ഹോം  »  ഫുട്‌ബോള്‍  »  ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗ്‌  »  ഹൈദരാബാദ് vs ജംഷഡ്പൂര്‍ എഫ്‌സി

ഹൈദരാബാദ് 1-1 ജംഷഡ്പൂര്‍ എഫ്‌സി

Wednesday, December 2, 2020 - 19:30 (IST)
Full Time
ഹൈദരാബാദ്
1
ജംഷഡ്പൂര്‍ എഫ്‌സി
1
വേദി: Tilak Maidan
കിക്ക്ഓഫ് : 19:30 (IST)
Match Commentary
 • Match ends, Hyderabad 1, Jamshedpur FC 1.
 • 95’
  Second Half ends, Hyderabad 1, Jamshedpur FC 1.
 • 94’
  Mohammad Yasir (Hyderabad) wins a free kick in the defensive half.
 • 94’
  Foul by Laldinliana Renthlei (Jamshedpur FC).
 • 93’
  Attempt missed. Halicharan Narzary (Hyderabad) header from the centre of the box misses to the left. Assisted by Liston Colaco with a cross.
 • 93’
  Foul by Joao Victor (Hyderabad).
 • 93’
  Aitor Monroy (Jamshedpur FC) wins a free kick in the defensive half.
 • 91’
  Foul by Chinglensana Singh (Hyderabad).
 • 91’
  Peter Hartley (Jamshedpur FC) wins a free kick in the defensive half.
 • 91’
  Attempt missed. Adil Khan (Hyderabad) right footed shot from the centre of the box misses to the left. Assisted by Odei Onaindia with a headed pass following a corner.
 • 91’
  Corner, Hyderabad. Conceded by Peter Hartley.
 • 91’
  Attempt blocked. Abhisek Halder (Hyderabad) right footed shot from the right side of the box is blocked. Assisted by Mohammad Yasir.
 • 89’
  Attempt missed. Peter Hartley (Jamshedpur FC) header from the centre of the box is high and wide to the left. Assisted by Isaac Vanmalsawma with a cross following a set piece situation.
 • 88’
  Foul by Nikhil Poojari (Hyderabad).
 • 88’
  Isaac Vanmalsawma (Jamshedpur FC) wins a free kick in the defensive half.
 • 88’
  Akash Mishra (Hyderabad) wins a free kick in the defensive half.
 • 88’
  Foul by Aniket Jadhav (Jamshedpur FC).
 • 86’
  Peter Hartley (Jamshedpur FC) is shown the yellow card.
 • 86’
  Liston Colaco (Hyderabad) wins a free kick in the attacking half.
 • 86’
  Foul by Peter Hartley (Jamshedpur FC).
 • 85’
  Attempt missed. Mohammad Yasir (Hyderabad) left footed shot from outside the box is close, but misses the top left corner. Assisted by Joao Victor.
 • 84’
  Goal! Hyderabad 1, Jamshedpur FC 1. Stephen Eze (Jamshedpur FC) right footed shot from the centre of the box to the high centre of the goal. Assisted by William Lalnunfela following a set piece situation.
 • 84’
  Foul by Joao Victor (Hyderabad).
 • 84’
  Aitor Monroy (Jamshedpur FC) wins a free kick in the defensive half.
 • 83’
  Attempt missed. Liston Colaco (Hyderabad) right footed shot from more than 35 yards is too high from a direct free kick.
 • 83’
  Substitution, Hyderabad. Abhisek Halder replaces Aridane Santana because of an injury.
 • 82’
  Joao Victor (Hyderabad) wins a free kick in the attacking half.
 • 82’
  Foul by Peter Hartley (Jamshedpur FC).
 • 79’
  Foul by Joao Victor (Hyderabad).
 • 79’
  Isaac Vanmalsawma (Jamshedpur FC) wins a free kick in the defensive half.
 • 78’
  Attempt missed. Stephen Eze (Jamshedpur FC) header from the centre of the box misses to the right. Assisted by Nerijus Valskis with a headed pass.
 • 78’
  Hand ball by Nikhil Poojari (Hyderabad).
 • 74’
  Foul by Aridane Santana (Hyderabad).
 • 74’
  Peter Hartley (Jamshedpur FC) wins a free kick in the defensive half.
 • 73’
  Foul by Liston Colaco (Hyderabad).
 • 73’
  Aniket Jadhav (Jamshedpur FC) wins a free kick on the right wing.
 • 73’
  Substitution, Hyderabad. Adil Khan replaces Hitesh Sharma.
 • 72’
  Hand ball by Ricky Lallawmawma (Jamshedpur FC).
 • 71’
  Laxmikant Kattimani (Hyderabad) wins a free kick in the defensive half.
