ഹോം  »  ഫുട്‌ബോള്‍  »  ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗ്‌  »  മുംബൈ സിറ്റി vs നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് യുനൈറ്റഡ്

മുംബൈ സിറ്റി 0-2 നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് യുനൈറ്റഡ്

Wednesday, February 13, 2019 - 19:30 (IST)
Full Time
മുംബൈ സിറ്റി
0
നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് യുനൈറ്റഡ്
2
വേദി: Mumbai Football Arena
കിക്ക്ഓഫ് : 19:30 (IST)
Match Commentary
 • Match ends, Mumbai City 0, NorthEast United 2.
 • 95’
  Second Half ends, Mumbai City 0, NorthEast United 2.
 • 94’
  Corner, Mumbai City. Conceded by Reagan Singh.
 • 92’
  Foul by Mohammed Rafique (Mumbai City).
 • 92’
  Bartholomew Ogbeche (NorthEast United) wins a free kick in the defensive half.
 • 89’
  Foul by Rafael Bastos (Mumbai City).
 • 89’
  Juan Cruz Mascia (NorthEast United) wins a free kick in the defensive half.
 • 89’
  Attempt missed. Redeem Tlang (NorthEast United) right footed shot from the centre of the box is close, but misses to the left. Assisted by Bartholomew Ogbeche.
 • 88’
  Attempt missed. Arnold Issoko (Mumbai City) header from the centre of the box misses to the right. Assisted by Matias Mirabaje with a cross.
 • 87’
  Hand ball by Rowllin Borges (NorthEast United).
 • 86’
  Foul by Modou Sougou (Mumbai City).
 • 86’
  Jose Leudo (NorthEast United) wins a free kick in the defensive half.
 • 85’
  Foul by Sauvik Chakrabarti (Mumbai City).
 • 85’
  Redeem Tlang (NorthEast United) wins a free kick on the right wing.
 • 84’
  Foul by Anwar Ali (Mumbai City).
 • 84’
  Juan Cruz Mascia (NorthEast United) wins a free kick in the attacking half.
 • 83’
  Matias Mirabaje (Mumbai City) wins a free kick in the defensive half.
 • 83’
  Foul by Redeem Tlang (NorthEast United).
 • 81’
  Substitution, NorthEast United. Redeem Tlang replaces Federico Gallego.
 • 81’
  Foul by Mohammed Rafique (Mumbai City).
 • 81’
  Lalthathanga Khawlhring (NorthEast United) wins a free kick in the defensive half.
 • 80’
  Federico Gallego (NorthEast United) is shown the yellow card.
 • 80’
  Foul by Matias Mirabaje (Mumbai City).
 • 80’
  Lalthathanga Khawlhring (NorthEast United) wins a free kick on the right wing.
 • 79’
  Sauvik Chakrabarti (Mumbai City) wins a free kick in the defensive half.
 • 79’
  Foul by Juan Cruz Mascia (NorthEast United).
 • 79’
  Foul by Matias Mirabaje (Mumbai City).
 • 79’
  Jose Leudo (NorthEast United) wins a free kick in the defensive half.
 • 78’
  Attempt missed. Arnold Issoko (Mumbai City) right footed shot from outside the box is just a bit too high. Assisted by Rafael Bastos.
 • 76’
  Attempt saved. Arnold Issoko (Mumbai City) header from the centre of the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Matias Mirabaje with a cross.
 • 75’
  Substitution, Mumbai City. Sanju Pradhan replaces Raynier Fernandes.
 • 74’
  Milan Singh (Mumbai City) wins a free kick in the attacking half.
 • 74’
  Foul by Juan Cruz Mascia (NorthEast United).
 • 74’
  Attempt missed. Rafael Bastos (Mumbai City) right footed shot from outside the box misses to the right following a corner.
 • 73’
  Attempt missed. Mohammed Rafique (Mumbai City) header from the centre of the box misses to the right. Assisted by Matias Mirabaje with a cross following a corner.
 • 73’
  Corner, Mumbai City. Conceded by Reagan Singh.
 • 72’
  Arnold Issoko (Mumbai City) wins a free kick on the right wing.
 • 72’
  Foul by Keegan Pereira (NorthEast United).
 • 71’
  Attempt missed. Modou Sougou (Mumbai City) header from the right side of the six yard box is high and wide to the left. Assisted by Matias Mirabaje with a cross following a set piece situation.
 • 71’
  Arnold Issoko (Mumbai City) wins a free kick on the right wing.
 • 71’
  Foul by Mato Grgic (NorthEast United).
 • 70’
  Attempt missed. Modou Sougou (Mumbai City) left footed shot from the centre of the box misses to the left. Assisted by Arnold Issoko.
 • 68’
  Substitution, Mumbai City. Matias Mirabaje replaces Paulo Machado.
 • 68’
  Milan Singh (Mumbai City) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 68’
  Foul by Milan Singh (Mumbai City).
 • 68’
  Juan Cruz Mascia (NorthEast United) wins a free kick in the defensive half.
