ഹോം  »  ക്രിക്കറ്റ്  »  ഷെഡ്യൂള്‍

ക്രിക്കറ്റ് ഷെഡ്യൂള്‍

തിയ്യതി ആന്റ്‌ സമയം
ടീം
വേദി
2nd Test,
Dec 14 2018, Fri - 07:50 AM IST
ഓസ്ട്രേലിയ
ഇന്ത്യ
Optus Stadium, Perth, Australia
1st Test,
Dec 15 2018, Sat - 03:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ശ്രീലങ്ക
Basin Reserve, Wellington, New Zealand
1st T20I,
Dec 17 2018, Mon - 01:30 PM IST
ബംഗ്ലാദേശ്
വിൻഡീസ്
Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet, Bangladesh
2nd T20I,
Dec 20 2018, Thu - 04:30 PM IST
ബംഗ്ലാദേശ്
വിൻഡീസ്
Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Mirpur, Bangladesh
3rd T20I,
Dec 22 2018, Sat - 04:30 PM IST
ബംഗ്ലാദേശ്
വിൻഡീസ്
Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Mirpur, Bangladesh
2nd Test,
Dec 26 2018, Wed - 03:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ശ്രീലങ്ക
Hagley Oval, Christchurch, New Zealand
3rd Test,
Dec 26 2018, Wed - 05:00 AM IST
ഓസ്ട്രേലിയ
ഇന്ത്യ
Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Australia
1st Test,
Dec 26 2018, Wed - 01:30 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
പാകിസ്താന്‍
Supersport Park, Centurion, South Africa
4th Test,
Jan 03 2019, Thu - 05:00 AM IST
ഓസ്ട്രേലിയ
ഇന്ത്യ
Sydney Cricket Ground, Sydney, Australia
1st ODI,
Jan 03 2019, Thu - 06:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ശ്രീലങ്ക
Bay Oval, Tauranga, New Zealand
2nd Test,
Jan 03 2019, Thu - 02:00 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
പാകിസ്താന്‍
Newlands, Cape Town, South Africa
2nd ODI,
Jan 05 2019, Sat - 06:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ശ്രീലങ്ക
Bay Oval, Tauranga, New Zealand
3rd ODI,
Jan 08 2019, Tue - 03:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ശ്രീലങ്ക
Saxton Oval, Nelson, New Zealand
Only T20I,
Jan 11 2019, Fri - 11:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ശ്രീലങ്ക
Eden Park, Auckland, New Zealand
3rd Test,
Jan 11 2019, Fri - 01:30 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
പാകിസ്താന്‍
New Wanderers Stadium, Johannesburg, South Africa
1st ODI,
Jan 12 2019, Sat - 07:50 AM IST
ഓസ്ട്രേലിയ
ഇന്ത്യ
Sydney Cricket Ground, Sydney, Australia
2nd ODI,
Jan 15 2019, Tue - 08:50 AM IST
ഓസ്ട്രേലിയ
ഇന്ത്യ
Adelaide Oval, Adelaide, Australia
3rd ODI,
Jan 18 2019, Fri - 07:50 AM IST
ഓസ്ട്രേലിയ
ഇന്ത്യ
Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Australia
1st ODI,
Jan 19 2019, Sat - 04:30 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
പാകിസ്താന്‍
St George's Park, Port Elizabeth, South Africa
2nd ODI,
Jan 22 2019, Tue - 04:30 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
പാകിസ്താന്‍
Kingsmead, Durban, South Africa
1st ODI,
Jan 23 2019, Wed - 07:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ഇന്ത്യ
McLean Park, Napier, New Zealand
1st Test,
Jan 23 2019, Wed - 07:30 PM IST
വിൻഡീസ്
ഇംഗ്ലണ്ട്
Kensington Oval, Bridgetown, Barbados
1st Test,
Jan 24 2019, Thu - 08:30 AM IST
ഓസ്ട്രേലിയ
ശ്രീലങ്ക
Brisbane Cricket Ground, Brisbane, Australia
3rd ODI,
Jan 25 2019, Fri - 04:30 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
