ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് (ഐപിഎല്‍) - 2020
ഹോം  »  ക്രിക്കറ്റ്  »  IPL 2020  »  ഫിക്‌സ്ചര്‍/മത്സരഫലങ്ങള്‍

ഐപിഎൽ 2020 മത്സര പട്ടിക

സെപ്റ്റംബർ 19 മുതലാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 13 ആം പതിപ്പിന് രാജ്യത്ത് തുടക്കമാവുന്നത്. എട്ടു ടീമുകൾ കിരീടത്തിനായി മാറ്റുരയ്ക്കും. 2020 ഐപിഎൽ സീസണിലെ മത്സരക്രമവും മത്സരഫലങ്ങളും ചുവടെ കാണാം.
തിയ്യതി ആന്റ്‌ സമയം
ടീമുകള്‍
മത്സരഫലങ്ങള്‍
Final,
Nov 10 2020, Tue - 07:30 PM (IST)
ദില്ലി 156/7
മുംബൈ 157/5
Qualifier 2,
Nov 08 2020, Sun - 07:30 PM (IST)
ദില്ലി 189/3
ഹൈദരാബാദ് 172/8
Eliminator,
Nov 06 2020, Fri - 07:30 PM (IST)
ബാംഗ്ലൂര്‍ 131/7
ഹൈദരാബാദ് 132/4
Qualifier 1,
Nov 05 2020, Thu - 07:30 PM (IST)
മുംബൈ 200/5
ദില്ലി 143/8
Match 56,
Nov 03 2020, Tue - 07:30 PM (IST)
മുംബൈ 149/8
ഹൈദരാബാദ് 151/0
Match 55,
Nov 02 2020, Mon - 07:30 PM (IST)
ബാംഗ്ലൂര്‍ 152/7
ദില്ലി 154/4
Match 54,
Nov 01 2020, Sun - 07:30 PM (IST)
കൊല്‍ക്കത്ത 191/7
രാജസ്ഥാന്‍ 131/9
Match 53,
Nov 01 2020, Sun - 03:30 PM (IST)
പഞ്ചാബ് 153/6
ചെന്നൈ 154/1
Match 52,
Oct 31 2020, Sat - 07:30 PM (IST)
ബാംഗ്ലൂര്‍ 120/7
ഹൈദരാബാദ് 121/5
Match 51,
Oct 31 2020, Sat - 03:30 PM (IST)
ദില്ലി 110/9
മുംബൈ 111/1
Match 50,
Oct 30 2020, Fri - 07:30 PM (IST)
പഞ്ചാബ് 185/4
രാജസ്ഥാന്‍ 186/3
Match 49,
Oct 29 2020, Thu - 07:30 PM (IST)
കൊല്‍ക്കത്ത 172/5
ചെന്നൈ 178/4
Match 48,
Oct 28 2020, Wed - 07:30 PM (IST)
ബാംഗ്ലൂര്‍ 164/6
മുംബൈ 166/5
Match 47,
Oct 27 2020, Tue - 07:30 PM (IST)
ഹൈദരാബാദ് 219/2
ദില്ലി 131
Match 46,
Oct 26 2020, Mon - 07:30 PM (IST)
കൊല്‍ക്കത്ത 149/9
പഞ്ചാബ് 150/2
Match 45,
Oct 25 2020, Sun - 07:30 PM (IST)
മുംബൈ 195/5
രാജസ്ഥാന്‍ 196/2
Match 44,
Oct 25 2020, Sun - 03:30 PM (IST)
ബാംഗ്ലൂര്‍ 145/6
ചെന്നൈ 150/2
Match 43,
Oct 24 2020, Sat - 07:30 PM (IST)
പഞ്ചാബ് 126/7
ഹൈദരാബാദ് 114
Match 42,
Oct 24 2020, Sat - 03:30 PM (IST)
കൊല്‍ക്കത്ത 194/6
ദില്ലി 135/9
Match 41,
Oct 23 2020, Fri - 07:30 PM (IST)
ചെന്നൈ 114/9
മുംബൈ 116/0
Match 40,
Oct 22 2020, Thu - 07:30 PM (IST)
രാജസ്ഥാന്‍ 154/6
ഹൈദരാബാദ് 156/2
Match 39,
Oct 21 2020, Wed - 07:30 PM (IST)
കൊല്‍ക്കത്ത 84/8
ബാംഗ്ലൂര്‍ 85/2
Match 38,
Oct 20 2020, Tue - 07:30 PM (IST)
ദില്ലി 164/5
പഞ്ചാബ് 167/5
Match 37,
Oct 19 2020, Mon - 07:30 PM (IST)
ചെന്നൈ 125/5
രാജസ്ഥാന്‍ 126/3
Match 36,
Oct 18 2020, Sun - 07:30 PM (IST)
മുംബൈ 176/6 , 5/1
പഞ്ചാബ് 176/6 , 5/2
Match 35,
Oct 18 2020, Sun - 03:30 PM (IST)
കൊല്‍ക്കത്ത 163/5 , 3/0
ഹൈദരാബാദ് 163/6 , 2/2
Match 34,
Oct 17 2020, Sat - 07:30 PM (IST)
ചെന്നൈ 179/4
ദില്ലി 185/5
Match 33,
Oct 17 2020, Sat - 03:30 PM (IST)
