.
 • 53’
  Foul by Cesar De la Hoz (Almeria).
 • 53’
  Attempt missed. Leo Baptistao (Almeria) left footed shot from the left side of the box is close, but misses to the left. Assisted by Cesar De la Hoz.
 • 52’
  Foul by Oscar Trejo (Rayo Vallecano).
 • 52’
  Houboulang Mendes (Almeria) wins a free kick on the right wing.
 • 52’
  Foul by Santiago Comesana (Rayo Vallecano).
 • 52’
  Gonzalo Melero (Almeria) wins a free kick on the left wing.
 • 49’
  Foul by Oscar Trejo (Rayo Vallecano).
 • 49’
  Houboulang Mendes (Almeria) wins a free kick in the defensive half.
 • 46’
  Attempt missed. Sergio Camello (Rayo Vallecano) right footed shot from outside the box misses to the left. Assisted by Oscar Valentin.
 • 45’
  Second Half begins Almeria 3, Rayo Vallecano 0.
 • 45’
  Substitution, Rayo Vallecano. Oscar Valentin replaces Florian Lejeune.
 • 45’
  Substitution, Rayo Vallecano. Santiago Comesana replaces Pathe Ciss.
 • 45’
  Substitution, Rayo Vallecano. Radamel Falcao replaces Salvi Sanchez.
 • 47’
  First Half ends, Almeria 3, Rayo Vallecano 0.
 • 45’
  Salvi Sanchez (Rayo Vallecano) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 45’
  Foul by Salvi Sanchez (Rayo Vallecano).
 • 45’
  Gonzalo Melero (Almeria) wins a free kick in the attacking half.
 • 44’
  Corner, Rayo Vallecano. Conceded by Fernando Martinez.
 • 44’
  Attempt saved. Salvi Sanchez (Rayo Vallecano) left footed shot from the right side of the box is saved in the top centre of the goal. Assisted by Ivan Balliu.
 • 41’
  Corner, Rayo Vallecano. Conceded by Sergio Akieme.
 • 40’
  Attempt saved. Adrian Embarba (Almeria) right footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal. Assisted by El Bilal Toure.
 • 38’
  Goal! Almeria 3, Rayo Vallecano 0. El Bilal Toure (Almeria) right footed shot from the centre of the box to the top left corner. Assisted by Gonzalo Melero following a corner.
 • 38’
  Attempt missed. Gonzalo Melero (Almeria) header from the centre of the box misses to the right. Assisted by Sergio Akieme with a cross following a corner.
 • 38’
  Corner, Almeria. Conceded by Fran Garcia.
 • 35’
  Foul by Isi Palazon (Rayo Vallecano).
 • 35’
  Leo Baptistao (Almeria) wins a free kick in the defensive half.
 • 29’
  Corner, Rayo Vallecano. Conceded by Houboulang Mendes.
 • 27’
  Ivan Balliu (Rayo Vallecano) wins a free kick on the right wing.
 • 27’
  Foul by Adrian Embarba (Almeria).
 • 26’
  Oscar Trejo (Rayo Vallecano) wins a free kick in the defensive half.
 • 26’
  Foul by Cesar De la Hoz (Almeria).
 • 25’
  Foul by Unai Lopez (Rayo Vallecano).
 • 25’
  Leo Baptistao (Almeria) wins a free kick in the defensive half.
 • 24’
  Pathe Ciss (Rayo Vallecano) wins a free kick in the defensive half.
 • 24’
  Foul by Leo Baptistao (Almeria).
 • 22’
  Isi Palazon (Rayo Vallecano) wins a free kick in the attacking half.
 • 22’
  Foul by Sergio Akieme (Almeria).
 • 21’
  Attempt missed. El Bilal Toure (Almeria) header from the centre of the box is too high. Assisted by Leo Baptistao with a cross.
 • 20’
  Corner, Almeria. Conceded by Isi Palazon.
 • 19’
  Hand ball by Sergio Camello (Rayo Vallecano).
 • 19’
  Unai Lopez (Rayo Vallecano) wins a free kick in the defensive half.