പാകിസ്താന്‍
Supersport Park, Centurion, South Africa
2nd ODI,
Jan 26 2019, Sat - 07:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ഇന്ത്യ
Bay Oval, Tauranga, New Zealand
4th ODI,
Jan 27 2019, Sun - 01:30 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
പാകിസ്താന്‍
New Wanderers Stadium, Johannesburg, South Africa
3rd ODI,
Jan 28 2019, Mon - 07:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ഇന്ത്യ
Bay Oval, Tauranga, New Zealand
5th ODI,
Jan 30 2019, Wed - 04:30 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
പാകിസ്താന്‍
Newlands, Cape Town, South Africa
4th ODI,
Jan 31 2019, Thu - 07:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ഇന്ത്യ
Seddon Park, Hamilton, New Zealand
2nd Test,
Jan 31 2019, Thu - 07:30 PM IST
വിൻഡീസ്
ഇംഗ്ലണ്ട്
Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua and Barbuda
2nd Test,
Feb 01 2019, Fri - 05:00 AM IST
ഓസ്ട്രേലിയ
ശ്രീലങ്ക
Manuka Oval, Canberra, Australia
1st T20I,
Feb 01 2019, Fri - 09:30 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
പാകിസ്താന്‍
Newlands, Cape Town, South Africa
5th ODI,
Feb 03 2019, Sun - 07:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ഇന്ത്യ
Westpac Stadium, Wellington, New Zealand
2nd T20I,
Feb 03 2019, Sun - 06:00 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
പാകിസ്താന്‍
New Wanderers Stadium, Johannesburg, South Africa
1st T20I,
Feb 06 2019, Wed - 12:30 PM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ഇന്ത്യ
Westpac Stadium, Wellington, New Zealand
3rd T20I,
Feb 06 2019, Wed - 09:30 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
പാകിസ്താന്‍
Supersport Park, Centurion, South Africa
2nd T20I,
Feb 08 2019, Fri - 11:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ഇന്ത്യ
Eden Park, Auckland, New Zealand
3rd Test,
Feb 09 2019, Sat - 07:30 PM IST
വിൻഡീസ്
ഇംഗ്ലണ്ട്
Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia
3rd T20I,
Feb 10 2019, Sun - 12:30 PM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ഇന്ത്യ
Seddon Park, Hamilton, New Zealand
1st ODI,
Feb 13 2019, Wed - 06:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ബംഗ്ലാദേശ്
McLean Park, Napier, New Zealand
1st Test,
Feb 13 2019, Wed - 01:30 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
ശ്രീലങ്ക
Kingsmead, Durban, South Africa
2nd ODI,
Feb 16 2019, Sat - 03:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ബംഗ്ലാദേശ്
Hagley Oval, Christchurch, New Zealand
3rd ODI,
Feb 20 2019, Wed - 03:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ബംഗ്ലാദേശ്
University Oval, Dunedin, New Zealand
1st ODI,
Feb 20 2019, Wed - 08:30 PM IST
വിൻഡീസ്
ഇംഗ്ലണ്ട്
Kensington Oval, Bridgetown, Barbados
2nd Test,
Feb 21 2019, Thu - 01:30 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
ശ്രീലങ്ക
St George's Park, Port Elizabeth, South Africa
2nd ODI,
Feb 22 2019, Fri - 08:30 PM IST
വിൻഡീസ്
ഇംഗ്ലണ്ട്
Kensington Oval, Bridgetown, Barbados
1st T20I,
Feb 23 2019, Sat - 07:00 PM IST
Afghanistan
അയർലൻഡ്
Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Dehradun, India
