ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് (ഐപിഎല്‍) - 2021
ഹോം  »  ക്രിക്കറ്റ്  »  IPL 2021  »  Points Table

ഐപിഎൽ 2021 പോയിന്റ് പട്ടിക

2021 ഐപിഎൽ പതിപ്പിന് ഏപ്രിൽ 9 -ന് ഇന്ത്യയിൽ തിരിതെളിയും. എട്ടു ഫ്രാഞ്ചൈസികളാണ് ഈ വർഷവും ഐപിഎൽ കിരീടത്തിനായി മത്സരിക്കുന്നത്. പതിവുപോലെ പ്ലേ ഓഫിൽ കടക്കുകയാണ് ടീമുകളുടെ ആദ്യ ലക്ഷ്യം. പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ ആദ്യ നാലു സ്ഥാനക്കാർ മാത്രമേ പ്ലേ ഓഫിന് യോഗ്യത നേടുകയുള്ളൂ. ഈ അവസരത്തിൽ ഐപിഎൽ 2021 പോയിന്റ് പട്ടിക ചുവടെ കാണാം.
ടീം Mat Won Lost Tied NR PTS NRR Form
 1 ബാംഗ്ലൂര്‍ 2 2 0 0 0 4 0.175 W W
Opponent Date Result
ഹൈദരാബാദ്
14 Apr
മുംബൈ
09 Apr
കൊല്‍ക്കത്ത
18 Apr
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
രാജസ്ഥാന്‍
22 Apr
Wankhede Stadium, Mumbai, India
ചെന്നൈ
25 Apr
Wankhede Stadium, Mumbai, India
ദില്ലി
27 Apr
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
പഞ്ചാബ്
30 Apr
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
കൊല്‍ക്കത്ത
03 May
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
പഞ്ചാബ്
06 May
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
ഹൈദരാബാദ്
09 May
Eden Gardens, Kolkata, India
ദില്ലി
14 May
Eden Gardens, Kolkata, India
രാജസ്ഥാന്‍
16 May
Eden Gardens, Kolkata, India
മുംബൈ
20 May
Eden Gardens, Kolkata, India
ചെന്നൈ
23 May
Eden Gardens, Kolkata, India
 2 മുംബൈ 2 1 1 0 0 2 0.225 W L
Opponent Date Result
കൊല്‍ക്കത്ത
13 Apr
ബാംഗ്ലൂര്‍
09 Apr
ഹൈദരാബാദ്
17 Apr
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
ദില്ലി
20 Apr
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
പഞ്ചാബ്
23 Apr
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
രാജസ്ഥാന്‍
29 Apr
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ചെന്നൈ
01 May
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ഹൈദരാബാദ്
04 May
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
രാജസ്ഥാന്‍
08 May
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
കൊല്‍ക്കത്ത
10 May
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
പഞ്ചാബ്
13 May
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ചെന്നൈ
16 May
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ബാംഗ്ലൂര്‍
20 May
Eden Gardens, Kolkata, India
ദില്ലി
23 May
Eden Gardens, Kolkata, India
 3 പഞ്ചാബ് 1 1 0 0 0 2 0.200 W
Opponent Date Result
രാജസ്ഥാന്‍
12 Apr
ചെന്നൈ
16 Apr
Wankhede Stadium, Mumbai, India
ദില്ലി
18 Apr
Wankhede Stadium, Mumbai, India
ഹൈദരാബാദ്
21 Apr
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
മുംബൈ
23 Apr
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
കൊല്‍ക്കത്ത
26 Apr
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
ബാംഗ്ലൂര്‍
30 Apr
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
ദില്ലി
02 May
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
ബാംഗ്ലൂര്‍
06 May
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
ചെന്നൈ
09 May
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
മുംബൈ
13 May
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
കൊല്‍ക്കത്ത
15 May
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ഹൈദരാബാദ്
19 May
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
രാജസ്ഥാന്‍
22 May
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
 4 ദില്ലി 2 1 1 0 0 2 0.195 L W
Opponent Date Result
രാജസ്ഥാന്‍
15 Apr
ചെന്നൈ
10 Apr
പഞ്ചാബ്
18 Apr
Wankhede Stadium, Mumbai, India
മുംബൈ
20 Apr
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
ഹൈദരാബാദ്
25 Apr
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
ബാംഗ്ലൂര്‍
27 Apr
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
കൊല്‍ക്കത്ത
29 Apr
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
പഞ്ചാബ്
02 May
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
കൊല്‍ക്കത്ത
08 May
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
രാജസ്ഥാന്‍
11 May
Eden Gardens, Kolkata, India
ബാംഗ്ലൂര്‍
14 May
Eden Gardens, Kolkata, India
ഹൈദരാബാദ്
17 May
