ഹോം  »  ഫുട്‌ബോള്‍  »  ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗ്‌  »  ഒഡീഷ എഫ്സി vs ചെന്നൈയ്ന്‍ എഫ്‌സി

ഒഡീഷ എഫ്സി 1-2 ചെന്നൈയ്ന്‍ എഫ്‌സി

Wednesday, January 13, 2021 - 19:30 (IST)
Full Time
ഒഡീഷ എഫ്സി
1
ചെന്നൈയ്ന്‍ എഫ്‌സി
2
വേദി: GMC Stadium
കിക്ക്ഓഫ് : 19:30 (IST)
Match Commentary
 • Match ends, Odisha 1, Chennaiyin 2.
 • 95’
  Cole Alexander (Odisha) is shown the yellow card.
 • 95’
  Second Half ends, Odisha 1, Chennaiyin 2.
 • 93’
  Corner, Odisha. Conceded by Eli Sabia.
 • 93’
  Hendry Antonay (Odisha) wins a free kick on the left wing.
 • 93’
  Foul by Thoi Singh (Chennaiyin).
 • 92’
  Hand ball by Thoi Singh (Chennaiyin).
 • 89’
  Steven Taylor (Odisha) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 89’
  Foul by Steven Taylor (Odisha).
 • 89’
  Enes Sipovic (Chennaiyin) wins a free kick in the defensive half.
 • 87’
  Enes Sipovic (Chennaiyin) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 87’
  Manuel Onwu (Odisha) wins a free kick on the right wing.
 • 87’
  Foul by Enes Sipovic (Chennaiyin).
 • 86’
  Substitution, Chennaiyin. Jakub Sylvestr replaces Rahim Ali.
 • 86’
  Foul by Steven Taylor (Odisha).
 • 86’
  Deepak Tangri (Chennaiyin) wins a free kick in the defensive half.
 • 85’
  Corner, Odisha. Conceded by Vishal Kaith.
 • 85’
  Attempt saved. Daniel Lalhlimpuia (Odisha) right footed shot from outside the box is saved in the bottom right corner.
 • 82’
  Hand ball by Steven Taylor (Odisha).
 • 81’
  Manuel Onwu (Odisha) wins a free kick in the attacking half.
 • 81’
  Foul by Eli Sabia (Chennaiyin).
 • 81’
  Attempt missed. Thoi Singh (Chennaiyin) right footed shot from the centre of the box misses to the left. Assisted by Lallianzuala Chhangte following a fast break.
 • 80’
  Attempt missed. Eli Sabia (Chennaiyin) header from the centre of the box misses to the left. Assisted by Anirudh Thapa with a cross following a corner.
 • 78’
  Corner, Chennaiyin. Conceded by Hendry Antonay.
 • 77’
  Thoi Singh (Chennaiyin) is shown the yellow card.
 • 76’
  Substitution, Odisha. Nandhakumar Sekar replaces Kamalpreet Singh.
 • 73’
  Manuel Onwu (Odisha) wins a free kick in the attacking half.
 • 73’
  Foul by Enes Sipovic (Chennaiyin).
 • 73’
  Hendry Antonay (Odisha) wins a free kick in the defensive half.
 • 73’
  Foul by Thoi Singh (Chennaiyin).
 • 70’
  Rahim Ali (Chennaiyin) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 70’
  Vinit Rai (Odisha) wins a free kick in the defensive half.
 • 70’
  Foul by Rahim Ali (Chennaiyin).
 • 69’
  Substitution, Chennaiyin. Thoi Singh replaces Fatkhulo Fatkhulloev.
 • 68’
  Manuel Onwu (Odisha) wins a free kick in the defensive half.
 • 68’
  Foul by Deepak Tangri (Chennaiyin).
 • 67’
  Foul by Steven Taylor (Odisha).
 • 67’
  Eli Sabia (Chennaiyin) wins a free kick in the defensive half.
 • 66’
  Corner, Odisha. Conceded by Enes Sipovic.
 • 66’
  Attempt missed. Lallianzuala Chhangte (Chennaiyin) header from the centre of the box misses to the right. Assisted by Reagan Singh with a cross.
 • 65’
  Substitution, Chennaiyin. Deepak Tangri replaces Isma.
 • 62’
  Goal! Odisha 1, Chennaiyin 2. Diego Mauricio (Odisha) right footed shot from outside the box to the bottom right corner. Assisted by Cole Alexander with a headed pass.
 • 62’
  Diego Mauricio (Odisha) wins a free kick in the defensive half.
 • 62’
  Foul by Eli Sabia (Chennaiyin).