2nd T20I,
Feb 24 2019, Sun - 07:00 PM IST
Afghanistan
അയർലൻഡ്
Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Dehradun, India
3rd ODI,
Feb 25 2019, Mon - 07:00 PM IST
വിൻഡീസ്
ഇംഗ്ലണ്ട്
National Cricket Stadium, St. George's, Grenada
3rd T20I,
Feb 26 2019, Tue - 07:00 PM IST
Afghanistan
അയർലൻഡ്
Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Dehradun, India
4th ODI,
Feb 27 2019, Wed - 07:00 PM IST
വിൻഡീസ്
ഇംഗ്ലണ്ട്
National Cricket Stadium, St. George's, Grenada
1st Test,
Feb 28 2019, Thu - 03:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ബംഗ്ലാദേശ്
Seddon Park, Hamilton, New Zealand
1st ODI,
Mar 02 2019, Sat - 02:00 PM IST
Afghanistan
അയർലൻഡ്
Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Dehradun, India
5th ODI,
Mar 02 2019, Sat - 08:30 PM IST
വിൻഡീസ്
ഇംഗ്ലണ്ട്
Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia
1st ODI,
Mar 03 2019, Sun - 01:30 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
ശ്രീലങ്ക
New Wanderers Stadium, Johannesburg, South Africa
2nd ODI,
Mar 04 2019, Mon - 02:00 PM IST
Afghanistan
അയർലൻഡ്
Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Dehradun, India
1st T20I,
Mar 06 2019, Wed - 01:30 AM IST
വിൻഡീസ്
ഇംഗ്ലണ്ട്
Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia
2nd ODI,
Mar 06 2019, Wed - 04:30 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
ശ്രീലങ്ക
Supersport Park, Centurion, South Africa
3rd ODI,
Mar 07 2019, Thu - 02:00 PM IST
Afghanistan
അയർലൻഡ്
Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Dehradun, India
2nd Test,
Mar 08 2019, Fri - 03:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ബംഗ്ലാദേശ്
Basin Reserve, Wellington, New Zealand
2nd T20I,
Mar 09 2019, Sat - 01:30 AM IST
വിൻഡീസ്
ഇംഗ്ലണ്ട്
Warner Park, Basseterre, St Kitts and Nevis
4th ODI,
Mar 09 2019, Sat - 02:00 PM IST
Afghanistan
അയർലൻഡ്
Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Dehradun, India
3rd ODI,
Mar 10 2019, Sun - 04:30 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
ശ്രീലങ്ക
Kingsmead, Durban, South Africa
3rd T20I,
Mar 11 2019, Mon - 01:30 AM IST
വിൻഡീസ്
ഇംഗ്ലണ്ട്
Warner Park, Basseterre, St Kitts and Nevis
5th ODI,
Mar 12 2019, Tue - 02:00 PM IST
Afghanistan
അയർലൻഡ്
Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Dehradun, India
4th ODI,
Mar 13 2019, Wed - 04:30 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
ശ്രീലങ്ക
St George's Park, Port Elizabeth, South Africa
3rd Test,
Mar 16 2019, Sat - 03:30 AM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ബംഗ്ലാദേശ്
Hagley Oval, Christchurch, New Zealand
5th ODI,
Mar 16 2019, Sat - 04:30 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
ശ്രീലങ്ക
Newlands, Cape Town, South Africa
Mar 17 2019, Sun - 09:30 AM IST
Afghanistan
അയർലൻഡ്
Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Dehradun, India
1st T20I,
Mar 19 2019, Tue - 09:30 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
ശ്രീലങ്ക
Newlands, Cape Town, South Africa
2nd T20I,
Mar 22 2019, Fri - 09:30 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