രാജസ്ഥാന്‍ 177/6
ബാംഗ്ലൂര്‍ 179/3
Match 32,
Oct 16 2020, Fri - 07:30 PM (IST)
കൊല്‍ക്കത്ത 148/5
മുംബൈ 149/2
Match 31,
Oct 15 2020, Thu - 07:30 PM (IST)
ബാംഗ്ലൂര്‍ 171/6
പഞ്ചാബ് 177/2
Match 30,
Oct 14 2020, Wed - 07:30 PM (IST)
ദില്ലി 161/7
രാജസ്ഥാന്‍ 148/8
Match 29,
Oct 13 2020, Tue - 07:30 PM (IST)
ചെന്നൈ 167/6
ഹൈദരാബാദ് 147/8
Match 28,
Oct 12 2020, Mon - 07:30 PM (IST)
ബാംഗ്ലൂര്‍ 194/2
കൊല്‍ക്കത്ത 112/9
Match 27,
Oct 11 2020, Sun - 07:30 PM (IST)
ദില്ലി 162/4
മുംബൈ 166/5
Match 26,
Oct 11 2020, Sun - 03:30 PM (IST)
ഹൈദരാബാദ് 158/4
രാജസ്ഥാന്‍ 163/5
Match 25,
Oct 10 2020, Sat - 07:30 PM (IST)
ബാംഗ്ലൂര്‍ 169/4
ചെന്നൈ 132/8
Match 24,
Oct 10 2020, Sat - 03:30 PM (IST)
കൊല്‍ക്കത്ത 164/6
പഞ്ചാബ് 162/5
Match 23,
Oct 09 2020, Fri - 07:30 PM (IST)
ദില്ലി 184/8
രാജസ്ഥാന്‍ 138
Match 22,
Oct 08 2020, Thu - 07:30 PM (IST)
ഹൈദരാബാദ് 201/6
പഞ്ചാബ് 132
Match 21,
Oct 07 2020, Wed - 07:30 PM (IST)
കൊല്‍ക്കത്ത 167
ചെന്നൈ 157/5
Match 20,
Oct 06 2020, Tue - 07:30 PM (IST)
മുംബൈ 193/4
രാജസ്ഥാന്‍ 136
Match 19,
Oct 05 2020, Mon - 07:30 PM (IST)
ദില്ലി 196/4
ബാംഗ്ലൂര്‍ 137/9
Match 18,
Oct 04 2020, Sun - 07:30 PM (IST)
പഞ്ചാബ് 178/4
ചെന്നൈ 181/0
Match 17,
Oct 04 2020, Sun - 03:30 PM (IST)
മുംബൈ 208/5
ഹൈദരാബാദ് 174/7
Match 16,
Oct 03 2020, Sat - 07:30 PM (IST)
ദില്ലി 228/4
കൊല്‍ക്കത്ത 210/8
Match 15,
Oct 03 2020, Sat - 03:30 PM (IST)
രാജസ്ഥാന്‍ 154/6
ബാംഗ്ലൂര്‍ 158/2
Match 14,
Oct 02 2020, Fri - 07:30 PM (IST)
ഹൈദരാബാദ് 164/5
ചെന്നൈ 157/5
Match 13,
Oct 01 2020, Thu - 07:30 PM (IST)
മുംബൈ 191/4
പഞ്ചാബ് 143/8
Match 12,
Sep 30 2020, Wed - 07:30 PM (IST)
കൊല്‍ക്കത്ത 174/6
രാജസ്ഥാന്‍ 137/9
Match 11,
Sep 29 2020, Tue - 07:30 PM (IST)
ഹൈദരാബാദ് 162/4
ദില്ലി 147/7
Match 10,
Sep 28 2020, Mon - 07:30 PM (IST)
ബാംഗ്ലൂര്‍ 201/3 , 11/0
മുംബൈ 201/5 , 7/1
Match 9,
Sep 27 2020, Sun - 07:30 PM (IST)
പഞ്ചാബ് 223/2
രാജസ്ഥാന്‍ 226/6
Match 8,
Sep 26 2020, Sat - 07:30 PM (IST)
ഹൈദരാബാദ് 142/4
കൊല്‍ക്കത്ത 145/3
Match 7,
Sep 25 2020, Fri - 07:30 PM (IST)
ദില്ലി 175/3
ചെന്നൈ 131/7
Match 6,
Sep 24 2020, Thu - 07:30 PM (IST)
പഞ്ചാബ് 206/3
ബാംഗ്ലൂര്‍ 109
Match 5,
Sep 23 2020, Wed - 07:30 PM (IST)
മുംബൈ 195/5
കൊല്‍ക്കത്ത 146/9
Match 4,
Sep 22 2020, Tue - 07:30 PM (IST)
രാജസ്ഥാന്‍ 216/7
ചെന്നൈ 200/6
Match 3,
Sep 21 2020, Mon - 07:30 PM (IST)
ബാംഗ്ലൂര്‍ 163/5
ഹൈദരാബാദ് 153
Match 2,
Sep 20 2020, Sun - 07:30 PM (IST)
ദില്ലി 157/8 , 3/0
പഞ്ചാബ് 157/8 , 2/2
Match 1,
Sep 19 2020, Sat - 07:30 PM (IST)
മുംബൈ 162/9
ചെന്നൈ 166/5
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X