 • 71’
  Foul by Peter Hartley (Jamshedpur FC).
 • 70’
  Foul by Odei Onaindia (Hyderabad).
 • 70’
  William Lalnunfela (Jamshedpur FC) wins a free kick on the left wing.
 • 66’
  Substitution, Hyderabad. Nikhil Poojari replaces Ashish Rai.
 • 62’
  Aniket Jadhav (Jamshedpur FC) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 62’
  Hitesh Sharma (Hyderabad) wins a free kick in the defensive half.
 • 62’
  Foul by Aniket Jadhav (Jamshedpur FC).
 • 59’
  Foul by Akash Mishra (Hyderabad).
 • 59’
  Aniket Jadhav (Jamshedpur FC) wins a free kick in the defensive half.
 • 59’
  Substitution, Jamshedpur FC. Isaac Vanmalsawma replaces Jackichand Singh.
 • 59’
  Substitution, Jamshedpur FC. William Lalnunfela replaces Alex.
 • 58’
  Aridane Santana (Hyderabad) wins a free kick on the right wing.
 • 58’
  Foul by Peter Hartley (Jamshedpur FC).
 • 58’
  Attempt missed. Nerijus Valskis (Jamshedpur FC) right footed shot from the centre of the box is close, but misses to the right. Assisted by Laldinliana Renthlei with a cross.
 • 57’
  Attempt blocked. Mobashir Rahman (Jamshedpur FC) right footed shot from outside the box is blocked. Assisted by Aitor Monroy.
 • 57’
  Foul by Joao Victor (Hyderabad).
 • 57’
  Aniket Jadhav (Jamshedpur FC) wins a free kick in the defensive half.
 • 57’
  Attempt saved. Ashish Rai (Hyderabad) right footed shot from outside the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Liston Colaco.
 • 55’
  Attempt blocked. Ashish Rai (Hyderabad) right footed shot from the left side of the six yard box is blocked. Assisted by Liston Colaco.
 • 54’
  Corner, Jamshedpur FC. Conceded by Akash Mishra.
 • 54’
  Foul by Joao Victor (Hyderabad).
 • 54’
  Mobashir Rahman (Jamshedpur FC) wins a free kick in the defensive half.
 • 52’
  Corner, Jamshedpur FC. Conceded by Halicharan Narzary.
 • 51’
  Attempt blocked. Alex (Jamshedpur FC) left footed shot from outside the box is blocked.
 • 51’
  Attempt saved. Joao Victor (Hyderabad) right footed shot from outside the box is saved in the bottom right corner.
 • 50’
  Liston Colaco (Hyderabad) wins a free kick in the attacking half.
 • 50’
  Foul by Stephen Eze (Jamshedpur FC).
 • 49’
  Goal! Hyderabad 1, Jamshedpur FC 0. Aridane Santana (Hyderabad) right footed shot from the right side of the six yard box to the bottom right corner.
 • 49’
  Attempt saved. Halicharan Narzary (Hyderabad) right footed shot from the left side of the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Hitesh Sharma.
 • 47’
  Mohammad Yasir (Hyderabad) wins a free kick in the defensive half.
 • 47’
  Foul by Peter Hartley (Jamshedpur FC).
 • 46’
  Offside, Jamshedpur FC. Pawan Kumar tries a through ball, but Alex is caught offside.
 • 45’
  Foul by Mohammad Yasir (Hyderabad).
 • 45’
  Aitor Monroy (Jamshedpur FC) wins a free kick in the attacking half.
 • 45’
  Substitution, Jamshedpur FC. Aniket Jadhav replaces Amarjit Singh.
 • 45’
  Second Half begins Hyderabad 0, Jamshedpur FC 0.
 • 47’
  First Half ends, Hyderabad 0, Jamshedpur FC 0.
 • 44’
  Stephen Eze (Jamshedpur FC) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 44’
  Aridane Santana (Hyderabad) wins a free kick in the defensive half.
 • 44’
  Foul by Stephen Eze (Jamshedpur FC).
 • 40’
  Attempt saved. Halicharan Narzary (Hyderabad) right footed shot from the left side of the box is saved in the top centre of the goal. Assisted by Aridane Santana.
 • 39’
  Akash Mishra (Hyderabad) wins a free kick in the defensive half.
 • 39’
  Foul by Laldinliana Renthlei (Jamshedpur FC).
 • 36’
  Attempt missed. Mohammad Yasir (Hyderabad) left footed shot from outside the box is high and wide to the left. Assisted by Ashish Rai.
 • 34’
  Offside, Hyderabad. Chinglensana Singh tries a through ball, but Akash Mishra is caught offside.
 • 34’
  Liston Colaco (Hyderabad) wins a free kick in the defensive half.