ശ്രീലങ്ക
Supersport Park, Centurion, South Africa
3rd T20I,
Mar 24 2019, Sun - 06:00 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
ശ്രീലങ്ക
New Wanderers Stadium, Johannesburg, South Africa
Only ODI,
May 03 2019, Fri - 03:30 PM IST
അയർലൻഡ്
ഇംഗ്ലണ്ട്
The Village, Dublin, Ireland
Match 1,
May 05 2019, Sun - 03:30 PM IST
അയർലൻഡ്
വിൻഡീസ്
Clontarf Cricket Club, Dublin, Ireland
Only T20I,
May 05 2019, Sun - 07:00 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
പാകിസ്താന്‍
Sophia Gardens Cardiff, Cardiff, Wales
Match 2,
May 07 2019, Tue - 03:30 PM IST
വിൻഡീസ്
ബംഗ്ലാദേശ്
Clontarf Cricket Club, Dublin, Ireland
1st ODI,
May 08 2019, Wed - 05:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
പാകിസ്താന്‍
Kia Oval, London, England
Match 3,
May 09 2019, Thu - 03:30 PM IST
അയർലൻഡ്
ബംഗ്ലാദേശ്
The Village, Dublin, Ireland
2nd ODI,
May 11 2019, Sat - 03:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
പാകിസ്താന്‍
Ageas Bowl, Southampton, England
Match 4,
May 11 2019, Sat - 03:30 PM IST
അയർലൻഡ്
വിൻഡീസ്
The Village, Dublin, Ireland
Match 5,
May 13 2019, Mon - 03:30 PM IST
വിൻഡീസ്
ബംഗ്ലാദേശ്
The Village, Dublin, Ireland
3rd ODI,
May 14 2019, Tue - 05:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
പാകിസ്താന്‍
The Brightside Ground, Bristol, England
Match 6,
May 15 2019, Wed - 03:30 PM IST
അയർലൻഡ്
ബംഗ്ലാദേശ്
Clontarf Cricket Club, Dublin, Ireland
Final,
May 17 2019, Fri - 03:30 PM IST
Finalist 1
Finalist 2
The Village, Dublin, Ireland
4th ODI,
May 17 2019, Fri - 05:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
പാകിസ്താന്‍
Trent Bridge, Nottingham, England
1st ODI,
May 18 2019, Sat - 03:30 PM IST
സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ്
ശ്രീലങ്ക
TBC, ,
5th ODI,
May 19 2019, Sun - 03:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
പാകിസ്താന്‍
Emerald Headingley, Leeds, England
1st ODI,
May 19 2019, Sun - 03:30 PM IST
അയർലൻഡ്
Afghanistan
Civil Service Cricket Club, Belfast, Ireland
2nd ODI,
May 21 2019, Tue - 03:30 PM IST
അയർലൻഡ്
Afghanistan
Civil Service Cricket Club, Belfast, Ireland
2nd ODI,
May 21 2019, Tue - 03:30 PM IST
സ്കോട്ട്ലാന്‍ഡ്
ശ്രീലങ്ക
TBC, ,
Match 1,
May 30 2019, Thu - 03:00 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
Kia Oval, London, England
Match 2,
May 31 2019, Fri - 03:00 PM IST
വിൻഡീസ്
പാകിസ്താന്‍
Trent Bridge, Nottingham, England
Match 3,
Jun 01 2019, Sat - 03:00 PM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ശ്രീലങ്ക
Sophia Gardens Cardiff, Cardiff, Wales
Match 4,
Jun 01 2019, Sat - 06:00 PM IST
Afghanistan
ഓസ്ട്രേലിയ
The Brightside Ground, Bristol, England
Match 5,
Jun 02 2019, Sun - 03:00 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
ബംഗ്ലാദേശ്
Kia Oval, London, England
Match 6,
Jun 03 2019, Mon - 03:00 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
പാകിസ്താന്‍
Trent Bridge, Nottingham, England
Match 7,
Jun 04 2019, Tue - 03:00 PM IST
Afghanistan
ശ്രീലങ്ക
Sophia Gardens Cardiff, Cardiff, Wales
Match 8,