 • 67’
  Mohammed Rafique (Mumbai City) wins a free kick in the defensive half.
 • 67’
  Foul by Lalthathanga Khawlhring (NorthEast United).
 • 66’
  Modou Sougou (Mumbai City) wins a free kick in the defensive half.
 • 66’
  Foul by Gurwinder Singh (NorthEast United).
 • 64’
  Substitution, NorthEast United. Juan Cruz Mascia replaces Panagiotis Triadis.
 • 60’
  Hand ball by Panagiotis Triadis (NorthEast United).
 • 60’
  Offside, Mumbai City. Rafael Bastos tries a through ball, but Modou Sougou is caught offside.
 • 59’
  Attempt missed. Reagan Singh (NorthEast United) right footed shot from outside the box is too high. Assisted by Jose Leudo.
 • 56’
  Foul by Mohammed Rafique (Mumbai City).
 • 56’
  Keegan Pereira (NorthEast United) wins a free kick in the defensive half.
 • 55’
  Jose Leudo (NorthEast United) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 55’
  Rafael Bastos (Mumbai City) wins a free kick on the right wing.
 • 55’
  Foul by Jose Leudo (NorthEast United).
 • 54’
  Foul by Bartholomew Ogbeche (NorthEast United).
 • 54’
  Anwar Ali (Mumbai City) wins a free kick in the defensive half.
 • 53’
  Attempt missed. Federico Gallego (NorthEast United) right footed shot from more than 35 yards is high and wide to the right. Assisted by Reagan Singh.
 • 51’
  Mohammed Rafique (Mumbai City) wins a free kick in the defensive half.
 • 51’
  Foul by Panagiotis Triadis (NorthEast United).
 • 49’
  Delay over. They are ready to continue.
 • 49’
  Delay in match Keegan Pereira (NorthEast United) because of an injury.
 • 48’
  Paulo Machado (Mumbai City) wins a free kick on the left wing.
 • 48’
  Foul by Reagan Singh (NorthEast United).
 • 47’
  Attempt blocked. Panagiotis Triadis (NorthEast United) right footed shot from the left side of the box is blocked.
 • 46’
  Bartholomew Ogbeche (NorthEast United) wins a free kick on the left wing.
 • 46’
  Foul by Milan Singh (Mumbai City).
 • 45’
  Offside, Mumbai City. Paulo Machado tries a through ball, but Arnold Issoko is caught offside.
 • 45’
  Second Half begins Mumbai City 0, NorthEast United 2.
 • 48’
  First Half ends, Mumbai City 0, NorthEast United 2.
 • 47’
  Rafael Bastos (Mumbai City) is shown the yellow card.
 • 47’
  Mohammed Rafique (Mumbai City) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 47’
  Foul by Mohammed Rafique (Mumbai City).
 • 47’
  Panagiotis Triadis (NorthEast United) wins a free kick in the attacking half.
 • 45’
  Mohammed Rafique (Mumbai City) wins a free kick in the defensive half.
 • 45’
  Foul by Panagiotis Triadis (NorthEast United).
 • 44’
  Rafael Bastos (Mumbai City) wins a free kick in the defensive half.
 • 44’
  Foul by Lalthathanga Khawlhring (NorthEast United).
 • 44’
  Attempt saved. Rowllin Borges (NorthEast United) right footed shot from outside the box is saved in the bottom left corner.
 • 43’
  Foul by Raynier Fernandes (Mumbai City).
 • 43’
  Federico Gallego (NorthEast United) wins a free kick in the attacking half.
 • 41’
  Marko Klisura (Mumbai City) wins a free kick in the defensive half.
 • 41’
  Foul by Bartholomew Ogbeche (NorthEast United).
 • 36’
  Bartholomew Ogbeche (NorthEast United) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 36’
  Amrinder Singh (Mumbai City) wins a free kick in the defensive half.
 • 36’
  Foul by Bartholomew Ogbeche (NorthEast United).
 • 34’
  Panagiotis Triadis (NorthEast United) hits the left post with a right footed shot from the left side of the box. Assisted by Rowllin Borges.
 • 33’
  Substitution, Mumbai City. Mohammed Rafique replaces Vignesh Dakshinamurthy because of an injury.
 • 32’
  Goal! Mumbai City 0, NorthEast United 2. Bartholomew Ogbeche (NorthEast United) left footed shot from the centre of the box to the bottom left corner. Assisted by Reagan Singh with a cross.
 • 28’
  Foul by Arnold Issoko (Mumbai City).
 • 28’
  Panagiotis Triadis (NorthEast United) wins a free kick in the attacking half.
 • 27’
  Attempt missed. Arnold Issoko (Mumbai City) right footed shot from the right side of the box is close, but misses to the right.
 • 26’
  Anwar Ali (Mumbai City) wins a free kick in the attacking half.
 • 26’
  Foul by Bartholomew Ogbeche (NorthEast United).
 • 24’
  Hand ball by Reagan Singh (NorthEast United).
 • 22’
  Attempt saved. Rafael Bastos (Mumbai City) header from the centre of the box is saved in the top right corner. Assisted by Sauvik Chakrabarti with a cross.