 • 19’
  Foul by Cesar De la Hoz (Almeria).
 • 18’
  Isi Palazon (Rayo Vallecano) wins a free kick in the defensive half.
 • 18’
  Foul by Adrian Embarba (Almeria).
 • 16’
  Goal! Almeria 2, Rayo Vallecano 0. Srdjan Babic (Almeria) header from the centre of the box to the centre of the goal. Assisted by Adrian Embarba with a cross following a corner.
 • 15’
  Corner, Almeria. Conceded by Florian Lejeune.
 • 15’
  Foul by Pathe Ciss (Rayo Vallecano).
 • 15’
  Lucas Robertone (Almeria) wins a free kick in the defensive half.
 • 14’
  Foul by Florian Lejeune (Rayo Vallecano).
 • 14’
  Gonzalo Melero (Almeria) wins a free kick on the left wing.
 • 12’
  Attempt missed. Adrian Embarba (Almeria) right footed shot from outside the box is too high from a direct free kick.
 • 11’
  Foul by Oscar Trejo (Rayo Vallecano).
 • 11’
  Lucas Robertone (Almeria) wins a free kick in the attacking half.
 • 10’
  Attempt saved. Unai Lopez (Rayo Vallecano) header from the centre of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Isi Palazon with a cross.
 • 10’
  Corner, Rayo Vallecano. Conceded by Houboulang Mendes.
 • 8’
  Salvi Sanchez (Rayo Vallecano) wins a free kick on the left wing.
 • 8’
  Foul by Houboulang Mendes (Almeria).
 • 8’
  Sergio Camello (Rayo Vallecano) wins a free kick in the attacking half.
 • 8’
  Foul by Leo Baptistao (Almeria).
 • 7’
  Goal! Almeria 1, Rayo Vallecano 0. Lucas Robertone (Almeria) left footed shot from the centre of the box to the bottom right corner. Assisted by Adrian Embarba.
 • 6’
  Attempt missed. Leo Baptistao (Almeria) right footed shot from outside the box is close, but misses to the right. Assisted by Adrian Embarba.
 • 4’
  Salvi Sanchez (Rayo Vallecano) wins a free kick on the left wing.
 • 4’
  Foul by Houboulang Mendes (Almeria).
 • 3’
  Offside, Rayo Vallecano. Unai Lopez tries a through ball, but Salvi Sanchez is caught offside.
 • 2’
  Offside, Rayo Vallecano. Alejandro Catena tries a through ball, but Isi Palazon is caught offside.
 • 1’
  Attempt missed. Sergio Camello (Rayo Vallecano) left footed shot from the centre of the box is close, but misses to the left. Assisted by Oscar Trejo with a headed pass.
 • 0’
  First Half begins.
 • Lineups are announced and players are warming up.
അവസാനം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍
 • Apr 19 2015, Sun - 16:30 PM (IST) | Estadio de Vallecas
  Rayo Vallecano RVM
  2 - 0
  ALM Almeria
 • Dec 02 2014, Tue - 01:15 AM (IST) | Power Horse Stadium
  Almeria ALM
  0 - 1
  RVM Rayo Vallecano
 • Mar 15 2014, Sat - 22:30 PM (IST) | Estadio de Vallecas
  Rayo Vallecano RVM
  3 - 1
  ALM Almeria
 • Oct 20 2013, Sun - 21:30 PM (IST) | Power Horse Stadium
  Almeria ALM
  0 - 1
  RVM Rayo Vallecano
സമീപകാല പ്രകടനം
 • ALM
  RVM
 • L (A) Athletic Club V 0-4
  W (H) Elche V 1-2
 • L (A) Mallorca V 0-1
  L (A) Athletic Club V 3-2
 • L (H) Osasuna V 0-1
  W (H) Valencia CF V 1-2
 • L (A) Real Valladolid V 0-1
  L (A) Osasuna V 2-1
 • W (H) Sevilla V 2-1
  L (H) Mallorca V 2-0
 • D (A) Elche V 1-1
  W (A) Espanyol V 0-2
+ കൂടുതല്‍
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X