Jun 05 2019, Wed - 03:00 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
ഇന്ത്യ
Ageas Bowl, Southampton, England
Match 9,
Jun 05 2019, Wed - 06:00 PM IST
ബംഗ്ലാദേശ്
ന്യൂസിലൻഡ്
Kia Oval, London, England
Match 10,
Jun 06 2019, Thu - 03:00 PM IST
ഓസ്ട്രേലിയ
വിൻഡീസ്
Trent Bridge, Nottingham, England
Match 11,
Jun 07 2019, Fri - 03:00 PM IST
പാകിസ്താന്‍
ശ്രീലങ്ക
The Brightside Ground, Bristol, England
Match 12,
Jun 08 2019, Sat - 03:00 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ബംഗ്ലാദേശ്
Sophia Gardens Cardiff, Cardiff, Wales
Match 13,
Jun 08 2019, Sat - 06:00 PM IST
Afghanistan
ന്യൂസിലൻഡ്
The Cooper Associates County Ground, Taunton, England
Match 14,
Jun 09 2019, Sun - 03:00 PM IST
ഇന്ത്യ
ഓസ്ട്രേലിയ
Kia Oval, London, England
Match 15,
Jun 10 2019, Mon - 03:00 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
വിൻഡീസ്
Ageas Bowl, Southampton, England
Match 16,
Jun 11 2019, Tue - 03:00 PM IST
ബംഗ്ലാദേശ്
ശ്രീലങ്ക
The Brightside Ground, Bristol, England
Match 17,
Jun 12 2019, Wed - 03:00 PM IST
ഓസ്ട്രേലിയ
പാകിസ്താന്‍
The Cooper Associates County Ground, Taunton, England
Match 18,
Jun 13 2019, Thu - 03:00 PM IST
ഇന്ത്യ
ന്യൂസിലൻഡ്
Trent Bridge, Nottingham, England
Match 19,
Jun 14 2019, Fri - 03:00 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
വിൻഡീസ്
Ageas Bowl, Southampton, England
Match 20,
Jun 15 2019, Sat - 03:00 PM IST
ശ്രീലങ്ക
ഓസ്ട്രേലിയ
Kia Oval, London, England
Match 21,
Jun 15 2019, Sat - 06:00 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
Afghanistan
Sophia Gardens Cardiff, Cardiff, Wales
Match 22,
Jun 16 2019, Sun - 03:00 PM IST
ഇന്ത്യ
പാകിസ്താന്‍
Emirates Old Trafford, Manchester, England
Match 23,
Jun 17 2019, Mon - 03:00 PM IST
വിൻഡീസ്
ബംഗ്ലാദേശ്
The Cooper Associates County Ground, Taunton, England
Match 24,
Jun 18 2019, Tue - 03:00 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
Afghanistan
Emirates Old Trafford, Manchester, England
Match 25,
Jun 19 2019, Wed - 03:00 PM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
Edgbaston, Birmingham, England
Match 26,
Jun 20 2019, Thu - 03:00 PM IST
ഓസ്ട്രേലിയ
ബംഗ്ലാദേശ്
Trent Bridge, Nottingham, England
Match 27,
Jun 21 2019, Fri - 03:00 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ശ്രീലങ്ക
Emerald Headingley, Leeds, England
Match 28,
Jun 22 2019, Sat - 03:00 PM IST
ഇന്ത്യ
Afghanistan
Ageas Bowl, Southampton, England
Match 29,
Jun 22 2019, Sat - 06:00 PM IST
വിൻഡീസ്
ന്യൂസിലൻഡ്
Emirates Old Trafford, Manchester, England
Match 30,
Jun 23 2019, Sun - 03:00 PM IST
പാകിസ്താന്‍
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
Lord's, London, England
Match 31,
Jun 24 2019, Mon - 03:00 PM IST
ബംഗ്ലാദേശ്
Afghanistan
Ageas Bowl, Southampton, England
Match 32,
Jun 25 2019, Tue - 03:00 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ഓസ്ട്രേലിയ
Lord's, London, England
Match 33,
Jun 26 2019, Wed - 03:00 PM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
പാകിസ്താന്‍
Edgbaston, Birmingham, England
Match 34,
Jun 27 2019, Thu - 03:00 PM IST
വിൻഡീസ്
ഇന്ത്യ