 • 22’
  Attempt blocked. Raynier Fernandes (Mumbai City) right footed shot from outside the box is blocked.
 • 21’
  Raynier Fernandes (Mumbai City) wins a free kick on the left wing.
 • 21’
  Foul by Reagan Singh (NorthEast United).
 • 19’
  Attempt missed. Panagiotis Triadis (NorthEast United) right footed shot from outside the box misses to the right. Assisted by Bartholomew Ogbeche.
 • 19’
  Paulo Machado (Mumbai City) wins a free kick on the left wing.
 • 19’
  Foul by Rowllin Borges (NorthEast United).
 • 17’
  Corner, Mumbai City. Conceded by Keegan Pereira.
 • 16’
  Foul by Modou Sougou (Mumbai City).
 • 16’
  Keegan Pereira (NorthEast United) wins a free kick in the defensive half.
 • 15’
  Arnold Issoko (Mumbai City) wins a free kick in the attacking half.
 • 15’
  Foul by Federico Gallego (NorthEast United).
 • 14’
  Attempt missed. Bartholomew Ogbeche (NorthEast United) left footed shot from outside the box misses to the right. Assisted by Federico Gallego.
 • 13’
  Corner, NorthEast United. Conceded by Anwar Ali.
 • 12’
  Corner, NorthEast United. Conceded by Milan Singh.
 • 11’
  Attempt missed. Paulo Machado (Mumbai City) right footed shot from the centre of the box is high and wide to the right.
 • 10’
  Offside, Mumbai City. Rafael Bastos tries a through ball, but Modou Sougou is caught offside.
 • 10’
  Attempt saved. Rowllin Borges (NorthEast United) header from the right side of the six yard box is saved in the top centre of the goal. Assisted by Panagiotis Triadis.
 • 9’
  Reagan Singh (NorthEast United) wins a free kick on the right wing.
 • 9’
  Foul by Rafael Bastos (Mumbai City).
 • 8’
  Rafael Bastos (Mumbai City) hits the bar with a right footed shot from outside the box. Assisted by Arnold Issoko.
 • 7’
  Offside, Mumbai City. Milan Singh tries a through ball, but Modou Sougou is caught offside.
 • 6’
  Foul by Gurwinder Singh (NorthEast United).
 • 6’
  Rafael Bastos (Mumbai City) wins a free kick in the defensive half.
 • 5’
  Attempt missed. Jose Leudo (NorthEast United) right footed shot from outside the box is close, but misses the top left corner. Assisted by Lalthathanga Khawlhring.
 • 4’
  Corner, NorthEast United. Conceded by Anwar Ali.
 • 4’
  Attempt blocked. Arnold Issoko (Mumbai City) right footed shot from outside the box is blocked.
 • 3’
  Goal! Mumbai City 0, NorthEast United 1. Rowllin Borges (NorthEast United) right footed shot from the centre of the box to the top right corner. Assisted by Keegan Pereira.
 • 1’
  Corner, Mumbai City. Conceded by Pawan Kumar I.
 • 1’
  Hand ball by Keegan Pereira (NorthEast United).
 • 0’
  Foul by Sauvik Chakrabarti (Mumbai City).
 • 0’
  Bartholomew Ogbeche (NorthEast United) wins a free kick in the attacking half.
 • 0’
  First Half begins.
 • Lineups are announced and players are warming up.
അവസാനം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍
 • Nov 09 2018, Fri - 19:30 PM (IST) | Indira Gandhi Stadium
  NorthEast United NOR
  0 - 1
  MUM Mumbai City
 • Feb 22 2018, Thu - 20:00 PM (IST) | Mumbai Football Arena
  Mumbai City MUM
  3 - 2
  NOR NorthEast United
 • Dec 20 2017, Wed - 20:00 PM (IST) | Indira Gandhi Stadium
  NorthEast United NOR
  0 - 2
  MUM Mumbai City
 • Nov 05 2016, Sat - 19:00 PM (IST) | Indira Gandhi Stadium
  NorthEast United NOR
  0 - 1
  MUM Mumbai City
 • Oct 07 2016, Fri - 20:00 PM (IST) | Mumbai Football Arena
  Mumbai City MUM
  1 - 0
  NOR NorthEast United
 • Nov 20 2015, Fri - 19:00 PM (IST) | Indira Gandhi Stadium
  NorthEast United NOR
  2 - 0
  MUM Mumbai City
സമീപകാല പ്രകടനം
 • MUM
  NOR
 • L (A) Jamshedpur FC V 0-1
  D (H) Delhi Dynamos V 1-1
 • L (H) Goa V 0-2
  L (A) Bengaluru V 2-1
 • W (H) Bengaluru V 1-0
  W (H) Chennaiyin V 0-1
 • W (H) Kerala Blasters V 6-1
  L (A) Goa V 5-1
 • D (A) Bengaluru V 1-1
  D (H) ATK V 0-0
 • W (H) Chennaiyin V 2-0
  D (H) Bengaluru V 1-1
+ കൂടുതല്‍
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X