 • 34’
  Foul by Ricky Lallawmawma (Jamshedpur FC).
 • 28’
  Foul by Mohammad Yasir (Hyderabad).
 • 28’
  Amarjit Singh (Jamshedpur FC) wins a free kick in the defensive half.
 • 26’
  Corner, Hyderabad. Conceded by Alex.
 • 25’
  Foul by Amarjit Singh (Jamshedpur FC).
 • 25’
  Mohammad Yasir (Hyderabad) wins a free kick in the attacking half.
 • 24’
  Attempt blocked. Stephen Eze (Jamshedpur FC) header from the centre of the box is blocked. Assisted by Jackichand Singh with a cross.
 • 23’
  Corner, Jamshedpur FC. Conceded by Laxmikant Kattimani.
 • 23’
  Attempt saved. Jackichand Singh (Jamshedpur FC) right footed shot from the right side of the box is saved in the top centre of the goal. Assisted by Laldinliana Renthlei.
 • 21’
  Offside, Jamshedpur FC. Jackichand Singh tries a through ball, but Alex is caught offside.
 • 18’
  Attempt missed. Liston Colaco (Hyderabad) right footed shot from outside the box is too high. Assisted by Aridane Santana following a corner.
 • 17’
  Corner, Hyderabad. Conceded by Peter Hartley.
 • 16’
  Foul by Mobashir Rahman (Jamshedpur FC).
 • 16’
  Hitesh Sharma (Hyderabad) wins a free kick in the defensive half.
 • 16’
  Amarjit Singh (Jamshedpur FC) wins a free kick in the defensive half.
 • 16’
  Foul by Joao Victor (Hyderabad).
 • 14’
  Aitor Monroy (Jamshedpur FC) wins a free kick in the defensive half.
 • 14’
  Foul by Mohammad Yasir (Hyderabad).
 • 14’
  Foul by Ricky Lallawmawma (Jamshedpur FC).
 • 14’
  Liston Colaco (Hyderabad) wins a free kick on the right wing.
 • 12’
  Corner, Hyderabad. Conceded by Pawan Kumar.
 • 11’
  Attempt missed. Liston Colaco (Hyderabad) right footed shot from outside the box is just a bit too high from a direct free kick.
 • 10’
  Foul by Stephen Eze (Jamshedpur FC).
 • 10’
  Aridane Santana (Hyderabad) wins a free kick in the attacking half.
 • 10’
  Hand ball by Peter Hartley (Jamshedpur FC).
 • 9’
  Foul by Nerijus Valskis (Jamshedpur FC).
 • 9’
  Odei Onaindia (Hyderabad) wins a free kick in the defensive half.
 • 7’
  Nerijus Valskis (Jamshedpur FC) wins a free kick in the attacking half.
 • 7’
  Foul by Chinglensana Singh (Hyderabad).
 • 6’
  Foul by Peter Hartley (Jamshedpur FC).
 • 6’
  Aridane Santana (Hyderabad) wins a free kick in the defensive half.
 • 3’
  Jackichand Singh (Jamshedpur FC) wins a free kick in the defensive half.
 • 3’
  Foul by Hitesh Sharma (Hyderabad).
 • 3’
  Hand ball by Alex (Jamshedpur FC).
 • 2’
  Stephen Eze (Jamshedpur FC) wins a free kick in the defensive half.
 • 2’
  Foul by Aridane Santana (Hyderabad).
 • 2’
  Foul by Ricky Lallawmawma (Jamshedpur FC).
 • 2’
  Liston Colaco (Hyderabad) wins a free kick in the defensive half.
 • 0’
  First Half begins.
 • Lineups are announced and players are warming up.
അവസാനം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍
 • Feb 13 2020, Thu - 19:30 PM (IST) | GMC Balayogi Athletic Stadium
  Hyderabad HYD
  1 - 1
  JAM Jamshedpur FC
 • Oct 29 2019, Tue - 19:30 PM (IST) | JRD Tata Sports Complex Stadium
  Jamshedpur FC JAM
  3 - 1
  HYD Hyderabad
സമീപകാല പ്രകടനം
 • HYD
  JAM
 • D (A) Bengaluru V 0-0
  D (H) Odisha V 2-2
 • W (A) Odisha V 1-0
  L (H) Chennaiyin V 2-1
 • W (A) NorthEast United V 5-1
  L (H) Goa V 5-0
 • D (H) Jamshedpur FC V 1-1
  D (A) Hyderabad V 1-1
 • L (A) Goa V 1-4
  D (A) NorthEast United V 3-3
 • L (A) Bengaluru V 0-1
  L (A) Mumbai City V 2-1
+ കൂടുതല്‍
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X