Emirates Old Trafford, Manchester, England
Match 35,
Jun 28 2019, Fri - 03:00 PM IST
ശ്രീലങ്ക
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
Emirates Riverside, Chester-le-Street, England
Match 36,
Jun 29 2019, Sat - 03:00 PM IST
പാകിസ്താന്‍
Afghanistan
Emerald Headingley, Leeds, England
Match 37,
Jun 29 2019, Sat - 06:00 PM IST
ന്യൂസിലൻഡ്
ഓസ്ട്രേലിയ
Lord's, London, England
Match 38,
Jun 30 2019, Sun - 03:00 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ഇന്ത്യ
Edgbaston, Birmingham, England
Match 39,
Jul 01 2019, Mon - 03:00 PM IST
ശ്രീലങ്ക
വിൻഡീസ്
Emirates Riverside, Chester-le-Street, England
1st ODI,
Jul 01 2019, Mon - 03:30 PM IST
അയർലൻഡ്
സിംബാബ് വേ
Bready, Derry, Northern Ireland
Match 40,
Jul 02 2019, Tue - 03:00 PM IST
ബംഗ്ലാദേശ്
ഇന്ത്യ
Edgbaston, Birmingham, England
Match 41,
Jul 03 2019, Wed - 03:00 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ന്യൂസിലൻഡ്
Emirates Riverside, Chester-le-Street, England
Match 42,
Jul 04 2019, Thu - 03:00 PM IST
Afghanistan
വിൻഡീസ്
Emerald Headingley, Leeds, England
2nd ODI,
Jul 04 2019, Thu - 03:30 PM IST
അയർലൻഡ്
സിംബാബ് വേ
Civil Service Cricket Club, Belfast, Ireland
Match 43,
Jul 05 2019, Fri - 03:00 PM IST
പാകിസ്താന്‍
ബംഗ്ലാദേശ്
Lord's, London, England
Match 44,
Jul 06 2019, Sat - 03:00 PM IST
ശ്രീലങ്ക
ഇന്ത്യ
Emerald Headingley, Leeds, England
Match 45,
Jul 06 2019, Sat - 06:00 PM IST
ഓസ്ട്രേലിയ
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
Emirates Old Trafford, Manchester, England
3rd ODI,
Jul 07 2019, Sun - 03:30 PM IST
അയർലൻഡ്
സിംബാബ് വേ
Civil Service Cricket Club, Belfast, Ireland
Semi Final 1,
Jul 09 2019, Tue - 03:00 PM IST
1st
4th
Emirates Old Trafford, Manchester, England
1st T20I,
Jul 10 2019, Wed - 07:30 PM IST
അയർലൻഡ്
സിംബാബ് വേ
Civil Service Cricket Club, Belfast, Ireland
Semi Final 2,
Jul 11 2019, Thu - 03:00 PM IST
2nd
3rd
Edgbaston, Birmingham, England
2nd T20I,
Jul 12 2019, Fri - 07:30 PM IST
അയർലൻഡ്
സിംബാബ് വേ
Bready, Derry, Northern Ireland
3rd T20I,
Jul 13 2019, Sat - 07:30 PM IST
അയർലൻഡ്
സിംബാബ് വേ
Bready, Derry, Northern Ireland
Final,
Jul 14 2019, Sun - 03:00 PM IST
TBC
TBC
Lord's, London, England
Only Test,
Jul 24 2019, Wed - 03:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
അയർലൻഡ്
Lord's, London, England
1st Test,
Aug 01 2019, Thu - 03:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ഓസ്ട്രേലിയ
Edgbaston, Birmingham, England
2nd Test,
Aug 14 2019, Wed - 03:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ഓസ്ട്രേലിയ
Lord's, London, England
3rd Test,
Aug 22 2019, Thu - 03:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ഓസ്ട്രേലിയ
Emerald Headingley, Leeds, England
4th Test,
Sep 04 2019, Wed - 03:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ഓസ്ട്രേലിയ
Emirates Old Trafford, Manchester, England
5th Test,
Sep 12 2019, Thu - 03:30 PM IST
ഇംഗ്ലണ്ട്
ഓസ്ട്രേലിയ
Kia Oval, London, England
വോട്ടെടുപ്പുകള്‍
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more

myKhel ലില്‍ നിന്നും ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയാന്‍