Eden Gardens, Kolkata, India
ചെന്നൈ
21 May
Eden Gardens, Kolkata, India
മുംബൈ
23 May
Eden Gardens, Kolkata, India
 5 രാജസ്ഥാന്‍ 2 1 1 0 0 2 0.052 W L
Opponent Date Result
ദില്ലി
15 Apr
പഞ്ചാബ്
12 Apr
ചെന്നൈ
19 Apr
Wankhede Stadium, Mumbai, India
ബാംഗ്ലൂര്‍
22 Apr
Wankhede Stadium, Mumbai, India
കൊല്‍ക്കത്ത
24 Apr
Wankhede Stadium, Mumbai, India
മുംബൈ
29 Apr
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ഹൈദരാബാദ്
02 May
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ചെന്നൈ
05 May
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
മുംബൈ
08 May
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ദില്ലി
11 May
Eden Gardens, Kolkata, India
ഹൈദരാബാദ്
13 May
Eden Gardens, Kolkata, India
ബാംഗ്ലൂര്‍
16 May
Eden Gardens, Kolkata, India
കൊല്‍ക്കത്ത
18 May
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
പഞ്ചാബ്
22 May
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
 6 കൊല്‍ക്കത്ത 2 1 1 0 0 2 0.000 L W
Opponent Date Result
മുംബൈ
13 Apr
ഹൈദരാബാദ്
11 Apr
ബാംഗ്ലൂര്‍
18 Apr
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
ചെന്നൈ
21 Apr
Wankhede Stadium, Mumbai, India
രാജസ്ഥാന്‍
24 Apr
Wankhede Stadium, Mumbai, India
പഞ്ചാബ്
26 Apr
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
ദില്ലി
29 Apr
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
ബാംഗ്ലൂര്‍
03 May
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
ദില്ലി
08 May
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
മുംബൈ
10 May
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ചെന്നൈ
12 May
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
പഞ്ചാബ്
15 May
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
രാജസ്ഥാന്‍
18 May
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ഹൈദരാബാദ്
21 May
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
 7 ഹൈദരാബാദ് 2 0 2 0 0 0 -0.400 L L
Opponent Date Result
ബാംഗ്ലൂര്‍
14 Apr
കൊല്‍ക്കത്ത
11 Apr
മുംബൈ
17 Apr
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
പഞ്ചാബ്
21 Apr
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
ദില്ലി
25 Apr
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
ചെന്നൈ
28 Apr
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
രാജസ്ഥാന്‍
02 May
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
മുംബൈ
04 May
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ചെന്നൈ
07 May
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ബാംഗ്ലൂര്‍
09 May
Eden Gardens, Kolkata, India
രാജസ്ഥാന്‍
13 May
Eden Gardens, Kolkata, India
ദില്ലി
17 May
Eden Gardens, Kolkata, India
പഞ്ചാബ്
19 May
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
കൊല്‍ക്കത്ത
21 May
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
 8 ചെന്നൈ 1 0 1 0 0 0 -0.778 L
Opponent Date Result
ദില്ലി
10 Apr
പഞ്ചാബ്
16 Apr
Wankhede Stadium, Mumbai, India
രാജസ്ഥാന്‍
19 Apr
Wankhede Stadium, Mumbai, India
കൊല്‍ക്കത്ത
21 Apr
Wankhede Stadium, Mumbai, India
ബാംഗ്ലൂര്‍
25 Apr
Wankhede Stadium, Mumbai, India
ഹൈദരാബാദ്
28 Apr
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
മുംബൈ
01 May
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
രാജസ്ഥാന്‍
05 May
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ഹൈദരാബാദ്
07 May
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
പഞ്ചാബ്
09 May
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
കൊല്‍ക്കത്ത
12 May
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
മുംബൈ
16 May
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ദില്ലി
21 May
Eden Gardens, Kolkata, India
ബാംഗ്ലൂര്‍
23 May
Eden Gardens, Kolkata, India
Q Qualified for the Playoffs
  • Winner of any game is awarded 2 points.
  • Loser does not get any points.
  • In case of no-result, 1 point is shared among both the teams.
  • In case of a tie, the winner is decided via Super-Over and gets 2 points.
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X