 • 61’
  Attempt blocked. Anirudh Thapa (Chennaiyin) right footed shot from outside the box is blocked.
 • 60’
  Corner, Chennaiyin. Conceded by Steven Taylor.
 • 60’
  Attempt blocked. Lallianzuala Chhangte (Chennaiyin) right footed shot from outside the box is blocked. Assisted by Memo.
 • 58’
  Attempt missed. Steven Taylor (Odisha) right footed shot from the centre of the box is too high following a corner.
 • 58’
  Corner, Odisha. Conceded by Enes Sipovic.
 • 58’
  Attempt blocked. Cole Alexander (Odisha) left footed shot from the centre of the box is blocked. Assisted by Steven Taylor with a headed pass.
 • 57’
  Corner, Odisha. Conceded by Vishal Kaith.
 • 57’
  Attempt missed. Manuel Onwu (Odisha) header from the centre of the box misses to the left. Assisted by Vinit Rai following a set piece situation.
 • 56’
  Jerry Lalrinzuala (Chennaiyin) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 56’
  Shubham Sarangi (Odisha) wins a free kick on the right wing.
 • 56’
  Foul by Jerry Lalrinzuala (Chennaiyin).
 • 55’
  Foul by Cole Alexander (Odisha).
 • 55’
  Lallianzuala Chhangte (Chennaiyin) wins a free kick in the defensive half.
 • 55’
  Corner, Odisha. Conceded by Vishal Kaith.
 • 54’
  Cole Alexander (Odisha) wins a free kick in the defensive half.
 • 54’
  Foul by Anirudh Thapa (Chennaiyin).
 • 53’
  Foul by Diego Mauricio (Odisha).
 • 53’
  Memo (Chennaiyin) wins a free kick in the defensive half.
 • 52’
  Foul by Eli Sabia (Chennaiyin).
 • 52’
  Manuel Onwu (Odisha) wins a free kick in the defensive half.
 • 50’
  Foul by Isma (Chennaiyin).
 • 50’
  Gaurav Bora (Odisha) wins a free kick in the defensive half.
 • 47’
  Shubham Sarangi (Odisha) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 47’
  Isma (Chennaiyin) wins a free kick in the attacking half.
 • 47’
  Foul by Shubham Sarangi (Odisha).
 • 47’
  Foul by Reagan Singh (Chennaiyin).
 • 47’
  Daniel Lalhlimpuia (Odisha) wins a free kick on the left wing.
 • 46’
  Foul by Isma (Chennaiyin).
 • 46’
  Kamalpreet Singh (Odisha) wins a free kick in the defensive half.
 • 45’
  Second Half begins Odisha 0, Chennaiyin 2.
 • 45’
  Substitution, Odisha. Diego Mauricio replaces Marcelinho.
 • 45’
  Substitution, Odisha. Daniel Lalhlimpuia replaces Jerry Mawihmingthanga.
 • 47’
  First Half ends, Odisha 0, Chennaiyin 2.
 • 47’
  Attempt missed. Anirudh Thapa (Chennaiyin) right footed shot from outside the box is high and wide to the right. Assisted by Fatkhulo Fatkhulloev following a set piece situation.
 • 46’
  Jerry Lalrinzuala (Chennaiyin) wins a free kick on the left wing.
 • 46’
  Foul by Kamalpreet Singh (Odisha).
 • 42’
  Attempt missed. Fatkhulo Fatkhulloev (Chennaiyin) right footed shot from a difficult angle and long range on the left misses to the left from a direct free kick.
 • 41’
  Isma (Chennaiyin) wins a free kick on the left wing.
 • 41’
  Foul by Steven Taylor (Odisha).
 • 38’
  Foul by Lallianzuala Chhangte (Chennaiyin).
 • 38’
  Shubham Sarangi (Odisha) wins a free kick on the right wing.
 • 36’
  Attempt missed. Manuel Onwu (Odisha) left footed shot from the centre of the box is close, but misses to the right. Assisted by Jerry Mawihmingthanga with a through ball.
 • 36’
  Hand ball by Rahim Ali (Chennaiyin).
 • 34’
  Foul by Fatkhulo Fatkhulloev (Chennaiyin).
 • 34’
  Cole Alexander (Odisha) wins a free kick in the defensive half.
 • 31’
  Foul by Rahim Ali (Chennaiyin).
 • 31’
  Kamalpreet Singh (Odisha) wins a free kick in the defensive half.
 • 29’
  Lallianzuala Chhangte (Chennaiyin) wins a free kick in the defensive half.
 • 29’
  Foul by Shubham Sarangi (Odisha).
 • 27’
  Foul by Reagan Singh (Chennaiyin).
 • 27’
  Jerry Mawihmingthanga (Odisha) wins a free kick on the left wing.
 • 25’
  Attempt missed. Shubham Sarangi (Odisha) with an attempt from the centre of the box is close, but misses to the right. Assisted by Jerry Mawihmingthanga with a cross following a corner.
 • 24’
  Corner, Odisha. Conceded by Memo.
 • 22’
  Fatkhulo Fatkhulloev (Chennaiyin) wins a free kick in the defensive half.
 • 22’
  Foul by Cole Alexander (Odisha).
 • 20’
  Goal! Odisha 0, Chennaiyin 2. Isma (Chennaiyin) converts the penalty with a right footed shot to the bottom right corner.
 • 19’
  Penalty Chennaiyin. Anirudh Thapa draws a foul in the penalty area.
 • 19’
  Penalty conceded by Gaurav Bora (Odisha) after a foul in the penalty area.
 • 18’
  Jerry Lalrinzuala (Chennaiyin) wins a free kick in the defensive half.
 • 18’
  Foul by Shubham Sarangi (Odisha).
 • 17’
  Foul by Isma (Chennaiyin).
 • 17’
  Hendry Antonay (Odisha) wins a free kick in the defensive half.
 • 16’
  Attempt missed. Shubham Sarangi (Odisha) header from the centre of the box is too high. Assisted by Jerry Mawihmingthanga following a set piece situation.
 • 15’
  Foul by Reagan Singh (Chennaiyin).
 • 15’
  Jerry Mawihmingthanga (Odisha) wins a free kick on the left wing.
 • 14’
  Goal! Odisha 0, Chennaiyin 1. Isma (Chennaiyin) right footed shot from the centre of the box to the bottom right corner.
 • 14’
  Attempt blocked. Enes Sipovic (Chennaiyin) right footed shot from the centre of the box is blocked. Assisted by Lallianzuala Chhangte.
 • 13’
  Corner, Chennaiyin. Conceded by Gaurav Bora.
 • 11’
  Rahim Ali (Chennaiyin) wins a free kick in the defensive half.
 • 11’
  Foul by Cole Alexander (Odisha).
 • 10’
  Attempt blocked. Marcelinho (Odisha) left footed shot from outside the box is blocked. Assisted by Kamalpreet Singh.
 • 8’
  Foul by Lallianzuala Chhangte (Chennaiyin).
 • 8’
  Marcelinho (Odisha) wins a free kick in the defensive half.
 • 8’
  Corner, Chennaiyin. Conceded by Hendry Antonay.
 • 4’
  Attempt missed. Isma (Chennaiyin) right footed shot from the right side of the box is just a bit too high. Assisted by Reagan Singh.
 • 3’
  Memo (Chennaiyin) wins a free kick in the defensive half.
 • 3’
  Foul by Shubham Sarangi (Odisha).
 • 2’
  Offside, Chennaiyin. Vishal Kaith tries a through ball, but Rahim Ali is caught offside.
 • 0’
  First Half begins.
 • Lineups are announced and players are warming up.
അവസാനം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍
 • Jan 10 2021, Sun - 17:00 PM (IST) | GMC Stadium
  Chennaiyin CNY
  0 - 0
  ODI Odisha
 • Jan 06 2020, Mon - 19:30 PM (IST) | Kalinga Stadium
  Odisha ODI
  2 - 0
  CNY Chennaiyin
 • Nov 28 2019, Thu - 19:30 PM (IST) | Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
  Chennaiyin CNY
  2 - 2
  ODI Odisha
 • Dec 15 2018, Sat - 19:30 PM (IST) | Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
  Chennaiyin CNY
  1 - 3
  ODI Odisha
 • Oct 23 2018, Tue - 20:30 PM (IST) | Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
  Odisha ODI
  0 - 0
  CNY Chennaiyin
 • Feb 11 2018, Sun - 20:00 PM (IST) | Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
  Odisha ODI
  1 - 1
  CNY Chennaiyin
സമീപകാല പ്രകടനം
 • ODI
  CNY
 • D (A) Chennaiyin V 0-0
  D (A) Chennaiyin V 0-0
 • W (A) Kerala Blasters V 4-2
  L (A) Chennaiyin V 1-4
 • L (A) SC East Bengal V 1-3
  D (A) Chennaiyin V 0-0
 • D (H) NorthEast United V 2-2
  D (A) SC East Bengal V 2-2
 • L (H) Bengaluru V 1-2
  W (A) Goa V 1-2
 • L (H) Goa V 0-1
  D (A) NorthEast United V 0-0
+ കൂടുതല്‍
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X